Byla 2-1439-772/2010

2

3Šiaulių m. apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

4sekretoriaujant Dainorai Mažonaitei,

5dalyvaujant ieškovo atstovui adv. M. Ramanauskui ir atsakovo atstovui adv. Ž. Rupšiui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą dėl Šiaulių m. apylinkės teisme 2010-04-13 priimto teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras dėl delspinigių priteisimo.

7Teismas, išnagrinėjęs prašymą,

Nustatė

8Šiaulių m. apylinkės teismas 2010 m. balandžio 13 d. galutiniu sprendimu priteisė ieškovui UAB ,,Specializuotas transportas“ iš atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau ŠRATC) 18 399,57 Lt delspinigių, 276,00 Lt žyminio mokesčio, 188,50 Lt žyminio mokesčio ir 5 proc. dydžio metines įstatymines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Pareiškėjas (atsakovas) VšĮ ŠRATC kreipėsi į teismą su prašymu dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo 12 mėnesių, nuo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis, lyginant su ieškovo turtine padėtimi yra sunki. Atsakovas be šio kreditoriaus turi ir daugiau kreditorinių įsipareigojimų, todėl išieškojimas vykdant priimtą teismo sprendimą, neužtikrintų kitų atsakovo kreditorių turtinių interesų.

10Pareiškėjas prašyme teismui prašė Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. balandžio 13 d. sprendimą atidėti arba išdėstyti remiantis šiais argumentais:

111. Viešoji įstaiga yra visiškai priklausoma nuo savo dalininkų – Šiaulių apskrities savivaldybių finansinės paramos (įnašų). Tai esą įtakoja atsakovo mokumą, be to atsakovas yra sumokėjęs atsakovui nemažą dalį pagrindinės skolos.

122. UAB ,,Specializuotas transportas“ nepateikė argumentų, dėl ko teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas pažeistų jo teises ir interesus, todėl teismas neturėtų atmesti pareiškėjo prašymo.

133. Įvertinus pareiškėjo pateiktus įrodymus apie jo skolas kitiems kreditoriams ir pagal veiklos rezultatų ataskaitą, matyti, jog atsakovas neturi šiuo metu galimybių teismo sprendimu priteistą sumą sumokėti greičiau, kaip to norėtų ieškovas UAB ,,Specializuotas transportas“.

14Ieškovo UAB ,,Specializuotas transportas“ atstovas teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo VšĮ ŠRATC prašymą atmesti. Nurodė, kad teismo sprendimo įvykdymo tvarka gali būti pakeičiama tik būtinais atvejais, esant aplinkybėms dėl kurių teismo sprendimo negalima įvykdyti įprasta tvarka. Byloje esantys įrodymai bei teismo sprendime nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nėra būtinybės keisti įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo tvarką. Pareiškėjas objektyviai turi galimybę įvykdyti teismo sprendimą be jokios žalos įmonės komercinei veiklai, tačiau savo įsiskolinimą nesąžiningai ir nepagrįstai siekia padengti tik kito pelno, gauto neatlygintinai naudojantis UAB ,,Specializuotas transportas“ lėšomis, grąžinimui nenaudojant jam priklausančio jokio kito turto. Teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas pažeistų šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus ir tokiu būdu nepagrįstai suteiktų skolininko interesams prioritetą.

15Pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 2 straipsnyje įtvirtinti civilinio proceso tikslai yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti ir plėtoti teisę. Šie civilinio proceso tikslai realizuojami atskirų civilinio proceso institutų ir principų pagalba. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius sprendimo padarinius.

17Pagal CPK 284 straipsnio pirmąją dalį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą turi būti atsižvelgta į tai, jog šalių ginčas dėl teisės yra užbaigtas, ir ieškovo teisė patvirtinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę - jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o atsisakius sprendimą įvykdyti geruoju, gali būti vykdomas priverstinai. Todėl įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo išdėstymas - išimtinė galimybė, suteikiama tais atvejais, kuomet sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl sunkios atsakovo turtinės padėties ar kitų svarbių aplinkybių.

18Teismas pažymi, kad aiškinant CPK 284 straipsnio pirmosios dalies normą, turi būti atsižvelgta į sisteminius šios normos ryšius su kitomis civilinio proceso įstatymo normomis, konkrečiai šalių procesinio lygiateisiškumo principu (CPK 17 str.), įpareigojančiu teismą atsižvelgti į abiejų šalių interesus, įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinę galią (CPK 259, 279 str.), reikalavimą procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 42 str. 5 d.). Todėl sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių m. apylinkės teismas 2010 m. balandžio 13 d. galutiniu sprendimu priteisė ieškovui UAB ,,Specializuotas transportas“ 18 399,37 Lt delspinigių, 276,00 Lt žyminio mokesčio, 188,50 Lt atstovavimo išlaidų ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas yra įsiteisėjęs ir galiojantys, todėl turi būti vykdomas (CPK 588 str.).

20Vykdymo procese siekiama įvykdyti sprendimą kuo ekonomiškiau, kad būtų išvengta ekonominės vertės praradimo, būtų užkirstas kelias nepagrįstiems skolininko nuostoliams ir išieškotojas gautų kuo didesnį ieškinio patenkinimą. Siekiant, kad vykdymo procesas būtų sėkmingas, jis turi vykti sparčiai, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju būtina atsižvelgti į skolininko ypatumus ir išieškotojo galimybes realizuoti savo teises.

21Įstatymas (CPK 284 str.) nustato galimybę atidėti ar išdėstyti sprendimo įvykdymą bei pakeisti vykdymo tvarką. Tačiau minėtoje teisės normoje yra nurodyta, kad teismas turi atsižvelgti į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes. Teismas, nagrinėdamas atsakovo prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, atsižvelgia ne tik į atsakovo finansinę padėtį, kuriai apibūdinti pateikta atsakovo balanso pažyma 2010 m. kovo 31 dienai (b.l. 310). Tuo pačiu teismas atsižvelgia į aplinkybę, kad teismo sprendimu priteista suma iš skolininko VšĮ ŠRATC yra delspinigiai už pagrindinės prievolės įvykdymo pažeidimą, kuri skolininkui taikoma kaip drausminamoji priemonė.

22 Byloje esanti pažyma apie atsakovo skolas jo tiekėjams patvirtina, jog įstaiga turi dideles skolas (b. l. 309), o be to, įstaiga turi vykdyti ir kitus kreditorinius įsiskolinimus bei privalomuosius mokejimus. Todėl teismas pripažįsta, kad bendra 3 911 958,50 Lt skolos suma kreditoriams yra didelė ir patvirtina sunkią atsakovo turtinę padėtį.

23Tuo pačiu atkreiptinas atsakovo dėmesys, kad teismo sprendimui įsiteisėjus, atsakovas nesumokėjo ieškovui nei dalies priteistos sumos, o tai patvirtina skolininko vengimą įvykdyti teismo sprendimą. Todėl teismas, atsižvelgdamas į byloje esančius įrodymus, į abiejų šalių interesus, laiko tikslingu išdėstyti, o ne atidėti Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. balandžio 13 d. galutinio sprendimo, kuriuo iš skolininko VšĮ ŠRATC kreditoriui UAB ,,Specializuotas transportas“ priteista 18 399,37 Lt delspinigių, 276,00 Lt žyminio mokesčio, 188,50 Lt atstovavimo išlaidų, iš viso 18 863,87 Lt sumą, vykdymą dvylikai mėnesių, tačiau ne nuo nutarties, o nuo galutinio sprendimo įsiteisėjimo momento. Atskirai pastebėtina, kad teismas nepasisako dėl priteistų procesinių palūkanų išdėstymo, kadangi jos apskaičiuojamos atskirai nuo pagrindinės skolos. Likusioje dalyje pareiškėjo prašymas atmestinas.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą tenkinti iš dalies.

27Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. balandžio 13 d. galutinį sprendimą, kuriuo iš atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (į/k 145787276) ieškovui UAB ,,Specializuotas transportas“ (į/k 144128180) priteista 18 863,87 Lt skolos suma, jos vykdymą išdėstyti taip:

29Išdėstyti dvylikai mėnesių nuo 2010-05-12 skolininko (atsakovo) skolos 18 863,87 Lt sumokėjimą kreditoriui (ieškovui) mokant kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis po 1 571,99 Lt, o paskutinį mėnesį 1 571,98 Lt iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

31Likusioje dalyje skolininko prašymą atmesti.

Nutartis gali būti atskiruoju skundu skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
2. ... 3. Šiaulių m. apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 4. sekretoriaujant Dainorai Mažonaitei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. M. Ramanauskui ir atsakovo atstovui adv. Ž.... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo VšĮ... 7. Teismas, išnagrinėjęs prašymą, ... 8. Šiaulių m. apylinkės teismas 2010 m. balandžio 13 d. galutiniu sprendimu... 9. Pareiškėjas (atsakovas) VšĮ ŠRATC kreipėsi į teismą su prašymu dėl... 10. Pareiškėjas prašyme teismui prašė Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m.... 11. 1. Viešoji įstaiga yra visiškai priklausoma nuo savo dalininkų –... 12. 2. UAB ,,Specializuotas transportas“ nepateikė argumentų, dėl ko teismo... 13. 3. Įvertinus pareiškėjo pateiktus įrodymus apie jo skolas kitiems... 14. Ieškovo UAB ,,Specializuotas transportas“ atstovas teismo posėdžio metu... 15. Pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies. ... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 2 straipsnyje įtvirtinti... 17. Pagal CPK 284 straipsnio pirmąją dalį, teismas turi teisę dalyvaujančių... 18. Teismas pažymi, kad aiškinant CPK 284 straipsnio pirmosios dalies normą,... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių m. apylinkės teismas 2010 m.... 20. Vykdymo procese siekiama įvykdyti sprendimą kuo ekonomiškiau, kad būtų... 21. Įstatymas (CPK 284 str.) nustato galimybę atidėti ar išdėstyti sprendimo... 22. Byloje esanti pažyma apie atsakovo skolas jo tiekėjams patvirtina, jog... 23. Tuo pačiu atkreiptinas atsakovo dėmesys, kad teismo sprendimui įsiteisėjus,... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsnio 1 dalimi, ... 27. Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. balandžio 13 d. galutinį sprendimą,... 29. Išdėstyti dvylikai mėnesių nuo 2010-05-12 skolininko (atsakovo) skolos 18... 31. Likusioje dalyje skolininko prašymą atmesti. ...