Byla E2-1270-733/2012
Dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nustatytos tvarkos

1ŠILUTĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS

2Įmonės kodas 191448320, M. Jankaus g. 4, 99142 Šilutė, Tel. 8-44i 61610 Faks. 8-441 61725 Ei. p. siiutes.raiono(g)teis""?? "

3(S)

4Freemans solicitors

52012-06-05 Nr. Duke Street Londori W1U 1LH

6Į

7Nr. 42719 Oxford Circus North DĖL TEISMO DOKUMENTŲ [TEIKIMO

8Šilutės rajono apylinkės teismui Vilniaus apygardos teismas persiuntė Jūsų 2012-05-21 prašymą įteikti p. Justice Holman 2012-05-16 įsakymo kopiją atsakovei E. S. –C.

9Informuojame, kad Jūsų prašomi dokumentai yra įteikti 2012-06-01, vadovaujantis Lietuves Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalimi, t.y, E. S. – C. šeimos nariui - motinai L. Š..

10Taip pat pažymime, kad Jūsų prašymas įteikti procesinius dokumentus ir mūsų teikiamas atsakymas neatitinka 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nustatytos tvarkos.

11Originalas bus išsiųstas paštu. Teisėja Virgina Pankauskienė

Proceso dalyviai