Byla 1-441-791/2014
Dėl poodinės kraujosruvos nosies nugarėlės viršutinėje dalyje, abiejų akių apatiniuose vokuose, virš dešinio antakio, paviršinis odos nubrozdinimas dešinio smilkinio srityje

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Dapkevičienė, sekretoriaujant I. B., dalyvaujant prokurorui R. K., kaltinamajam V. B., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2V. B., gim. ( - ) asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nesusituokęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ) neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4kad kaltinamasis V. B. 2014-05-03 apie 18 val. 00 min. prie namų, adresu ( - ) asmeninio konflikto su broliu R. B. metu, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia, lauke, su pagaliu sudavė vieną kartą per kairįjį šoną, jam nugriuvus ant žemės su koja sudavė ne mažiau dviejų kartų į veido sritį, tuo padarydamas nukentėjusiajam R. B. nežymų sveikatos sutrikdymą, dėl poodinės kraujosruvos nosies nugarėlės viršutinėje dalyje, abiejų akių apatiniuose vokuose, virš dešinio antakio, paviršinis odos nubrozdinimas dešinio smilkinio srityje.

5Kaltinamasis V. B. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad nukentėjusysis yra jo brolis. Įvykio dienų abu kartu vartojo alkoholinius gėrimus. Kartu su jais buvo kiti broliai. Tarp jo ir R. įvyko žodinis konfliktas. Jis susimušė su broliu, jam sudavė smūgius. Matė, kad R. bėga kraujas. Visų aplinkybių gerai neprisimena, kadangi buvo labai neblaivus. Pripažįsta kaltinime nurodytus smūgius. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Ligonių kasos civilinį ieškinį pripažįsta pilnai.

6Panašius parodymus kaltinamasis davė ir ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 48, 54-55).

7Be kaltinamojo visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė pilnai įrodyta ir kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos BPK 291 str. nustatyta tvarka, BPK 273 str. pagrindu atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą.

8Nukentėjusysis R. B., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 34-35), parodė, kad V. B. yra jo brolis. Š.m. gegužės 3 d. nuo 15 val. abu su broliu pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus, gėrė alų. Tarp jų su broliu įvyko žodinis konfliktas, kadangi jis jo paprašė alaus. Tuomet V. labai susinervino, nuo žemės griebė pagalį ir jam sudavė vieną kartą juo per kairįjį šoną. Jis nugriuvo ant žemės ir tada V. pradėjo jį spardyti kojomis, kiek tiksliai jis kartų jam įspyrė pasakyti negali, tik atsimena, kad brolis jam iš kojos pataikė į nosį ir į dešinį antakį. Kaip brolis jam sudavė į nosį, jis prarado sąmonę. Kas vyko toliau jis daugiau nieko nebeprisimena. Atsibudo tik būdamas ligoninėje, kas iškvietė medikus ir policijos pareigūnus nežino. Civilinio ieškinio nereiškia.

9Liudytojas A. B., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 38-39), parodė, kad š.m. gegužės 3 d. Alytaus r., Butrimonių sen., Butrimonių mstl. apie 18 val. jie gėrė su broliu V., prie jų priėjo A. su R. Jie paprašė alaus, tuomet tarp V. ir R. įvyko žodinis konfliktas, dėl to kad jie nedavė alaus. T. R. pradėjo prie V. kabinėtis. V. susinervavęs sudavė jam kumščiu į veido sritį ir sudavė su pagaliais į įvairias kūno vietas.

10Liudytojas R. G., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 40-41), parodė, kad 38-39), 2014-05-03 jis dirbo kartu su patruliu D. Š.. 2014-05-03 d. vakare tikslaus laiko nepamena gavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojo nurodymą vykti į konfliktą, adresu Alytaus r., Butrimonių sen., Trakininkų k. Nuvykus minėtu adresu, paaiškėjo, kad tai B. šeima. Kieme pamatė gulintį žmogų, jis buvo sumuštas, tai buvo R. B.. R. B. paaiškino, kad jį sumušė tai brolis V. B., kitą kartą sakė kad ir brolis, ir tėvas. Kalbėjo nerišliai, buvo akivaizdžiai neblaivus. Visi kiti asmenys taip pat buvo neblaivūs. V. ir tėvą A. B. jie pristatė į komisariatą.

11Tarnybiniai pranešimai patvirtina smurto artimoje aplinkoje faktą prieš nukentėjusįjį R. B., kuris 2014-05-03 19.45 val. buvo pristatytas į ligoninės priėmimo skyrių (b.l. 2, 3, 4-5).

12Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta – sodyba, esanti Trakininkų k., Butrimonių sen., Alytaus r. Įvykio vietos apžiūros metu buvo užfiksuotas ant žemės gulintis su smurto žymėmis nukentėjusysis ir paimtos įvykio vietoje rastos lazdos (b.l. 11-14).

13Iš Daiktų apžiūros protokolo matyti, kad kaip daiktiniai įrodymai buvo apžiūrėtos įvykio vietos apžiūros metu paimti mediniai pagaliai (b.l. 15-18).

14Specialisto išvadoje G 403/14 (06) konstatuota, kad R. B. padaryta poodinės kraujosruvos nosies nugarėlės viršutinėje dalyje, abiejų akių apatiniuose vokuose, virš dešino antakio, paviršinis odos nubrozdinimas dešinio smilkinio srityje. Sužalojimas vertinamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimai galėjo būti padaryti ne mažiau trijų trauminių poveikių pasėkoje (b.l. 31).

15Asmens blaivumo testo duomenys patvirtina, kad kaltinamajam V. B. 2014-05-03 19:29:22 nustatytas sunkus 3.84 prom. girtumas (b.l. 42).

16Iš 2014-06-17 prokuroro nutarimo matyti, kad ikiteisminis tyrimas A. B. atžvilgiu nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų dėl nusikalstamos veikos padarymo (b.l. 98-99).

17Šių įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis V. B. tyčia savo brolio R. B. atžvilgiu panaudojo fizinį smurtą, suduodamas smūgius nukentėjusiajam, dėl ko nukentėjusiajam padarė nežymų sveikatos sutrikdymą. Nukentėjusiojo ir liudytojų parodymai ir kiti aukščiau ištirti duomenys patvirtina fizinio smurto faktą. Sužalojimo mastą patvirtina specialisto išvada. Tarp kaltinamo tyčinių veiksmų ir nukentėjusiajam atsiradusių pasekmių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Nustatyta, kad kaltinamasis ir nukentėjusysis yra šeimos nariai, kartu gyvena, todėl konstatuotina, kad smurtas panaudotas artimoje aplinkoje prieš šeimos narį. Kaltinamojo veiksmuose yra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalies požymiai. Kaltinime nurodyta, kad nusikalstama veika padaryta 2014-05-03 apie 15.00 val., tačiau iš visų bylos duomenų matyti, kad nusikalstama veika buvo padaryta 2014-05-03 apie 18.00 val.. Todėl kaltinime nurodytas nusikaltimo padarymo laikas patikslinamas, dėl ko faktinės veikos aplinkybės iš esmės nesikeičia.

18Civilinis ieškinys

19Byloje pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys (b.l. 23-26) dėl 181,34 Lt žalos atlyginimo už nukentėjusiojo gydymą yra pagrįstas ir pilnai tenkintinas, kaltinamasis ieškinį pripažino. Kaltinamojo tyčiniais nusikalstamais veiksmais buvo nežymiai sutrikdyta R. B. sveikata, dėl ko gydymo išlaidos sudaro 181,34 Lt, kaltinamasis privalo jas atlyginti (CK 6.263 str., 6.283 str., 6.280 str., Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 15 str. 1 d. 8 p.).

20Daiktiniai įrodymai

21Du mediniai pagaliai, saugojami Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal kvitą Nr. 0041612, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini kaip menkaverčiai (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

22Bausmės skyrimas

23Skiriant kaltinamajam bausmę ir parenkant jos rūšį, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias bei kitas teismo nustatytas aplinkybes.

24Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad veiką padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

25Kaltinamasis padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą. Praeityje neteistas. Eilę kartų baustas administracinėmis nuobaudomis, baudų nesumokėjęs. Kaltinamasis niekur nedirba, nesiregistruoja darbo biržoje. Įvertinus nustatytų aplinkybių visumą, kaltinamajam skirtina laisvės apribojimo bausmė, kuri atsižvelgiant į bylos aplinkybes yra tinkama bausmė kaltinamajam.

26Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis savo kaltę pripažino pilnai, buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl jo atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos BK 641 str. straipsnio nuostatos.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 303-307 straipsniais,

Nutarė

28V. B. pripažintu kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir skirti jam bausmę – laisvės apribojimą 9 (devyniems) mėnesiams.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. B. skirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 6 (šešiems) mėnesiams.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., 65 str. 1 d. 1 p. b) pap., į bausmės laiką įskaityti V. B. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-05-03 iki 2014-05-05 vieną sulaikymo dieną prilyginant dviems laisvės apribojimo dienoms.

31Bausmės vykdymo metu įpareigoti V. B. būti namuose nuo 22 val. iki 5 val., jeigu tai nesusiję su darbu, ir per 4 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

32Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

33Daiktinius įrodymus – du medinius pagalius, saugojamus Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

342014-05-05 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi paskirtas smurtą patyrusio asmens apsaugos priemones panaikinti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

35Civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti pilnumoje. Priteisti iš V. B. Vilniaus teritorinei ligonių kasai 181.34 Lt ar 52,52 Euro už asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

36Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Dapkevičienė, sekretoriaujant... 2. V. B., gim. ( - ) asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. kad kaltinamasis V. B. 2014-05-03 apie 18 val. 00 min. prie namų, adresu ( - )... 5. Kaltinamasis V. B. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad nukentėjusysis... 6. Panašius parodymus kaltinamasis davė ir ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 48,... 7. Be kaltinamojo visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė pilnai įrodyta ir... 8. Nukentėjusysis R. B., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 34-35),... 9. Liudytojas A. B., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 38-39), parodė,... 10. Liudytojas R. G., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 40-41), parodė,... 11. Tarnybiniai pranešimai patvirtina smurto artimoje aplinkoje faktą prieš... 12. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta... 13. Iš Daiktų apžiūros protokolo matyti, kad kaip daiktiniai įrodymai buvo... 14. Specialisto išvadoje G 403/14 (06) konstatuota, kad R. B. padaryta poodinės... 15. Asmens blaivumo testo duomenys patvirtina, kad kaltinamajam V. B. 2014-05-03... 16. Iš 2014-06-17 prokuroro nutarimo matyti, kad ikiteisminis tyrimas A. B.... 17. Šių įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis V. B. tyčia savo brolio R.... 18. Civilinis ieškinys... 19. Byloje pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys... 20. Daiktiniai įrodymai... 21. Du mediniai pagaliai, saugojami Alytaus apskrities vyriausiajame policijos... 22. Bausmės skyrimas... 23. Skiriant kaltinamajam bausmę ir parenkant jos rūšį, teismas atsižvelgia į... 24. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad... 25. Kaltinamasis padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą. Praeityje... 26. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis savo kaltę pripažino pilnai, buvo... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 303-307 straipsniais,... 28. V. B. pripažintu kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., 65 str. 1 d. 1 p. b) pap., į... 31. Bausmės vykdymo metu įpareigoti V. B. būti namuose nuo 22 val. iki 5 val.,... 32. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - nuosprendžiui... 33. Daiktinius įrodymus – du medinius pagalius, saugojamus Alytaus apskrities... 34. 2014-05-05 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi paskirtas smurtą... 35. Civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti... 36. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...