Byla 2VP-2820-721/2016
Dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,

2rašytinio proceso tvarka, vykdymo procese išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Elenos Miliauskienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB „BnP Finance“, UAB „Legal Balance“ ir S. T. dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo,

Nustatė

3pareiškėja antstolė Elena Miliauskienė 2016 m. birželio 15 d. kreipėsi į teismą su prašymu vykdomojoje byloje Nr. 0009/16/02722, pakeisti vykdymo procese pradinį išieškotoją AB „BnP Finance“, j. a. k. 302447985, dėl 120,21 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko S. T., a. k. ( - ) į jo teisių perėmėją UAB „Legal Balance“, j. a. k. 302528679. Pareiškėja nurodė, kad 2016-05-04 reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius AB „BnP Finance“ perleido skolos reikalavimo teisę UAB „Legal Balance“.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsnio 3 dalimi prašymas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsnis, reglamentuodamas procesinį teisių perėmimą, numato, jog, kai viena iš ginčijamo ar sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perkėlimas, kt. atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai materialinių subjektinių teisių perėmimas negalimas. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, todėl galimas ir vykdymo procese, kuris yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas.

7Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnis, numatantis, jog pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta vykdomoji byla, antstolio ar suinteresuoto asmens prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jei miršta fizinis asmuo, reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, perleidžiama ar perkeliama skola, kitais įstatymų nustatytais atvejais.

8Prašymu ir jo priedais, t. y. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016-04-01 teismo įsakymo kopija, reikalavimo teisių perleidimo sutarties kopija, reikalavimo teisių priėmimo – perdavimo akto kopija, nustatyta, kad antstolė Elena Miliauskienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0009/16/02722, užvestą pagal 2016-04-01 Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymą, dėl skolos išieškojimo iš skolininko S. T., a. k. ( - ) išieškotojai AB „BnP Finance“, j. a. k. 302447985. Vykdymo proceso metu pradinis išieškotojas AB „BnP Finance“, j. a. k. 302447985, 2016 m. gegužės 4 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. RP2016-05/1 pagrindu perleido naujam kreditoriui UAB „Legal Balance“, j. a. k. 302528679, reikalavimo teisę į skolininko S. T. 120,21 Eur skolą ir su ja susijusias papildomas teises.

9Esant antstolio ar suinteresuoto asmens prašymui vykdymo procese teismas nutartimi pakeičia išieškotoją į jo teisių perėmėją reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo ir kt. atvejais (CPK 596 straipsnio 1 dalis), todėl tenkintinas pareiškėjos antstolės Elenos Miliauskienės pareiškimas dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo.

10Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis)

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais, 593 straipsnio 1 dalimi, 596 straipsniu,

Nutarė

12pareiškėjos antstolės Elenos Miliauskienės pareiškimą tenkinti.

13Vykdymo procese, vykdomojoje byloje Nr. 0009/16/02722, pakeisti pradinį išieškotoją AB „BnP Finance“, j. a. k. 302447985, dėl 120,21 Eur neišieškotos skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko S. T., a. k. ( - ) į jo teisių perėmėją UAB „Legal Balance“, j. a. k. 302528679.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai