Byla e2-45288-871/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams K.B. ir G.B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų K.B. ir G.B. 74,42 EUR skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad jis yra gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia šių objektų administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas. Atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini). Atsakovai, būdami gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektų bendrasavininkais, turėjo prievolę mokėti už ieškovo suteiktas paslaugas. Atsakovai šias pareigas vykdė netinkamai. Už laikotarpį nuo 2016 m. kovo mėnesio iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio, butui, esančiam (duomenys neskelbtini), priskaičiuotus mokesčius, atsakovų skola ieškovui yra 74,42 EUR.

4Atsakovams K.B. ir G.B. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovų gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), atsakovo G.B. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), tačiau grįžo neįteikti su atžymomis, kad atsakovai procesinių dokumentų neatsiėmė. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovai niekur nedirba, todėl įteikti procesinių dokumentų jų darbovietės adresu nebuvo galimybės. Nepavykus dokumentų įteikti atsakovams aukščiau nurodytais būdais, atsakovams adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas 2016-12-05 įteikti viešo paskelbimo būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-12-05 nutarties pagrindu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus atitinkamo turinio pranešimą. Toks procesinių dokumentų įteikimo būdas atsakovams, remiantis CPK 130 str., laikomas tinkamu. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini)bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia šių objektų administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas (2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2610), todėl turi teisę proporcingai bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoti patalpų savininkams mokesčius už bendrosios nuosavybės administravimą, namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimą. Atsakovams K.B. ir G.B. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini). Pagal CK 4.82 str. 3 d. nuostatas butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsisaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Atsakovai šių pareigų tinkamai nevykdė, už per laikotarpį nuo 2016 m. kovo mėnesio iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio, butui, esančiam (duomenys neskelbtini) suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, namo bendrojo objektų eksploatavimo, bei komunalines paslaugas tinkamai neatsiskaitė, dėl ko liko skolingi ieškovui 74,42 EUR. Byloje duomenų, kad atsakovai būtų atsiskaitę su ieškovu, nėra (CPK 178 str.).

8CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pagal CK 4.82 str. 3 d. nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Kadangi atsakovai iki šiol neatsiskaitė su ieškovu, todėl susidariusi 74,42 EUR skola priteistina solidariai iš atsakovų ieškovo naudai (CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 6.38 str., 6.59 str.).

9Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovų priteisiant 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 74,42 EUR sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2016-10-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Lygiomis dalimis iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 15,00 EUR žyminio mokesčio (LR CPK 79 str., 93 str.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 str., teismas,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti solidariai iš atsakovų G.B., a.k. (duomenys neskelbtini), ir K.B., a.k. (duomenys neskelbtini), 74,42 EUR (septyniasdešimt keturis eurus, 42 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 74,42 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2016-10-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai.

15Priteisti iš atsakovų G.B., a.k. (duomenys neskelbtini), ir K.B., a.k. (duomenys neskelbtini), lygiomis dalimis 15,00 EUR bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 7,50 EUR.

16Atsakovai per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

18Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 30 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Atsakovai neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai