Byla 2A-61-413/2012
Dėl savavališkos statybos darbų padarinių šalinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algimanto Kukalio ir Ramūno Mitkaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. B. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-423-570/2011 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui G. B., trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės teritoriniam žemėtvarkos skyriui dėl savavališkos statybos darbų padarinių šalinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą G. B. įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos darbų - apie 20 m ilgio, apie 17 m pločio ir apie 340 kv. m. užimamo ploto statomos mėšlidės, valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, esančioje Liubavo k., Kalvarijos sav., padarinius, t.y. per 6 mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos nugriauti statomą mėšlidę ir sutvarkyti statybvietę. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti ieškovą nugriauti mėšlidę ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo (t.2, b.l. 1-5).

6Reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad ieškovas G. B. savavališkai, neturėdamas jokių leidimų ir projektų, valstybei nuosavybės teise priklausančioje ir atskiru žemės sklypu nesuformuotoje žemėje, esančioje Liubavo k., Kalvarijos sav., vietoje nugriauto pastato-fermos, kurio unikalus 4898-9000-4037, pažymėto plane 3Glp, nuosavybės teise priklausančio Marijampolės rajono Liubavo žemės ūkio bendrovei, pastatė statinį - mėšlidę (išbetonavo aikštelę ir uždėjo betoninius stulpus), kurios užstatymo plotas yra didesnis nei buvusio pastato-fermos. Atsakovas buvo įspėtas nutraukti statybas ir jam 2009 m. spalio 19 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriuje surašytas savavališkos statybos aktas Nr. TPS 18-15, 2009 m. spalio 20 d. dėl Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir paskirta 200 litų bauda. 2009 m. spalio 30 d. atsakovas įpareigotas iki 2009 m. gruodžio 1 d. savo lėšomis nugriauti savavališkai statomą mėšlidę, tačiau geranoriškai šio reikalavimo neįvykdė.

7Atsakovas teigė, kad jis naujo statinio nepastatė, remonto ar rekonstrukcijos neatliko, tik ant likusios pastato-fermos u/n 4898-9000-4037, plane pažymėtos 3Glp, esančios Liubavo k., Kalvarijos sav., pamatų ir pagrindo betonu užtaisė skyles, pritvirtino kelias betonines atramas, kad mėšlas netekėtų į dirvą, ir šiuo metu ten laiko mėšlą. Atsakovas patvirtino, kad projektų ar leidimų statyti mėšlidę ar rekonstruoti statinius jis neturi, žemė po ginčo statiniu yra valstybinė, o likviduotos Liubavo ŽŪB pastatai yra likę bešeimininkiai, todėl jis juos prižiūri ir naudoja savo reikmėms. Dėl pastatų naudojimo jis turi seniūno, Kalvarijos mero ir kt. pareigūnų žodinius sutikimus. Jokių savavališkos statybos požymių nėra ir jis neturi ką griauti. Atsakovo nuomone, jeigu nugriautų kito juridinio asmens turtą, gali tekti po to jam atlyginti žalą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu ieškinį tenkino ir įpareigojo atsakovą pašalinti savavališkos statybos darbų - apie 20 m ilgio, apie 17 m pločio ir apie 340 kv. m. užimamo ploto statomos mėšlidės, valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, esančioje Liubavo k., Kalvarijos sav., padarinius, t.y. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statomą mėšlidę ir sutvarkyti statybvietę. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigojo ieškovą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos nugriauti apie 20 m. ilgio, apie 17 m. pločio ir apie 340 kv. m. užimamo ploto statomą mėšlidę, valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, esančioje Liubavo k., Kalvarijos sav., ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo G. B.. Priteisė valstybei iš atsakovo 130 Lt žyminio mokesčio ir 9,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (t.2, b.l. 41-43).

10Teismas nustatė, jog atsakovas, nebūdamas pastato – fermos u/n 4898-9000-4037, plane pažymėtos 3Glp, esančios Liubavo k., Kalvarijos sav. ir žemės, esančios prie ir po minėtu pastatu savininku ar teisėtu naudotoju, neturėdamas jokių leidimų bei projektų, pažeisdamas LR Statybos įstatymą, Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 6.12 ir 11 punktų reikalavimus, savavališkai, ant minėto pastato ir šalia jo pastatė mėšlidę (betoninę aikštelę su pritvirtintomis betono atramomis). Iš ieškovo atstovų L. Š., R. N. ir atsakovo paaiškinimų, 2009 m. spalio 19 d. statybos patikrinimo akto Nr. TPS 18-15 (t. 1, b.l. 4-6, 7-9), Statybos sustabdymo akto Nr. TPS 18-15 (b.l.10-11), Statybos patikrinimo akto Nr. 03-02 su fotonuotraukomis (t. 1, b.l. 18-24) Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktų (2011-04-05 Nr. FAK - 849 t.1, b.l. 127, 2011-04-12 akto Nr. ( - ) t.2, b.l. 6-10) teismas sprendė, kad atsakovas mėšlo laikymui eksploatuoja betono danga padengtą aikštelę su betoninėmis pritvirtintomis atramomis (stulpeliais). Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 6.12 ir 11 punktais ir 1 priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai" 30 eilute, statoma mėšlidė priskiriama II grupės nesudėtingų statinių grupei. Pagal šio Reglamento 12.4 punktą II grupės nesudėtingiems statiniams rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus. Atsakovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovo nubraižytas situacijos planas, kur atvaizduota mėšlidė, yra teisingas (t. 2, b.l. 7), pastatas 3G1p, kaip statinys, yra neišlikęs, kas jį sunaikino, byloje duomenų nėra. Pastato fermos savininkas Liubavo ŽŪB yra išregistruota iš juridinių asmenų registro ir jos teisių bei pareigų perėmėjas nežinomas (t. 1, b.l. 114). Remdamasis Statybos įstatymo 3 straipsniu, teismas konstatavo, kad pradėdamas statybą asmuo (statytojas): 1) žemės sklypą turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; 2) turi turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektą; 3) turi turėti nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą. Nesant tokių dokumentų ir statytojui pradėjus vykdyti statybos darbus (juos užbaigus), tokie statiniai pripažintini savavališka statyba. Kadangi atsakovas tokių dokumentų neturėjo, teismas pripažino mėšlidės statybą savavališka, o jos eksploatavimą ir (ar) statybos tęsimą - prieštaraujančiu įstatymams. Spręsdamas klausimą, ar atsakovas pagal teisės normas galėtų įteisinti minėtą savavališką statybą, teismas pažymėjo, kad nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymui Nr. XI-992, atsirado galimybė įteisinti savavališkai statomus statinius, t.y. teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tačiau šiuo konkrečiu atveju statytojas G. B. negali užbaigti ir įteisinti minėtos mėšlidės statybos, kadangi statiniai, ant kurių dalies jis pradėjo statyti mėšlidę, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti kito asmens vardu (t.1, b.l. 135), žemė po ir prie mėšlidės yra valstybinė ir atsakovui nėra ir šiuo metu negali būti suteikta (t. 2, b.l. 16-18). Taigi nesant galimybės statinio įteisinti, teismas ieškovo reikalavimą pripažino pagrįstu.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas G. B. prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui (t.2, b.l. 48-49). Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131) Pirmosios instancijos teismas nepilnai, neobjektyviai ir nevisapusiškai išnagrinėjo bylos aplinkybių visumą ir pasisakė dėl asmenų, neįtrauktų į bylos nagrinėjimą, teisių, kas sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą. Nors teismas pripažino, kad fermos savininkas nežinomas, tačiau neįpareigojo ieškovo pateikti dokumentus, patvirtinančius šią bylai reikšmingą aplinkybę. Mėšlo laikymas yra ekologinis klausimas, nagrinėjama byla yra susijusi su viešu interesu, todėl teismas turėjo būti aktyvus ir pareikalauti ieškovo surasti fermos savininką ir pateikti tipinį fermos projektą.

142) Ieškovas suformulavo, o teismas tenkino abstraktų ieškinio reikalavimą. Apelianto nuomone, teismo rezoliucinės dalies įvykdymas negalimas, kadangi joje aiškiai nenurodytas savavališkos statybos ir jos padarinių pašalinimo mastas ( žodis „apie“ yra netikslus).

153) Teismas neatkreipė dėmesio į atsakovo paaiškinimą, jog jis nestatė mėšlidės, o tik perbetonavo jau išbetonuotą pastato plotą ( aikštelę), kurioje visada buvo laikomas mėšlas.

164) Sovietmečiu, fermos statybos metu, nebuvo reikalavimų suformuoti atskirą žemės sklypą po statiniais.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą (b.l. 59-62). Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

181) Ieškovas 2009 m. spalio 19 d., nuvykęs į vietą, nustatė, kad atsakovas valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, esančioje Liubavo k., Kalvarijos sav., neturėdamas žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento ar žemės savininko (valdytojo, nuomotojo) rašytinio sutikimo, nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto supaprastinto statinio projekto, savavališkai statė apie 20 m ilgio, apie 17 m pločio ir apie 340 kv. m. užimamo ploto mėšlidę. Mėšlidės ilgis ir plotis buvo išmatuoti ir tik dėl galimos nedidelės paklaidos buvo rašomas žodelis "apie", t.y. apytiksliai, kad nekiltų ginčas dėl kelių centimetrų.

192) Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639; 2008, Nr. 59-2251), 6.12 ir 11 punktais ir 1 priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai" 30 eilute, statoma mėšlidė priskiriama II grupės nesudėtingų statinių grupei. Pagal šio Reglamento 12.4 punktą II grupės nesudėtingiems statiniams rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus. Atsakovas tokio projekto neturėjo.

203) Atsakovas negali nuosavybės teise valdyti arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais žemės sklypo po mėšlide, nes ji statoma ant kito statinio, t.y. pastato-fermos, kurio unikalus Nr. 4898-9000-4037, pažymėto plane 3Glp, nuosavybės teise priklausančio Marijampolės rajono Liubavo žemės ūkio bendrovei. Todėl atsakovas neturi galimybės teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinės dokumentacijos ir tokiu būdu pašalinti savavališkos statybos darbų padarinius.

214) Apeliantas tik teigia, kad „sprendimas neteisėtas, priimtas nepilnai, neobjektyviai ir nevisapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybių visumą, pasisakant dėl asmenų, neįtrauktų į bylos nagrinėjimą teisių“, tačiau konkrečiai neįvardina faktų, pagrindžiančių šiuos teiginius. Teismo posėdžio metu pats apeliantas nurodė, kad Liubavo ŽŪB yra likviduota ir jis nežino, kam priklauso pastatai. Šių pastatų teisių perėmėjas nenustatytas. Nei savavališkos statybos nustatymo metu, nei nagrinėjant civilinę bylą, nebuvo gauta duomenų, kas nugriovė pastatą-fermą, kurio unikalus Nr. 4898-9000-4037. Statinių išdėstymo plane, sudarytame 2008 m. gruodžio 17 d. Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialo, pastatas-ferma, kurio unikalus Nr. 4898- 9000-4037, nėra pažymėtas, tačiau jis neišregistruotas kaip nugriautas. Šis pastatas pagal teisės aktų reikalavimus nėra pripažintas bešeimininkiu, todėl nebuvo suinteresuoto šios bylos baigtimi asmens, kuris galėjo būti įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu. Apeliantas skunde konkrečiai neįvardina, kuris asmuo, jo manymu, turėjo būti įtrauktas į bylą. Todėl jo teiginys, kad tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra nepagrįstas.

225) Apeliantas, neturėdamas žemės sklypo ir pastato-fermos, kurio unikalus Nr. 4898-9000-4037, nuosavybės teisę patvirtinančių ir statybą leidžiančių dokumentų, negalėjo atlikti jokių statybos darbų ant šio pastato ar jo vietoje ir šalia jo. Todėl nuosavybės teise nepriklausančiame žemės sklype atsakovas neturi teisės laikyti mėšlo ir eksploatuoti nebaigtą statyti mėšlidę.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą (b.l. 54-56). Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

241) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Statytojo teisė įgyvendinama, kai: statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.); statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais - statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymo Nr. Dl-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR.l.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo" (Žin. 2010, Nr. 115-5903) bendromis pastabomis 1 ir 2 lentelėms, I grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems žemės sklype, nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise, taip pat I grupės nesudėtingiems pastatams, statomiems ar rekonstruojamiems (kai didinamas jų užstatymo plotas ar gabaritai) mieste, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai. I ir II grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise žemės sklype reikalingas žemės sklypo savininko (valdytojo, naudotojo) raštiškas sutikimas. Ginčo pastatas yra valstybinėje žemėje, kurią patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos. Žemės sklypas po minėtu pastatu nesuformuotas ir neįregistruotas VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre. Apeliantas statybos darbus atliko neturėdamas raštiško žemės valdytojo sutikimo. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 21 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo statyti statinius ir įrenginius tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus reikalingus leidimus. Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, apeliantas, neturėdamas atitinkamų leidimų ir projektų, apskritai negalėjo atlikti statybos remonto darbų kitam asmeniui priklausančiame pastate ir šalia jo, neturint teisės ten laikyti mėšlo ir tokį inžinerinį statinį eksploatuoti, todėl jo teiginys, kad pirmos instancijos teismas pasisakė dėl asmenų, neįtrauktų į bylos nagrinėjimą, teisių yra nepagrįstas.

252) Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovo reikalavimas yra abstraktus, o teismo sprendimas, dėl žodžių „apie“, yra neįvykdomas, kadangi bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad apeliantas ginčo statinį užkrovęs mėšlu ir jo nukrauti bei patikslinti išmatavimus dėl naudojamos mėšlidės ploto ir vietos nepageidavo, priešingai apsunkino skaičiavimų atlikimą, užkraudamas vis didesnį mėšlo kiekį ir tokiu būdu nuslėpdamas atliktų darbų mastą.

26Teisėjų kolegija konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

29Bylos duomenimis (2009 m. spalio 19 d. statybos patikrinimo aktu Nr. TPS 18-15; 2009 m. spalio 19 d. Savavališkos statybos aktu Nr. TPS 18-15; 2009 m. spalio 19 d. Statybos sustabdymo aktu Nr. TPS 18-15; 2010 m. kovo 1 d. Statybos patikrinimo aktu Nr. 03-02 ir jo priedais (fotonuotraukomis); 2011 m. balandžio 5 d. ir 2011 m. balandžio 12 d. Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktais FAK – 849, FAK - 930 bei priedais (fotonuotraukomis); Nekilnojamojo turto registro duomenų byla; Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, registro Nr. 70/60552 t.1, b.l. 4-6, 7-9, 10-11, 18-24, 36-38, 39, 127, t.2, b.l. 6-10), 2009 m. spalio 19 d. buvo nustatyta, kad atsakovas, valstybinėje žemėje, ant neišlikusio (nugriauto) pastato ir jo priestatų, plane pažymėtų 3G1/P, 1g1/p ir 2g1/p, įrengė (pastatė) ir eksploatuoja mėšlidę, esančią Liubavo k., Kalvarijos sav., ir šie statiniai iki 1997 m. vasario 27 d. (bedrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro dienos) nuosavybės teise priklausė Marijampolės rajono Liubavo žemės ūkio bendrovei.

30Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto, ir Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184, nuostatas atsakovas turėjo teisę įgyvendinti statytojo teisę tik turėdamas žemės savininko sutikimą ir nustatyta tvarka parengtą ir suderintą supaprastintą statinio projektą. Byloje nėra ginčo, kad nurodytus reikalavimus atsakovas pažeidė. Todėl Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalies pagrindu teismas pagrįstai pripažino atsakovo statybą savavališka. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei įrodymų vertinimu ir ieškovo bei trečiojo asmens atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodytais motyvais, kad pagal nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu (įstatymas Nr. XI-992) reglamentavimą, apeliantas negali užbaigti ir įteisinti minėtos mėšlidės statybos, kadangi statiniai, ant kurių dalies jis pastatė mėšlidę, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti kito asmens vardu, o žemė po statiniais bei mėšlide yra valstybinė ir šiuo metu atsakovui negali būti suteikta. Teismo išvados yra motyvuotos, padarytos tinkamai pritaikius materialinės teisės normos, todėl apelianto argumentai, kad teismas neobjektyviai ir nevisapusiškai išnagrinėjo bylos aplinkybes, nepagrindžiant šių teiginių konkrečiais faktais ir aplinkybėis, laikytini nepagrįstais.

31Nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Visų pirma, apeliantas tokių asmenų nenurodė ir negalėjo paaiškinti, kas galėtų jais būti. Antra, iš bylos duomenų akivaizdu, kad 1997 m. vasario 27 d. išregistravus iš juridinių asmenų registro statinių savininką Marijampolės rajono Liubavo žemės ūkio bendrovę, tačiau neišregistravus nekilnojamojo daikto valdymo iš viešojo registro, bendrovės turėto turto atžvilgiu taikytas bešeimininkio turto režimas (CK 4.33 str. 3 d., 4.57 str., 4.58 str.).

32Teisėjų kolegija nepagrįstais pripažįsta apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra realiai neįgyvendinamas, kadangi sprendime nenurodyti konkretūs savavališkos statybos dydžiai (plotas). Iš sprendimo rezoliucinės dalies akivaizdu, kurioje vietoje, kokio dydžio ir paskirties statinį įpareigotas nugriauti atsakovas. Apelianto nurodomi teismo pavartoti žodžiai „apie“, sprendimo esmės nepakeičia ir jo realiam įgyvendinimui reikšmės neturi. Jeigu apeliantui teismo sprendimas neaiškus, jis gali kreiptis į teismą ir prašyti sprendimą išaiškinti (CPK 278 str.). Pažymėtina, kad teismas įpareigojo atsakovą atlikti veiksmus remdamasis ieškovo, kaip viešojo administravimo subjekto, priimtais administraciniais aktais, kurių apeliantas įstatymo nustatyta tvarka neginčijo. Be to, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nustatyti konkrečius savavališkos statybos dydžius apsunkino paties atsakovo veiksmai, kai bylos nagrinėjimo eigoje apeliantas užkrovė mėšlidę nauju mėšlu.

33Kiti apelianto argumentai teisiškai nereikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako.

34Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ginčo santykį reguliuojančias materialinės teisės normas, nepažeidė procesinių įrodinėjimo taisyklių, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl naikinti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

35Atsakovo apeliacinį skundą atmetus, bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

37Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą G. B. įstatymų... 6. Reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad ieškovas G. B. savavališkai,... 7. Atsakovas teigė, kad jis naujo statinio nepastatė, remonto ar rekonstrukcijos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, jog atsakovas, nebūdamas pastato – fermos u/n... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas G. B. prašo panaikinti Marijampolės rajono... 13. 1) Pirmosios instancijos teismas nepilnai, neobjektyviai ir nevisapusiškai... 14. 2) Ieškovas suformulavo, o teismas tenkino abstraktų ieškinio reikalavimą.... 15. 3) Teismas neatkreipė dėmesio į atsakovo paaiškinimą, jog jis nestatė... 16. 4) Sovietmečiu, fermos statybos metu, nebuvo reikalavimų suformuoti atskirą... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo... 18. 1) Ieškovas 2009 m. spalio 19 d., nuvykęs į vietą, nustatė, kad atsakovas... 19. 2) Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi... 20. 3) Atsakovas negali nuosavybės teise valdyti arba valdyti ir naudoti kitais... 21. 4) Apeliantas tik teigia, kad „sprendimas neteisėtas, priimtas nepilnai,... 22. 5) Apeliantas, neturėdamas žemės sklypo ir pastato-fermos, kurio unikalus... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba... 24. 1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr.... 25. 2) Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovo reikalavimas yra... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Bylos duomenimis (2009 m. spalio 19 d. statybos patikrinimo aktu Nr. TPS 18-15;... 30. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad pagal Statybos... 31. Nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad teismas nusprendė dėl... 32. Teisėjų kolegija nepagrįstais pripažįsta apelianto argumentus, jog... 33. Kiti apelianto argumentai teisiškai nereikšmingi, todėl teisėjų kolegija... 34. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 35. Atsakovo apeliacinį skundą atmetus, bylinėjimosi išlaidos valstybei... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 37. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą... 38. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....