Byla 2A-40-194/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų: Danutės Matiukienės ir Egidijaus Mockevičiaus

2sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei,

3dalyvaujant ieškovui P. Ž., atsakovo atstovui A. S., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. Ž. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-447-77/2009 pagal ieškovo P. Ž. ieškinį atsakovui sodininkų bendrijai „Rūta“, trečiajam asmeniui Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui dėl teismo sprendimu priteistos ieškovui nepilnai išmokėtos išeitinės išmokos ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsiskaityti laiką.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas P. Ž. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 626 Lt dėl teismo sprendimo nevykdymo ir be pagrindo padarytų išskaitų, išmokant išeitinę pašalpą. Nurodė, kad 2008 m. kovo 5 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu ir 2008 m.rugsėjo 23 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi jam buvo priteista iš atsakovo – sodininkų bendrijos „ Rūta“ 840, 00 Lt išeitinė išmoka. Tačiau atsakovo buhalterė 2008-10-18 jam išmokėjo tik 613, 20 Lt priteistos išeitinės išmokos. Pajamų mokestis jam išskaičiuotas nepagrįstai, nes jo darbo sutartis nutraukta ne darbdavio valia, o teismo sprendimu. Be to, jis nuo 2006-10-19 jau nedirba pas atsakovą, dirba tik vienoje darbovietėje Trečiajame metalinių garažų kooperatyve, todėl Sodininkų bendrijos “Rūta“ buhalterė neteisėtai išskaičiavo iš priteistos išeitinės išmokos pajamų mokestį ir įmoką Sodrai.

6Atsakovas Sodininkų bendrija „Rūta“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2008 m.spalio 6 d. gavo Šiaulių miesto apylinkės teismo įsiteisėjusio sprendimo ir apygardos teismo nutarties nuorašus. Tą pačią dieną jis paskambino ieškovui ir paklausė, kaip su juo atsiskaityti. Ieškovas pasakė, kad pats ateis pas buhalterę pasiimti pinigų. Teismo sprendime buvo nurodyta, kad iš Sodininkų bendrijos “Rūta“ priteisti ieškovui 840, 00 Lt išeitinę išmoką. Buhalterė konsultavosi su specialistais dėl pajamų mokesčio ir įmokos Sodrai išskaičiavimo, kurie paaiškino, kad minėtus mokesčius reikia išskaičiuoti. Ieškovui dirbant pačiam Sodininkų bendrijos “Rūta“ pirmininku, iš jo atlyginimo mokesčiai buvo išskaičiuojami ir mokami. Todėl mokesčiai iš ieškovui priteistos išeitinės išmokos išskaičiuoti teisėtai. Ieškovas pats pirmą kartą atėjo atsiimti išeitinės išmokos tik spalio 11 d., pamatęs, kad atlikti išskaitymai, pinigų neėmė, o pagal pakartotinius pranešimus pinigus pasiėmė tik spalio 18 d. Jis galėjo atsiimti pinigus ir tuo pat metu aiškintis išskaičiuotų mokesčių teisėtumą. Atsakovo buveinė yra Sodininkų bendrijoje “Rūta“ sodų teritorijoje. Neturėdama įsiteisėjusio teismo sprendimo, bendrija neturėjo teisinio pagrindo išmokėti priteistą išeitinę išmoką ieškovui anksčiau. Bendrija nevengė vykdyti teismo sprendimo išmokėti priteistą išeitinę išmoką ieškovui, o pati visais įmanomais būdais siūlė atvykti ir pinigus atsiimti. Pinigai išmokėjimui ieškovui buvo paruošti jau spalio 7d., tačiau pats ieškovas atvyko tik spalio 11d. ir tai pinigų pats neėmė.

7Tretysis asmuo Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2005-06-14 nutarimu Nr. 647 patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 21.4 p. reglamentuoja socialinio draudimo įmokas, išmokant išeitines išmokas. Šis tretysis asmuo paaiškino, kad socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų taikymas priskiriamas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos kompetencijai. Nuo dviejų mėnesių išeitinės kompensacijos (priskaičiuota 840 Lt), pajamų mokestis skaičiuojamas nuo visos priskaičiuotos sumos.

8Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu ieškovo P. Ž. ieškinį atmetė.

9Teismas nurodė, kad ieškovo atleidimo iš darbo metu 2006 m. spalio 19 d.galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-14 nutarimu Nr.647 patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės. Pagal šių taisyklių 20.3; 20.4; 21; 21.4 punktą nuo išeitinės išmokos socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos. Nors ieškovo atleidimo iš darbo dieną darbo užmokestis nesudarė minimalios mėnesinės algos (420, 00Lt), tačiau, kaip jis pats pripažino, pas atsakovą jis dirbo antraeilėse pareigose. Todėl, iš jam priteistos 840, 00 Lt išeitinės išmokos, socialinio draudimo įmoka išskaičiuota teisėtai. Teismas nustatė, jog pajamų mokestis taip pat išskaičiuotas teisingai.

10I instancijos teismas pripažino nepagrįstu ieškovo reikalavimą priteisti jam iš buvusio darbdavio atlygio vidurkį už pavėluotą teismo sprendimo vykdymą už laikotarpį nuo 2008-09-23 iki 2008-10-18., nes nenurodytas skubus teismo sprendimo vykdymas. Be to, ieškovas neįrodė jokių atsakovo sprendimo nevykdymo aplinkybių.

11Ieškovas P. Ž. apeliaciniu skundu prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais: 1. Pirmosios instancijos teismo teisėja - šališka, nesusipažinusi su bylos medžiaga, nekreipė dėmesio į ieškovo pateiktus įrodymus, visiškai nesiaiškino tiek ieškovo, tiek atsakovo teiginių, iškraipė CPK straipsnių nuostatas. 2. Socialinio draudimo fondo valdyba Šiaulių skyrius ir Valstybinė mokesčių inspekcija negali būti šioje byloje trečiaisiais asmenimis. Buhalterė negali būti byloje liudytoja, kadangi ji atliko veiksmą iki gaunant atsakymą iš VMI. Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip minimali mėnesinė alga. 3. Ieškovą iš darbo atleido darbdavys, o ne nutraukė darbo sutartį, kaip teismas aiškina, pagal LR DK 136 str. 1 d. 3 p., o teismas nutraukė darbo sutartį pagal DK 124 str. 1 p., todėl mokesčių inspekcijos atstovų aiškinimas, kad darbo sutartis nutraukta darbdavio valia yra neteisingas.

12Atsakovas Sodininkų bendrija „Rūta“ valdybos pirmininkas A. S. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo 2009-08-26 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas, atsakovo nuomone, yra teisėtas, pagrįstas ir nėra pagrindo jo naikinti. Paaiškino, kad Sodininkų bendrija neturėjo nei tikslo, nei noro neišmokėti ieškovui priteistos kompensacijos. Priteistą kompensaciją išmokėjo pagal įstatymą, atskaičius privalomus mokesčius, kai tik buvo gautas įsiteisėjęs teismo sprendimas.

13Apeliacinis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. ( LR CPK 320 str. 1d. ). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. ( LR CPK 320 str. 2d.) Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Dėl apelianto argumentų teismo šališkumo, netinkamo darbo atlikimo aspektais.

16Ieškovas naudojosi savo teismo nušalinimo teise ir viena teisėja nuo šios bylos nusišalino pati. Paskirto kito teisėjo ir bylą užbaigusio teisėjo ieškovas nešalino, nors tokia jo teisė jam buvo išaiškinta ir žinoma, nes jo paties be atodairos naudota. Konkrečių bylą užbaigusio teisėjo šališkumo argumentų apeliantas taip ir nenurodė. Vien tai, kad byloje priimtas teismo sprendimas yra ne apelianto naudai nėra ir negali būti traktuojama kaip teisėjo šališkumas. Tai yra niekuo nemotyvuotas šios sąvokos naudojimas be konkrečių faktų bei argumentų. Iki tol bylą nagrinėjęs teisėjas byloje surinko ir išsiaiškino visas ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, nes buvo net aštuoni teismo posėdžiai. Todėl bylą nagrinėjusiam paskutiniam teisėjui nereikėjo iš naujo rinkti įrodymų, išsamiai klausytis ieškovo paaiškinimų, nes visi teisinį ginčą liečiantys klausimai ir rašytiniai įrodymai iš esmės jau buvo surinkti. Tačiau paskutinio bylą užbaigusio teisėjo teismo posėdžiai vesti laikantis LR civilinio proceso kodekso normų reikalavimų ir jokių procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė. Todėl apelianto argumentai dėl bylą nagrinėjusio ir procesinį sprendimą priėmusio teisėjo neįsigilinimą į šalių paaiškinimus, nesusipažinimo su bylos medžiaga bei CPK pažeidimus,- yra be teisinio pagrindo.

17Procesiniame teismo sprendime yra aptarti visi ieškinio reikalavimai ir padarytos teismo išvados dėl visų ieškinio reikalavimų ir atlikta ieškinio reikalavimų pagrįstumo analizė. ( LR CPK 185 str., 260 str.), todėl apelianto argumentai dėl teismo ne kompetencijos yra be teisėto pagrindo.

18Dėl trečiųjų asmenų byloje ir teismo apklaustos liudytojos.

19Trečiaisiais asmenimis VSDFV Šiaulių skyrių ir Šiaulių AVMI teismas patraukė savo iniciatyva, esant ieškinio reikalavimui dėl išskaitymų, mokant išeitinę kompensaciją nutraukus darbo sutartį. Teismas trečiuosius asmenis patraukė tam, kad nešališkai išsiaiškinti, kokio dydžio ir kada yra daromos išskaitos iš išeitinės kompensacijos, kurią priteisė teismas. Teismui yra suteikta teisė spręsti, kada reikia patraukti į bylą trečiuosius asmenis, todėl tik teismui suteikta diskrecijos teise teismas ir naudojosi. Ieškovas tuo klausimu gali pateikti tik prašymus teismui dėl trečiųjų asmenų patraukimo būtinybės, tačiau patraukimo byloje trečiojo asmens statusu klausimą galutinai išsprendžia teismas. ( LR CPK 37 str.).

20Tiek ieškovas, tiek atsakovas byloje privalo pateikti įrodymus.( LR CPK 178 str.) Vienu iš įrodymų yra liudytojo parodymai. Atsakovo prašymu byloje buvo apklausta sodininkų bendrijos buhalterė. Teismas priimdamas procesinį sprendimą, rėmėsi ir šios liudytojos parodymais.( LR CPK 180 str.). Šios liudytojos parodymai patvirtina turinčias reikšmės bylai aplinkybes, todėl pagrįstai ši liudytoja buvo apklausta ir bet koks asmuo civilinėje byloje gali būti liudytoju.( LR 189 str.). Nėra jokių relių argumentų, dėl kurių atsakovo organizacijos buhalterė negalėtų būti liudytoja šioje byloje. Šis asmuo nepriklauso LR CPK 189 str. 2 dalyje išvardintų asmenų kategorijai, todėl apelianto argumentai dėl šio asmens negalėjimo būti liudytoju, yra nepagrįsti, todėl atmestini.

21Bylos teisinio ginčo esmę sudarė klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai iš ieškovui teismo priteistos išeitinės kompensacijos yra išskaityti mokesčiai. I instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, jog iš ieškovui priteistos išeitinės išmokos yra pagrįstai išskaityti privalomi mokesčiai. Tokias išvadas teismas padarė išanalizavęs įstatymus, kurie numato ir reglamentuoja socialinio draudimo ir fizinių asmenų pajamų mokesčio skaičiavimą ir mokėjimą. Kolegija su šiais argumentais sutinka ir jų nekartoja. Kadangi pagrįstas yra privalomų mokesčių išlaikymas nuo priteistos teismo sumos, todėl ieškinio reikalavimas priteisti ieškovo nurodomus, neva, be pagrindo išskaičiuotus mokesčius, yra atmestinas.

22Kitu ieškinio reikalavimu, ieškovas savo reikalavimus grindė - spendimų darbo bylose neįvykdymo pasekmes numatančia LR Darbo kodekso 300 str. norma. Ši teisės norma nurodo, jog tais atvejais, kai darbdavys nevykdo teismo ar darbo ginčų komisijos sprendimo, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos.

23Teismo sprendimas, kuriuo ieškovui buvo priteista išeitinė kompensacija įsiteisėjo, kai apeliacinės instancijos teismas paliko I instancijos teismo sprendimą galioti. Apeliacinės instancijos nutartis priimta 2008-09-23. Visi procesiniai terminai skaičiuojami nuo rytojaus dienos, kai atliktas procesinis veiksmas, t.y., nuo 2008-09-24. Nei apylinkės teismo sprendime, nei apeliacinės instancijos teismo nutartyje nėra nurodytas skubus sprendimo vykdymas. Yra nustatyta, jog teismo priteista išmoka realiai ieškovui buvo išmokėta 2008-10-18 ( ( b.l. 37, 36).

24Yra nustatyta, jog Šiaulių apygardos teismas bylą po apeliacinio nagrinėjimo grąžino Šiaulių miesto teismui 2008-09-24. Byla buvo tikrinta ir kasacine tvarka. Yra Lietuvos Aukščiausio teismo 2009-02-18 nutartis byloje, kuri nurodo, jog I instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo procesiniai sprendimai palikti galioti ( b.l. 118-126). Byloje yra nustatyta, jog įsiteisėjusį teismo sprendimą buvęs darbdavys – sodininkų bendrija „ Rūta“ gavo 2008-10-06. 2008-10-07 skambino ieškovui dėl pinigų atsiėmimo. Atvykęs pas buhalterę ieškovas, radęs atliktus išskaitymus, 2008-10-11 pinigų pats neėmė ( b.l. 32). Tai nurodo buhalterės J. Č. tarnybinis pranešimas. Teismo posėdžio metu 2009-04-28 ( b.l. 68-73, ieškovas pats nurodė ir pripažino: „ pinigų neėmiau atvykęs pas buhalterę, nes buvau įsitikinęs, kad neteisingai pasielgta dėl išskaičiavimo“. Kad atsakovas pinigų neėmė pats, teisme patvirtino apklausta liudytoja buhalterė. Taigi, toks ieškovo elgesys, kai pats neima teismo priteistos sumos iš buvusio darbdavio ir darbdaviui teko pakartotinai jį informuoti raštu, atvykti pasiimti pinigus, kurie buvo išmokėti 2008-10-18, po pakartotino ieškovo kvietimo, negali būti vertinami kaip darbdavio atsisakymas vykdyti teismo sprendimą. Taigi nenustačius atsakovo kaltų, neteisėtų veiksmų dėl teismo sprendimo nevykdymo, pagrįstai ieškinio reikalavimai priteisti iš darbdavio atlygio vidurkį už teismo sprendimo nevykdymą yra atmesti. Teismo sprendimas yra įvykdytas per protingą terminą. Ieškovui pačiam neimant pinigų, pareiga mokėti atsakovui atlygio vidurkį negali būti perkelta buvusiam darbdaviui. Dėl nurodytų argumentų, kolegija daro išvadą, jog teisinį ginčą I instancijos teismas išsprendė tinkamai, todėl apeliacinį skundą tenkinti nėra pagrindo.

25Darbo sutartis tarp darbuotojo ir darbdavio sudaro ir jas nutraukia darbdavys arba pats darbuotojas, tai yra, tos sutarties šalys. Tai reglamentuoja LR Darbo kodeksas. Teismas yra darbo ginčą tarp darbuotojo ir darbdavio sprendžiantis organas, todėl jis vertina ir pasisako tik dėl darbo sutarties nutraukimo pagrįstumo, tačiau pats nenutraukia darbo sutarties, nes ji jau yra pasibaigusi iki kreipiantis į teismą. Apelianto pasisakymai tuo klausimu yra klaidingas Darbo kodekso normų supratimas ir interpretacija, apie ką plačiau kolegija nekalba. Taigi, kad ieškovo darbo sutartį nutraukė teismas, yra klaidingas ieškovo teisės normų supratimas.

26Ieškovai darbo bylose yra atleisti nuo žyminio mokesčio išlaidų. Ieškovas yra be pagrindo šioje darbo byloje sumokėjęs žyminį mokestį, kurį mokėti nenumato įstatymas, todėl be įstatyme nustatyto pagrindo sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas ieškovui ( LR CPK 87 str. 1 dalies 1 punktas).

27Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009m. rugpjūčio 26 dienos sprendimą palikti nepakeistą.

29Įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti P. Ž. (a.k. ( - ) gyv.( - )) sumokėtą žyminį mokestį sumoje 59 Lt. (penkiasdešimt devyni litai). Pagrindas- mokėjimo kvitas 2008-11-10 sumoje 59 Lt .

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui P. Ž., atsakovo atstovui A. S., viešame teismo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovas P. Ž. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į Šiaulių... 6. Atsakovas Sodininkų bendrija „Rūta“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio... 7. Tretysis asmuo Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija... 8. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu... 9. Teismas nurodė, kad ieškovo atleidimo iš darbo metu 2006 m. spalio 19... 10. I instancijos teismas pripažino nepagrįstu ieškovo reikalavimą priteisti... 11. Ieškovas P. Ž. apeliaciniu skundu prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo... 12. Atsakovas Sodininkų bendrija „Rūta“ valdybos pirmininkas A. S.... 13. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Dėl apelianto argumentų teismo šališkumo, netinkamo darbo atlikimo... 16. Ieškovas naudojosi savo teismo nušalinimo teise ir viena teisėja nuo šios... 17. Procesiniame teismo sprendime yra aptarti visi ieškinio reikalavimai ir... 18. Dėl trečiųjų asmenų byloje ir teismo apklaustos liudytojos.... 19. Trečiaisiais asmenimis VSDFV Šiaulių skyrių ir Šiaulių AVMI teismas... 20. Tiek ieškovas, tiek atsakovas byloje privalo pateikti įrodymus.( LR CPK 178... 21. Bylos teisinio ginčo esmę sudarė klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai iš... 22. Kitu ieškinio reikalavimu, ieškovas savo reikalavimus grindė - spendimų... 23. Teismo sprendimas, kuriuo ieškovui buvo priteista išeitinė kompensacija... 24. Yra nustatyta, jog Šiaulių apygardos teismas bylą po apeliacinio... 25. Darbo sutartis tarp darbuotojo ir darbdavio sudaro ir jas nutraukia darbdavys... 26. Ieškovai darbo bylose yra atleisti nuo žyminio mokesčio išlaidų. Ieškovas... 27. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 dalies 1 punktu,... 28. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009m. rugpjūčio 26 dienos sprendimą... 29. Įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti...