Byla 2-753-466/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo UAB „BALTO print“ ieškinį atsakovui Editions Treves e.v dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „BALTO print“ prašė teismo priteisti iš atsakovo Editions Treves e.v 8 601,30 Lt skolą, 5 203,00 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką bei terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-05-19 ieškovas UAB „BALTO print“ ir atsakovas Editions Treves e.v sudarė Paslaugų sutartį Nr. BP/101, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui spaudos paslaugas, o atsakovas įsipareigojo priimti atliktus spaudos darbus ir sumokėti už juos nustatytą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka (b. l. 10-13, 14-16). Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pagamino užsakytą produkciją ir pristatė prekes atsakovo nurodytam gavėjui (b. l. 18, 22). 2010-11-19 atsakovui buvo išrašyta sąskaita Nr. BP01035, tačiau per nustatytą terminą atsakovas jos neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 8 601,30 Lt (b. l. 17, 19-21, 23, 24). Atsakovui buvo siųsti įspėjimai ir pretenzijos dėl skolos, atsakovas elektroniniu paštu skolą pripažino ir žadėjo ją sumokėti, tačiau to nepadarė (b. l. 25-44). Pretenzijų dėl produkcijos kokybės atsakovas ieškovui nepateikė.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.360 str. nustatyta, kad pirkėjas privalo sumokėti už daiktus pardavėjo nurodytą sutarties sudarymo metu kainą. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina 8 601,30 Lt skola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str.).

8Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Paslaugų sutarties 5.3 p. nustatyta, kad jeigu užsakovas laiku neįvykdo finansinių įsipareigojimų, už kiekvieną uždelstą dieną privalo mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos, jei uždelsimas neviršija 10 kalendorinių dienų. Jei uždelsimas viršija 10 kalendorinių dienų – 0,1 procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš viso atsakovui susidarė 5 203,00 Lt delspinigiai už laikotarpį nuo 2011-01-18 iki 2012-09-14, kurie priteistini iš atsakovo ieškovo naudai (b. l. 2).

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (14 348,80 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistinas 430,00 Lt žyminis mokestis, 544,50 Lt išlaidos teisinei pagalbai ir 500,00 Lt išlaidos procesinių dokumentų vertimui, iš viso – 1 474,50 Lt bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo Editions Treves e.v, į. k. DE149879465, 8 601,30 Lt skolą, 5 203,00 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (14 348,80 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 474,50 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „BALTO print“, į. k. 125408740, naudai.

14Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

15Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai