Byla 2S-992-798/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – „Nordea Bank Finland Plc“ AB, AB „DnB“ bankas, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Viršuliškių būstas“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs suinteresuoto asmens „Nordea Bank Finland Plc“ AB atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų I. T. ir G. T. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – „Nordea Bank Finland Plc“ AB, AB „DnB“ bankas, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Viršuliškių būstas“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjai I. T. ir G. T. kreipėsi į teismą prašydami iškelti jiems bankroto bylą. Pažymėjo, jog jie negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, nes bendra solidari įsiskolinimo suma kreditoriams, kurių mokėjimo terminai yra suėję, viršija 267 270,00 Lt sumą ir pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija 25 000,00 Lt kiekvienam pareiškėjui, todėl jie yra nemokūs.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-02-10 nutartimi iškėlė pareiškėjams bankroto bylą. Nustatė, kad pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma sudaro 267 270,00 Lt, t.y. nurodyta suma viršija 25 MMA. Sprendė, kad pareiškėjai pagal turtinę padėtį bei gaunamas pajamas negali įvykdyti minėto skolinio įsipareigojimo ir konstatavo pareiškėjų nemokumą. Nurodė, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 str. 8 d. įtvirtintų ribojimo iškelti bankroto bylą sąlygų. Pažymėjo, kad atsisakymas iškelti pareiškėjo bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei paties skolininko, nei kreditorių interesų: atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjas toliau liktų nemokus, nes nei jo gaunamos pajamos, nei turimas turtas neleistų padengti kreditorinių reikalavimų sumos. Akcentavo, kad iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjų sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (FABĮ 12 str. 3 d.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo „Nordea Bank Finland Plc“ AB prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-10 nutartį panaikinti ir klausimą grąžinti nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais: 1. Pirmos instancijos teismas netinkamai nustatė pareiškėjų turto ir įsipareigojimų santykį bei galimybes ateityje dengti skolas, nebuvo aktyvus, visą įrodinėjimo naštą perkėlė kreditoriams ir neišreikalavo būtinų bylos išnagrinėjimui įrodymų. Pažymėjo, kad nemokumas nėra ir negali būti vertinamas vien tik sprendžiant apie turimo turto vertę, kadangi turi būti atsižvelgiama ir į ateityje gautinas pajamas. Pirmos instancijos teismas nenustatė viso pareiškėjų turto, o norint iškelti fizinio asmens bankroto bylą, turi būti nustatyta, jog asmens finansinė padėtis yra kritinė ir kad asmuo sąžiningai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, įskaitant ir ateities perspektyvą. Teismas netyrė tikrųjų skolos negrąžinimo aplinkybių, apsiribojo tik tuo, kad dėl banko atlikto sutarties nutraukimo pareiškėjų būklė tapo kritinė ir teismas neatliko pareigos išreikalauti įrodymus apie pareiškėjų turimą turtą, įskaitant turėtą už praėjusius metus. 2. Pirmos instancijos teismas neatliko pareigos prieš nusprendžiant, ar yra pagrindas iškelti bankroto bylą, pačiam teismui nustatytą pareigą įvertinti pareiškėjų sąžiningumą FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. prasme. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai perkėlė savo pareigą kreditoriams ir bankroto administratoriui, kurie nesprendžia ir negali spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimo. Pažymėjo, kad teismas turėjo išreikalauti ir įvertinti duomenis apie pareiškėjų tiek asmenine, tiek bendrąja jungtine nuosavybe už praėjusius 3 metus turėtas ir perleistas pinigines lėšas siekiant nustatyti ar nebuvo sudaryti dar kokie sandoriai pažeidžiantys kreditorių teises ir duomenis apie tai ar pareiškėjai neturi ir per 3 metus neturėjo/neperleido indėlių, vertybinių popierių, kito finansinio turto. Akcentavo, kad kreditoriai negali disponuoti skolininkų turimais dokumentais ar duomenimis, todėl šioje byloje bankas ir prašė teismo išreikalauti eilę įrodymų. 3. Pirmos instancijos teismas išėjo už ginčo ribų pasisakydamas ir vertindamas Nordea banko bei pareiškėjų sudarytos kreditavimo sutarties nutraukimą bei sąlygas, tokiu būdu pažeisdamas teismo pareigą nagrinėti bylą pagal bylos ribas ir neteisėtai vertindamas jau įsiteisėjusius teismų procesinius sprendimus.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjai prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-10 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad jų nemokumas, kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo buvo įrodytas pateiktais duomenimis, dokumentais, parodymais teismo posėdžio metu ir teismas nenustatė FABĮ 5 str. 8 d. įtvirtintų ribojimų iškelti bankroto bylą sąlygų. Teigia, jog viso nemokumo metu nebuvo sudarę jokių sandorių, nemažino jokio turto, nesikreipė į kitas kredito įstaigas ir nedidino įsipareigojimų kitoms kredito įstaigoms, neprekiavo vertybiniais popieriais bei neturėjo indelių. Nesutinka su apelianto teiginiais, kad buvo neaktyvūs ir nebendradarbiavo su kreditoriumi, nes tai neatitinka tikrovės. Nurodo, kad bendravo su banko paskirtu vadybininku ir įvykdė rekomenduojamą įmoką už 2 mėnesius siekdami išvengti sutarties su kreditoriumi nutraukimo, o padarius įmoką bankas vienašališkai nutraukė sutartį.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Vilniaus energija“ prašo atskirąjį skundą patenkinti, 2014-02-10 nutartį panaikinti ir klausimą grąžinti nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo. Pažymėjo, jog nors pareiškėjai susiduria su nepritekliais, tačiau jie negyvena socialiniame būste ir butas Tujų g. 3-56 Vilniuje nėra vienintelis šeimos turtas. Patvirtina, kad pareiškėjai nesistengė pasiskaičiuoti, kokiomis dalimis jie galėtų dengti skolas už šilumos energiją, neformino susiformavusių įsiskolinimų vekseliu, nors tai reikštų galimybę skolas mokėti su atidėjimu. Akcentavo, kad byloje nėra duomenų, kad pareiškėjai būtų siūlę su banko leidimu leisti jiems parduoti priklausantį įkeistą dviejų kambarių butą rinkos kainomis, galimai perkant mažesnį ir taip ieškant išeičių iš jaunos šeimos susikomplikavusios situacijos.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo bankroto administratorius V. Š. mano, kad yra teisinis pagrindas netenkinti apelianto reikalavimų ir prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-10 nutartį. Nurodo, kad pareiškėjų teismui pateikti dokumentai atitinka visus įstatymo reikalavimus ir paaiškina nemokumo susidarymo priežastį, o pirmos instancijos teismas išnagrinėjo pateiktus dokumentus ir neįžvelgė pareiškėjų nesąžiningumo.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju nenustatė nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

14Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria remiantis pareiškėjams iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo.

15FABĮ 1 str. 1 d. numato, jog FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Taigi sąžiningo fizinio asmens mokumo atkūrimas galimas tada, kai yra užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiama teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 6 str. 1 d. numato, jog teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų. Fizinio asmens nemokumas, tai fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA) (FABĮ 2 str. 2 d.). Taigi fizinio asmens nemokumui reikalinga nustatyti, jog fizinio asmens pradelsti įsipareigojimai viršija 25 LR Vyriausybės patvirtintas MMA ir fizinis asmuo negali vykdyti skolinių įsipareigojimų.

16Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais – prie pareiškimo pridėtu kreditorių sąrašu, Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi Nr. 1908V/2011, kuri yra ir vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu iš pareiškėjų yra išieškoma skola banko naudai, nustatė, kad bendra pareiškėjų nurodoma pradelstų jų kreditorinių įsipareigojimų suma sudaro 267 270,00 Lt ir tai akivaizdžiai viršija įstatyme nustatytą 25 000,00 Lt ribą.

17Nesutikimą su tokia pirmos instancijos teismo pozicija apeliantas iš esmės grindžia argumentais, kad pirmos instancijos teismas neįvertino pareiškėjo skolinių įsipareigojimų ir turto santykį bei galimybes ateityje dengti skolas. Taip pat nurodo argumentus, kad teismas neįvertino pareiškėjų sąžiningumo pagal FABĮ 5 str. 8 d. 2 p.

18Bankroto byla fiziniam asmeniui iškeliama nustačius, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų (FABĮ 6 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas nustatė, jog pareiškėjų įsiskolinimai, kurių mokėjimo terminai yra suėję sudaro 267 270,00 Lt. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į turimų piniginių įsipareigojimų mastą, kuris viršija FABĮ nustatytą 25 MMA dydį, bei trukmę, t.y. jog šių piniginių prievolių mokėjimo terminai yra suėję, taip pat įvertinęs pareiškėjo turimo turto bei gaunamų pajamų apimtį, turėjo pagrindą konstatuoti, kad pareiškėjai įrodė savo nemokumą.

19Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, kad teismas neatliko pareigos išreikalauti įrodymus apie pareiškėjų turimą turtą, kadangi duomenys apie pareiškėjų turimą turtą, banko sąskaitas, draudžiamąsias pajamas yra surinkti vykdomojoje byloje Nr. 8/12/02370 pradėtoje 2012-08-08 pagal išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus pateiktą vykdomąjį dokumentą. Pažymėtina, kad pagal bylos duomenis ir vykdomojoje byloje Nr.8/12/02370 esančius dokumentus matyti, kad pareiškėjų atžvilgiu yra užvestos ir kitos vykdomosios bylos Nr.0040/12/01943, Nr. 0045/13/00774, kuriuose antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas ir aktyviai padėti šalims ginti jų teisės bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.).

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo argumentu, jog pareiškėjams neprivalu įrodinėti savo sąžiningumą ir teikti duomenis apie FABĮ 5 str. 8 d. nurodytų pagrindų atsisakyti kelti bylą nebuvimą. FABĮ 1 str. 1 d. numatyta, jog įstatymo paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, tačiau įstatymo 5 str. 8 d. įvirtintos sąlygos, kurioms esant teismas turėtų atsisakyti kelti bankroto bylą. Toks reglamentavimas leidžia daryti išvadą, jog fizinio asmens sąžiningumas turi būti vertinamas FABĮ 5 str. 8 d. numatytų sąlygų ribose ir teismui neprivalu atlikti išsamaus tyrimo dėl fizinio asmens sąžiningumo, kadangi – vėlesnį tyrimą dėl asmens turtinės padėties ir nemokumo priežasčių atlieka fizinio asmens bankroto administratorius. Taip pat pažymėtina, kad civilinėje teisėje yra įvirtinta sąžiningumo prezumpcija. Tačiau CK 6.67 str. yra nustatyta šio principo išimtis ir šiame straipsnyje išvardintais atvejais sandorio šalių nesąžiningumas yra preziumuojamas, t.y. pripažįstama, jog esant šiame straipsnyje išvardintoms aplinkybėms, sandorio šalys žinojo ir turėjo žinoti, jog sandoris pažeidžia kreditorių interesus. Minėtame straipsnyje išvardintų aplinkybių sąrašas yra baigtinis ir plečiamai neaiškintinas. Visais kitais atvejais, kurie nėra numatyti CK 6.67 str., galioja sąžiningumo prezumpcija, todėl kreditorius turi įrodyti, jog skolininkas ar kita sandorio šalis buvo nesąžiningi. Pažymėtina ir tai, kad byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjų sudarytų sandorių, kurie atitiktų bent vieną CK 6.67 str. įtvirtintą nesąžiningumo prezumpciją, nes nei apeliantas, nei kreditoriai nepateikė įrodymų apie tokių sandorių sudarymą.

21Kaip jau buvo minėta FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Vadinasi FABĮ nuostatų prasmė ir esmė yra ta, kad šio įstatymo nuostatų taikymas ir fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas (ar neiškėlimas) konkrečiam asmeniui turi sudaryti visas sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, tačiau užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą ir visais atvejais yra būtina siekti teisingos tiek asmens (skolininko), tiek jo kreditorių interesų pusiausvyros, nepiktnaudžiaujant suteiktomis teisėmis. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad atsisakymas iškelti pareiškėjams bankroto bylą neatitiktų nei paties skolininko, nei kreditorių interesų, nes pareiškėjai toliau liktų nemokūs, o jų gaunamos pajamos, nei turimas turtas neleistų padengti kreditorinių reikalavimų sumos.

22Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas, iškėlęs bankroto bylą pareiškėjams, nustatė keturių mėnesių terminą plano projekto parengimui ir kartu pažymi, kad kreditoriai dalyvauja plano patvirtinimo procese ir jiems ar teismui nepritarus parengtam planui, ar pareiškėjams per nustatytą terminą neparengus tokio plano, taip pat neįgyvendinant plane numatytų priemonių, gali būti inicijuotas bankroto bylos nutraukimas (FABĮ 10 str. 1 d. 1, 2 p., 2 d.).

23Kiti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo kitokiam nagrinėjamos bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

24Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas aplinkybes, įvertinęs pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties argumentus, taip pat civilinės bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išvadą dėl pareiškėjo nemokumo padarė įvertinęs būtinas aplinkybes, kurios reikšmingos sprendžiant klausimą dėl pareiškėjų mokumo ir daro išvadą, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 straipsniai).

25Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjai I. T. ir G. T. kreipėsi į teismą prašydami iškelti jiems... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-02-10 nutartimi iškėlė... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo „Nordea Bank Finland Plc“ AB prašo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjai prašo atmesti apelianto... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Vilniaus energija“ prašo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo bankroto... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas atmestinas. ... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 14. Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. FABĮ 1 str. 1 d. numato, jog FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti... 16. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje pateiktais rašytiniais... 17. Nesutikimą su tokia pirmos instancijos teismo pozicija apeliantas iš esmės... 18. Bankroto byla fiziniam asmeniui iškeliama nustačius, kad fizinis asmuo yra... 19. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, kad... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo... 21. Kaip jau buvo minėta FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti... 22. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas,... 23. Kiti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo kitokiam nagrinėjamos bylos... 24. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde ir... 25. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį palikti...