Byla eB2-980-459/2017
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios UAB „Nėja plius“ bankroto administratorės MB „Bankroto paslaugos“ vadovo Naglio Menkevičiaus prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

2

  1. Klaipėdos apygardos teisme 2017-12-01 gautas likviduojamos bankrutavusios UAB „Nėja plius“ bankroto administratorės MB „Bankroto paslaugos“ prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašyme nurodoma, jog visos bankrutavusios įmonės bankroto procedūros yra atliktos, įmonė veiklą baigė.

3Prašymas tenkintinas.

  1. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
  2. Klaipėdos apygardos teismo 2017-03-01 nutartimi UAB „Nėja plius“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta MB „Bankroto paslaugos“.
  3. 2017-04-11 nutartimi buvo patvirtintas bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2017-11-22 patvirtintas patikslintas bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai.
  4. 2017-08-28 nutartimi UAB „Nėja plius“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, likvidatoriaus funkcijas pavesta atlikti administratorei s MB „Bankroto paslaugos“. Nutartis įsiteisėjusi.
  5. Administratorius nurodo, kad įmonės bankroto procedūros baigtos, bankroto proceso metu už 1300 Eur buvo parduotas UAB „Nėja plius“ automobilis Toyota Corolla bei už 780 Eur sumą automobilis VW Transporter. Visa gauta 2080 Eur buvo paskirta administravimo išlaidų sumai dengti. Daugiau joks bendrovės turtas perimtas nebuvo, kreditorių reikalavimai patenkinti nebuvo. Įmonė veiklą baigė, administratorius parengė veiklos ataskaitą ir prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.
  6. Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2017-10-03 išduotos pažymos Nr.(9)-LV4-2189 akivaizdu, jog joje nurodyta, kad bankrutavusi UAB „Nėja plius“ nebuvo įtraukta į kontroliuojamų sąrašą, nebuvo tikrinama, už aplinkos teršimą bausta nebuvo. Taigi, darytina išvada, kad bankrutavusios UAB „Nėja plius“ bankroto administratorius atliko visus Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su įmonės kreditorių nustatymu ir turto iš įmonės skolininkų išieškojimu. Administratorius patvirtino, bei iš pateiktų duomenų apie bankrutavusią įmonę matyti, jog įmonė be parduoto turto neturi nei piniginių lėšų, nei kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas kreditorinių reikalavimų patenkinimas. Įmonė, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruojama iš Juridinių asmenų registro Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnyje 5, 6 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi duomenų, jog kreditoriai ar akcininkai būtų pateikę pasiūlymą sudaryti taikos sutartį nėra, įmonė turto neturi, todėl teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos ir yra pagrindas pripažinti likviduojamos bankrutavusios UAB „Nėja plius“ pabaigą (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d.).
  7. Patvirtintinas likviduojamos bankrutavusios UAB „Nėja plius“ 2017-11-30 likvidacinis balansas.

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais,

Nutarė

5likviduojamos bankrutavusios UAB „Nėja plius“ bankroto administratorės MB „Bankroto paslaugos“ prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

6Pripažinti, kad likviduojamos bankrutavusios UAB „Nėja plius“, įmonės juridinio asmens kodas 303364243, buveinės registracijos adresas Pilutės g. 5, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., veikla pasibaigė ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

7Patvirtinti likviduojamos bankrutavusios UAB „Nėja plius“ 2017-11-30 likvidacinį balansą pagal kurį įmonės likęs turtas finansiniais metais yra 0,00 Eur.

8Nurodyti, kad likviduojamos bankrutavusios UAB „Nėja plius“ kreditorių patvirtinti finansiniai reikalavimai 53 426,45 Eur sumai liko nepatenkinti.

9Įpareigoti įmonės administratorių atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims.

10Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai