Byla II-484-413/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei , dalyvaujant pareiškėjui K. Ž. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo K. Ž. skundą Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriui dėl administracinės nuobaudos pakeitimo,

Nustatė

2Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus (toliau - Institucijos) pareigūno 2008 m. vasario 7 d. nutarimu K. Ž. nubaustas pagal ATPK 127 str. 2 d. 140 Lt bauda, pagal ATPK 130 str. 1 d. 3000 Lt bauda. Remiantis ATPK 33 str. 2 d. administracines nuobaudas subendrinus ir pritaikius ATPK 301 str., galutinė nuobauda paskirta pagal ATPK 130 str. 1 d. 500 Lt bauda.

3K. Ž. nubaustas už tai, kad 2008 m sausio 10 d., apie 17.30 val., Alytaus raj., Daugų m., Vytauto-Savanorių g. sankryžoje, vairuodamas automobilį ir įvažiuodamas į sankryžą iš šalutinio kelio, nedavė kelio pagrindiniu keliu link sankryžos artėjančiam automobiliui ir su juo susidūrė. Įvykio metu buvo apgadinti abu automobiliai, žmonės nenukentėjo, iš įvykio vietos K. Ž. pasišalino pažeisdamas Kelių eismo taisyklių ( toliau KET ) 271 punkto reikalavimus .

4Pareiškėjas prašo nutarimo dalį, kuria jis nubaustas pagal ATPK 130 str. 1 d., panaikinti ir bylą nutraukti nesant jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo sudėties. Nurodo, kad įvykus eismo įvykiui, kurio kaltininku jis buvo ir pilnai dėl to prisipažįsta, pasiūlė nukentėjusiajam įvykį įforminti patiems ir 500 Lt žalai atlyginti. Kadangi nukentėjusysis su pasiūlyta suma nesutiko, o jis daugiau pinigų su savimi neturėjo, todėl sutarė, kad jis nuvažiuos į Alytų pasiimti pinigų žalai atlyginti, o nukentėjusysis per tą laiką nubraižys eismo įvykio schemą ir kaip užstatą susitarimui patvirtinti paliko nukentėjusiajam savo automobilio valstybinius numerius. Maždaug po 40 minučių grįžęs į įvykio vietą nukentėjusiojo nerado. Dėl eismo įvykio kreipėsi į Alytaus policijos komisariato Daugų nuovadą, tačiau minėtos nuovados pareigūnas patarė kreiptis ne į juos, bet į Alytaus policijos komisariatą, ką jis vėliau ir padarė. Pasišalinti iš eismo įvykio vietos arba kitokiu būdu išvengti atsakomybės už padarytą KET pažeidimą nei tikslo, nei motyvų neturėjo. Nurodytas aplinkybes patvirtina ir bylos rašytinė medžiaga, todėl mano, kad pagal ATPK 130 str. 1 d. jis buvo nubaustas nepagrįstai.

5Nukentėjusysis A. T. ir Institucijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ir kitų dokumentų, pateisinančių neatvykimą į teismą, iki teismo posėdžio pradžios negauta, todėl byla nagrinėtina iš esmės nedalyvaujant nurodytiems asmenims ( ABTĮ 123 str. 1 d. ).

6Skundas tenkintinas.

7Įvykus eismo įvykiui, kurio metu žmonės nenukentėjo, o visi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria vertindami jo aplinkybes, KET 271 punktas leidžia vairuotojui palikti įvykio vietą ir nedelsiant vykti į policiją, prieš tai nubraižius eismo įvykio schemą ir po ja pasirašius. Pagal ATPK 130 str. prasmę, pasitraukimas iš įvykio vietos gali būti padarytas tik tyčia, t.y. tuomet, kai jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti ( ATPK 10 str. ). Įvertinus bylos įrodymų visetą konstatuotina, kad byloje nesurinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo kaltę dėl KET 271 punkto pažeidimo. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į eismo dalyvių paaiškinimus ir byloje surinktus rašytinius įrodymus.

8Iš nukentėjusiojo A. T. ir K. Ž. pirminių paaiškinimų matyti, kad pareiškėjas neturėjo tikslo pasišalinti iš eismo įvykio vietos, savo kaltę pripažino ir pažadėjo į įvykio vietą grįžti su pinigais padarytai žalai atlyginti (b.l. 24, 25). Tai, kad K. Ž. sugrįžo į eismo įvykio vietą ir kreipėsi dėl įvykio į Daugų policijos nuovadą, o vėliau ir į atsakingą policijos komisariato eismo priežiūros specialistą patvirtina liudytojo K. S. parodymai bei pareigūno V. N. paaiškinimas (b.l. 28). Nepaneigtais liko ir pareiškėjo argumentai, kad A. T. sutiko iki grįš pareiškėjas nubraižyti eismo įvykio schemą. Aptarti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad K. Ž. neturėjo tiesioginės tyčios pasitraukti iš eismo įvykio vietos ir tokiu būdu išvengti atsakomybės už padarytą KET 196 punkto pažeidimą, kuris buvo pagrindine eismo įvykio priežastimi.

9Minėta, kad administracinė atsakomybė pagal ATPK 130 str. 1 d. galima tik tuomet, kai nustatoma administracinio teisės pažeidimo objektyvioji ir subjektyvioji pusės. Vien tik objektyviosios pažeidimo pusės nustatymas (veikos, pasekmių, priežastinio ryšio, pažeidimo padarymo laiko, vietos ir pan.), nenustačius pažeidimo subjektyviosios pusės (kaltės), administracinės atsakomybės pagal paminėtą straipsnį neužtraukia. Byloje nesurinkta objektyvių ir neginčytinų įrodymų, kurie leistų manyti, kad pareiškėjas iš eismo įvykio vietos pasišalino tyčia, aptarti įrodymai šią aplinkybę paneigia, todėl pareiškėjo reikalavimas panaikinti nutarimo dalį, kuria jis nubaustas pagal ATPK 130 str. 1 d., laikytini pagrįstais (ATPK 250 str. 1 p., 297 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str., teisėjas

Nutarė

11Panaikinti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus 2008 m. vasario 7 d. nutarimo dalį, kuria K. Ž. nubaustas pagal ATPK 130 str. 1 d. 500 Lt (penkių šimtų litų) bauda, ir bylą nutraukti.

12Kitą 2008 m. vasario 7 d. nutarimo dalį, kuria K. Ž. nubaustas pagal ATPK 127 str. 2 d. 140 Lt (vieno šimto keturiasdešimties litų ) bauda, palikti nepakeistą.

13Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai