Byla 2-1596/2014
Dėl pirkimo–pardavimo sutarties, hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir santuokoje įgyto turto padalijimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės N. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-968-112/2014 pagal ieškovės N. V. ieškinį atsakovams G. V., R. K., R. K., Knighthill Properties Establishment ir uždarajai akcinei bendrovei „Naftos grupė“ dėl pirkimo–pardavimo sutarties, hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir santuokoje įgyto turto padalijimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė N. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams G. V., R. K., R. K., Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“, prašydama:

61. Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento tarp ieškovės N. V. ir atsakovų G. V. bei R. K. 2009 m. kovo 24 d. sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį bei ją pakeičiančią 2009 m. gruodžio 1 d. sutartį, kuria R. K. buvo parduoti nekilnojamieji daiktai (žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei šiame sklype esantys pastatai – gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir kiemo rūsys);

72. Taikyti restituciją – pripažinti nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei šiame sklype esančius pastatus – gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą ir kiemo rūsį) ieškovės N. V. bei atsakovo G. V. bendrąja nuosavybe;

83. Padalyti ieškovei bei atsakovui G. V. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausantį turtą: priteisti ieškovei asmeninės nuosavybės teise žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei šiame sklype esančius pastatus – gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą ir kiemo rūsį. Atsakovui G. V. priteisti iš ieškovės N. V. 541 955 Lt dydžio kompensaciją už jai atitenkančią didesnę santuokoje įgyto turto dalį. Piniginės kompensacijos sumokėjimą atidėti dvejų metų laikotarpiui;

94. Pripažinti negaliojančiu sutartinės hipotekos lakštą, identifikavimo kodas Nr. 03/1/2011/0002086, sudarytą tarp atsakovų R. K., R. K., G. V. ir Knighthill Properties Establishment;

105. Pripažinti negaliojančiais sutartinės hipotekos lakštus, kurių identifikavimo kodai 03/1/2010/0001220 ir 03/1/2010/0001221, sudarytus tarp R. K., R. K., G. V. ir UAB „Naftos grupė“.

11Ieškovė ir atsakovai G. V., R. K. bei R. K. pateikė teismui prašymą patvirtinti 2014 m. gegužės 19 d. tarp jų sudarytą taikos sutartį, kuria šalys susitarė, kad tarp ieškovės N. V., atsakovo G. V. ir atsakovo R. K. 2009 m. kovo 24 d. sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, kuria R. K. buvo parduoti nekilnojamieji daiktai (žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), bei šiame sklype esantys pastatai – gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir kiemo rūsys), bei ją pakeičianti 2009 m. gruodžio 1 d. sutartis negalioja nuo jų sudarymo momento. Taip pat taikos sutartį pasirašiusios šalys susitarė pripažinti, kad minėtas nekilnojamasis turtas buvo ir yra ieškovės bei atsakovo G. V. bendroji jungtinė nuosavybė. Taip pat susitarė, kad jų turėtos bylinėjimosi išlaidos šioje ginčo apimtyje neatlyginamos.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi atsisakė patvirtinti 2014 m. gegužės 19 d. taikos sutartį, pasirašytą ieškovės N. V., atsakovų G. V., R. K. bei R. K..

14Teismas nustatė, kad ieškovės ginčijama 2009 m. kovo 24 d. pirkimo–pardavimo sutartimi atsakovų R. K. ir R. K. įsigytas nekilnojamasis turtas už atsakovo G. V. skolas buvo įkeistas atsakovams Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“. Taikos sutartyje nėra aptartos sąlygos dėl hipotekos lakštų galiojimo. Bylinėjimosi išlaidų klausimas išspręstas be dalies atsakovų sutikimo. Atsakovai Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ nesutinka su tokiomis taikos sutarties sąlygomis. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendė, kad ši taikos sutartis pažeidžia atsakovų Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ teises ir teisėtus interesus bei prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, todėl negali būti teismo patvirtinta (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 str. 2 d.).

15Teismas pažymėjo, kad tokia taikos sutartis iš esmės galėtų būti tvirtintina teismo, tačiau ne šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, o tik išsprendus reikalavimą dėl hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais. Teismas darė prielaidą, kad patvirtinus taikos sutartį, kurios šalis sieja artimi ryšiai (N. V. ir R. K. yra seserys), ieškovė bei dalis atsakovų remsis ja kaip argumentu siekiant pripažinti hipotekos lakštus negaliojančiais.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

17Apeliantė N. V. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį panaikinti ir jos bei atsakovų G. V., R. K., R. K. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo patenkinti.

18Atskirajame skunde nurodo, kad taikos sutartimi ieškovė ir atsakovai G. V., R. K. bei R. K. laisva valia susitarė tik dėl tarpusavio teisių ir pareigų, tokiu būdu išspręsdami dalį teisminio ginčo. Taikos sutarties sąlygos neturi įtakos atsakovų Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ teisėms ir pareigoms. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad taikos sutartis neturi faktų konstatuojamosios (prejudicinės) reikšmės. Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla būtų nutraukta tik dalyje, kurioje išspręstas ginčas taikos sutartimi, tačiau ieškovės reikalavimas dėl hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais būtų nagrinėjamas toliau.

19Atsakovai Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ prašo ieškovės atskirojo skundo netenkinti.

20Atsiliepime nurodo, kad ieškovė ir atsakovai G. V., R. K. bei R. K. siekia užvilkinti išieškojimą iš įkeisto turto. Atsakovams Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ nebuvo pasiūlyta sudaryti taikos sutartį. Taikos sutartis pažeidžia hipotekos turėtojų interesus, nes ieškovė reikalavimą dėl hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais grindžia išimtinai ta aplinkybe, kad ji, būdama įkeisto turto bendrasavininke, nedalyvavo sudarant hipotekos sandorius. Taikos sutartimi nustačius, kad ginčo sutartys dėl nekilnojamojo turto, kuris vėliau buvo įkeistas, perleidimo yra negaliojančios nuo jų sudarymo momento, byloje tuo pačiu nustatoma, kad hipotekos lakštų sudarymo momentu atsakovai R. K. ir R. K. nebuvo turto savininkais, dėl to negalėjo sudaryti ir ginčijamų hipotekos lakštų. Ieškovės pareikšti reikalavimai yra tarpusavyje susiję, todėl negali būti vertinami izoliuotai. Taikos sutarties pagrindu pakeitus nekilnojamojo turto savininku nuo ginčijamos turto perleidimo sutarties sudarymo momento, viešame registre būtų įtvirtinta įstatyminė prezumpcija, kad hipotekos sandorių sudarymo metu įkeičiamo turto bendrasavininke buvo ieškovė. Atsakovams Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ paneigti tokią prezumpciją nebūtų jokių galimybių.

21Atsakovai G. V., R. K. ir R. K. prašo patenkinti ieškovės atskirąjį skundą. Atsiliepimuose iš esmės atkartoja ieškovės atskirojo skundo argumentus.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

25Galimybę užbaigti bylą taikos sutartimi šalys turi bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d.). Tačiau šia procesine teise, kaip ir visomis kitomis procesinėmis teisėmis, šalys privalo naudotis sąžiningai (CPK 42 str. 5 d.). Teismas negali patvirtinti šalių taikos sutarties, jeigu ši prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.).

26Apeliantė pareikštu ieškiniu siekia nuginčyti CK 1.86 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu (tariamas sandoris) jos pačios pasirašytą pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią ji ir jos buvęs sutuoktinis atsakovas G. V. perleido jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą su gyvenamuoju namu bei kitais pastatais) atsakovams R. K. ir R. K.. Be to, apeliantė ginčija hipotekos sandorius, kuriais vėliau buvo įkeistas minėtas turtas, tuo pagrindu, kad šie sandoriai buvo sudaryti be jos kaip turto bendrasavininkės sutikimo (CK 4.171 str. 6 d.). Šie apeliantės reikalavimai yra tarpusavyje susijęs, kadangi tik nuginčijusi nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, apeliantė galėtų reikšti reikalavimą pripažinti negaliojančiais hipotekos sandorius. Pastarasis ieškinio reikalavimas negali būti nagrinėjamas atskirai, t. y. neišsprendus nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo klausimo ir nenustačius, kam priklausė nuosavybės teisė į šį turtą įkeitimo momentu.

27Tarp apeliantės ir atsakovų G. V., R. K. bei R. K. sudaryta taikos sutartimi iš esmės yra patenkinamas ieškinio reikalavimas dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties (ir ją pakeičiančios sutarties) pripažinimo negaliojančia. Ši taikos sutartis sudaryta tik tarp pirkimo–pardavimo sutartį sudariusių ginčo šalių.

28Iš atsakovų Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ atsiliepimų į ieškinį matyti, kad šie atsakovai nesutinka su ieškiniu visa apimtimi, tame tarpe ir su reikalavimu pripažinti nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia (t. 1, b.l. 129-136). Taigi šiems atsakovams laikantis tokios pozicijos, sprendžiant dėl hipotekos sandorių galiojimo, byloje kartu turėtų būti nagrinėjamas ir nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo klausimas, nepaisant to, kad taikos sutartimi kitos bylos šalys susitarė pripažinti šią sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

29Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ nesutinka su teismui pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygomis, negalima teigti, kad ši taikos sutartis neturės įtakos šių atsakovų teisėms ir pareigoms. Nors apeliantė remiasi kasacinio teismo išaiškinimais, kad taikos sutartis neturi prejudicinės reikšmės, tai nepaneigia prielaidos, kad apeliantė remsis tokiu susitarimu, toliau ginčydama hipotekos sandorius. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, kyla pagrįstų abejonių dėl šios taikos sutarties sudarymo tikslingumo.

30Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pateikta tvirtinti taikos sutartis pažeidžia atsakovų Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ teises ir teisėtus interesus, todėl negali būti tvirtinama. Atskirojo skundo argumentai šios teismo išvados nepaneigia, todėl skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista.

31Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė N. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams G. V., R. K., R.... 6. 1. Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento tarp ieškovės N. V. ir... 7. 2. Taikyti restituciją – pripažinti nekilnojamąjį turtą (žemės... 8. 3. Padalyti ieškovei bei atsakovui G. V. bendrąja jungtine sutuoktinių... 9. 4. Pripažinti negaliojančiu sutartinės hipotekos lakštą, identifikavimo... 10. 5. Pripažinti negaliojančiais sutartinės hipotekos lakštus, kurių... 11. Ieškovė ir atsakovai G. V., R. K. bei R. K. pateikė teismui prašymą... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi atsisakė... 14. Teismas nustatė, kad ieškovės ginčijama 2009 m. kovo 24 d.... 15. Teismas pažymėjo, kad tokia taikos sutartis iš esmės galėtų būti... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 17. Apeliantė N. V. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d.... 18. Atskirajame skunde nurodo, kad taikos sutartimi ieškovė ir atsakovai G. V.,... 19. Atsakovai Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“ prašo... 20. Atsiliepime nurodo, kad ieškovė ir atsakovai G. V., R. K. bei R. K. siekia... 21. Atsakovai G. V., R. K. ir R. K. prašo patenkinti ieškovės atskirąjį... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 25. Galimybę užbaigti bylą taikos sutartimi šalys turi bet kurioje civilinio... 26. Apeliantė pareikštu ieškiniu siekia nuginčyti CK 1.86 straipsnio 1 dalyje... 27. Tarp apeliantės ir atsakovų G. V., R. K. bei R. K. sudaryta taikos sutartimi... 28. Iš atsakovų Knighthill Properties Establishment ir UAB „Naftos grupė“... 29. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai Knighthill Properties Establishment ir UAB... 30. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 31. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį palikti...