Byla 2S-1217-560/2011
Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria nustatytas ieškovei J. G. terminas iki 2011-02-21 papildomai sumokėti 800 Lt dydžio žyminį mokestį ir kvitą pateikti teismui

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rūtos Burdulienės, Nataljos Cikoto ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. G. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria nustatytas ieškovei J. G. terminas iki 2011-02-21 papildomai sumokėti 800 Lt dydžio žyminį mokestį ir kvitą pateikti teismui.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė J. G. pateikė teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir turto padalijimo. Taip pat ieškovė pateikė prašymą atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo. Ieškovė nurodė, kad ieškinio suma yra 80 900 Lt, o mokėtino žyminio mokesčio dydis – 2 427 Lt už santuokoje įgyto turto padalijimą bei 133 Lt už santuokos nutraukimą, viso žyminio mokesčio – 2 560,20 Lt. Ieškovė sumokėjo 200 Lt žyminio mokesčio, nes likusią dalį sumokėti jai yra sudėtinga, kadangi ji augina 2 nepilnamečius vaikus, moka mokesčius už butą, gauna nedideles pajamas, kurios skiriamos būtinųjų jos ir nepilnamečių vaikų poreikių tenkinimui. Taip pat kas mėnesį moka vartojamosios paskolos įmokas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Trakų rajono apylinkės teismas iš dalies patenkino ieškovės prašymą ir ieškovę įpareigojo sumokėti 800 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios sumos, t.y. nuo 1 560 Lt sumokėjimo atleido. Teismas tokio procesinio sprendimo priėjo įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus (pažymą iš darbovietės apie ieškovės gaunamas pajamas) bei ieškovės keliamus reikalavimus dėl turto padalijimo.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovė J. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį dalyje dėl įpareigojimo sumokėti 800 Lt žyminio mokesčio bei atleisti ieškovę nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo. Nurodo, kad ji gauna iš darbo santykių mažas pajamas, kitų pajamų ji neturi. Taip pat neturi santaupų banko sąskaitose, savo vardu registruotos transporto priemonės. Tuo tarpu ji turi įsiskolinimų bankui. Ieškovės vienintelis turtas yra butas, kuris priklauso bendra jungtine nuosavybės teise kartu su sutuoktiniu. Ieškovė augina du nepilnamečius vaikus, o sumokėjus įmoką bankui, ieškovei bei vaikams pragyvenimui telieka vos 700 Lt, todėl ieškovė neturi finansinių galimybių sumokėti teismo nurodytus 800 Lt.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas. Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties dalis dėl įpareigojimo sumokėti 800 Lt žyminio mokesčio naikintina.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstosios dalies ir analizuoja tik atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su ieškovės turtinės padėties įvertinimu ir žyminio mokesčio instituto taikymu, dėl to netinkamai pritaikė procesines teisės normas, reglamentuojančias pagrindus atleisti bei atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Tokiu atveju skundžiamos nutarties dalis yra naikintina, o ieškovės prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ar jo atidėjimo spręstinas iš esmės.

14Pagal CPK 5 str. 1 d. kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ši asmens teisė nėra absoliuti ir negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, laikantis įstatyme numatytų ieškinio pareiškimo formos ir turinio reikalavimų (CPK 111 str., 135 str.), kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Tuo tarpu teismo pareiga, vadovaujantis civilinio proceso tikslais (CPK 2 str.), imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų įgyvendinta tinkamai. Viena tinkamo kreipimosi į teismą įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio – įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str., 115 str., 135 str. 2 d., 138 str.). Tačiau, siekiant užtikrinti asmenims teisę į realią teisminę gynybą, įstatymuose nustatyti konkretūs atvejai, kuomet ieškovai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už pareikšto reikalavimo (pareikštų reikalavimų) nagrinėjimą, taip pat įtvirtinta teismo teisė, įvertinus ieškovo pateiktus jo sunkią turtinę padėtį pagrindžiančius duomenis, atleisti jį iš dalies nuo šio mokesčio sumokėjimo ar atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą (CPK 83, 84 str.). Taigi, asmens atleidimas nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo institutas bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutas proceso įstatyme įtvirtinti siekiant užtikrinti asmenims konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą.

15Vadovaujantis CPK 83 str. 3 d. asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Šios nuostatos tikslas – užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Tačiau tuo atveju, jeigu asmens turtinė padėtis nagrinėjamu momentu yra gana komplikuota, bet yra duomenų, rodančių, jog artimiausiu laiku jo turtinė būklė gali iš esmės pagerėti, pavyzdžiui, per atitinkamą laikotarpį asmuo gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą iš nuolatinių pajamų šaltinio, iš disponavimo turtu ir pan., žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (CPK 84 str.). Šios nuostatos tikslas – prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui, kuris yra tikslingas tuo atveju, jei ieškovas dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį kreipimosi į teismą dieną, tačiau pagal byloje esančius duomenis yra pagrindo manyti, kad asmuo gali sumokėti žyminį mokestį per ilgesnį laikotarpį.

16Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovės prašymą dėl atleidimo nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo arba jo atidėjimo bei atsižvelgdamas į byloje esančią ieškovės pažymą apie gaunamas pajamas ir keliamus reikalavimus, nustatė ieškovei terminą papildomai sumokėti 800 Lt dydžio žyminį mokestį, o nuo 1 560 Lt sumos sumokėjimo atleido. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, nesutinka su žemesnės instancijos teismo nurodymu ieškovei sumokėti per nustatytą terminą 800 Lt dydžio žyminį mokestį ir mano, kad teismas netinkamai įvertino bylos faktinius duomenis bei ieškovės pateiktus paaiškinimus dėl jos dabartinės sunkios materialinės padėties ir galimybės mokėti žyminį mokestį.

17Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovės pareikšto ieškinio suma yra 80 900 Lt, mokėtino žyminio mokesčio dydis – 2 427 Lt (už santuokoje įgyto turto padalijimą) ir 133 Lt – už santuokos nutraukimą, bendras mokėtinas žyminio mokesčio dydis 2 560 Lt. Ieškovė sumokėjo 200 Lt žyminio mokesčio. Iš ieškovės pateiktų paaiškinimų bei dokumentų matyti, kad ieškovė dirba, gauna pastovias pajamas iš darbo santykių, kurias vidutiniškai sudaro apie 1 200 Lt per mėnesį. Tačiau ieškovė pagal vartojamosios paskolos sutartį Nr. 06-098909-VA turi skolinių įsipareigojimų bankui, augina ir išlaiko du nepilnamečius vaikus, banko sąskaitose neturi piniginių santaupų, ieškovės vardu registruotų transporto priemonių nėra. Vienintelis ieškovės turimas nekilnojamasis turtas yra butas, esantis Naujoji g. 19-34, Vievio m., kuris bendrąją jungtine nuosavybe ieškovei priklauso kartu su sutuoktiniu K. G. ir dėl kurio padalijimo, nutraukus santuoką, yra pareikštas reikalavimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės į bylą pateikti jos materialinę padėtį patvirtinantys įrodymai leidžia konstatuoti, jog ieškovės turtinė padėtis yra sunki, ieškovė prašymo nagrinėjimo metu neturi pakankamai lėšų, kuriomis disponuodama galėtų sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį - 800 Lt. Tačiau jau minėtos nustatytos aplinkybės, kad ieškovė dirba, gauna nuolatines pajamas, taip pat įvertinus kiekvieną mėnesį jos patiriamas išlaidas bei tai, kad byloje bus išspręstas klausimas dėl sutuoktinių turto padalijimo, o kartu ir žyminio mokesčio priteisimas iš kiekvieno sutuoktinio, apskaičiuojant jį nuo kiekvienam sutuoktiniui priteisiamo nuosavybėn turto vertės pagal CPK 85 str.1 d. ir 93 str. nustatytas taisykles, kolegijos manymu, ieškovė bylos nagrinėjimo eigoje gali sukauti pakankamą kiekį lėšų likusiai žyminio mokesčio daliai sumokėti, todėl iki bylos išnagrinėjimo ieškovei atidėtinas likusios nesumokėtos 800 Lt žyminio mokesčio dalies (CPK 84 str.), tokiu būdu palengvinant ieškovės subjektinės teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, 339 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties dalį, kuria ieškovė įpareigota sumokėti 800 Lt žyminio mokesčio dalį, panaikinti ir atidėti ieškovei J. G. žyminio mokesčio dalies – 800 Lt sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) pirmosios instancijos teisme priėmimo.

Proceso dalyviai