Byla N2-2965-231/2012
Dėl nuolatinio globėjo skyrimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei I. B., suinteresuotam asmeniui G. B., Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei V. M., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui G. B., institucijai duodančiai išvadą byloje Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nuolatinio globėjo skyrimo ir,

Nustatė

2pareiškėjo atstovė prašė skirti nepilnametės V. B., gim. 2004-04-04 nuolatiniu globėju laikinąjį globėją senolį G. B., gim. 1957-09-22, kuris gyvena (duomenus neskelbtini) kartu su mergaite ir savo drauge.Nepilnametė neteko savo vienišos motinos globos, apie tėvą nieko nėra žinoma, 2012-01-25 O. B. neterminuotai apribota motinos valdžia nepilnametės V. B. atžvilgiu. Nepilnametei nuo 2010-11-18 nustatyta laikinoji globa, laikinuoju globėju paskirtas senelis G. B.

3Nurodė, kad šiuo metu V. B. gyvena kartu su seneliu ir jo sugyventine, jie labai gerai sutaria, gyvena nuosavame name, vaikas turi geras gyvenimo sąlygas , atskirą kambarį. G. B. pateikė prašymą paskirti jį nuolatiniu globėju, jam yra išaiškintos globėjo teisės ir pareigos, numatytos LR CK 3.272, 3.273 str.

4Suinteresuotas asmuo G. B. nurodė, kad sutinka su pareikštu pareiškimu ir sutinka globoti savo anūkę, nurodė, kad jie gyvena trise nuosavame name, jis turi ūkį, bites, daug nuosavo miško, mergaitė yra mylima, labai prisirišusi prie jos šeimos, jo draugė labai rūpinasi mergaite kaip savo dukra.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš byloje esančių gimimo įrašo nuorašo matyti, kad V. B. motina yra O. B., tėvas nenurodytas.(b.l. 3).

7Iš byloje esančio Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo nuorašo matyti, kad T. Č. nėra K. Č. tėvas (.b.l. 6-8).

8Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2010-11-18 įsakymu Nr. A30-1605 vaikui V. B. nustatyta laikinoji globa, globėju paskirtas G. B., globos vieta nustatyta (duomenus neskelbtini) (b.l. 5).

9Iš Valstybės įmonės Registrų centro pažymų nuorašų matyti, kad G. B. nuosavybės teise priklauso namas, žemės sklypas, (b.l.14-18).

10Iš byloje esančių VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro medicininių pažymėjimų, pažymos nuorašų matyti, kad G. B. yra sveikas ir gali būti globėju (b.l. 10).

11Iš įtariamų, kaltinamų ar teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie fizinį asmenį nuorašo matyti, kad G. B. teistas nebuvo (b.l.11).

12Iš Trakų savivaldybės administracijos Onuškio seniūnijos charakteristikos nuorašo, matyti, kad G. B. charakterizuojama teigiamai (b.l.13).

132012-10-17 Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akte nurodyta, kad G. B. turi visas sąlygas rūpintis V. B. (b.l.18-19)

14Pagal CK 3.256 str. nuostatas nuolatinė rūpyba (rūpyba) nustatoma be tėvų rūpybos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų rūpybos (rūpybos) institucijai. Nepilnametė V. B. liko be tėvų rūpybos, tai matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų. Vaiko globa artimoje jam aplinkoje, atitinka nepilnametės interesus. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad yra kitų asmenų, norinčių rūpintis šiuo vaiku, mergaitė sutinka, kad jos globėju būtų paskirtas G. B., atsižvelgiant į tai bei įvertinus byloje esančius įrodymus, pareiškėjo atstovės bei suinteresuoto asmens teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus bei Trakų rajono savivaldybės duotą išvadą byloje, teismas sprendžia klausimą, ar tikslinga nepilnametei paskirti globėją.

15Įvertinus būsimojo nuolatinio globėjo asmenines savybes, bei tai, kad būsimąjį globėją ir V. B. sieja giminystės ryšys, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad G. B. tinkamai rūpinasi mergaite, jai yra gera augti ir būti šeimoje, atsižvelgiant į tai G. B. skirtinas nuolatiniu V. B. globėju.

16Vadovaudamasis LR CK 3.257, 3.259, 3.264., 3.265, 3.268, str., CPK 497-504 str.,

Nutarė

17Skirti G. B., a.k. ( - ) gyv. (duomenus neskelbtini) nepilnametės V. B. a.k. ( - ) nuolatiniu globėju.

18Nutartį vykdyti skubiai.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai