Byla 2A-1506/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vladislavai Tumas, dalyvaujant ieškovui V. V., jo atstovui advokatui Deividui Poškai, atsakovo atstovams I. Š. ir advokatui Gyčiui Jaliniauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. V. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. dalinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-86-258/2011 pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų autobusų parkas“ dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, įsakymo dėl drausminės nuobaudos paskyrimo panaikinimo ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas: 1) pakeisti ieškovo atleidimo iš darbo formuluotę, pripažįstant, kad darbo sutartis buvo nutraukta 2008 m. spalio 30 d. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje, 37 straipsnio 3 dalyje ir DK 124 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu; 2) pripažinti niekiniu ir panaikinti atsakovo 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. P-76B „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. V. ir atleidimo iš darbo“; 3) priteisti iš atsakovo 13 461,40 Lt išeitinę išmoką, 4 285,14 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 170 352,84 Lt vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2011 m. sausio 25 d. ir vidutinį darbo užmokestį (306,39 Lt už darbo dieną) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

5Ieškovas nurodė, kad 2000 m. gruodžio 22 d. su atsakovu sudarė darbo sutartį, pagal kurią pradėjo dirbti pas atsakovą direktoriumi. Atsakovo valdybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu ieškovas buvo atleistas iš darbo. Ieškovo teigimu, jis neginčija darbo sutarties nutraukimo, nesiekia atnaujinti nutrauktų darbo santykių, sutinka su atleidimu iš darbo, tačiau prašo nustatyti, kad darbo sutartis buvo nutraukta 2008 m. spalio 30 d. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje, 37 straipsnio 3 dalyje ir DK 124 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu, bet ne atsakovo vienašališkai dokumentuose nurodytu kitu teisiniu pagrindu ir data. Konstatavus, kad darbo sutartis buvo nutraukta ieškovo nurodytu pagrindu, ieškovu teigimu, darytina išvada, jog atsakovas neteisėtai priėmė 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. P-76B „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. V. ir atleidimo iš darbo“, t. y. dėl ieškovo atleidimo iš darbo nuo 2008 m. spalio 31 d. pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą (toliau – Įsakymas). Įsakymas priimtas po to, kai darbo sutartis jau buvo nutraukta, todėl Įsakymas nesukėlė teisinės pasekmės – darbo sutarties nutraukimo. Atsižvelgiant į tai, Įsakymas yra neteisėtas ir niekinis. Nutraukus darbo sutartį, atsakovas turėjo pareiga atsiskaityti su ieškovu, t. y. išmokėti ieškovui priklausantį atlyginimą, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir išeitinę išmoką, tačiau to nepadarė.

6Šioje byloje buvo pareikštas atsakovo priešieškinis ieškovui dėl žalos atlyginimo, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. daliniu sprendimu buvo atmestas. Po priešieškinio atmetimo bylos nagrinėjimas pagal ieškovo ieškinį atsakovui buvo tęsiamas toliau.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 10 d. daliniu sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: pakeitė ieškovo atleidimo iš darbo formuluotę ir pripažino, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta darbo sutartis buvo nutraukta 2008 m. spalio 30 d. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje, 37 straipsnio 3 dalyje ir DK 124 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu; pripažino niekiniu ir panaikino atsakovo 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. P-76B „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. V. ir atleidimo iš darbo“; priteisė iš atsakovo 13 461,40 Lt išeitinę išmoką, 4 285,14 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 33 702,90 Lt vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2009 m. balandžio 24 d.

9Teismas nustatė, kad darbo sutartyje nurodyta, jog ji buvo nutraukta nuo 2008 m. spalio 31 d. pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą (šiurkštus darbo pareigų pažeidimas). Atsakovo laikinojo administratoriaus 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. P-76B „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. V. ir atleidimo iš darbo“ ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo nuo 2008 m. spalio 31 d. pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą. Tačiau, iš atsakovo valdybos nario L. Š. 2008 m. lapkričio 4 d. pranešimo matyti, kad 2008 m. spalio 30 d. atsakovo valdybos posėdyje buvo priimtas nutarimas nuo 2008 m. spalio 30 d. atleisti ieškovą iš direktoriaus pareigų. Pagal VSDFV Druskininkų skyriaus 2009 m. balandžio 16 d. pažymą ieškovo socialinio draudimo pabaiga, jam dirbant pas atsakovą, yra 2008 m. spalio 30 d. Vertindamas nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovo ir atsakovo darbo teisiniai santykiai pasibaigė 2008 m. spalio 30 d., todėl atsakovo laikinojo administratoriaus 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymą dėl drausminės nuobaudos ieškovui skyrimo panaikino kaip niekinį ir nesukeliantį teisinių pasekmių ieškovui, su kuriuo darbo sutartis jau buvo nutraukta. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad ieškovui atlyginimas ir jo priedai buvo nustatyti savavališkai. Teismas nustatė, kad atsakovo valdybos 2008 m. birželio 16 d. sprendimu ieškovui nuo 2008 m. liepos 1 d. buvo nustatytas 5 300 Lt atlyginimas, o 2008 m. birželio 26 d., 2008 m. rugpjūčio 7 d., 2008 m. rugpjūčio 25 d. ir 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimais nustatyti atlyginimo priedai. Pagal atsakovo įstatus vadovo atlyginimą turi teisę nustatyti valdyba. Ieškovui ir vyr. finansininkei darbo užmokestis buvo mokamas oficialiai minėtų atsakovo valdybos sprendimų pagrindu, užpildant finansinės apskaitos dokumentus, valstybei buvo mokami privalomi mokesčiai. Liudytojai M. L. ir J. C. patvirtino minėtų atsakovo valdybos sprendimų priėmimo faktą. Liudytoja M. L. patvirtino, kad visi valdybos posėdžių protokolai buvo atsakovo buhalterijoje, nes pagal juos buvo skaičiuojamas atlyginimas ir priedai vadovui bei vyr. finansininkei. Teismas padarė išvadą, kad byloje nepakanka įrodymų, kurių pagrindu galima būtų konstatuoti, jog iki 2008 m. spalio 30 d. buvo teisinis pagrindas ieškovą pripažinti atliktus atsakovo teises pažeidžiančius veiksmus, iš atsakovo neteisėtai įgijus turtinės naudos ar padarius įmonei didelę turtinę žalą, todėl teismas, nepripažinęs ieškovo šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo fakto, patenkino ieškovo reikalavimą dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo.

10Teismas nustatė, kad su ieškovu nuo darbo sutarties nutraukimo dienos, t. y. 2008 m. spalio 30 d., nebuvo atsiskaityta (DK 141 straipsnis), todėl patenkino ieškovo reikalavimus dėl 4 285,14 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir 13 461,40 Lt išeitinės išmokos priteisimo. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, atsižvelgė į tai, kad ši įstatymu nustatyta sankcija darbdaviui gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama. Teismas pažymėjo, kad ieškovas dėl pažeistos teisės gynimo kreipėsi į teismą tik po šešių mėnesių, kai tapo žinoma, jog jis įsidarbina kitoje darbovietėje. Nors naujoje darbovietėje ieškovo gautas darbo užmokestis neįskaitomas į jam priteistiną vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, tačiau teismas, vertindamas šios bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į teisingumo ir protingumo principus, padarė išvadą, kad ieškovo prašoma priteisti vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką suma mažintina, todėl priteisė vidutinį darbo užmokestį už 116 darbo dienų, t. y. 35 541 Lt.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2011 m. sausio 25 d. dalis apimtyje nuo 2009 m. balandžio 24 d. iki 2011 m. sausio 25 d., ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo 133 649,94 Lt vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 24 d. iki 2011 m. sausio 25 d. Apeliaciniu skundu ieškovas taip pat prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį (306,39 Lt už darbo dieną) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, iš šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį (306,39 Lt už darbo dieną) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2011 m. sausio 25 d. Teismo išvada priteisti ieškovui iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį tik už 116 darbo dienų yra nepagrįsta, nes jis, kai nėra darbuotojo kaltės, turėjo būti priteistas už visą pradelsto atsiskaitymo laikotarpį. Teismo išvada, kad priteistina vidutinio darbo užmokesčio suma yra mažinama dėl to, jog ieškovo tik po šešių mėnesių nuo atleidimo iš darbo kreipėsi į teismą, yra nepagrįsta, kadangi tokie ieškovo veiksmai nenulėmė atsakovo valios tinkamai atsiskaityti su atleistu iš darbo darbuotoju. Ieškovas dėjo pastangas taikiai išspręsti kilusį ginčą ir į teismą kreipėsi tik kraštutiniu atveju. Atsakovas nuo pat ieškovo atleidimo iš darbo dienos turėjo galimybę tinkamai atsiskaityti su ieškovu, tačiau vengė tai padaryti. Be to, teismas neįvertino itin svarbios aplinkybės, kad atsakovas ir šios civilinės bylos nagrinėjimo metu neatsiskaito su ieškovu, nors byla nagrinėjama jau ilgą laiką.

142. Dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Skundžiamame sprendime teismas apskritai nepasisako dėl šio ieškovo reikalavimo, t. y. nenurodo argumentų, kodėl šį reikalavimą atmeta. Akivaizdu, kad ieškovui pasikreipus į teismą ieškovo teisių pažeidimas nėra nutraukiamas ir faktiškai tęsiasi visą bylos nagrinėjimo laikotarpį iki teismo sprendimo įvykdymo. Mokėjimo pareiga pagal DK 141 straipsnio 3 dalį yra siejama ne su ieškovo veiksmais kreipiantis į teismą, tačiau su atsakovo veiksmais tinkamai ir galutinai atsiskaitant su ieškovu. Tiek DK, tiek teismų praktikoje nurodoma, kad tokiais atvejais vidutinis darbo užmokestis mokamas už visą pradelsimo atsiskaityti laikotarpį. Toks ieškovo reikalavimas dažnai reiškiamas darbo bylose ir teismų patenkinamas tuo atveju, kai darbdavys nėra galutinai ir tinkamai atsiskaitęs su darbuotoju ir tai įvyko ne dėl darbuotojo kaltės (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-599/2010).

15Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovo darbo užmokestis nebuvo išmokėtas jo atleidimo dieną būtent dėl paties ieškovo kaltės. Atsakovo valdybai priėmus sprendimą atšaukti ieškovą iš užimamų pareigų ir išrinkti naująjį vadovą, ieškovas naujai išrinktam atsakovo vadovui neperdavė įmonės dokumentų, turto ir spaudo. Ieškovas vengė priimti atsakovo valdybos nario L. Š. 2008 m. lapkričio 4 d. pranešimą apie atleidimą iš darbo, ieškovo nebuvo galima rasti darbe, į skambučius neatsakinėjo. Pats ieškovas, disponuodamas atsakovo dokumentais ir spaudu, faktiškai kontroliavo atsiskaitymo su juo pačiu galimybę. Viena iš DK 141 straipsnio 3 dalies nuostatos taikymo sąlygų yra ta, kad dėl uždelsimo atsiskaityti nėra darbuotojo kaltės. Pažymėtina, kad šalis siejo specifiniai teisinio statuso darbo santykiai – uždarosios akcinės bendrovės ir jos vienasmenio valdymo organo (direktoriaus) santykiai. Dėl tų pačių priežasčių nepagrįstas ir ieškovo reikalavimas dėl darbo užmokesčio priteisimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Be to, teismas turėjo teisę ir pagrindus mažinti ieškovo prašomas priteisti sumas. DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatytos kompensacijos dydis turėtų būti proporcingas pažeidimo sunkumui ir nukentėjusiosios šalies (darbuotojo) patirtiems netekimams, o kompensacija būtų proporcinga suvaržymo priemonė (sankcija) darbdaviui. Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius sunkią jo finansinę padėtį, esamus įsipareigojimus. Pripažįstant ieškovo reikalavimus pagrįstais, jų patenkinimas visa apimtimi sukeltų atsakovui neproporcingai didelius sunkumus ir atsakovas galėtų tapti nemokus, dėl ko nukentėtų atsakovo darbuotojai ir kreditoriai.

16Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo dalį, kuria pakeista ieškovo atleidimo iš darbo formuluotė ir pripažinta, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta darbo sutartis buvo nutraukta 2008 m. spalio 30 d. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje, 37 straipsnio 3 dalyje ir DK 124 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu, priteista iš atsakovo 13 461,40 Lt išeitinė išmoka, 4 285,14 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas, 33 702,90 Lt vidutinis darbo užmokestis nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2009 m. balandžio 24 d., ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Dėl ieškovo darbo užmokesčio dydžio. Teismas netinkamai įvertino įrodymus, susijusius su ieškovo darbo užmokesčio dydžiu, ir pripažino į bylą pateiktą atsakovo valdybos 2008 m. birželio 16 d. posėdžio protokolo Nr. 08-06-16 kopiją ir joje nustatytą ieškovo 5 300 Lt atlyginimą. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu ne kartą buvo nurodęs, kad įmonėje nėra minėto protokolo. Šio protokolo kopija atsirado iš nežinia kur, o vėliau tarp įmonės buhalterinių dokumentų buvo rasta liudytojos M. L.. Protokolo originalas į bylą nebuvo pateiktas. Liudytojų M. L. ir J. C. parodymai yra nepatikimi ir vertintini kritiškai. Liudytoja M. L. yra suinteresuota tokio atsakovo valdybos posėdžio buvimo faktą patvirtinti, nes iš protokolo kopijos matyti, kad posėdyje buvo nustatytas ne tik ieškovo darbo užmokestis, tačiau ir 70 proc. dydžio nuo ieškovo algos atsakovo vyr. finansininkės, kuria dirbo būtent ši liudytoja, darbo užmokestis. Atsakovas yra inicijavęs ikiteisminius tyrimus liudytojo J. C. atžvilgiu, todėl šis liudytojas gali būti nusiteikęs priešiškai atsakovo atžvilgiu. Ieškovas turėjo išsaugoti valdybos posėdžių protokolus ir perduoti juos naujai paskirtam atsakovo vadovui, tačiau šios pareigos neįvykdė, todėl visos byloje iškilusios abejonės turėtų būti aiškinamos atsakovo naudai. Tikrasis ieškovo darbo užmokestis atleidimo iš užimamų pareigų dieną turėjo būti 2 115 Lt. Nuo šios sumos turėtų būti skaičiuojamos ir išmokos ieškovui. Tokį atsakovo direktoriaus atlyginimą patvirtina tarnautojų etatų sąrašai, kurie buvo pateikti kartu su atsiliepimu į ieškinį.

182. Dėl ieškovo atšaukimo iš užimamų pareigų pagrindo. Ieškovo atšaukimo iš pareigų priežastis ir pagrindas buvo DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytos sąlygos, t. y. darbuotojo atleidimas iš užimamų pareigų šiurkščiai pažeidus darbo pareigas. Atsakovas tokią savo poziciją grindė darbo sutarties nutraukimo įrašu darbo sutartyje ir liudytojo L. Š. parodymais, kuris patvirtinto atsakovo valdybos valią atšaukti ieškovą iš užimamų pareigų pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu, o ne ieškovo nurodytu pagrindu.

193. Dėl uždelsimo atsiskaityti su ieškovu. Viena iš DK 141 straipsnio 3 dalies nuostatos taikymo sąlygų yra ta, kad dėl uždelsimo atsiskaityti nėra darbuotojo kaltės. Pažymėtina, kad šalis siejo specifiniais teisinio statuso darbo santykiai – uždarosios akcinės bendrovės ir jos vienasmenio valdymo organo (direktoriaus) santykiai. Byloje yra pakankamai įrodymų, kad ieškovo darbo užmokestis nebuvo išmokėtas jo atleidimo dieną būtent dėl paties ieškovo kaltės. Atsakovo valdybai priėmus sprendimą atšaukti ieškovą iš užimamų pareigų ir išrinkti naująjį vadovą, ieškovas naujai išrinktam atsakovo vadovui neperdavė įmonės dokumentų, turto ir spaudo. Tai patvirtina antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Ieškovas vengė priimti atsakovo valdybos nario L. Š. 2008 m. lapkričio 4 d. pranešimą apie atleidimą iš darbo, ieškovo nebuvo galima rasti darbe, į skambučius neatsakinėjo. Ieškovo savo tyčiniais ir piktybiškais veiksmais neleido realiai vykdyti pareigų naujai paskirtam atsakovo vadovui, kuris negalėjo vykdyti finansinių operacijų ir atsiskaityti su darbuotojais ir pačiu ieškovu. Pats ieškovas, disponuodamas atsakovo dokumentais ir spaudu, faktiškai kontroliavo atsiskaitymo su juo pačiu galimybę. Teismas netinkamai taikė DK 141 straipsnio 3 dalies nuostatą, todėl yra pagrindas panaikinti teismo sprendimo dalį dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo.

20Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Dėl galimybės nagrinėti apeliacinį skundą. Atsakovas (darbdavys) nėra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl privalėjo sumokėti žyminį mokestį. Atsakovui nesumokėjus žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, turėtų būti nustatytas terminas pašalinti apeliacinio skundo trūkumus. Atsakovui nepašalinus trūkumų, apeliacinis skundas turėtų būti grąžintas atsakovas ir laikomas nepaduotu.

222. Dėl ieškovo darbo užmokesčio. Teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovo 5 300 Lt darbo užmokestis buvo nustatytas atsakovo valdybos 2008 m. birželio 16 d. posėdyje. Atsakovas neigia į bylą pateiktos 2008 m. birželio 16 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 08-06-16 tikrumą, nurodydamas, kad įmonėje tokio dokumento nėra. Šie atsakovo argumentai yra paneigti paties atsakovo apeliaciniame skunde nurodytomis aplinkybėmis, liudytojų parodymais ir įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. daliniu sprendimu nustatytais prejudiciniais faktais. Pats atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad toks dokumentas „vėliau tarp bendrovės buhalterijos dokumentų buvo rastas“. Minėto protokolo priėmimo faktą ir dokumente nurodyto turinio tikrumą patvirtino byloje apklausti liudytojai, kurie dalyvavo minėtame valdybos posėdyje. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad liudytojų J. C. ir M. L. parodymai yra nepatikimi. Šie liudytojai tiesiogiai dalyvavo minėtame valdybos posėdyje, todėl patikimesni ir tinkamesni įrodymai vargu ar gali egzistuoti. Atsakovas apeliaciniame skunde nepagrįstai neigiamos faktinės aplinkybės, patvirtintos įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. daliniame sprendime, kuriuo buvo išspręstas atsakovo priešieškinio ieškovui pagrįstumo klausimas ir kuriame teismas atmetė atsakovo teiginius, kad atlyginimą ieškovas nusistatė pats ir savavališkai. Tokia teismo išvada sukūrė prejudicinius faktus, kurių pagal CPK 182 straipsnį apskritai nereikia įrodinėti.

233. Dėl ieškovo atšaukimo iš užimamų pareigų pagrindo. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovo nurodomas teisinis ieškovo atleidimo iš pareigų pagrindas neegzistavo, todėl kilo būtinybė pakeisti ieškovo atleidimo iš pareigų pagrindą. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo valdybos 2008 m. spalio 30 d. posėdžio protokole, kuriuo įformintas atsakovo vadovo atšaukimas iš pareigų, nenurodomos jokios papildomos vadovo atšaukimo iš pareigų priežastys, o nenurodomos todėl, kad jos neegzistavo. Be to, ieškovas asmeniškai dalyvavo akcininkų 2008 m. spalio 30 d. susirinkime ir jame apskritai nebuvo sprendžiamas klausimas dėl vadovo atšaukimo iš pareigų, toks klausimas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę. Tik kilus nesutarimams tarp akcininkų dėl valdybos sudėties, atsirado valdybos 2008 m. spalio 30 d. protokolas su atitinkamu klausimu dėl vadovo atšaukimo iš pareigų. Tai patvirtina atsakovo siekį bet kokiomis priemonėmis išvengti pareigos atsiskaityti su ieškovu. Visi atsakovo pasvarstymai apie tariamai netinkama ieškovo, kaip vadovo, pareigų atlikimą, padarytą žalą įmonei ir/ar kitus padarytus pažeidimus yra pagrįstos tik atsakovo prielaidomis, kuriomis negali būti grindžiamas teismo sprendimas.

244. Dėl uždelsimo atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas bando įrodyti, kad dėl vėlavimo atsiskaityti su ieškovu yra kaltas pats ieškovas. Atsakovo dėstomi argumentai yra visiškai nepagrįsti ir neatitinka realių faktinių aplinkybių. Ieškovas iš pareigų buvo atleistas 2008 m. spalio 30 d., vykstant atsakovo akcininkų susirinkimui, kuomet išrinkus naujus valdybos narius, ieškovas dėl kilusio ginčo skaičiuojant balsus atsisakė įregistruoti nutarimą dėl valdybos išrinkimo. Būtent dėl tokių ieškovo veiksmų naujai išrinktos valdybos nariai nusprendė ieškovą atleisti iš pareigų. Tačiau sužinojęs, kad dėl minėto akcininkų susirinkimo metu priimtų sprendimą akcininkų grupė kreipėsi į teismą dėl šių sprendimų panaikinimo, ieškovas buvo privestas faktiškai toliau eiti atsakovo vadovo pareigas, nes esant akcininkų ginčams įmonės negali likti be valdymo organų. Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 4 d. uždraudė įregistruoti atsakovo 2008 m. spalio 30 d. akcininkų susirinkimo nutarimu išrinktos valdybos narių pakeitimus Juridinių asmenų registre ir uždraudė naujai išrinktai valdybai atlikti funkcijas. Akivaizdu, kad šia nutartimi iš esmės buvo sustabdyti bet kokie naujai išrinktos valdybos įgalinimai ir priimtų sprendimų galiojimas. Atsakovo argumentai, kad ieškovas vengė priimti naujai išrinktos valdybos nario pranešimą apie atleidimą iš darbo yra nepagrįsti, nes pagal Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartį naujai išrinktos valdybos nario įgaliojimai tuo metu buvo sustabdyti, o naujai išrinktas atsakovo vadovas neturėjo teisės veikti, kadangi valdybos sprendimo dėl jo išrinkimo į vadovo pareigas galiojimas taip pat buvo sustabdytas. Akivaizdu, kad ieškovas tuo metu elgėsi atsakingai ir protingai. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 12 d. laikinuoju atsakovo administratoriumi buvo paskirtas A. S., o viešame registre šis faktas buvo įregistruotas 2008 m. gruodžio 18 d., todėl tik nuo šios dienos A. S. oficialiai įgijo teisę eiti jam paskirtas pareigas. A. S. 2008 m. gruodžio 16 d. priėmė atsakovo dokumentus. Ieškovas dokumentų perdavime nedalyvavo, nes buvo išvykęs. Abejonės dėl laikinojo administratoriaus įgalinimų ir naujai išrinktos valdybos įgalinimų sustabdymo panaikinimo buvo pašalintos tik 2009 m. sausio 21 d. Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, kuria buvo panaikintos Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, viešame registre buvo įregistruota 2009 m. sausio 21 d. Tą dieną galutinai paaiškėjo atsakovo vadovybė ir neliko jokių abejonių dėl šių asmenų įgalinimų valdant įmonę. Iš įsiteisėjusio Vilniaus apygardos 2011 m. gegužės 26 d. dalinio sprendimo matyti, kad ieškovas visus dokumentus naujai paskirtam atsakovo vadovui perdavė 2009 m. sausio 20 d., t. y. ieškovas, galutinai įsitikinęs naujai išrinktos atsakovo vadovybės įgalinimais, nedelsiant perdavė visus jo turimus dokumentus ir įmonės spaudą. Be to, minėtame teismo daliniame sprendime taip pat nurodyta, kad atsakovo finansinės apskaitos dokumentai, reikalingi atsiskaityti su atleistu iš darbo darbuotoju, buvo ne ieškovo, o atsakovo buhalterijos žinioje, todėl net tariamas ieškovo vengimas perduoti dokumentus neužkirto kelio atsakovui atsiskaityti su ieškovu. Neaišku, dėl kokių priežasčių atsakovas neatsiskaitė su ieškovu po 2009 m. sausio 21 d. Atsižvelgiant į minėtus argumentus, nėra pagrindo daryti išvadą apie galimą ieškovo kaltę dėl atsakovo neatsiskaitymo su juo.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Dėl ieškovo atleidimo iš UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktoriaus pareigų

27Byloje nustatyta, kad ieškovas nuo 2000 m. gruodžio mėn. dirbo atsakovo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktoriaus pareigose. UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ valdyba 2008 m. spalio 30 d. priėmė nutarimą atleisti ieškovą iš direktoriaus pareigų ir įpareigojo valdybos narį L. Š. nutraukti darbo sutartį su buvusius direktoriumi (t. 1, b. l. 89-90). Laikinasis bendrovės administratorius 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymu buvusiam direktoriui – ieškovui už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą (pažeidė tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatas ir nusižengė darbo pareigoms ir nustatytai darbo tvarkai, t. y. veikla, turinti vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba išvaistymo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukimas baudžiamojon ar administracinėn nuosavybėn) skyrė drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo nuo 2008 m. spalio 31 d. pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą (t. 1, b. l. 39).

28Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnio 3 dalį bendrovės vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Ieškovas valdybos 2008 m. spalio 30 d. nutarimu iš direktoriaus pareigų buvo atleistas. Valdybos nutarimu atleidus ieškovą iš direktoriaus pareigų atsakovui atsirado pareiga įforminti darbo sutarties nutraukimą Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalies, 37 straipsnio 3 dalies pagrindu ir su ieškovu atsiskaityti. Taigi valdybai atleidus ieškovą iš direktoriaus pareigų, ieškovo ir atsakovo nebesiejo darbo teisiniai santykiai ir atsakovas nebeturėjo teisės buvusiam darbuotojui skirti drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo. Drausminės atsakomybės taikymas ieškovui po to, kai valdyba ji nuo 2008 m. spalio 30 d. atleido iš darbo, yra neteisėtas, nesukeliantis teisinių pasekmių. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymą, kuriuo ieškovas buvo atleistas iš darbo, pripažino niekiniu.

29Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jo manymu, valdybos valią ieškovo atšaukti iš užimamų pareigų DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu patvirtina liudytojo L. Š. parodymai ir įrašas darbo sutartyje. Su šiuo apeliacinio skundo argumentu negalima sutikti. Aplinkybė, kad darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta ne DK 135 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu, patvirtina 2008 m. spalio 30 d. valdybos posėdžio protokolas. Iš valdybos posėdžio protokolo turinio matyti, kad valdyba nesvarstė ieškovo atleidimo iš darbo pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir nepriėmė nutarimo šiuo pagrindu atleisti ieškovą iš darbo. Valdybos posėdžio protokole konstatuota, kad ieškovas atleidžiamas iš direktoriaus pareigų ir kitas asmuo yra skiriamas bendrovės direktoriumi. Todėl pagal valdybos priimtą nutarimą darbo sutarties nutraukimas su ieškovu turėjo būti įformintas įrašant įrašą darbo sutartyje apie darbo sutarties nutraukimą nuo 2008 m. spalio 30 d. Akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies, 37 straipsnio 3 dalies ir DK 124 straipsnio 1 dalies pagrindu.

30DK 140 straipsnio 2 dalis numato, kad nutraukus darbo sutartį kitose įstatymuose numatytais pagrindais, kai nėra darbuotojo kaltės, darbuotojui išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio kompensacija. Pripažinus, kad su ieškovu darbo sutartis nutraukta Akcinių bendrovių įstatymo pagrindu (kai nėra ieškovo kaltės), atsakovas pagal DK 140 straipsnio 2 dalį privalėjo ieškovui išmokėti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją.

31Dėl ieškovo darbo užmokesčio dydžio

32Minėta, Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendrovės valdybos kompetencija nustatyti bendrovės vadovui atlyginimą. Atsakovo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ įstatuose taip pat numatyta, kad bendrovės vadovui atlyginimą nustato valdyba.

33Šioje byloje pirmosios instancijos teismas 2011 m. gegužės 26 d. įsiteisėjusiu daliniu sprendimu, kuriuo buvo atmestas atsakovo priešieškinis dėl žalos, ieškovo padarytos bendrovei neteisėtai nusistatant ir išsimokant 5 300 Lt mėnesinį darbo užmokestį, buvo atmestas. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis 2008 m. birželio 16 d. valdybos nutarimu (t. 2, b. l. 126), nustatė, kad ieškovui nuo 2008 m. liepos mėn. darbo užmokestis buvo padidintas iki 5 300 Lt. Atsakovas teigia, kad ieškovui buvo nustatytas 2 115 Lt mėnesinis atlyginimas ir kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis 2008 m. birželio 16 d. valdybos posėdžio protokolo kopija, nepagrįstai nustatė, jog ieškovui buvo patvirtintas 5 300 Lt mėnesinis darbo užmokestis. Atsakovas nurodo, kad nesant 2008 m. birželio 16 d. valdybos posėdžio protokolo originalo, liudytojų J. C. ir M. L. parodymai kelia abejones, todėl vertintini kritiškai.

34Aplinkybė, kad valdybos 2008 m. birželio 16 d. nutarimu ieškovo darbo užmokestis 5 300 Lt už kiekvieną mėnesį buvo padidintas nuo 2008 m. liepos 1 d., nustatyta šioje byloje įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. daliniu sprendimu (t. 2 b. l. 112-117). Aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims, nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Taigi, sprendžiant klausimą dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką atsiskaityti apskaičiavimo, nebereikia įrodinėti, kokio dydžio darbo užmokestis ieškovui buvo mokamas nuo 2008 m. liepos 1 d. iki ieškovo atleidimo iš darbo. Byloje nėra pateiktas 2008 m. birželio 16 d. valdybos posėdžio protokolo originalas, nes jis pas atsakovą nebuvo rastas. Tačiau 2008 m. birželio 16 d. valdybos posėdyje dalyvavę valdybos nariai J. C., M. L. ir pats ieškovas teismui patvirtino, kad sprendimą bendrovės direktoriui nuo 2008 m. liepos 1 d. nustatyti 5 300 Lt pareigybinį atlyginimą valdyba priėmė. Nors atsakovas teigė, kad bendrovėje nėra minėto valdybos posėdžio protokolo nei originalo, nei kopijų, tačiau teismui pareikalavus pateikti dokumentus, atsakovas pateikė minėtą valdybos posėdžio protokolo kopiją (t. 2, b. l. 120-126). Teisėjų kolegija sprendžia, kad surinktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad nors ir nėra 2008 m. birželio 16 d. valdybos posėdžio protokolo originalo, valdybos nutarimu ieškovui buvo nustatytas 5 300 Lt pareigybinis atlyginimas (CPK 185, 202 straipsnis).

35Dėl uždelsto laiko atsiskaityti ir apmokėjimo už nepanaudotas atostogas

36Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad laiku atsiskaityti su ieškovu negalėjo dėl paties ieškovo kaltės, nes jis naujai išrinktam direktoriui neperdavė spaudo, vengė priimti įsakymą apie atleidimą iš darbo dėl darbo drausmės pažeidimo, nebuvo darbe be pateisinamų priežasčių, turėdamas savo žinioje spaudą ir dokumentus kontroliavo su juo atsiskaitymo galimybę.

37Teisėjų kolegija, spręsdama klausimą, ar laiku neatsiskaityta buvo dėl paties ieškovo kaltės, atsižvelgia į tas aplinkybes, kad atsakovas su ieškovu nebuvo galutinai atsiskaitęs nei ieškinio pateikimo teismui dieną (2009 m. balandžio 27 d.), nei bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu. Atsakovas su ieškovu nebuvo atsiskaitęs 2011 m. sausio 25 d. – galutinio patikslinto ieškinio pateikimo teismui dienai. Taigi ieškovo kaltę paneigia atsakovo veiksmai, kad jis netgi bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu su ieškovu galutinai neatsiskaitė.

38Nutraukiant darbo sutartį už nepanaudotas atostogas išmokama piniginė kompensacija (DK 177 straipsnio 2 dalis). Byloje nustatyta, kad ieškovas turėjo 34,1 dienų nepanaudotų atostogų. Pagal apskaičiuotą vidutinį darbo užmokestį kompensacija už nepanaudotas atostogas yra 10 424,12 Lt. Pažymėtina, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį pripažino, kad ieškovui už nepanaudotas atostogas yra priskaičiuota 10 654,55 Lt kompensacija, tačiau nurodė, kad atskaičius iš šios sumos 50 proc. žalai atlyginti ieškovui buvo išmokėta tik 4 285,14 Lt (t. 1, b. l. 29-31). Bylos nagrinėjimo metu atsakovas pakeitė poziciją ir nurodė, kad kompensacija už nepanaudotas atostogas turi būti skaičiuojama ne nuo 5 300 Lt pareigybinio atlyginimo, o nuo 2 115 Lt pareiginio atlyginimo (t. 2, b. l. 98).

39Teismui nustačius, kad 2008 m. birželio 16 d. valdybos nutarimu ieškovui buvo nustatytas 5 300 Lt pareiginis atlyginimas ir realiai tokio dydžio atlyginimas buvo mokamas, kompensacija už nepanaudotas atostogas turi būti apskaičiuojama iš faktiškai išmokėto darbo užmokesčio. Taip apskaičiuojant kompensacijos dydį už nepanaudotas atostogas atsakovas ieškovui yra nesumokėjęs 4 285,14 Lt kompensacijos. Atsakovas nurodo, kad 2009 m. balandžio 15 d. įsakymo pagrindu šią sumą yra išskaičiavęs žalai atlyginti (t. 1, b. l. 47).

40Pagal DK 224 straipsnio nuostatas išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio padengti jų įsiskolinimams įmonei, įstaigai, organizacijai, kurioje dirba, gali būti daromas administracijos nurodymu. Šioje byloje atsakovo 2009 m. balandžio 15 d. įsakymas dėl išskaitymo iš ieškovo darbo užmokesčio išleistas kai ieškovas pas atsakovą jau nebedirbo, t. y. kai jų jau nebesiejo darbiniai santykiai. Todėl ieškovas vienašališku nurodymu neturėjo teisės daryti išskaitas iš ieškovui priklausančio išmokėti darbo užmokesčio. Nutraukus darbo sutartį žalos iš buvusio darbuotojo išieškojimo klausimas sprendžiamas teismine tvarka (DK 295 straipsnis).

41Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką dydžio

42Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria teismas sumažino vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką atsiskaityti dydį nuo ieškovo prašomos priteisti 170 352,84 Lt sumos iki 33 702,90 Lt. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą laiką atsiskaityti, atsižvelgė, kad įstatymu nustatyta sankcija darbdaviui gali būti efektyvi ir pasiekti tikslo tik tuo atveju, jeigu ji yra proporcinga teisės pažeidimui už kurį yra skiriama, ir į tą aplinkybę, kad ieškovas dėl pažeistos teises gynybos į teismą kreipėsi po 6 mėnesių, kai tapo žinoma apie įsidarbinimą kitoje įmonėje.

43DK 141 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti dėl darbuotojo kaltės darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Ieškovas uždelstą atsiskaityti laiką skaičiuoja nuo 2008 m. spalio 30 d. (atleidimo iš darbo) iki 2011 m. sausio 25 d. (ieškinio pakeitimo) ir už tą laikotarpį prašė priteisti 170 352,80 Lt ir vidutinį darbo užmokestį po 306,39 Lt (už darbo dieną) iki teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo dienos (t. 2, b. l. 1-3).

44Tuo atveju, jeigu priteisiama darbuotojui suma už uždelsimą yra neproporcingai didelė, teismas, įvertinęs aplinkybes, gali ją sumažinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2010; 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2010). Toks aiškinimas grindžiamas tuo, kad darbdaviui skiriama sankcija gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama.

45Pirmosios instancijos teismas, mažindamas priteisiamą sumą už uždelstą atsiskaityti laiką taikė teisingumo ir protingumo principus. Darbo teisės subjekto principai – lygybė, protingumas, sąžiningumas įtvirtinti DK 2, 35 ir 36 straipsniuose. Šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelės disproporcijos, nes tai pažeistų teisės principus.

46Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, taikydamas teisės principus, pagrįstai sumažino vidutinį darbo užmokestį už uždelstą laiką atsiskaityti iki 33 702,90 Lt.

47Dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos

48Ieškovo vienas iš reikalavimų yra priteisti vidutinį darbo užmokestį 306,39 Lt (už darbo dieną) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Pirmosios instancijos teismo sprendime dėl šio ieškovo reikalavimo nepasisakyta, tačiau rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad reikalavimas priteisti vidutinį darbo užmokestį (306,39 Lt už darbo dieną) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra netenkinamas.

49Šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkinamas, nes tik taip yra apginama jo pažeista teisė atleidžiant iš darbo gauti tinkamą atsiskaitymą. Pagal DK 141 str. 3 d. nuostatą darbdavys turi pareigą tinkamai ir galutinai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Tik realiai sumokėjus priteistą kompensaciją už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t. y. pilnai įvykužius teismo sprendimą, bus apginta ieškovo teisė gauti iš darbdavio tinkamą atsiskaitymą.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų

51Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 3 388 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir visiškai atmetus atsakovo apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteisiamas 3 000 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1, 5 dalys).

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. dalinio sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo V. V. reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ vidutinį darbo užmokestį (306,39 Lt už darbo dieną) iki teismo sprendimo įvykdymo, panaikinti. Priteisti ieškovui V. V. (a. k. ( - )) iš atsakovo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ (j. a. k. 152035473) vidutinį darbo užmokestį (306,39 Lt už darbo dieną) iki Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. dalinio sprendimo visiško įvykdymo. Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.

54Priteisti ieškovui V. V. (a. k. ( - )) iš atsakovo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ (j. a. k. 152035473) 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas: 1) pakeisti... 5. Ieškovas nurodė, kad 2000 m. gruodžio 22 d. su atsakovu sudarė darbo... 6. Šioje byloje buvo pareikštas atsakovo priešieškinis ieškovui dėl žalos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 10 d. daliniu sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad darbo sutartyje nurodyta, jog ji buvo nutraukta nuo 2008... 10. Teismas nustatė, kad su ieškovu nuo darbo sutarties nutraukimo dienos, t. y.... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011... 13. 1. Dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo nuo darbo sutarties nutraukimo... 14. 2. Dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo iki teismo sprendimo įvykdymo... 15. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį... 16. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011... 17. 1. Dėl ieškovo darbo užmokesčio dydžio. Teismas netinkamai įvertino... 18. 2. Dėl ieškovo atšaukimo iš užimamų pareigų pagrindo. Ieškovo... 19. 3. Dėl uždelsimo atsiskaityti su ieškovu. Viena iš DK 141 straipsnio 3... 20. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį... 21. 1. Dėl galimybės nagrinėti apeliacinį skundą. Atsakovas (darbdavys) nėra... 22. 2. Dėl ieškovo darbo užmokesčio. Teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovo... 23. 3. Dėl ieškovo atšaukimo iš užimamų pareigų pagrindo. Teismas pagrįstai... 24. 4. Dėl uždelsimo atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas bando įrodyti, kad dėl... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Dėl ieškovo atleidimo iš UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktoriaus... 27. Byloje nustatyta, kad ieškovas nuo 2000 m. gruodžio mėn. dirbo atsakovo UAB... 28. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnio 3... 29. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jo manymu, valdybos valią ieškovo... 30. DK 140 straipsnio 2 dalis numato, kad nutraukus darbo sutartį kitose... 31. Dėl ieškovo darbo užmokesčio dydžio... 32. Minėta, Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta... 33. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas 2011 m. gegužės 26 d.... 34. Aplinkybė, kad valdybos 2008 m. birželio 16 d. nutarimu ieškovo darbo... 35. Dėl uždelsto laiko atsiskaityti ir apmokėjimo už nepanaudotas atostogas... 36. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad laiku atsiskaityti su ieškovu... 37. Teisėjų kolegija, spręsdama klausimą, ar laiku neatsiskaityta buvo dėl... 38. Nutraukiant darbo sutartį už nepanaudotas atostogas išmokama piniginė... 39. Teismui nustačius, kad 2008 m. birželio 16 d. valdybos nutarimu ieškovui... 40. Pagal DK 224 straipsnio nuostatas išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio... 41. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką dydžio... 42. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria... 43. DK 141 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti dėl... 44. Tuo atveju, jeigu priteisiama darbuotojui suma už uždelsimą yra... 45. Pirmosios instancijos teismas, mažindamas priteisiamą sumą už uždelstą... 46. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, taikydamas... 47. Dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo iki teismo sprendimo įvykdymo... 48. Ieškovo vienas iš reikalavimų yra priteisti vidutinį darbo užmokestį... 49. Šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkinamas, nes tik taip yra... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 51. Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 3 388 Lt išlaidų advokato... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. dalinio sprendimo dalį,... 54. Priteisti ieškovui V. V. (a. k. ( - )) iš atsakovo UAB ,,Druskininkų...