Byla 2-899-336/2012
Dėl teismo leidimo išdavimo skirti minimalios priežiūros priemonę

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kėdainių r. savivaldybės administracijos prašymą dėl teismo leidimo išdavimo skirti minimalios priežiūros priemonę, ir

Nustatė

2Pareiškėjas Kėdainių r. savivaldybės administracija prašymu (b.l.1-3), teismo prašo leisti vienam mėnesiui skirti J. Š., gim. 1997-04-13, įsipareigojimą būti namuose nustatytu laiku - nuo 21.00 val. Nurodė, kad Kauno apskrities VPK Kėdainių r. PK 2012-03-15 pateikė prašymą Nr. 20-66-S-4485 „Dėl vaiko minimalios priežiūros ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo“, kuriuo prašo nepilnamečiui J. Š. skirti minimalią priežiūros priemonę. Kėdainių r. sav. administracijos direktorius 2012-03-28 įsakymu Nr. AD-1-436 skyrė Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 6 str. 1 d. 1, 4 p. įvardintas, tarpusavyje suderintas, vaiko minimalios priežiūros priemones. Nurodė, kad Kėdainių r. sav. administracijos Vaiko gerovės komisijos nariai taip pat priėmė sprendimą siūlyti kreiptis į teismą dėl leidimo skirti J. Š. įpareigojimą būti namuose nustatytu laiku.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad nepilnametis J. Š., gim. 1997-04-13, yra suinteresuoto asmens R. M. sūnus (b. l. 25). 2012-03-27 Kėdainių r. sav. administracijos Vaiko gerovės komisija nutarė pasiūlyti Kėdainių r. sav. administracijos direktoriui skirti J. Š., Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau Įstatymo) 6 str. 1 d. 1 ir 4 p. numatytas vaiko minimalios priežiūros priemones, taip pat kreiptis į teismą dėl leidimo jam skirti įpareigojimą būti namuose nustatytu laiku (b. l. 5- 9, 10). 2012-03-28 Kėdainių r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-436 J. Š. skirtos Lietuvos Respublikos Įstatymo 6 str. 1 d. 1, 4 p. numatyto vaiko minimalios priežiūros priemonės (b. l. 78), o 2012-03-28 įsakymu Nr. AD-1-434 priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl leidimo skirti minimalios priežiūros priemonę, numatytą Įstatymo 6 str. 1 d. 6 p.(b.l.4).

5Įstatymo 6 str. 1 d. 6 p. numatyta minimali priežiūros priemonė- įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku, kai yra Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo pagrindai, o būtent: kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką (Įstatymo 8 str. 1 d. 1 p.); kuris padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė (Įstatymo 8 str. 1 d. 2 p.). Vaikui Įstatymo 6 str. 1 d. 6 <..> p. nurodytos vaiko minimalios priežiūros priemonės <..> skiriamos gavus teismo leidimą (įstatymo 9 str.).

6Kaip matyti iš 2012-03-02 Kėdainių r. apylinkės prokuratūros nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, J. Š. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, jam nesant amžiaus, nuo kurio asmuo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn (b. l. 21- 23); jo atžvilgiu 2012-03-14 taip pat priimtas nutarimas nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos, jam nesant amžiaus, nuo kurio galima administracinė atsakomybė (b. l. 26).

7Esant nurodytam teisiniam reguliavimui ir nustatytoms faktinėms aplinkybėms, vaiko minimalios priežiūros uždaviniams užtikrinti (Įstatymo 3 str.), tenkintinas pareiškėjo prašymas ir leistina skirti J. Š., gim. 1997-04-13, minimalią priežiūros priemonę - įpareigojimą būti namuose nuo 21.00 val. iki 6.00 val.

8Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius sutinka, kad J. Š. būtų skirta minimali priežiūros priemonė (pateikta išvada b. l. 18).

9Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 442 str. 14 p., 579 str., 582 str. 6 d., Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 6 str. 1 d. 6 p., 9 str., teismas

Nutarė

10Prašymą tenkinti.

11Leisti skirti J. Š., gim. 1997-04-13, minimalią priežiūros priemonę - įpareigojimą būti namuose nuo 21.00 val. iki 6.00 val., vieno mėnesio laikotarpiui.

12Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai