Byla II-524-423/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė, sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. G. , nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos – Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal A. G. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyresn. valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2009-05-11 nutarimu A. G. paskirta administracinė nuobauda – 400 litų bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 78 str. 1d., padarymą.

3A. G. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad UAB „Lodeksa“, kurios direktore ji yra, priklausančiame sklype savavališkai, neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo, išpjovė 2 saugotinus želdinius – 26 ir 34 cm skersmens klevus. Tuo savo veiksmais pažeidė LR Aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 9 punkto reikalavimus.

4A. G. prašė panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti, kadangi nurodyto pažeidimo ji nepadarė, ginčijamas nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Ji neginčija, kad UAB „Lodeksa“ nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo nupjauti du klevai – 26 ir 34 cm skersmens, tačiau šiems darbams atlikti bendrovė turėjo leidimą išduotą 2008-06-27. Nupjauti klevai augo upės apsauginėje zonoje ir buvo savaiminiai klevų krūmynai.

5Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas su skundu nesutinka, kadangi nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas. UAB „Lodeksa“ priklausančiame sklype savavališkai, neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo buvo išpjauti 2 saugotini želdiniai – 26 ir 34 cm skersmens klevai.

6Skundas netenkintinas.

7LR ATPK 78 str. 1d. numatyta administracinė atsakomybė be kita ko ir už savavališką medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, žalojimą ar naikinimą (kirtimas, šakų laužymas ar kitoks pašalinimas, žievės lupimas nuo kamieno, kamieno tašymas ar kapojimas, medžių ir krūmų genėjimas pažeidžiant nustatytą tvarką ...) ... vandens telkinių, pakrančių apsauginėse juostose ar zonose.

8Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo tvarką reglamentuoja LR Aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 patvirtintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kurio 9 punktas numato, kad saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui ir atlyginus medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.

9Tai, kad A. G. padarė jai inkriminuotą administracinį teisės pažeidimą nustatyta administracinio teisės pažeidimo protokolu, 2008-06-27 Leidimu saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. 196, teisme apklaustų liudytojų M. L. ir S. N. parodymais.

10Administracinio teisės pažeidimo protokolas, leidimas, liudytojų parodymai pripažįstami tinkamais įrodymais, kuriais remiantis nustatomas administracinio teisės pažeidimo padarymas (ATPK 256 str.).

11Atmesti šiuos įrodymus nėra pagrindo. Teismo posėdyje liudytojai M. L. ir S. Navikas nurodė, jog nukirsti medžiai nebuvo savaiminiai klevų krūmynai ir jiems kirsti buvo būtinas nustatyta tvarka išduotas leidimas, kurio pareiškėja neturėjo.

12Pareiškėjos nurodytą aplinkybę, kad jos vadovaujamai bendrovei priklausančiame sklype buvo nukirsti du 26 ir 34 cm skersmens klevai, turint nustatyta tvarka išduotą leidimą kirsti savaiminius klevų krūmynus upės apsauginėje zonoje, atveriant vaizdą į upę, paneigia byloje esanti medžiaga (b.l. 17-24, 29).

13Ginčo dėl to, kad nukirsti du klevai augo UAB „Lodeka“ priklausančiame sklype, kuris pateko į upės apsaugos zoną nėra. 2008-06-27 leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. 196 leido UAB „Lodeksa“ privačiame žemės sklype, vykdyti kraštovaizdžio formavimą, kirsti savaiminius, menkaverčius, džiūstančius gluosnių, klevų, uosių, alksnių, uos. klevų, skroblų krūmynus; kirsti avarinius gluosnius diam. 38, 32, 14, 26 cm.; supuvusiu kamienu, palinkusią obelį diam. 45 cm.; pelkėje augančius džiūstančius uosius diam. 12, 14, 14, 16, 28, 15, 36 cm.; upės apsauginėje zonoje kirsti vinkšnų, drebulių, klevų gluosnių savaiminius krūmynus atveriant vaizdą į upę (b.l . 6).

14Želdynų įstatymas medį apibrėžia kaip sumedėjusį augalą, dažniausia su vienu pagrindiniu stiebu ir laja, o krūmą - kaip augalą su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais beveik nuo pat žemės besišakojančiais stiebais.

15Byloje esantys objektyvūs ir neginčijami įrodymai patvirtina, kad bendrovei priklausančiame sklype buvo nukirsti 26 ir 34 cm skersmens klevai, neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo ir tai nebuvo savaiminiai klevų krūmynai.

16A. G. paaiškinimai prieštarauja minėtiems įrodymams, juos teismas atmeta ir vertina juos kaip bandymą išvengti atsakomybės.

17Taigi teismui pakanka duomenų teigti, kad A. G. , neturėdama išduoto leidimo, savavališkai iškirto du klevus 26 ir 34 cm diametro, augančius UAB „Lodeksa“, kurios direktore ji yra, priklausančiame sklype, todėl jos veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 78 str. 1d..

18Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta nepažeidžiant nuobaudos skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose, jiems suteiktų įgaliojimų ribose, įvertinus pažeidimo pobūdį, pažeidėjos asmenybę.

19Nagrinėjant bylą teisena nebuvo pažeista.

20Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nutarimas pagrįstas ir teisėtas, todėl jis paliktinas nepakeistas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 1p. teisėja

Nutarė

22Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyresn. valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2009-05-11 nutarimą, kuriuo A. G. paskirta administracinė nuobauda – 400 litų bauda, palikti nepakeistą.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta... 2. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros... 3. A. G. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad UAB „Lodeksa“, kurios... 4. A. G. prašė panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti, kadangi nurodyto... 5. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas su skundu... 6. Skundas netenkintinas.... 7. LR ATPK 78 str. 1d. numatyta administracinė atsakomybė be kita ko ir už... 8. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo tvarką reglamentuoja LR Aplinkos... 9. Tai, kad A. G. padarė jai inkriminuotą administracinį teisės pažeidimą... 10. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, leidimas, liudytojų parodymai... 11. Atmesti šiuos įrodymus nėra pagrindo. Teismo posėdyje liudytojai M. L. ir... 12. Pareiškėjos nurodytą aplinkybę, kad jos vadovaujamai bendrovei... 13. Ginčo dėl to, kad nukirsti du klevai augo UAB „Lodeka“ priklausančiame... 14. Želdynų įstatymas medį apibrėžia kaip sumedėjusį augalą, dažniausia... 15. Byloje esantys objektyvūs ir neginčijami įrodymai patvirtina, kad bendrovei... 16. A. G. paaiškinimai prieštarauja minėtiems įrodymams, juos teismas atmeta ir... 17. Taigi teismui pakanka duomenų teigti, kad A. G. , neturėdama išduoto... 18. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio... 19. Nagrinėjant bylą teisena nebuvo pažeista.... 20. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nutarimas pagrįstas ir teisėtas,... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...