Byla e2-40-266/2016
Dėl išlaidų kompensavimo ir, -

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant ieškovo individualios įmonės „Santagna“ atstovui advokatui Vadimui Makušinui, atsakovams S. Z. ir A. Z., jų atstovui advokatui Edmundui Rusinui , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo individualios įmonės „Santagna“ ieškinį atsakovams S. Z. ir A. Z. dėl išlaidų kompensavimo ir, -

Nustatė

2Ieškovas su ieškiniu atsakovams S. Z. ir A. Z. kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovų ieškovui kompensavimo išlaidas iš kiekvieno po 742,54 eurus, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo , bei bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad 2015m. kovo 12d., ieškovas, veikiantis kaip kelionių organizatorius, ir atsakovai sudarė paslaugų užsakymo anketą- sutartį , pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovams organizuoti kelionę į Balio salą 2015m. birželio 28d., - liepos 11d., o būtent ieškovas pagal pasirašytą sutartį nupirko lėktuvo bilietus, užsakė viešbučius, suteikė tris ekskursijas ir angliakalbio gido paslaugas. Ieškovas visus įsipareigojimus įvykdė, nupirko lėktuvo bilietus 2015-06-28 Vilnius- Stambulas, 2015-06-29-Stambulas –Singapūras, 2015-06-29 Singapūras- Balis ir atgal 2015-07-10 Balis- Singapūras , 2015-07-10 Singapūras Stambulas, 2015-07-11 Stambulas- Vilnius . Kelionė lėktuvu Balis- Singapūras , kuri buvo numatyta 2015m. liepos 10d., oro vežėjo Air Asia Indonesia , buvo atšaukta dėl Mount Raung ugnikalnio , esančio Javos saloje įsiveržimo, kuris vyko nuo 2015m. birželio 29d., iki 2015m. rugpjūčio 14d. Neįvykus kelionei lėktuvu Balis- Singapūras, atsakovai neteko galimybės pakliūti į sekantį lėktuvo reisą Singapūras-Stambulas-Vilnius. Ieškovo atstovas nurodė, jog atsakovai , praradę galimybę grįžti pagal ieškovo nupirktus bilietus, prašė ieškovo suorganizuoti grįžimą į Lietuvą , žadėdami, jog kompensuos ieškovo patirtas išlaidas. Ieškovas geranoriškai padėjo atsakovams ir nupirko savo lėšomis bilietus Singapūras-Varšuva, iš kurių kiekvienas kainavo po 726,54Eur , iš viso 1453,08Eur, o taip pat nupirko bilietus autobusu iš Varšuvos į Vilnių , kurių kiekvienas kainavo po 16 eurų. Viso ieškovas atsakovų sugrįžimui išleido 1485,08 eurus . Atsakovai sugrįžę į Lietuvą nevykdė įsipareigojimo ir ieškovui išlaidų nekompensavo, todėl ieškovas ir kreipėsi į teismą su ieškiniu. Ieškovo atstovas nurodė, jog nesutinka su atsakovų motyvais, jos ieškovas pagal pasirašytą su atsakovais sutartį turėjo ir privalėjo pasirūpinti atsakovų grįžimu į Lietuvą, nes dėl įvykusio ugnikalnio įsiveržimo ieškovas nebegalėjo toliau vykdyti sutartinių įsipareigojimų veikiant force majeure aplinkybei. Ieškovas , kaip tretysis asmuo, įvykdęs atsakovų(skolininkų ) prievolę kelionės vykdytojams ( vežėjams) , patirtas išlaidas, prašo jas atlyginti. Šias išlaidas sukėlė nenugalimoji jėga. Ieškovas neprivalėjo organizuoti atsakovams sugrįžimo į Lietuvą , todėl ir kilo ginčas dėl pakete nenumatytų paslaugų. Ieškovas trečiuoju asmeniu tapo nuo to momento, kai ieškovai paprašė jo naujų paslaugų. Savo reikalavimus grindė LR CK 6.50 straipsnio nuostatomis. Prašė priteisti ieškovui iš atsakovų ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai S. Z. , A. Z. ir jų atstovas prašė ieškinį atmesti ir visas aplinkybes išdėstė atsiliepime į ieškinį, bei pateiktame triplike. Teismo posėdžio metu laikėsi tos pačios pozicijos , jog ieškinys nepagrįstas ir nurodė, jog atsakovai kreipėsi į ieškovą, kad ieškovas suorganizuotų jų povestuvinę kelionę į Balio salą, t.y. atsakovai įsigijo organizuotą turistinę kelionę. Tokiu būdu tarp šalių susiklostė turizmo paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Atsakovų atstovas nurodė, jog atsakovai įsigijo iš ieškovo ne atskiras tarpusavyje nesusijusias savarankiškas paslaugas, bet turizmo paslaugų teikimo rinkinį, susidedantį iš keturių savarankiškų paslaugų . Atsakovų atstovas nurodė, jog ieškovo pozicija, jog ieškovas neprivalėjo rūpintis atsakovų grįžimu į Lietuvą , nepagrįsta ir prieštarauja teisės aktų reikalavimams ir teismų praktikai. Pagal šalių sudarytą 2015-03-12 sutartį bei kelionę aprašančią medžiagą, tai ieškovas įsipareigojo suteikti paslaugų paketą, tame tarpe ir vežimo paslaugas, tai nuvežti atsakovus į Balį ir iš ten juos parvežti į Vilnių. Aplinkybė, jog turizmo paslaugų vykdymo metu įvyko nenugalima jėga – ugnikalnio įsiveržimas , negali būti vertinama kaip kelionių organizatoriaus įsipareigojimų vykdymo pasibaigimas, todėl ieškovo teiginiai, kad nors neprivalėjo , bet geranoriškai užsakė papildomus lėktuvo bilietus , yra neteisėti ir nepagrįsti. Turistų nuvežimas į vietą ir grąžinimas atgal yra ne teisė , o ieškovo pareiga, todėl ieškovo patirti nuostoliai negali būti perkeliami turistams . Prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovams jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys atmestinas.

5Bylos medžiaga, ieškovo atstovo, atsakovų atstovo paaiškinimais nustatyta, jog ieškovas individuali įmonė „Santagna“, veikiantis kaip kelionių organizatorius „Santi Travels“ ir atsakovė S. (M.) Z. sau ir kitam atsakovui A. Z. sudarė paslaugų užsakymo anketą- sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovams organizuoti kelionę į Balio salą nuo 2015m., birželio 28d., iki 2015m., liepos 11d.,t.y. nupirkti lėktuvo bilietus , užsakyti viešbučius, suteikti tris ekskursijas Balio saloje ir angliakalbio gido paslaugas. (b.l. 7-9) Ieškovas įvykdė įsipareigojimus- nupirko atsakovams lėktuvo bilietus į Balio sąlą ir atgal . Kelionė atgal lėktuvu Balis- Singapūras , kuri buvo numatyta 2015m. liepos 10d., oro vežėjo Air Asia Indonesia, buvo atšaukta dėl Mount Raung ugnikalnio , esančio Javos saloje , įsiveržimo, kuris vyko nuo 2015m. birželio 29d., iki 2015m. rugpjūčio 14d. Neįvykus kelionei lėktuvu Balis -Singapūras, atsakovai neteko galimybės patekti į sekantį lėktuvo reisą Singapūras-Stambulas-Vilnius. Tokiu būdu atsakovai kreipėsi iš ieškovą ir prašė suorganizuoti kelionę namo. Ieškovas nupirko atsakovams lėktuvo bilietus Singapūras- Varšuva , o iš Varšuvos bilietus autobusu ir už tai sumokėjo 1485,08 eurus. Atsakovai atsisakė ieškovui sumokėti jo reikalaujamą sumą, todėl ieškovas kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovų , iš kiekvieno po 742,54 eurus , 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo . Savo reikalavimus grindė LR CK 6.50str., 6.210str., nuostatomis. Atsakovai atsiliepime nesutiko su ieškiniu. Savo nesutikimą grindė 1990-06-13 dienos Tarybos direktyva „Dėl kelionių , atostogų ir organizuotų išvykų paketų“ , LR CK XXXV skyriaus 3 skirsnio , LR Turizmo įstatymo nuostatomis, bei teismų praktika. Bylos pasirengimo nagrinėti teisme metu , ieškovas pateikė dubliką , o atsakovai - tripliką.

6Kaip byloje nustatyta , tai tarp šalių – ieškovo IĮ „Santagna“, valdančios prekės ženklą „Santi Travel“ ir atsakovų S. Z. ir A. Z. 2015m. kovo 13d., buvo sudaryta Paslaugų užsakymo anketa- sutartis Nr., ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovams suorganizuoti jų povestuvinę kelionę į Balio salą. Tokiu būdu tarp šalių susiklostė paslaugų turizmo teikimo teisiniai santykiai. To nei viena šalis neginčijo. Šios sutarties santykius reglamentuoja LR Civilinio kodekso 6.747- 6.755 straipsniai , Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, kuriais įgyvendinama 1990m. birželio 13d., Tarybos direktyva 90/314/EEB „Dėl kelionių , atostogų ir organizuotų išvykų paketų“. Pagal turizmo paslaugų teikimo sutarties sampratą, apibrėžtą CK 6.747 straipsnio 1 dalyje, turistinės kelionės organizatorius – ieškovas įsipareigojo už atlyginimą kitai šaliai, turistui- atsakovams, užtikrinti iš anksto organizuotą turistinę kelionę, kuri tęsiasi ilgiau kaip 24 valandas , įskaitant nakvynę, bei suteikti mažiausiai dvi paslaugas : vežimo ir apgyvendinimo ir kita. Turistas, šiuo atveju atsakovai įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas. Tokiu būdu, organizuota kelionė yra turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi turizmo paslaugos- apgyvendinimas ir vežimas , bei kita kelionės dalis , sudaranti turizmo paslaugą. Šiuo atveju , ieškovas IĮ „Santagna“ buvo atsakovų kelionės organizatorius. Jis verčiasi turizmo verslu ir savo vardu viešai siūlo teikti turizmo paslaugas. LR Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kelionių organizatorių pareiga vykdyti sutartį . Tarp šalių buvo susiklosčiusi turizmo paslaugų teikimo teisiniai santykiai, su visomis iš to sekančiomis teisinėmis pasekmėmis . (LR turizmo paslaugų įstatymas) Kaip matyti iš šalių pasirašytos 2015-03-12 dienos paslaugų užsakymo anketos- sutarties Nr. ( - ), prie jų nėra jokių ieškovo paslaugų teikimo sutarties sąlygų, todėl galioja standartinės turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos, patvirtintos 2011-10-27 dienos Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-122, 4.1 punkte. Byloje kilo ginčas ar nenugalima jėga, t.y. ugnikalnio įsiveržimas, atleidžia kelionių organizatorių- ieškovą , nuo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo- šiuo atveju nuo turistų- atsakovų grąžinimo į Vilnių . Ieškovas teigė, jog įvykus ugnikalnio įsiveržimui, dėl ko 2015-07-10 neįvyko skrydis lėktuvu iš Balio į Singapūrą, ir dėl ko atsakovai nesuspėjo į kitą etapą skrydžiui Singapūras –Stambulas, Stambulas-Vilnius, ieškovo pareiga rūpintis atsakovų grįžimu į Vilnų, pasibaigė , kad jis neprivalėjo rūpintis atsakovų grįžimu į Lietuvą. Kaip byloje nustatyta apie tai, jog skrydis , dėl ugnikalnio išsiveržimo , neįvyks atsakovams pranešė vežėjų kompanija „AirAsia indonesia“ . (b.l. 13) Atsakovai nebegalėję sugrįžti ieškovo nupirktais bilietais namo, prašė ieškovo pasirūpinti jų grįžimu į Lietuvą ir, kaip teigė ieškovas, atsakovai pažadėjo sumokėti ieškovui patirtas jų išlaidas. Įrodymų tokiam teiginiui pagrįsti ieškovo atstovas teismui nepateikė, nurodė, jog tai buvo susirašinėjimas elektrinėje erdvėje. Ieškovas teigė, jog , jis , kaip tretysis asmuo, nupirkdamas atsakovas bilietus iš Balio į Lietuvą, patyrė išlaidas, todėl ir vadovaudama sis LR CK 6.50 straipsniu, prašo atsakovus kompensuoti jų patirtas išlaidas. Teismas, įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes, daro išvadą, jog tokia ieškovo pozicija niekuo nepagrįsta ir prieštarauja aukščiau minėtiems teisės aktams ir bei teismų praktikai. Ieškovas reikalavimą kildina ne iš Turizmo paslaugų teikimo sutarties, o traktuoja kaip savarankiškas paslaugas . Tai neteisinga, nes atsakovai iš ieškovo įsigijo ne pavienes paslaugas, o paslaugų paketą , tame tarpe ir vežimo paslaugas , t.y. nuvežti atsakovus į Balį ir juos iš ten parvežti į Vilnių. Aplinkybė, kad turizmo paslaugų rinkinio vykdymo metu įvyko nenugalima jėga- ugnikalnio įsivežimas , negali būti vertinama kaip kelionių organizatoriaus, šiuos atveju ieškovo- įsipareigojimų vykdymo pasibaigimas. Šiuo atveju įvykusi nenugalima jėga (ugnikalnio išsiveržimas) tik eliminuoja galimybę atsakovams reikalauti žalos atlyginimo iš ieškovo, bet ne ieškovui reikalauti sutarties vykdymo metu patirtų nuostolių atlyginimo. Ieškovo ir atsakovų ginčui spręsti yra taikytinos LR Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos nuostatos - kad jeigu prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, tai jis privalo pasiūlyti turistui tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kaimą sutartyje nurodytam terminui ir kompensuoti turistui ankščiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionės organizatorius , be papildomo užmokesčio , turi užtikrinti turisto grįžimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir 1990-06-13 tarybos direktyvos „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų pakeltų“ 4 straipsnio 7 dalyje. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra suformavęs vienodą teismų praktiką taikant CK 6.754str.4 dalyje numatytas nuostatas .(Teismo nutartis 3K-3-386/2008) Atsakovai sutiko su atlyginimo reikalauti ieškovui draudžia cituojama teisės norma. Ieškovo teiginiai , kad nors neprivalėjo, bet geranoriškai užsakė papildomus lėktuvo bilietus yra neteisėti ir nepagrįsti. Atsakovų nuvežimas į vietą ir grąžinimas į išvykimo vietą buvo ne ieškovo teisė , o pereiga. Turizmo paslaugų sutartis laikoma tik tada įvykdyta , kai suteikiamas visų joje nurodytų paslaugų paketas. Šioje byloje yra svarbu, jog atsakovai nesuspėjo į kitą reisą , turėjusį išvykti iš Singapūro į Turkiją , ne dėl jų kaltės, o dėl išsiveržusio ugnikalnio. Tokiu būdu ieškovas, sužinojęs tokias aplinkybes, privalėjo pasirūpinti , kad atsakovai , kaip įmanoma greičiau pasiektų pirminę paskirties vietą, t.y., kad sugrįžtų į Lietuvą, o ne kaip ieškinyje ieškovas teigia, jog jis neprivalėjo pasirūpinti atsakovų grįžimu į Lietuvą. Niekuo nepagrįsti ieškovo teiginiai, jog jie patirtas išlaidas prašo atlyginti kaip tretysis asmuo , įvykdęs atsakovų prievolę kelionės vykdytojams (vežėjams) . Ieškovas - kelionių organizatorius kaip verslininkas privalėjo užtikrinti jo teikiamų paslaugų kokybę. Verslas yra veikimas savo rizika, todėl verslininkas turi prisiimti neigiamų savo veiklos padarinių riziką, o ne nepagrįstai reikalauti iš atsakovų išlaidų kompensavimo. Atsakovas prie dubliko pateikė du skirtingus raštus iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dėl šio atveju, dėl LR CK 6.754 str., 4 dalies taikymo. Teismo posėdžio metu pateikė dar vieną raštą iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos , kuriam buvo atsakyta iš ieškovo paklausimą dėl pirmų skirtingų tarnybos raštų. Jame tarnyba nurodė, jog tarnybai nesuteikta teisė aiškinti teisės aktus , bei jų taikymą , todėl tarnyba pateikė tik savo nuomonę dėl prašyme nurodytų aplinkybių. Ieškovas šiais dokumentais nesirėmė prašydamas tenkinti jų ieškinį . Atsakovų atstovas taip pat negrindė savo atsikirtimų ir nesutikimo motyvų. Teismas visa tai įvertinęs mano, jog pateikti iš valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atsakymai, nepatvirtina ieškovo reikalavimo dėl išlaidų kompensavimo. Dėl visų aukščiau išdėstytų motyvų, ieškovo ieškinys nepagrįstas ir atmestinas.

7Sutinkamai su LR CPK 93 straipsnio nuostatomis, iš ieškovo atsakovams priteistinos su turėtos bylinėjimosi išlaidos- 605 eurų už advokato paslaugas. Vadovaujantis LR CPK 98 straipsnio nuostatomis iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos.

8Teismas vadovaudamasis CPK 260str., 270str.,

Nutarė

9Ieškovo individualios įmonės „Santagna“ ieškinį atsakovams S. Z. A. Z. dėl išlaidų kompensavimo atmesti.

10Priteisti iš IĮ „Santagna“ atsakovams S. Z. ir A. Z. 605 EUR bylinėjimosi išlaidų.

11Išieškoti iš IĮ „Santagna“ į valstybės biudžetą 11,91 eurą teismo turėtų pašto išlaidų . (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.)

12Sprendimas per 30d., gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai