Byla B2-2591-302/2013
Dėl BUAB „VIPC LKS“ pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,

2sekretoriaujant Justinai Petruškevičienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi BUAB „VIPC LKS“ bankroto administratoriaus UAB „Mandarlita“ prašymą dėl BUAB „VIPC LKS“ pabaigos,

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartimi UAB „VIPC LKS“ buvo iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Mandarlita“. 2013 m. vasario 22 d. nutartimi bankrutuojanti UAB „VIPC LKS“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Administratorius kreipėsi į teismą prašydamas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Prašymas tenkinamas.

7Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Kaip matyti iš bankrutavusios įmonės 2013-balandžio 3 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 kreditorių susirinkimas pritarė administratoriaus siūlymui kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos. Administratorius nurodo, kad pirmos eilės kreditorės B. A. kreditorinis reikalavimas buvo patenkintas iš Garantinio fondo lėšų, o kitų kreditorių finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti, kadangi įmonėje nėra turto. Įmonės įsipareigojimai pagal Vilniaus apygardos teismo patvirtintus kreditorinius reikalavimus sudaro 2 877 340,03 Lt.

9Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-03-24 pažyma patvirtina, kad ši institucija neturi duomenų apie tai, kad BUAB „VIPC LKS“ yra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

10Pagal ĮBĮ 32 str. 4 d. po to, kai administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 str. 8 p., nustatytus dokumentus, ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „VIPC LKS“ pabaigą (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

12Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. ir LR CPK 259 str., 263-270 str. str.,

Nutarė

13tenkinti BUAB „VIPC LKS“ administratoriaus UAB „Mandarlita“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

14Bankrutavusią UAB „VIPC LKS“, j.a.k. 300102410, pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

15Pavesti BUAB „VIPC LKS“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai