Byla 2S-1511-460/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės teisėjos Aušros Maškevičienės, teisėjų Almanto Padvelskio, Alvydo Žerlausko, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolinink0 (apelianto) I. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4909-563/2011 pagal pareiškėjo I. B. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Jonui Petrikui, UAB „Ekskomisarų biuras“, UAB „Boritila“ dėl antstolio veiksmų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, prašydamas vykdomojoje byloje Nr. 0172/11/00101 pripažinti neteisėtu antstolio 2011-02-23 skolos paskaičiavimą ir įpareigoti antstolį įskaityti 6500,00 Lt, sumokėtus 2010-12-30, 2011-01-31 I. B. ir I. B., į mokėtiną sumą pagal 2011-01-11 vykdomąjį įrašą Nr. 2-137, taip pat pripažinti neteisėtu 2011-02-24 antstolio patvarkymą dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis apie skolininko turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą. Nurodė, kad beveik visa skola pagal antstolio vykdomą vykdomąjį įrašą išieškotojui yra sumokėta, tačiau nei išieškotojas UAB „Ekskomisarų biuras“, nei antstolis sumokėtų sumų nepripažįsta ir reikalauja antrą kartą sumokėti tą pačią sumą. Taip pat nurodė, kad antstolis negali reikalauti pateikti duomenų apie skolininko turtą, nes tokiu būdu išieškotojui atskleidžiama informacija apie skolininko turtą.

4Suinteresuotas asmuo antstolis Jonas Petrikas su skundu nesutinka, nes jis nepagrįstas. Nurodė, kad antstolis skolos likučio neskaičiavo, o remdamasis išieškotojo pateiktais duomenimis apie skolą informavo apie tai skolininką. Pareiškėjas jokių įmokų per antstolio depozitinę sąskaitą nedarė, išieškotojas raštu patvirtino, kad jokių įmokų pagal vykdomąjį įrašą negavo, todėl antstolis neturi teisinio pagrindo įskaityti sumokėtas sumas. Patvarkymas dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis apie skolininko turtinę padėtį priimtas pagrįstai ir neprieštarauja įstatymui.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Boritila“ su skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad pareiškėjas, pasirašydamas vekselius, iš tiesų įsipareigojo grąžinti UAB „Boritila“ įsiskolinimą UAB „Ekskomisarų biuras“. Pagal vekselį yra sumokėta 6500,00 Lt, likusio įsiskolinimo suma – 500,00 Lt. UAB „Ekskomisarų biuras“ ir antstolis nepripažįsta sumokėtų sumų, todėl skundas turi būti tenkinamas.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Ekskomisarų biuras“ su skundu nesutinka. Nurodė, kad pareiškėjas, UAB „Boritila“ direktorius, siekdamas išvengti bankroto procedūros, pasirašė du vekselius, pagal kuriuos įsipareigojo padengti UAB „Boritila“ įsiskolinimą. Suėjus pirmojo vekselio, pasirašyto 7000,00 Lt sumai, apmokėjimo terminui 2010-12-31 pareiškėjas sumokėjo tik 1000,00 Lt, todėl dėl likusios sumos išieškojimo UAB „Ekskomisarų biuras“ kreipėsi į antstolį. Pareiškėjo vėliau sumokėtus 5500,00 Lt UAB „Ekskomisarų biuras“ užskaitė padengti sumai, numatytai kitame vekselyje.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-06-09 nutartimi skundą atmetė. Nurodė, jog duomenų apie tai, kad pareiškėjas būtų mokėjęs kokias nors įmokas per antstolio depozitinę sąskaitą, jokių lėšų, išieškotų iš skolininko, antstolis išieškotojui taip pat nepervedė, todėl užskaityti ne pagal vykdomąjį įrašą Nr. 2-137 skolininko sumokėtas sumas antstolis neturėjo jokio teisinio pagrindo. Antstolis pagrįstai 2011-02-24 priėmė skundžiamą patvarkymą dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis apie skolininko turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą.

8Apeliantas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2011-06-09 nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą: pripažinti 2011-02-23 neteisėtu antstolio Jono Petriko skolos vykdomojoje byloje Nr. 0172/11/00101 paskaičiavimą ir įpareigoti antstolį įskaityti 6 500 Lt, sumokėtus 2010-12-30, 2011-01-31 I. B. ir I. B. pagal 2011-01-11 vykdomąjį įrašą Nr. 2-137; pripažinti neteisėtu 2011-02-24 antstolio Jono Petriko patvarkymą Nr. 0172/11/00101 dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis (dokumentus) apie I. B. turtinę padėtį bei nurodyti turto tikslią buvimo vietą. Pateikia šiuos argumentus: klausimą dėl atsiskaitymo antstolis išsprendė ne patvarkymu, bet motyvuotu raštu bei konkliudentiniais veiksmais, tęsdamas tolimesnį išieškojimą; faktiškai kreditorius įskaitė sumokėtas lėšas pagal antrą vekselį, o ne pagal pirmą vekselį, kreditorius pripažino, kad pinigai buvo mokami siekiant sumokėti skolą UAB „Boritila“; antstolis, įpareigodamas apeliantą pateikti duomenis apie turtinę padėtį prieštarauja CPK 4 str. 4 d., CPK 663 str.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-09 nutartį dėl antstolio veiksmų palikti nepakeistą. Nurodo, kad kreipėsi į kreditorę UAB „Ekskomisarų biuras“, kuri informavo, kad sumokėtos lėšos yra užskaitytos pagal taikos sutartį, bet ne pagal antstolio vykdomą vykdomąjį įrašą Nr. 2-137; mokėjimų nurodymų kopijose neatitinka mokėjimų paskirtis; , teiginys, kad įpareigojimas apeliantą pateikti duomenis apie turtinę padėtį yra neteisėtas, nepagrįstas.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis Jonas Petrikas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0172/11/00101, pradėtą pagal Kauno rajono notarės Ramutės Siliūnienės 2011-01-11 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 2-137 dėl 6069,90 Lt skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko I. B. išieškotojo UAB „Ekskomisarų biuras“ naudai (vykd. b.l. 1, 2). Priėmęs vykdomąjį dokumentą, antstolis 2011-01-24 išsiuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą bei atliko kitus pirminius vykdymo veiksmus siekdamas išsiaiškinti skolininko turtinę padėtį (vykd. b.l. 9-12, 25-52).

12Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad antstolis, gavęs iš skolininko informaciją, kad dalis skolos pagal vykdomą vykdomąjį dokumentą gali būti sumokėta, kreipėsi į išieškotoją dėl informacijos apie išieškomos skolos likutį pateikimo (vykd. b. l. 53, 54, 76). Išieškotojui patvirtinus, kad skola pagal 2011-01-11 vykdomąjį įrašą Nr. 2-137 nėra sumokėta, antstolis apie tai informavo skolininką ir 2011-02-24 priėmė skundžiamą patvarkymą dėl duomenų apie turtinę padėtį pateikimo (vykd. b. l. 78, 80, 83).

13Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog užskaityti ne pagal vykdomąjį įrašą Nr. 2-137 skolininko sumokėtas sumas antstolis neturėjo jokio teisinio pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, kad antstolis nesprendžia ginčo tarp šalių, o vykdo vykdomąjį dokumentą – tęsia išieškojimą, šiuo atveju duomenų apie tai, kad pareiškėjas būtų mokėjęs kokias nors įmokas per antstolio depozitinę sąskaitą, pateikta nebuvo. Pažymėtina, kad pats antstolis skolos neskaičiavo, o vadovaudamasis išieškotojo pateiktais duomenimis, 2011-02-23 informacinio pobūdžio raštu atsakė į skolininko 2011-02-15 raštą. Paduodant skundą dėl antstolio veiksmų, gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Antstolio raštas, kuriame skolininkui pateikiama tik informacinio pobūdžio informacija, negali būti skundo dėl antstolio veiksmų objektas.

14Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog vykdydamas jam pavestas funkcijas, antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). Įstatymas numato skolininko pareigą antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą (CPK 645 str. 1 d.). Todėl antstolis, įvertindamas išieškomos sumos dydį ir siekdamas išsiaiškinti skolininko turtinę padėtį, visiškai pagrįstai 2011-02-24 priėmė skundžiamą patvarkymą dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis apie skolininko turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą. Ši informacija reikalinga ne išieškotojui, o antstoliui tam, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo operatyviau įvykdytas.

15Esant tokioms aplinkybėms, teisiniam reglamentavimui, pripažįstama, kad nėra įstatymu numatyto pagrindo pripažinti antstolio Jono Petriko veiksmus neteisėtais, todėl pareiškėjo skundas, kaip nepagrįstas, atmestinas.

16Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai