Byla e2S-1749-653/2019
Dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis D. B., M. M. (M. M.), J. M. (J. M.)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (pareiškėjo) V. M. (V. M.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. M. skundą dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis D. B., M. M. (M. M.), J. M. (J. M.).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas V. M. pateikė skundą dėl antstolio D. B. veiksmų, kuriame prašė antstolio atidėti tvoros nukėlimo darbus. Skundą iš esmės grindė ta aplinkybe, kad antstolio nurodyti vykdyti griovimo darbai bus vykdomi pažeidžiant ekonomiškumo ir šalių bendradarbiavimo principus. Nurodoma, kad pareiškėjui turi būti pateiktas smulkus ir pagrįstas darbų vykdymo planas, kurio atitikimą ekonomiškumo principui galima būtų realiai įvertinti ir kuris leistų šalims bendradarbiauti. Teigė, jog antstolio pateiktas darbų vykdymo planas tėra juodraštinis, jokiais realiais skaičiavimais neparemtas ir visiškai neatsakingai sudarytas sąrašas, o realus darbų planas, kuris turėtų pilnai atitikti tokiems planams keliamus reikalavimams ir leistų įvertinti, ar numatytos išlaidos atitinka ekonomiškumo principą, nepateiktas. Pareiškėjas taip pat prašė atidėti tvoros nukėlimo darbus, nurodydamas, kad vyksta klausimo dėl žemės sklypo ribų nagrinėjimas teisme pagal pareiškėjo apeliacinį skundą.

82.

9Antstolis D. B. 2019-08-12 patvarkymu Nr. S-2019000270 pareiškėjo skundo netenkino ir perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad antstolis V. Č. vykdė vykdomąją bylą Nr. 0116/14/01065 dėl įpareigojimo atsakovą (pareiškėją) V. M. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti ir pašalinti tvorą bei kitą jam priklausantį turtą iš ieškovės G. M. žemės sklypo, esančio ( - ), dalies, UAB „Orkanas“ 2008-02-28 parengtame projekte pažymėtos indeksu „( - )“ ir atribotos taškais ( - ). Pakeičiant Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-09-25 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-861-723/2013 vykdymo tvarką buvo leista ieškovei (išieškotojai) G. M. išardyti ir pašalinti tvorą bei kitą atsakovui (skolininkui) V. M. priklausantį turtą iš ieškovės žemės sklypo dalies ir nustatyti, kad ieškovės patirtos tvoros ir kito atsakovui priklausančio turto išardymo išlaidos išieškomos iš skolininko V. M.. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-07-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-3833-723/2016 pakeitė išieškotoją vykdymo procese G. M. į išieškotojus M. M. ir J. M.. Antstolis taip pat nurodė, kad jis perėmė vykdyti antstolio V. Č. vykdomąją bylą Nr. 0116/14/01065 pagal 2018-12-10 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą Nr. 1R-266. Vykdomosios bylos numeris pakeistas į Nr. 0035/18/04742.

103.

11Antstolio teigimu, pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad jam nebuvo pateiktas darbų vykdymo planas. Išieškotojas M. M. 2019-06-03 antstoliui pateikė UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ numatomų griovimo atlikimo darbų pasiūlymą su kainomis. Skolininkas V. M. raštu 2019-06-21 kreipėsi į antstolį, prašydamas sustabdyti griovimo darbus ir pateikti numatomų darbų sąmatą. Antstolis į šį kreipimąsi atsakė 2019-07-22, t. y. atsakymas į skolininko užklausą buvo parengtas 2019-07-05 ir išsiųstas registruotu laišku, o skolininkas (pareiškėjas) 2019-07-22 pasirašė, kad atsakymą gavo.

124.

13Antstolis taip pat pažymėjo, kad neprivalo siųsti skolininkui derinti jokio skaičiavimais pagrįsto tvoros nugriovimo plano ar kitokio dokumento. Jei pareiškėjui netinka išieškotojo parinkti darbų vykdytojai, jis turi teisę gera valia įvykdyti teismo sprendimą, pasitelkdamas jam tinkančius darbų vykdytojus. Tačiau teismo sprendimas nevykdomas nuo 2014-06-08, vykdomojoje byloje yra ne vienas skolininko skundas, prašymas vis tais pačiais motyvais: dėl ligų, dėl nepagrįsto skaičiavimo, prašymo sustabdyti dėl nesusijusių su vykdomąją byla ieškinių ir pan. Antstolio manymu, pareiškėjas piktnaudžiauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) normomis.

145.

15Suinteresuoti asmenys M. M. ir J. M. atsiliepimų į skundą nepateikė.

166.

17Pareiškėjas 2019-09-03 pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nagrinėti pareiškėjo pareiškimą, kuriame atsakovė yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT). Paaiškino, kad pareiškime reikalauja, jog atsakovė, gavusi apmokėjimą už jam skiriamą žemės sklypą, įformintų šio sklypo pardavimą. Pareiškėjo teigimu, teismui patenkinus jo pareiškimą, pareiškėjas taps sklypo savininku ir taip bus panaikinta būtinybė atlikti vykdomojoje byloje nurodytus veiksmus. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas prašo sustabdyti vykdomosios bylos vykdymą.

18II.

19Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

207.

21Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-09-06 nutartimi pareiškėjo V. M. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.

228.

23Teismas vykdomosios bylos Nr. 0035/18/04742 medžiaga nustatė, kad antstolis vykdo Vilniaus rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-861-723/2013, kuriuo pareiškėjas buvo įpareigotas per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti ir pašalinti tvorą bei kitą jam priklausantį turtą iš G. M. sklypo, esančio ( - ), dalies, UAB „Orkanas“ 2008-02-28 parengtame projekte pažymėtos indeksu „( - )“ ir atribotos taškais ( - ). Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-05-05 nutartimi civilinėje byloje 2-1683-723/2015 pakeitė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-09-25 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-861-723/2013, vykdymo tvarką ir leido G. M. išardyti ir pašalinti tvorą bei kitą V. M. priklausantį turtą iš sklypo, bei nustatė, kad G. M. patirtos tvoros ir kito V. M. priklausančio turto išardymo išlaidos išieškomos iš V. M.. Vilniaus apygardos teismas 2015-07-07 nutartimi šią teismo nutartį paliko nepakeistą. Teismo sprendimas, kuris yra vykdomosios bylos pagrindas, įsiteisėjęs, šią dieną joje procesas nėra atnaujintas, apeliacinis procesas nevyksta. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, jog teismo sprendimas turi būti vykdomas.

249.

25Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintų Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – ir Sprendimų vykdymo instrukcijos) 231 p. bei pažymėjo, kad Sprendimų vykdymo instrukcijoje nenurodyta, jog atliktinų darbų sąmata turi būti siunčiama derinti skolininkui. Atkreipė dėmesį, kad jeigu pareiškėjas nesutinka su išieškotojo pateiktais darbų vykdytojais, jis turi teisę įvykdyti teismo sprendimą gera valia. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad sprendimą jis ketina įvykdyti geranoriškai, teismas taip pat nustatė, kad vykdymo veiksmai atliekami jau nuo 2014 m. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo nurodomi argumentai nesudaro pagrindo abejoti antstolio veiksmų teisėtumu bei pagrįstumu.

2610.

27Teismas, pasisakydamas dėl vykdomosios bylos vykdymo sustabdymo, pažymėjo, kad teismui nebuvo pateikti jokie įrodymai, kurie pagrįstų pareiškėjo nurodomas aplinkybes, jog vykdomoji byla turėtų būti sustabdyta. Teismas laikė, jog pareiškėjas nenurodė nei vieno CPK įtvirtinto privalomojo ar fakultatyvaus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindo, taip pat nepagrindė vykdomosios bylos sustabdymo būtinybės. Teismo sprendimas, kuris yra vykdomosios bylos pagrindas, įsiteisėjęs ir todėl turi būti vykdomas. Pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad jis kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu NŽT, nėra pakankamas pagrindas stabdyti šią vykdomąją bylą, be to, teismas Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatė, jog pareiškimo priėmimo kausimas dar nėra išspręstas.

28III.

29Atskirojo skundo argumentai

3011.

31Atskiruoju skundu apeliantas V. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-09-06 nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

3212.

33Atskirajame skunde nurodoma, kad antstolis jam pranešė apie pasirinktą rangovą darbams atlikti. Nurodoma darbų suma – 3 375,9 Eur. Kadangi darbų suma yra didelė, pareiškėjas prašė antstolio pateikti šios sumos pagrindimą, tačiau antstolis atsiuntė juodraštinio pobūdžio žinutę –laišką, gautą iš rangovo, kuriame nurodomi penki punktai ir nieko nepagrįstos jų atlikimo sumos. Dėl to kreipėsi į antstolį, prašydamas atsiųsti jam realią ir pagrįstą darbų sąmatą, kuri būtų detaliai ir ekonomiškai pagrįsta, atitiktų ekonomiškumo principą, ir taip leistų pareiškėjui ją realiai įvertinti bei bendradarbiauti šalims ją užtikrinant. Antstolis privalėjo išnagrinėti jo prašymą, pagrįsti nurodytą planą arba įpareigoti rangovą parengti darbų atlikimo planą. Esant reikalui, sutinkamai su CPK 625 str. 1 p., antstolis turėtų sustabdyti vykdomąją bylą.

3413.

35Teigia, jog antstolis nepagrįstai netenkino jo prašymo. Teigia, jog argumentas, kad antstolis teisėtai nevykdė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 str., kadangi jis prieštarauja Sprendimų vykdymo instrukcijai, vertintinas kritiškai. CK 6.38 str. neprieštarauja Sprendimų vykdymo instrukcijai. Tai, kad būtinybė laikytis CK nurodytų ekonomiškumo ir bendradarbiavimo principų, nenurodyta instrukcijoje, neatleidžia antstolio nuo pareigos įgyvendinti šio įstatymo reikalavimus vykdant instrukciją. Taigi, antstolio teiginys, kad jis neprivalėjo pagrįsti numatomų vykdymo veiksmų ekonomiškumo ir suderinti juos su kita šalimi dėl to, kad jis neįtrauktas į Sprendimų vykdymo instrukciją, negali būti pripažintas teisėtu.

3614.

37Nurodo, kad teismas nereagavo į apelianto nurodytą aplinkybę, kad vyksta su minėtu sklypu susiję teisminiai ginčai (Vilniaus apygardos teismas priėmė nagrinėti pareiškėjo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo byloje e2-1073-863/2019).

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3915.

40Atskirasis skundas netenkintinas.

4116.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 str. 2 d., teismas nenustatė (CPK 338 str.).

4317.

44Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų atmestas kaip nepagrįstas, teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl faktinių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra, todėl pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės pripažintinos nustatytomis ir iš naujo jos nekartojamos. Apeliantas atskirajame skunde iš esmės įrodinėja, jog teismas nepagrįstai sprendė, kad antstolis pagrįstai nevykdė CK 6.38 str., kadangi apelianto nuomone, tokiu atveju Sprendimų vykdymo instrukcija yra laikoma aukštesnės galios teisės aktu nei CK.

4518.

46Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju apeliantas netinkamai interpretuoja CK 6.38 str., kadangi antstolis jokių prievolių, kaip jos suprantamos CK 6.1 str. prasme, skolininko (šiuo atveju – pareiškėjo) atžvilgiu neturi. Kaip teisingai nurodoma skundžiamoje nutartyje, pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 231 p., vykdydamas vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo, antstolis, gavęs preliminarią darbų sąmatą, surašo vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir priima patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko. Sprendimų vykdymo instrukcijoje nenurodyta, jog atliktinų darbų sąmata turi būti siunčiama derinti skolininkui. Atitinkamai, antstoliui nekilo jokia pareiga, kaip teigia apeliantas, teikti detalius ir pagrįstus darbų vykdymo planus derinimui skolininkui. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, jog pareiškėjo nurodomi argumentai nesuteikia pagrindo abejoti antstolio veiksmų teisėtumu ir pagrįstumu.

4719.

48Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nevertino jo skunde nurodytos aplinkybės dėl pateikto apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr. e2-1073-863/2019, tačiau atskirajame skunde jokių argumentų, pagrindžiančių, kokią įtaką pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui daro ši aplinkybė, visiškai nenurodė.

4920.

50Iš apelianto antstoliui adresuoto skundo matyti, jog apeliantas informavo antstolį, jog buvo informavęs antstolį dėl pateikto apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr. e2-1073-863/2019, dėl ko prašė atidėti tvoros nukėlimo darbus iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas, tačiau apelianto teigimu, antstolis į šį apelianto prašymą neatsakė. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0035/18/04742 medžiagos nustatyta, jog antstolis į pareiškėjo prašymą atidėti antstolio patvarkymo vykdymą (e. b. 1 t., b. l. 17–18) atsakė 2019-07-05 patvarkymu (e. b. 1 t., b. l. 15–16), skolininkas (pareiškėjas) ant 2019-07-05 patvarkymo 2019-07-22 pasirašė, kad atsakymą gavo (e. b. 1 t., b. l. 15). Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo teigti, jog ir šiuo pagrindu antstolis elgėsi neteisėtai ir nepagrįstai.

5121.

52Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina (CPK 2 str., 3 str., 7 str., 178 str., 185 str.). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

5322.

54Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl nėra jokio pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

55Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

56Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas V. M. pateikė skundą dėl antstolio D. B. veiksmų, kuriame... 8. 2.... 9. Antstolis D. B. 2019-08-12 patvarkymu Nr. S-2019000270 pareiškėjo skundo... 10. 3.... 11. Antstolio teigimu, pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad jam nebuvo pateiktas... 12. 4.... 13. Antstolis taip pat pažymėjo, kad neprivalo siųsti skolininkui derinti jokio... 14. 5.... 15. Suinteresuoti asmenys M. M. ir J. M. atsiliepimų į skundą nepateikė.... 16. 6.... 17. Pareiškėjas 2019-09-03 pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 18. II.... 19. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. 7.... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-09-06 nutartimi pareiškėjo V. M.... 22. 8.... 23. Teismas vykdomosios bylos Nr. 0035/18/04742 medžiaga nustatė, kad antstolis... 24. 9.... 25. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu... 26. 10.... 27. Teismas, pasisakydamas dėl vykdomosios bylos vykdymo sustabdymo, pažymėjo,... 28. III.... 29. Atskirojo skundo argumentai... 30. 11.... 31. Atskiruoju skundu apeliantas V. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 32. 12.... 33. Atskirajame skunde nurodoma, kad antstolis jam pranešė apie pasirinktą... 34. 13.... 35. Teigia, jog antstolis nepagrįstai netenkino jo prašymo. Teigia, jog... 36. 14.... 37. Nurodo, kad teismas nereagavo į apelianto nurodytą aplinkybę, kad vyksta su... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 15.... 40. Atskirasis skundas netenkintinas.... 41. 16.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 43. 17.... 44. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 45. 18.... 46. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju apeliantas... 47. 19.... 48. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodė, jog pirmosios instancijos... 49. 20.... 50. Iš apelianto antstoliui adresuoto skundo matyti, jog apeliantas informavo... 51. 21.... 52. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant... 53. 22.... 54. Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas... 55. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 56. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti...