Byla 2-1247/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2027-258/2012 buvo atsisakyta pakeisti bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vienio paukštynas“ kreditorių bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bona lux“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2027-258/2012 buvo atsisakyta pakeisti bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vienio paukštynas“ kreditorių bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar turi teisę tretysis asmuo įvykdyti skolininko – bankrutuojančios įmonės -prievolę su tokiu prievolės įvykdymu nesutinkant pirminiam kreditoriui.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 06 30 nutartimi AB „Vievio paukštynas“ iškėlė bankroto bylą (nutartis įsiteisėjo 2011 09 01), o 2011 11 09 nutartimi patvirtino BAB „Vievio paukštynas“ pirmos eilės kreditoriaus AB „Kauno grūdai“ 81 747 Lt reikalavimą, kilusį iš perdirbti supirktos žemės ūkio produkcijos.

6UAB „Bona lux“ prašo patikslinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą - išbraukti pirmos eilės BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių AB „Kauno grūdai“ su 81 747Lt. dydžio finansiniu reikalavimu ir jo vietoje įtraukti UAB „Bona lux“ su 81 747Lt finansiniu reikalavimu, nes 2012 03 12 sumokėjo 81 747 Lt sumą į AB „Kauno grūdai“ banko sąskaitą ir tokiu būdu įvykdė prievolę.

7Kreditorius AB „Kauno grūdai“ šį UAB „Bona lux“ prašymą prašo atmesti nurodydamas, kad 2012 03 15 AB „Kauno grūdai“ grąžino 81 747Lt sumą UAB „Bona lux“. UAB „Bona lux“ be BAB „Kauno grūdai“ sutikimo neturi teisės perimti kreditorinio reikalavimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 03 30 nutartimi netenkino UAB „Bona Lux“ prašymo dėl BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriaus AB „Kauno grūdai“ pakeitimo su 81 747 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, taip pat išsprendė kitus BAB „Vievio paukštynas“ bankroto proceso klausimus.

10Pasisakydamas dėl UAB „Bona Lux“ prašymo įtraukti į BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą, teismas nurodė, kad CK 6.50 straipsnio prasme trečiasis asmuo turi teisę patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimą tik esant bankrutuojančios įmonės kreditoriaus sutikimui, kuris gali būti išreikštas tiek pradiniam kreditoriui priimant reikalavimo patenkinimą (negrąžinant gauto reikalavimo patenkinimo) iš trečiojo asmens, tiek išreiškiant sutikimą priimti reikalavimo patenkinimą kitais būdais. Kadangi BAB „Kauno grūdai“ 2012 03 15 mokėjimo nurodymu grąžino į UAB „Bona lux“ banko sąskaitą 81 747Lt, reiškia, kad kreditorius ofertos neakceptavo, todėl UAB „Bona lux“ prašymas patikslinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą netenkintinas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12UAB „Bona lux“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 03 30 nutartį dalyje, kurioje atmestas UAB „Bona lux“ prašymas patikslinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą ir šioje dalyje prašymą tenkinti - išbraukti pirmos eilės bankrutuojančios BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių AB „Kauno grūdai“ su 81 747,00 Lt dydžio finansiniu reikalavimu iš BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašo ir vietoje jo įtraukti kreditorių UAB „Bona lux“ su 81 747,00 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

131. Teismas netinkamai taikė CK 6.50 straipsnį. Už skolininką prievolę gali įvykdyti kitas asmuo tiek skolininko prašymu, tiek savo iniciatyva (CK 6.50 str. 1 d.). Taigi prievolė gali būti įvykdyta visais atvejais, išskyrus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku.

142. Atsižvelgdamas į bankroto teisinių santykių specifiką, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, suformavo praktiką, kad kilus ginčui dėl reikalavimų bankrutuojančios bendrovės atžvilgiu, CK 6.50 straipsnio 1 dalis taikoma tiek, kiek neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatoms. Draudimas įvykdyti prievoles taikytinas ir trečiajam asmeniui, kai pastarasis ima vykdyti bankrutuojančios įmonės prievoles be kreditoriaus sutikimo po bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 11 14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2005).

15Plėtodamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 11 14 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2005 suformuotą praktiką, Lietuvos apeliacinis teismas suformulavo du kriterijus, kuriems esant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 11 14 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2005 suformuota teisės aiškinimo taisyklė negalioja (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 07 29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2017/2011).

16Atsiliepimu AB „Kauno grūdai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 03 30 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

171. Teismų išaiškinimai turi precedentinę reikšmę tik teismams nagrinėjant panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas, todėl apelianto nurodytomis nutartimis šioje byloje nesivadovautina.

18Lietuvos apeliacinio teismo 2011 07 29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2017/2011 įvairiais teisiniais aspektais ir faktinėmis aplinkybėmis skiriasi nuo nagrinėjamo atvejo aplinkybių, todėl neturi precedentinės reikšmės nagrinėjamu atveju. Šioje byloje, skirtingai nei minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo byloje, kreditorius nesutiko, kad tretysis asmuo už skolininką įvykdytų prievolę.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 11 14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2005 taip pat priimta byloje, kurios faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamų šioje byloje (svarbus skirtumas, kad kreditoriaus reikalavimas buvo užtikrintas hipoteka).

202. UAB „Bona lux“ be AB „Kauno grūdai“ valios (sutikimo) neturi teisės remtis CK 6.114 straipsnio 1 punktu, įgalinnčiu skolininko kreditorių padengti skolininko skolą kitam pirmesnės eilės jo kreditoriui ar kurio reikalavimas užtikrintas įkeitimu (hipoteka) ir perimti pastarojo reikalavimą įstatymo pagrindu, nes UAB „Bona lux“ 2012 03 12 nebuvo ir šiuo metu nėra BAB Vievio paukštynas žemesnės eilės kreditoriumi nei AB „Kauno grūdai“, o ginčo AB „Kauno grūdai“ finansinis reikalavimas nėra užtikrintas įkeitimu (hipoteka).

213. AB „Kauno grūdai“, būdamas BAB Vievio paukštynas kreditoriumi ir kartu akcininku, ketina užbaigti BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą taikos sutartimi, apie tai viešai pareiškė ir tai atitinka bankroto proceso paskirtį, atitinka BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių interesus, tuo tarpu kai UAB „Bona lux“, užsiimanti avalynės pirkimu-pardavimu, neturi jokio pagrįsto ir logiško intereso dalyvauti BAB „Vievio paukštynas“ bankroto procese, išskyrus piktnaudžiavimą teise, t.y. kenkti AB „Kauno grūdai“ ir trikdyti BAB „Vievio paukštynas“ bankroto procesą.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Atskirojo skundo išnagrinėjimui svarbu išaiškinti, ar skolininui esant iškeltai bankroto bylai, tam, kad trečiasis asmuo įvykdytų prievolę už bankrutuojančią įmonę ir taptų nauju bankrutuojančios įmonės kreditoriumi, būtinas pirminio kreditoriaus sutikimas.

25Kasacinio ir apeliacinio teismo praktikoje pasisakoma, kad, kai skolininkas yra bankrutuojanti įmonė, turi būti vadovaujamasi ne tik CK 6.50 straipsniu, numatančiu, kad prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai, bet ir specialiosiomis Įmonių bankroto įstatymo normomis (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., 26 str. 2 ir 3 d.) Sistemiškai aiškinant šias normas teismų praktikoje pripažįstama, kad , kai skolininkui jau yra iškelta bankroto byla, tretysis asmuo negali be kreditoriaus sutikimo perimti jo kreditorinį reikalavimą. Įmonių bankroto įstatymas 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte draudžia bankrutuojančiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Draudimas įvykdyti skolininko – bankrutuojančios įmonės prievoles taikytinas ir trečiajam asmeniui, kai pastarasis ima vykdyti bankrutuojančios įmonės prievoles be kreditoriaus sutikimo po bankroto bylos iškėlimo. Pagal įmonių bankroto įstatymą kreditoriaus turi teisę atsisakyti visų ar dalies savo reikalavimų, savo reikalavimus perleisti kitam kreditoriui ar asmeniui (ĮBĮ 26 str. 2 ir 3 d.). Įmonių bankroto įstatymas nenumato trečiojo asmens teisės be kreditoriaus sutikimo perimti jo kreditorinį reikalavimą į bankrutuojantį skolininką.

26Tokiu išaiškinimu vadovaujasi tiek kasacinės instancijos teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 11 14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2005), tiek Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 11 02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-611/2006, 2009 03 05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-252/2009, 2011 07 29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2017/2011, 2012 08 17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1004/2012 ir kt). Visose šiose nurodytose bylose faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamų šioje byloje faktinių aplinkybių, tačiau faktinių aplinkybių skirtumai buvo reikšmingi sprendimui konkrečioje byloje priimti ir nepaneigia teismų praktikai būdingo išaiškinimo, kad CK 6.50 straipsnis aiškintinas kartu su Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto, 26 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis ir šias teisės normas aiškinant sistemiškai, darytina išvada, kad skolininui esant iškeltai bankroto bylai, trečiasis asmuo gali įvykdyti prievolę už bankrutuojančią įmonę ir tapti nauju bankrutuojančios įmonės kreditoriumi tik pirminiam kreditoriui sutinkant.

27Pagal bylos duomenis pirminis atsakovo BAB „Vievio paukštynas“ kreditorius AB „Kauno grūdai“ aiškiai išreiškė nesutikimą, kad trečiasis asmuo – apeliantas UAB „Bona lux“ įvykdytų skolininko BAB „Vievio paukštynas“ prievolę kreditoriui AB „Kauno grūdai“. Todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė ginčą ir naikinti nutarties atskirojo nskundo argumentais nėra pagrindo.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar turi teisę tretysis asmuo įvykdyti skolininko –... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 06 30 nutartimi AB „Vievio paukštynas“... 6. UAB „Bona lux“ prašo patikslinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių... 7. Kreditorius AB „Kauno grūdai“ šį UAB „Bona lux“ prašymą prašo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 03 30 nutartimi netenkino UAB „Bona Lux“... 10. Pasisakydamas dėl UAB „Bona Lux“ prašymo įtraukti į BAB „Vievio... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. UAB „Bona lux“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. 1. Teismas netinkamai taikė CK 6.50 straipsnį. Už skolininką prievolę gali... 14. 2. Atsižvelgdamas į bankroto teisinių santykių specifiką, Lietuvos... 15. Plėtodamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 11 14 nutartyje civilinėje... 16. Atsiliepimu AB „Kauno grūdai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 03 30... 17. 1. Teismų išaiškinimai turi precedentinę reikšmę tik teismams... 18. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 07 29 nutartis civilinėje byloje Nr.... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 11 14 nutartis civilinėje byloje Nr.... 20. 2. UAB „Bona lux“ be AB „Kauno grūdai“ valios (sutikimo) neturi... 21. 3. AB „Kauno grūdai“, būdamas BAB Vievio paukštynas kreditoriumi ir... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Atskirojo skundo išnagrinėjimui svarbu išaiškinti, ar skolininui esant... 25. Kasacinio ir apeliacinio teismo praktikoje pasisakoma, kad, kai skolininkas yra... 26. Tokiu išaiškinimu vadovaujasi tiek kasacinės instancijos teismas (Lietuvos... 27. Pagal bylos duomenis pirminis atsakovo BAB „Vievio paukštynas“ kreditorius... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 29. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį palikti nepakeistą....