Byla 2KT-130/2012
Dėl bylų sujungimo ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3477-262/2012 perdavimo atsakovo UAB „Linos namai” restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui, prijungimui prie restruktūrizavimo bylos Nr. 2-1212-357/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Vilniaus apygardos teismo atsiųsta civiline byla Nr. 2-3477-262/2012,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Vilniaus apygardos teismo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3477-262/2012, kurioje priimtas ir perduotas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui ieškovo AB „DNB lizingas“ prašymas dėl bylų sujungimo ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3477-262/2012 perdavimo atsakovo UAB „Linos namai” restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui, prijungimui prie restruktūrizavimo bylos Nr. 2-1212-357/2012.

3Prašyme nurodoma, kad Šiaulių apygardos teisme 2012 m. birželio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 1-1212-357/2012 atsakovui UAB „Linos namai” iškelta restruktūrizavimo byla. Šioje byloje ieškovas AB „DNB lizingas“ pateikė UAB „Linos namai” administratoriui 91 499, 24 kreditorinį reikalavimą, kildinamą iš 2005 m. gruodžio 22 d. lizingo ir laidavimo sutarčių. Administratoriaus UAB „Restrus” įgaliotas asmuo Šiaulių apygardos teismui pateikė prašymą sustabdyti kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą iki tol, kol bus baigtas teisminis ginčas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3477-262/2012 pagal ieškovo AB „DNB lizingas“ ieškinį atsakovui UAB „Linos namai“ dėl 94 040, 24 Lt skolos priteisimo 2005 m. gruodžio 22 d. lizingo ir laidavimo sutarčių pagrindu, trečiasis asmuo – BUAB „Eko domus“.

4Šiaulių apygardos teismas, nustatęs abiejų bylų prejudicinį ryšį, tenkino prašymą ir civilinę bylą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi sustabdė.

5Prašyme sujungti bylas nurodoma, kad tiek turtinis reikalavimas Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje, tiek kreditorinis reikalavimas Šiaulių apygardos teismo nagrinėjamoje restruktūrizavimo byloje yra pareikšti tų pačių lizingo ir laidavimo sutarčių pagrindu ir iš esmės dėl tos pačios skolos sumos, todėl abi bylas sujungus bus operatyviau ir ekonomiškiau išspręstas AB „DNB lizingas“ kreditorinio reikalavimo (skolos) pagrįstumo ir jo tvirtinimo klausimas. Be to, RUAB „Linos namai” atstovai Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje 2012 m. rugsėjo 17 d. pateikė prašymą šią bylą sustabdyti iki įsiteisės teismo sprendimas dar kitoje Šiaulių apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1119-267/2012, kurioje UAB „Linos namai“ pateikė ieškinį atsakovui AB „DNB lizingas“ dėl 1 116 525,20 Lt nuostolių priteisimo.

6Prašymas sujungti bylas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Atkreiptinas dėmesys, jog ši norma Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgiant į proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.), aiškinama kaip suteikianti teisę apygardos teismui, nustačiusiam, kad kitame apygardos teisme ar kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiame apylinkės teisme yra nagrinėjama kita susijusi byla ir abi bylos būtų išnagrinėtos greičiau ir ekonomiškiau bei teisingai, pačiam prie nagrinėjamos bylos prijungti kitame teisme nagrinėjamą civilinę bylą. Tokiu atveju nėra pagrindo kreiptis dėl bylų sujungimo klausimo išsprendimo į Lietuvos apeliacinį teismą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-71/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-95/2012). Taigi, Šiaulių apygardos teismas turėjo teisinę galimybę pats išspręsti bylų sujungimo klausimą, prie nagrinėjamos bylos prijungdamas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą. Kadangi Šiaulių apygardos teismas tokia procesine galimybe nepasinaudojo, yra pagrindas šį procesinį klausimą spręsti Lietuvos apeliaciniame teisme.

8Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tame tarpe ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas neabejotinai turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

9Susipažinus su Vilniaus apygardos teismo pateikta civiline byla Nr. 2-3477-262/2012 bei joje esančia informacija apie Šiaulių apygardos teismo civilinę bylą Nr. 1-1212-357/2012, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra susijusios tarpusavyje ir jas sujungus ginčas tarp šalių bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje sprendžiamas ieškovo AB „DNB lizingas“ reikalavimas dėl skolos priteisimo iš atsakovo UAB “Linos namai” turės reikšmės Šiaulių apygardos teismo UAB “Linos namai” restruktūrizavimo byloje nagrinėjamam ginčui dėl AB „DNB lizingas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. Šių bylų prejudicinį ryšį jau yra nustatęs Šiaulių apygardos teismas, 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi sustabdęs civilinės bylos Nr. 1-1212-357/2012 nagrinėjimą iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-3477-262/2012. Esant tokiai situacijai akivaizdu, kad sujungus bylas ginčas bus išspręstas operatyviau, laikantis civilinio proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų (CPK 7 str.). Be to, sujungus bylas, išnyks pagrindas vienos iš jų sustabdymui ir siekiant išnagrinėti vieną bylą nereikės laukti kitos bylos nagrinėjimo pabaigos.

10Sprendžiant dėl teismo, kuriam perduotina nagrinėti abi bylas po jų sujungimo, įvertinama tai, kad Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama UAB “Linos namai” restruktūrizavimo byla ir šiame teisme byla bus išnagrinėta operatyviau, ekonomiškiau bei laikantis proceso koncentracijos principo.

11Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis CPK 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

12Sujungti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-3477-262/2012 ir Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 1-1212-357/2012, prijungiant civilinę bylą Nr. 2-3477-262/2012 prie civilinės bylos Nr. 1-1212-357/2012 ir perduodant ją nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, nagrinėjančiam UAB “Linos namai” restruktūrizavimo bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai