Byla 2-487-652/2013
Dėl santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes ir atsakovo V. M. priešieškini ieškovei O. M. del santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes

1Alytaus rajono apylinkes teismo teiseja Aldona Sakalauskiene, sekretoriaujant Neringai Cesnaitei, dalyvaujant ieškoves O. M. atstovei advokatei O. K., atsakovui V. M., jo atstovui advokato padejejui M. M., institucijos, teikiancios išvada byloje – Alytaus rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstovei D. R., nedalyvaujant ieškovei O. M., tretiesiems asmenims A. Ž., V. M., AB ,,Swedbank“, AB ,,Citadele“, UAB ,,Ukio banko lizingas“, teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves O. M. ieškini atsakovui V. M. del santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes ir atsakovo V. M. priešieškini ieškovei O. M. del santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes

2n u s t a t e :

3ieškove O. M. ieškinyje ir patikslintuose ieškiniuose atsakovui V. M. (2 t. b. l. 2-5, 3 t. b. l. 54-55, 5 t. b. l. 58) prašo nutraukti santuoka, iregistruota 2003 12 19 Alytaus miesto savivaldybes administracijos Civilines metrikacijos skyriuje, irašo Nr. ( - ), tarp O. M., asmens kodas ( - ) gim. 1974 02 28 Alytuje, ir V. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), del atsakovo kaltes; po santuokos nutraukimo palikti pavarde M.; priteisti iš atsakovo 10000 litu neturtine žala; sunaus P. M., gim. ( - ), gyvenamaja vieta nustatyti su motina O. M.; priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) išlaikyma sunui P. M., gim. ( - ), po 1100 Lt kiekviena menesi nuo kreipimosi i teisma dienos iki sunaus pilnametystes; priteisti iš atsakovo išlaikymo isiskolinima sunui P. M. po 1100 Lt kas menesi nuo 2011 04 01 iki ieškinio i teisma padavimo dienos; pripažinti finansinius isipareigojimus kreditoriams solidariais: AB bankui ,,Citadele“ del 1987,07 Lt kredito ir palukanu pagal 2012 04 05 duomenis, AB ,,Swedbank“ del 5387,20 Lt pagal 2012 04 01 duomenis, treciajam asmeniui A. Ž. del 61542,62 Lt; priteisti iš atsakovo bylinejimosi išlaidas. Atsakovas V. M. priešieškinyje (4 t. b. l. 63-70) ieškovei O. M. prašo nutraukti santuoka, iregistruota 2003 12 19 Alytaus miesto savivaldybes administracijos Civilines metrikacijos skyriuje, irašo Nr. ( - ), tarp O. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Alytuje, ir V. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), del abieju sutuoktiniu kaltes; po santuokos nutraukimo palikti pavarde M.; nepilnamecio sunaus P. M., asmens kodas ( - ) gyvenamaja vieta nustatyti su motina O. M.; priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) išlaikyma sunui P. M., asmens kodas ( - ) po 200 Lt kiekviena menesi nuo kreipimosi i teisma dienos iki sunaus pilnametystes arba iki jis bus emancipuotas, lešas pervedant i ieškoves nurodyta saskaita arba perduodant asmeniškai; pripažinti V. M. ir O. M. finansinius isipareigojimus solidariomis prievolemis: AB bankui ,,Citadele“ del 1987,07 Lt kredito ir palukanu pagal 2012 04 05 duomenis, AB ,,Swedbank“ del 5387,20 Lt pagal 2012 04 01 duomenis, UAB ,,Ukio banko lizingas“ del 13063,09 Lt skolos, 6 procentu metiniu palukanu iki vykdomojo irašo ivykdymo ir visas su tuo susijusias išlaidas; priteisti iš ieškoves bylinejimosi išlaidas.

4Ieškove i teismo posedi neatvyko, teismo šaukimas iteiktas tinkamai, ja atstovauja advokate. Ieškoves atstove palaike ieškoves ieškini ir patikslintus ieškinius bei paaiškino, kad santuoka nutrauktina del atsakovo kaltes, nes byloje pateikti oficialus rašytiniai irodymai iš Esekso grafystes apie atsakovo elgesi šeimoje, kad atsakovas yra pripažintas kaltu del smurto šeimoje ir jam yra uždrausta bendrauti su ieškove ir jos dukra A. M.. Nurode, kad šeima nustojo gyventi kartu nuo 2011 metu balandžio menesio, kad nuo to laiko atsakovas neteikia jokio išlaikymo sunui P. M., su juo nebendrauja, nedalyvauja jo auklejime. Nurode, kad atsakovo netinkamas elgesys šeimoje (smurtas, piktnaudžiavimas alkoholiu, neištikimybe) itakojo ieškoves sveikatos bukle, kad ji patyre fizini ir psichologini smurta, jaute pastovia itampa, del atsakovo elgesio kentejo vaikai, todel savo patirtus dvasinius ir fizinius pergyvenimus ieškove ivertino 10000 Lt neturtine žala, kuria prašo priteisti iš atsakovo. Paaiškino, kad šaliu sunaus P. išlaikymo išlaidos Anglijoje yra didesnes nei gyvenant Lietuvoje, kad ta pagrindžia poreikiu paskaiciavimo lentele. Nurode, kad ieškoves pateiktais duomenimis, ieškove nedirba, nuomojasi buta, ieško darbo, gyvena iš socialiniu išmoku. Akcentavo, kad neturi buti atsižvelgta i atsakovo isiskolinimus (vaikams iš pirmos santuokos, bankams ir pan.), nes tai nera objektyvios aplinkybes, del ko reiketu mažinti išlaikyma šaliu sunui P.. Praše pripažinti AB ,,Citadele“ ir AB ,,Swedbank“ konkrecius kreditorinius isipareigojimus solidariais. Nesutiko, kad UAB ,,Ukio banko lizingas“ kreditoriniai isipareigojimai butu pripažinti solidariais, nes apie juos ieškove sužinojo tik gavusi iš teismo procesinius dokumentus. Nurode, kad gyvenant santuokoje, treciasis asmuo A. Ž. skolino šalims pinigus pragyvenimui, taip pat mokejo už juos inašus AB ,,Citadele“ ir AB ,,Swedbank“, kad visa suma pagal paskolos sutartis su treciuoju asmeniu, mokescius už moksla, už apmoketas telefono paslaugas sudaro 61542,62 Lt, už kuria solidariai atsakingais prašo pripažinti ieškove ir atsakova. Praše priteisti bylinejimosi išlaidas ieškovei, kurias ji patyre sumokedama žymini mokesti bei priteisti jai išlaidas už vertimo paslaugas, kurias ieškove buvo ipareigojusi atlikti treciaji asmeni ir advokate.

5Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies, palaike savo priešieškini. Nurode, kad smurto prieš ieškove ir vaikus nenaudojo. Mano, kad ir ieškove yra kalta del šeimos iširimo del neištikimybes. Paaiškino, kad neprisidejo prie sunaus P. išlaikymo, nes jam uždrausta su sunumi bendrauti nuo 2011 metu balandžio menesio iki 2013 metu rudens. Paaiškino, kad turi pastovias darbines pajamas, kurios kas menesi siekia apie 1200 litu, iš kuriu apie 440 Lt moka dvejiems vaikams iš pirmos santuokos, 300 Lt UAB ,,Ukio banko lizingas“, kad jam lieka apie 500 Lt pragyvenimui, todel sunaus P. išlaikymui gali skirti 250 Lt menesiui. Mano, kad ieškove gavo nemokama busta iš valstybes, todel nuomos mokescio nemoka. Del kreditoriniu isipareigojimu nurode, kad iš treciojo asmens A. Ž. pinigu nera gaves ir nežino, kad treciojo asmens A. Ž. pinigines lešos buvo panaudotos šeimos interesams. Sutiko, kad kreditoriniai reikalavimai AB ,,Citadele“ ir AB ,,Swedbank“ bei UAB ,,Ukio banko lizingas“ butu pripažinti solidariais, nes atsirade santuokos metu ir panaudoti šeimos interesams, pvz. už paskola iš UAB ,,Ukio banko lizingas“ buvo pirkti ukio padargai, kuriais buvo dirbama treciojo asmens A. Ž. žeme. Patvirtino, kad treciasis asmuo mokescio už jo ryšio paslaugas nemokejo. Nesutiko, kad mokestis už ieškoves studijas, kuri sumokejo treciasis asmuo, butu pripažintas jo ir ieškoves solidaria prievole treciajam asmeniui. Nesutiko, kad pinigu sumos pervedamos i ieškoves saskaita treciojo asmens A. Ž. butu pripažinta solidariomis prievolemis treciajam asmeniui. Praše tenkinti priešieškini.

6Treciasis asmuo A. Ž. i teismo posedi neatvyko, teismo šaukimas iteiktas tinkamai, gautame prašyme prašo byla nagrineti jai nedalyvaujant (5 t. b. l. 50). Treciasis asmuo A. Ž., itraukta ieškoves puseje be savarankišku reikalavimu. Pateiktame atsiliepime patvirtino ieškoves nurodytas aplinkybes apie šeimos iširimo priežastis, nurode, kad šeimai padejo materialiai, nurode konkrecias sumas kokiam tikslui skolino, nurode, kad palaiko ieškoves reikalavima pripažinti jos skolintus pinigus šeimai solidaria šaliu prievole (3 t. b. l. 161-162).

7Treciasis asmuo V. M. itraukta treciuoju asmeniu be savarankišku reikalavimu atsakovo puseje. Antrojo parengiamojo teismo posedžio metu V. M. palaike atsakovo pozicija ir išreiške nora, kad visu atsakovu vaiku interesai butu tenkinami vienodai.

8Treciojo asmens AB ,,Swedbank“ atstovas i teismo posedi neatvyko, teismo šaukimas iteiktas tinkamai, gautame prašyme prašo byla nagrineti atstovui nedalyvaujant. Rašte nurode, kad vartojimo paskolos sutarti sudare ieškove O. M., kad prievole pagal šia sutarti yra ivykdyta (5 t. b. l. 67).

9Treciojo asmens AB ,,Citadele“ atstovas i teismo posedi neatvyko, teismo šaukimas iteiktas tinkamai, gautame prašyme prašo byla nagrineti atstovui nedalyvaujant. Rašte nurode, kad šalys savo solidaria prievole bankui ivykde (5 t. b. l. 79).

10Treciojo asmens UAB ,,Ukio banko lizingas“ atstovas i teismo posedi neatvyko, teismo šaukimas iteiktas tinkamai, gautame prašyme prašo byla nagrineti atstovui nedalyvaujant. Rašte nurode, kad korteles su kredito limitu sutarti sudare atsakovas, nurodydamas, kad sutuoktine sutinka. Sutiko, kad prievole butu pripažinta solidaria (5 t. b. l. 78).

11Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškove O. M. ir atsakovas V. M. susituoke 2003 12 19 Alytaus miesto civilines metrikacijos skyriuje, irašo Nr. ( - ). Santuokoje šalys turi viena nepilnameti sunu P., gim. ( - ) (2 t. b. l. 12-14). Šalys turi po du vaikus iš pirmu santuoku (2 t. b. l. 15-17, prijungta civiline byla Nr. 2-1724-11/2003, 5 t. b. l. 74-75). Iš ieškoves atstoves, atsakovo paaiškinimu, nustatyta, kad nuo 2011 metu balandžio menesio šaliu santykiai nutruko. Ieškove ieškinyje ir paaiškinime raštu nurode, kad atsakovas yra kaltas del šeimos iširimo, nes atsakovas buvo nerupestingas tevas, piktnaudžiavo alkoholiu, naudojo fizini smurta ieškoves, jos dukters A. atžvilgiu, buvo neištikimas, neišlaike materialiai šeimos, nedalyvauja sunaus auklejime (2 t. b. l. 2-5, 3 t. b. l. 54-55, 5 t. b. l. 58, 4 t. b. l. 139-142). Iš ieškoves pateiktu rašytiniu irodymu matyti, kad 2011 10 21 Basildono magistrato teismas nuteise atsakova už buitini smurta Esekso grafysteje del užpuolimo ir sumušimo ieškoves O. M. ir jos dukters A., kad jis tiesiogiai ir netiesiogiai su jomis negali kontaktuoti iki 2013 10 20 (2 t. b. l. 28-42). Atsakovas smurto nepripažino, taciau sutiko, kad sunui Pauliui išlaikymo neteikia nuo 2011 metu balandžio menesio iki šiol. Atsakovas nurode, kas ieškove jam buvo neištikima, taciau irodymu apie tai nepateike. Manytina, kad smurto apraiškos šeimoje, kurios buvo užfiksuotos Anglijos teisesaugos pareigunu ir ivertintos, buvo desninga šaliu konfliktišku santykiu išdava. Smurtas šeimos nariu atžvilgiu gali buti prilyginamas žiauriam elgesiui su kitu sutuoktiniu ir šeimos nariais, todel atsakovas pripažintinas kaltu del šeimos iširimo pagal CK 3.60 str. 3 d. Be to, atsakovas daugiau kaip vienerius metus visiškai nesirupina šeima, ka jis pats pripažino, tai dar butu vienas savarankiškas pagrindas pripažinti atsakova kaltu del šeimos iširimo. Atsakovo argumentas, kad jis nesirupino šeima, nes jam buvo uždrausta kontaktuoti su ieškove, atmestinas kaip nepagristas, nes tai neapeme draudimo vykdyti pareiga sunui. Pripažinus atsakova kaltu del šeimos iširimo, svarstytinas ieškoves prašymas priteisti iš atsakovo neturtine žala (CK 3. 70 str. 2 d.). Ieškove ieškinyje nurode, kad del atsakovo elgesio patyre psichologine itampa, fizini skausma, pablogejo jos sveikata, kentejo nepilnameciai vaikai, kad patirta žala vertina 10000 litu (3 t. b. l. 33-48, 54-58, 4 t. b. l. 43-48, 55-60). Ivertinant patirta žala, atsižvelgtina i žalos pasekmes (vaikai itraukti i tam tikras socialines programas kaip patyre smurta šeimoje), šaliu turtine padeti ir vadovaujantis sažiningumo, teisingumo, protingumo principais, iš atsakovo priteistina 3000 Lt neturtine žala ieškoves naudai (CK 6.250 str., 3.70 str. 2 d., 2 t. b. l. 62-65,132-147, 3 t. b. l. 90-99).

13Po santuokos nutraukimo paliktinos pavardes M., M. (CK 3. 69 str. 1 d.).

14Šaliu sunus P. M. kartu su motina O. M. yra laikinai išvyke i Didžiaja Britanija, o savo gyvenamaja vieta ieškove yra deklaravusi adresu ( - ) rajone (2 t. b. l. 17). Ginco tarp šaliu del P. M., gim. ( - ), gyvenamosios vietos nustatymo nera. Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad ieškove O. M., padedama Didžiosios Britanijos valdžios instituciju, stengiasi sukurti savo vaikams, taip pat ir P. M., saugia aplinka, kad nepilnameciai vaikai yra itraukti i ivairias socialines programas, yra stebimi, jais domimasi ( 3 t. b. l. 90-99). Ieškovei su šeima gyvenant Lietuvoje taip pat nebuvo nustatyta kokiu nors aplinkybiu del netinkamos vaiku priežiuros ir auklejimo (2 t. b. l. 83-84, 5 t. b. l. 81-85). Atsižvelgiant i nustatytas aplinkybes, nepilnamecio P. M., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su motina O. M., kaip geriausiai atitinkanti jo interesus (CK 3. 169 str. 2 d.).

15Ieškove ieškinyje praše priteisti iš atsakovo išlaikyma nepilnameciui sunui P. nuo kreipimosi i teisma dienos (2012 02 10) po 1100 Lt kas menesi iki sunaus pilnametystes. Šia suma grindžia vaiko poreikiu lentele (2 t. b. l. 8-9). Ieškoves atstove nurode, kad ieškove turejo daug sveikatos problemu, todel sumažejo jos galimybes dirbti ir, kad šiuo metu ieškove yra ieškanti darbo ir pragyvena iš socialiniu išmoku. Taip pat nurode, kad ieškove nuomoja buta. Patvirtino, kad duomenys pateikti teismui apie nuomojamas patalpas, gaunamas socialines išmokas, nepasikeite, kad papildomai juos patvirtina nauji išrašai iš ieškoves banko saskaitos. Iš ieškoves atstoves nurodytu duomenu matyti, kad ieškove ieško darbo, kad jai, kaip ieškanciai darbo, mokama po 71 svara per savaite (5 t. b. l. 15-22). Iš Barclay banko paskutiniojo laikotarpio (nuo 2013 02 08 iki 2013 03 25) ieškoves saskaitos išrašo matyti, kad ji gauna vaiko ir darbo išmoka 283,91 svaro per savaite (5 t. b. l. 46-49). Iš ankstesnio laikotarpio pateiktu ieškoves dokumentu matyti, kad ji turejo darba, kad laikotarpiu iki 2012 04 05 už vienerius metus gavo 13092,59 svaro atlyginima, išmokas vaikams, kad ta patvirtina ir prideti Barclay banko saskaitos išrašai už laikotarpi nuo 2012 metu vasario menesio iki gegužes menesio (3 t. b. l. 56-84), taip pat turejo skolu 2011 metu sausio – birželio menesiais (5 t. b. l. 23-36). Iš prijungtos civilines bylos Nr. 2-1724-11/2003 bei ieškoves atstoves paaiškinimo matyti, kad D. R. moka jos dvieju vaiku iš pirmos santuokos – A. R. ir M. R. išlaikymui po 125 Lt kas menesi kiekvienam vaikui. Atstove nurode, kad ieškove nesikreipe del išlaikymo padidinimo, nes be pinigines išmokos D. R. skiria vaikams ir kitokia parama, dalyvauja ju auklejime. Iš atsakovo pateiktu duomenu apie turtine padeti matyti, kad jis nekilnojamojo turto neturi (2 t. b. l. 62-63). Iš atsakovo pateiktu pažymu apie darbo užmokesti matyti, kad jis nuo 2012 metu balandžio menesio, grižes i Lietuva, pradejo dirbti UAB ( - ), po to nuo 2012 metu rugsejo menesio UAB ,, ( - )“, vidutiniškai gauna po 1200 Lt per menesi darbo pajamu, kad iš šios sumos yra pradetas išskaiciuoti išlaikymo isiskolinimas pirmos santuokos vaikams – apie 400 Lt dvejiems vaikams (3 t. b. l. 2-4, 4 t. b. l. 13-14, 158-159, 5 t. b. l. 76), priverstinai yra išieškoma skola išieškotojui UAB ,,Ukio banko lizingas“ (3 t. b. l. 157, 4 t. 160-167). Iš atsakovo pateiktu Barclay banko saskaitos išrašu matyti, kad atsakovas iki grižimo i Lietuva nuo 2011 02 18 iki 2012 03 09 gaudavo apie 300 svaru kassavaitiniu darbo pajamu (3 t. b. l. 12-52). Atsakovas yra pateikes duomenis apie mokesciu kreditus 2010 04 17 - 2011 04 05 laikotarpiu, t. y. kokia parama šalys gavo šiuo laikotarpiu iš valstybes, kai parama skiriama mažai ar vidutiniškai uždirbancioms šeimoms ( 3 t. b. l. 135-152). Atsakovas negincija, kad nuo 2011 metu balandžio menesio neteike išlaikymo sunui. Institucijos, teikiancios išvada byloje, atstoves nuomone, atsakovas turetu teikti vienoda išlaikyma visiems savo trims vaikams, atkreipe demesi, kad atsakovas yra skolingas už vaiku iš pirmos santuokos išlaikymo isiskolinima Vaiku išlaikymo fondui 11926 Lt (5 t. b. l. 74-75). Atsižvelgiant i nustatytas aplinkybes ir ištirtus irodymus, darytina išvada, kad abieju šaliu turtine padetis nebuvo ir nera gera, abi šalys turi pareiga išlaikyti po tris vaikus. Sutinkant su ieškoves atstoves argumentu, kad vaiko išlaikymui užsienyje reikalingos didesnes lešos nei Lietuvoje, atsižvelgiant i nustatytas aplinkybes ir ištirtus irodymus, iš atsakovo V. M. sunaus P. M., gim. ( - ), išlaikymui priteistina po 350 Lt kasmenesiniu periodiniu išmoku (CK 3.192 str. 2 d.). Taip pat iš atsakovo priteistinas išlaikymo isiskolinimas, kuris skaiciuotinas atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes bei i atsiradusia prievole šio sprendimo pagrindu, nuo 2011 04 01 iki ieškinio pateikimo dienos, t. y. iki 2012 02 10, po 200 Lt menesiui, iš viso 2067 Lt.

16Šalys nurode, kad nekilnojamojo turto neturi, ta patvirtina duomenys iš VI Registru centro (2 t. b. l. 62-63, 132-146). Iš VI Regitra pažymos matyti, kad ieškoves O. M. vardu registruotas 1987 metu gamybos automobilis VW Golf (2 t. b. l. 147). Iš šaliu pateiktu duomenu matyti, kad šalys turi kreditorius: 2009 05 12 O. M. vardu buvo sudaryta 10000 Lt paskolos sutartis su AB ,,Swedbank“; 2008 02 19 abieju sutuoktiniu vardu buvo sudaryta 10000 Lt vartojimo kredito sutartis su AB ,,Parex“ banku (veliau AB ,,Citadele“); 2011 02 14 atsakovas V. M. pasiraše neprotestuotina vekseli UAB ,,Ukio banko lizingas“, kuriuo besalygiškai isipareigojo 2011 12 31 sumoketi bankui 13571,79 Lt (2 t. b. l. 18-21, prijungta vykdomoji byla 0164/12/00307). Ieškove ir atsakovas prašo pripažinti prievoles, atsiradusias 2009 05 12 paskolos sutarties pagrindu su AB ,,Swedbank“ ir 2008 02 19 paskolos su AB ,,Parex“ banku pagrindu, solidariomis. Šalys nurodo prievoliu suma, kurios susidare iki 2011 04 01. Reikalavimas tenkintinas iš dalies. Kadangi prievoles yra atsirade šalims gyvenant santuokoje, šalys sutiko, kad gautos lešos panaudotos šeimos interesams, prievoles pripažintinos solidariomis visa apimtimi (CK 3.109 str. 2 d.). Bylos nagrinejimo metu minetos prievoles buvo ivykdytos (4 t. b. l. 129-131, 5 t. b. l. 67-69, 80). Ieškoves atstove savo paaiškinime nurode, kad treciasis asmuo A. Ž. mokejo imokas bankams už ieškove ir atsakova. Kadangi treciasis asmuo savarankišku reikalavimu nereiške, duomenu apie jos moketas imokas šalys nepateike, ši aplinkybe nesvarstytina. Iš UAB ,,Ukio banko lizingas“ rašto matyti, kad atsakovas V. M. 2008 09 17 sudare lizingo korteles su kredito limitu sutarti (t. 4. b. l. 90-91). Iš prijungtos vykdomosios bylos matyti, kad 2011 02 14 atsakovas V. M. pasiraše neprotestuotina vekseli UAB ,,Ukio banko lizingas“, kuriuo besalygiškai isipareigojo 2011 12 31 sumoketi bankui 13571,79 Lt. Atsakovui neivykdžius prievoles, 2012 02 15 vykdomojo irašo pagrindu antstole pradejo priverstini išieškojima iš skolininko V. M.. Iš UAB ,,Ukio banko lizingas“ atsiliepimo matyti, kad bankas palaiko atsakovo pozicija ir mano, kad prievole turetu buti solidari, nes atsakovas esa patvirtines, kad sutuoktine sutikusi gauti kredita (5 t. b. l. 76-77). Nagrinejamu atveju ginco prievole UAB ,,Ukio banko lizingas“ atsirado ieškoves ir atsakovo santuokos metu, taciau iš bylos duomenu matyti, kad prievoliniai santykiai susikloste išimtinai tarp kreditoriaus UAB ,,Ukio banko lizingas“ ir atsakovo. 2012 02 15 paprastasis neprotestuotinas vekselis išduotas išieškojimui konkreciai iš atsakovo. Duomenu, kad jo sutuoktine ieškove dalyvavo ar žinojo apie šiu sandoriu sudaryma, byloje nera. Taipogi byloje nera jokiu duomenu, kurie leistu spresti, jog šiais sandoriais gautos pinigines lešos buvo panaudotos šeimos interesams. Priešingai, sprendžiant šaliu kalte del santuokos nutraukimo, atsakovas pripažintas kaltas del santuokos nutraukimo ir del to, kad nuo 2011 metu balandžio menesio visiškai nevykde savo pareigos rupintis savo sunumi, prisideti prie materialiu šeimos poreikiu tenkinimo. Manytina, kad atsakovas, pasirašydamas neprotestuotina vekseli, prisieme sau prievoles ivykdyma. Ieškovei nedalyvaujant sutarties sudaryme, nežinant aplinkybiu apie vekselio pasirašyma, o atsakovui neirodžius, kad paimtos lešos buvo butinos ir panaudotos šeimos interesams, prievole, atsiradusi neprotestuotino vekselio pagrindu ir su tuo susijusios išlaidos pripažintinos asmenine atsakovo V. M. prievole (CK 3. 109 str. 3 d.).

17Ieškove prašo pripažinti 61542,62 Lt skolos treciajam asmeniui A. Ž. gražinima solidaria prievole. Atsakovas nepripažista nei skolinimosi fakto, nei prievoles. Savo paaiškinime teismui nurode, kad iš treciojo asmens A. Ž. niekada nera gaves pinigu, kad pinigai nebuvo perduoti, nepripažino, kad A. Ž. mokejo už jo ryšio paslaugas, nesutiko, kad A. Ž. duoti pinigai ieškoves mokslams, ieškoves saskaitos papildymai turetu buti pripažinti solidaria prievole, kad jis nežino apie pinigines perlaidas ir ju panaudojima.

18Teismui buvo pateikti apžiurai paskolu rašteliu originalai, atsakovas neprieštaravo, kad byloje yra pateiktos tu rašteliu kopijos: iš 2005 06 14 raštelio matyti, kad V. M. gavo iš A. Ž. 2900 litu buto remontui. Atsakovas paaiškino, kad raštelis gali buti surašytas jo ranka ir pasirašytas, tiksliai neatsimena (2 t. b. l. 22). Iš 2010 03 18 preliminarios pirkimo pardavimo sutarties matyti, kad treciasis asmuo A. Ž. paskolino O. M. ir V. M. 2500 Lt, šalys pasiraše pinigus gave (2 t. b. l. 23). Atsakovas paaiškino teismo posedyje, kad sutarties neatsimena, o parašas panašus i jo paraša. Iš 2010 12 31 raštelio matyti, kad treciasis asmuo A. Ž. skolina pinigus šalims banko paskolos padengimui 5941 Lt (2 t. b. l. 24). Iš 2011 04 14 paskolos sutarties matyti, kad treciasis asmuo A. Ž. skolina O. M. ir V. M. 4600 Lt banko paskolu padengimui. Iš 2011 05 22 paskolos sutarties matyti, kad treciasis asmuo A. Ž. skolina šalims 28000 Lt banko paskoloms ir komunaliniams mokesciams sumoketi (2 t. b. l. 26). Atsakovas paaiškino, kad 2010 12 31, 2011 04 14, 2011 05 22 paskolos sutarciu jis neatsimena, mano, kad parašai galimai ne jo, nurode, kad jokie pinigai paskolu dengimui jam nebuvo perduoti ir jis apie juos nieko nežino, be to, pabreže, kad reikalavimas šias skolas pripažinti solidariomis dubliuojasi su reikalavimu pripažinti prievoles pagal banku paskolu sutartis solidariomis. Nurode, kad jis nesirupino AB ,,Swedbank“ ir AB ,,Citadele“ banku paskolu dengimu.

19Iš ieškoves atstoves, atsakovo paaiškinimu, rašytiniu irodymu matyti, kad šalys nepateike teismui rašytiniu duomenu, ar banko paskolos buvo dengiamos iš treciojo asmens A. Ž. skolintu lešu, ar pats treciasis asmuo paskolu rašteliuose nurodytomis lešomis denge šaliu dvi paskolas. Ieškoves atstove nurode, kad paskolos bankui buvo dengiamos treciojo asmens A. Ž. pagalba, to nepaneige ir atsakovas. Iš ieškoves atstoves, atsakovo paaiškinimu matyti, kad pinigai pagal 2010 12 31, 2011 04 14, 2011 05 22 paskolu sutartis realiai nebuvo perduoti šalims, nes iš tu pinigu treciasis asmuo denge šaliu paskolas. Atsakovo atstovas pabreže, kad tokios sutartys negali buti laikomos sudarytomis, nes nebuvo realiai perduoti pinigai.

20Ieškoves reikalavimas tenkintinas iš dalies. Teismui nekyla abejoniu del 2005 06 14 ir 2010 03 18 paskolos sutarciu vertinimo (sutarciu pavadinimai neturi esmines reikšmes ju vertinimui). Šiose sutartyse nurodyta, kad pinigus šalys gavo ir už tai pasiraše, atsakovas iš esmes negincijo savo rašto ir parašo, todel prievoles, atsirade santuokos metu, pagal 2005 06 14 ir 2010 03 18 paskolos sutartis su treciuoju asmeniu A. Ž. del 5400 Lt sumos, pripažintinos solidariomis (CK 3.109 str. 2 d.).

21Kadangi 2010 12 31, 2011 04 14, 2011 05 22 paskolos sutartyse nurodyta suma skirta banko paskolu dengimui, mokejimui už komunalines paslaugas, šalys nera nurode sutartyse apie pinigu gavima, kad šalims realiai nebuvo pinigai perduoti patvirtino atsakovas ir ieškoves atstove teismo posedyje, atsižvelgiant i tai, kad prievoles pagal banku paskolu sutartis yra pripažintos solidariomis, reikalavimas prievoles pagal 2010 12 31, 2011 04 14, 2011 05 22 šaliu paskolos sutartis su treciuoju asmeniu A. Ž. pripažinti solidariomis tenkintinas ta apimtini, kuria buvo dengiamos paskolos pagal šaliu kredito sutartis su bankais - 2009 05 12 O. M. vardu sudaryta 10000 Lt paskolos sutartis su AB ,,Swedbank“ ir 2008 02 19 abieju sutuoktiniu vardu sudaryta 10000 Lt vartojimo kredito sutartis su AB ,,Citadele“ bei sumoketi šaliu šeimos komunaliniai mokesciai (CK 3.109 str. 2 d.). Tiek šalys, tiek treciasis asmuo A. Ž. savo teises gali apginti, reikšdami atgrežtini reikalavima, išsiaiškine banku paskolu gražinimo aplinkybes ir apimtis, tuo patikrindami nurodytu paskolos sutarciu realuma, nes prievoles pagal banku AB ,,Swedbank“ ir AB ,,Citadele“ paskolas yra pripažintos solidariomis ir ivykdytos (CK 6.9 str. 1 d.). Teismui pripažinus prievoles pagal paskolu sutartis su bankais ir pagal paskolu, kuriu tiksline paskirtis banko paskolu dengimas, sutartis su treciuoju asmeniu A. Ž. solidariomis pilna apimtimi, prievoles šaliu atžvilgiu gali buti sudubliuojamos.

22Ieškove prašo pripažinti solidaria 2088,62 Lt skola treciajam asmeniui A. Ž., nes treciasis asmuo mokejo už ieškoves vaiku, ieškoves bei atsakovo ryšio paslaugas. Ieškove teismui pateike saskaitas fakturas, iš kuriu matyti, kad treciajam asmeniui buvo išrašomos saskaitos už Tele 2 mobiliojo ryšio paslaugas (2 t. b. l. 127). Nesant kitu irodymu, nera pagrindo spresti, kad treciasis asmuo mokejo už šaliu šeimos ryšio paslaugas, todel nera pagrindo pripažinti nurodyta suma šaliu solidaria prievole.

23Ieškove prašo pripažinti 9450 Lt treciojo asmens A. Ž. pervestu i ieškoves O. M. saskaita kaip saskaitos papildyma, už moksla, už stovykla šaliu solidaria skola treciajam asmeniui A. Ž. ( 3 t. b. l. 108-117). Atsakovas neige žinojes apie tokiu sumu gavima ir ju panaudojima šeimos interesams. Ieškove nepateike teismui irodymu, kad šios sumos buvo panaudotos ir butinos šeimos interesams. CK 3.92 str. 5 d. nurodyta, kad kiekvienas sutuoktinis turi teise be kito sutuoktinio sutikimo atidaryti banko depozitine saskaita savo vardu ir laisvai disponuoti joje esanciomis lešomis, jeigu tos pinigines lešos nebuvo perduotos bendrojon jungtinen nuosavyben. Tokiu aplinkybiu, kad lešos buvo perduotos bendrojon jungtinen nuosavyben, nebuvo nustatyta. Reikalavimas šioje dalyje atmestinas.

24Ieškove prašo pripažinti 5063 Lt treciojo asmens A. Ž. pervestu i ieškoves O. M. saskaita su tiksline paskirtimi mokslui bei 1000 Lt žemes ukio technikos pirkimui, šaliu solidaria skola treciajam asmeniui A. Ž. (3 t. b. l. 102-107). Atsakovas neige žinojes apie tokiu sumu gavima ir ju panaudojima šeimos interesams. Ieškove nepateike teismui irodymu, kad už 1000 Lt šeimai buvo pirkta žemes ukio technika. Iš kitu pateiktu mokejimu pavedimu matyti, kad ieškove mokejo už moksla M. R. universitetui (3 t. b. l. 104-107). Tiketina, kad treciasis asmuo A. Ž. skyre lešu ieškoves mokslams, taciau nera duomenu, ar atsakovas žinojo ir sutiko su tokiu lešu panaudojimu. Manant, kad ieškove laisvai disponavo jos saskaitoje esanciomis piniginemis lešomis, lešas naudojo pacios pasirinkimu, nera pagrindo pripažinti šiu sumu solidariomis šaliu prievolemis. Reikalavimas šioje dalyje atmestinas.

25Iš VI Regitra pažymos matyti, kad ieškoves O. M. vardu registruotas 1987 metu gamybos automobilis VW Golf, taciau šalys šio turto neprašo padalinti (2 t. b. l. 147). Atsižvelgiant i šeimos bylu nagrinejimo specifika, teismas gali viršyti pareikštus reikalavimus (CPK 376 str. 3 d.). Atsižvelgiant i rinkos kainas, automobilis ivertintinas 300 Lt ir priskirtinas ieškovei, neišmokant atsakovui pinigines kompensacijos, nes su ieškove gyvena atsakovo sunus P.. Iš ieškoves priteistinas 72 Lt žyminis mokestis už šio turto priskyrima (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

26Nustatytina, kad buvo patenkinta po 1/2 ieškoves ir atsakovo reikalavimu. Atsižvelgiant i tai, nustatytinas bylinejimosi išlaidu paskirstymas. Ieškoves patirtos išlaidos sudaro 1871 Lt (2 t. b. l. 6-7, 43-44, 45-46; 3 t. b. l. 100; 4 t. b. l. 61-62; 5 t. b. l. 13), atsakovo patirtos bylinejimosi išlaidos sudaro 155 Lt (2 t. b. l. 92, 150; 4 t. b. l. 72, 104, 145). Iš atsakovo ieškoves naudai priteistina 1/2 jos turetu bylinejimosi išlaidu, t. y. 936 Lt, o iš ieškoves atsakovo naudai priteistina 1/2 dalis jo turetu išlaidu, t. y. 78 Lt (CPK 93 str. 1 d.). Iš šaliu priteistina po 61 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybes naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

27Sprendimas dalyje del išlaikymo vykdytinas skubiai.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-265 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

29ieškini ir priešieškini tenkinti iš dalies.

30Santuoka, registruota 2003 12 19 Alytaus miesto savivaldybes administracijos Civilines metrikacijos skyriuje, irašo Nr. ( - ), tarp O. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Alytuje, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) rajone, ir V. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Alytuje, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) rajone, nutraukti del atsakovo V. M. kaltes.

31Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti pavarde M., atsakovui pavarde M..

32Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) 3000 Lt (triju tukstanciu litu) neturtine žala ieškoves O. M., asmens kodas ( - ) naudai.

33Nustatyti šaliu sunaus P. M., gim. ( - ), gyvenamaja vieta su motina O. M..

34Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) nepilnamecio sunaus P. M., gim. ( - ), išlaikymui po 350 litu (tris šimtus penkiasdešimt litu) periodiniu išmoku kiekviena menesi nuo 2012 02 10 iki sunaus pilnametystes, išmokas indeksuojant Vyriausybes nustatyta tvarka, pavedant ieškovei O. M. išmokas tvarkyti uzufrukto teise.

35Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) nepilnamecio sunaus P. M., gim. ( - ), išlaikymo isiskolinima nuo 2011 04 01 iki ieškinio i teisma padavimo dienos, t. y. iki 2012 02 10, 2067 litu (du tukstancius šešiasdešimt septynis litus), kas menesi skaiciuojant po 200 litu.

36Padalinti šaliu santuokoje igyta nekilnojamaji turta - 1987 metu gamybos automobili VW Golf, kurio vidutine rinkos verte 300 litu, ir ji priteisti ieškovei O. M., asmens kodas ( - ) asmenines nuosavybes teise, nepriteisiant iš jos pinigines kompensacijos atsakovui V. M. už ieškovei tenkancia didesne turto dali.

37Pripažinti prievoles pagal 2009 05 12 O. M. vardu sudaryta 10000 Lt paskolos sutarti su AB ,,Swedbank“ ir 2008 02 19 O. M. ir V. M. vardu sudaryta 10000 Lt vartojimo kredito sutarti su AB ,,Citadele“ solidariomis O. M. ir V. M. prievolemis.

38Pripažinti prievole pagal 2011 02 14 atsakovo V. M. pasirašyta neprotestuotina vekseli UAB ,,Ukio banko lizingas“ ir su tuo susijusias vykdymo išlaidas asmenine atsakovo V. M. prievole.

39Pripažinti prievoles pagal O. M. ir V. M. 2005 06 14 ir 2010 03 18 paskolos sutartis su treciuoju asmeniu A. Ž. del 5400 Lt sumos solidariomis.

40Prievoles pagal 2010 12 31, 2011 04 14, 2011 05 22 šaliu paskolos sutartis su treciuoju asmeniu A. Ž. pripažinti solidariomis ta apimtini, kuria buvo dengiamos paskolos pagal šaliu kredito sutartis su bankais - 2009 05 12 O. M. vardu sudaryta 10000 Lt paskolos sutartis su AB ,,Swedbank“ ir 2008 02 19 abieju sutuoktiniu vardu sudaryta 10000 Lt vartojimo kredito sutartis su AB ,,Citadele“ bei sumoketas šaliu šeimos komunaliniu mokesciu isikolinimas.

41Ieškoves O. M. prašyma pripažinti solidariomis: 2088,62 Lt skola treciajam asmeniui A. Ž. už ryšio paslaugas, 9450 Lt skola pervesta treciojo asmens A. Ž. i ieškoves O. M. saskaita kaip saskaitos papildyma, už moksla, už stovykla, 5063 Lt skola treciojo asmens A. Ž. pervesta i ieškoves O. M. saskaita mokslui bei 1000 Lt žemes ukio technikos pirkimui - atmesti.

42Kitoje dalyje ieškini ir priešieškini atmesti.

43Sprendima dalyje del išlaikymo vykdyti skubiai.

44Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta( - ) rajone, 936 Lt (devynis šimtus trisdešimt šešis Lt) bylinejimosi išlaidu ieškoves O. M., asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) rajone, naudai.

45Priteisti iš ieškoves O. M., asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) rajone, 78 Lt (septyniasdešimt aštuonis Lt) bylinejimosi išlaidu atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) rajone, naudai.

46Priteisti iš ieškoves O. M., asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) rajone, ir atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) rajone, po 61 Lt (šešiasdešimt viena Lt) iš kiekvieno išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybes naudai, sumokant šias sumas i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esancia „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokejimo dokumente nurodant imokos koda 5660. Mokejima patvirtinanti dokumenta butina pristatyti i Alytaus rajono apylinkes teismo Civiliniu bylu raštine (206 kab.).

47Priteisti iš ieškoves O. M., asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) rajone, 72 Lt (septyniasdešimt du Lt) žyminio mokescio valstybei, sumokant šia suma i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esancia „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokejimo dokumente nurodant imokos koda 5660. Mokejima patvirtinanti dokumenta butina pristatyti i Alytaus rajono apylinkes teismo Civiliniu bylu raštine (206 kab.).

48Sprendimas per 30 d. gali buti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkes teismo teiseja Aldona Sakalauskiene, sekretoriaujant... 2. n u s t a t e :... 3. ieškove O. M. ieškinyje ir patikslintuose ieškiniuose... 4. Ieškove i teismo posedi neatvyko, teismo šaukimas iteiktas tinkamai, ja... 5. Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies, palaike savo priešieškini. Nurode,... 6. Treciasis asmuo A. Ž. i teismo posedi neatvyko, teismo... 7. Treciasis asmuo V. M. itraukta treciuoju asmeniu be... 8. Treciojo asmens AB ,,Swedbank“ atstovas i teismo posedi neatvyko, teismo... 9. Treciojo asmens AB ,,Citadele“ atstovas i teismo posedi neatvyko, teismo... 10. Treciojo asmens UAB ,,Ukio banko lizingas“ atstovas i teismo posedi neatvyko,... 11. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškove O. M. ir... 13. Po santuokos nutraukimo paliktinos 14. Šaliu sunus P. M. kartu su motina 15. Ieškove ieškinyje praše priteisti iš atsakovo išlaikyma nepilnameciui... 16. Šalys nurode, kad nekilnojamojo turto neturi, ta patvirtina duomenys iš VI... 17. Ieškove prašo pripažinti 61542,62 Lt skolos treciajam asmeniui 18. Teismui buvo pateikti apžiurai paskolu rašteliu originalai, atsakovas... 19. Iš ieškoves atstoves, atsakovo paaiškinimu, rašytiniu irodymu matyti, kad... 20. Ieškoves reikalavimas tenkintinas iš dalies. Teismui nekyla abejoniu del 2005... 21. Kadangi 2010 12 31, 2011 04 14, 2011 05 22 paskolos sutartyse nurodyta suma... 22. Ieškove prašo pripažinti solidaria 2088,62 Lt skola treciajam asmeniui 23. Ieškove prašo pripažinti 9450 Lt treciojo asmens A. Ž.... 24. Ieškove prašo pripažinti 5063 Lt treciojo asmens A. Ž.... 25. Iš VI Regitra pažymos matyti, kad ieškoves O. M. vardu... 26. Nustatytina, kad buvo patenkinta po 1/2 ieškoves ir atsakovo reikalavimu.... 27. Sprendimas dalyje del išlaikymo vykdytinas skubiai.... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 29. ieškini ir priešieškini tenkinti iš dalies.... 30. Santuoka, registruota 2003 12 19 Alytaus miesto savivaldybes administracijos... 31. Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti 32. Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas 33. Nustatyti šaliu sunaus P. M., gim. ( - ), gyvenamaja... 34. Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas 35. Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas 36. Padalinti šaliu santuokoje igyta nekilnojamaji turta - 1987 metu gamybos... 37. Pripažinti prievoles pagal 2009 05 12 O. M. vardu... 38. Pripažinti prievole pagal 2011 02 14 atsakovo V. M.... 39. Pripažinti prievoles pagal O. M. ir 40. Prievoles pagal 2010 12 31, 2011 04 14, 2011 05 22 šaliu paskolos sutartis su... 41. Ieškoves O. M. prašyma pripažinti solidariomis:... 42. Kitoje dalyje ieškini ir priešieškini atmesti.... 43. Sprendima dalyje del išlaikymo vykdyti skubiai.... 44. Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas 45. Priteisti iš ieškoves O. M., asmens kodas 46. Priteisti iš ieškoves O. M., asmens kodas 47. Priteisti iš ieškoves O. M., asmens kodas 48. Sprendimas per 30 d. gali buti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus...