Byla I-9735-473/2014
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, išsprendė pareiškėjo A. P. skundo atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014-03-28 gautas pareiškėjo skundas, kuriuo prašoma įpareigoti Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas pakeisti įrašus apie pareiškėjo priklausomybę narkotinėms medžiagoms ir priteisti pareiškėjui 32 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų.

3Skundą atsisakoma priimti, kadangi byla nepriskirtina administraciniams teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.).

4Vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos gali būti atribojama administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija – teisinio santykio prigimtis ir pobūdis, o sprendžiant bylos rūšinio teismingumo klausimą, svarbu išsiaiškinti, iš kokių teisinių santykių – civilinių ar administracinių – kilęs reikalavimas. Viešoji įstaiga pati savaime nėra viešojo administravimo subjektas. Viešojo administravimo subjektu ji gali būti pripažinta tik tada, jeigu įstatymų nustatyta tvarka jai būtų suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, o kilęs ginčas būtų viešojo administravimo srityje. Šioje byloje skundžiami veiksmai, susiję su paslaugų teikimu, todėl tai negali būti laikoma viešuoju administravimu. Pareiškėjo reikalavimas iš esmės kilęs dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, t. y. informacijos apie paciento sveikatos būklę saugojimą. Kadangi paslaugų teikimas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas ir negali būti laikomas nei viešuoju, nei vidaus administravimu, ginčai, kylantys tarp paciento ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ar neteikimo, būdami civilinio teisinio pobūdžio, yra teismingi bendrosios kompetencijos teismui (Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 9 d. nutartis byloje Nr. T-XX-77-06).

5Dėl aukščiau paminėtų priežasčių darytina išvada, kad ginčas yra kilęs iš civilinių teisinių santykių, todėl nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

6Taip pat pareiškėjui išaiškinama, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-773/2013, 2014 m. gegužės 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-338/2014). Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją, kurios nesilaikius skundą atsisakoma priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 3 p.).

7Atsižvelgiant į išdėstyta, pareiškėjo skundą atsisakoma priimti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.).

8Teisėja, vadovaudamasi ABTĮ 105-106 str.

Nutarė

9atsisakyti priimti pareiškėjo skundą.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai