Byla 2S-543-232/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantės O. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. liepos 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės O. K. ieškinį atsakovui UAB „Paštas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui prašydama priteisti iš atsakovo 4000 Lt darbo užmokesčio, 2 mėnesių išeitinė išmoką, piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 4000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, 446,62 Lt mokesčių už ieškovės automobilio naudojimą darbe, vidutinį darbo užmokestį už pradelstą atsiskaityti laiką, delspinigius.

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. liepos 20 d. nutartimi nustatė ieškovei procesinį terminą iki 2011 m. rugpjūčio 5 d. pašalinti procesinio dokumento trūkumus - patikslinti reiškiamus reikalavimus dėl priteistinų sumų: dėl neišmokėto darbo užmokesčio dydžio, dėl skolos už automobilio naudojimą, dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas, dėl delspinigių; pateikti įrodymus, pagrindžiančius patirtą neturtinę žalą; sumokėti žyminį mokestį už reikalavimą dėl skolos už automobilio naudojimą priteisimo; nurodyti motyvus, dėl kurių byloje trečiuoju asmeniu įtraukta Valstybinė darbo inspekcija.

4Atskiruoju skundu ieškovė O. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. liepos 20 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi 2011-07-20 nutartis yra nepagrįsta, neteisėta. Nurodė, jog apeliantė negali patikslinti reiškiamų reikalavimų dėl priteistų sumų dėl atsakovo kaltės, kadangi šis nepateikė apeliantei pažymos apie jos darbą pas atsakovą, jos darbo funkcijas (pareigas), darbo pradžios ir pabaigos datas, darbo užmokesčio dydį, darbo užmokesčio įsiskolinimą, kitas išmokas susijusias su ieškovės darbo santykiais su atsakovu. Pažymėjo, jog ieškinyje ieškovė pareiškė prašymą teismui minėtus duomenis išreikalauti iš atsakovo. Ieškovės reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo iš atsakovo yra aiškus ir pagrįstas. Apylinkės teismas negali objektyviai, nešališkai įvertinti šio reikalavimo nesant atsakovo atsiliepimo. Be to ieškovės ieškinys gali būti ateityje tikslinamas. Apeliantės teigimu, pirmos instancijos teismo teiginys, jog ieškovės reikalavimas priteisti mokesčius už ieškovės automobilio naudojimą darbe nėra tiesiogiai susijęs su darbo santykiais, yra nepagrįstas, byloje nėra išreikalauta pažyma dėl ieškovės darbo pas atsakovą, nėra sutarties dėl nuosavo automobilio naudojimo darbe, nėra atsakovo atsiliepimo į ieškinį. Kadangi LR Valstybinė darbo inspekcija atliko atsakovo patikrinimą, surašė atsakovo atžvilgiu reikalavimą ir tariamai kontroliuoja šios įmonės reikalavimo vykdymą, todėl LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus dalyvavimas šioje byloje yra būtinas.

5Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama dalyje dėl įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį (CPK 337 str. 2 p.).

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (LR CPK 338 str.).

7Apeliantė atskiruoju skundu skundžia 2011-07-20 nutartį, kuria nustatytas procesinis terminas ieškinio trūkumams pašalinti. Pirmos instancijos teismas spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą ir priimdamas nutartį dėl ieškinio trūkumų šalinimo vadovavosi LR CPK 115 str. Pagal tuo metu galiojusį LR CPK 115 str. teismo nutartis pašalinti procesinio dokumento trūkumus nėra skundžiama atskiruoju skundu. Kadangi įstatymas nutarties dėl trūkumų šalinimo apskundimo galimybės nenumatė (LR CPK 115 str. 5 d.), todėl nutarties dalis, kuria nustatytas terminas trūkumams pašalinti negali būti apeliacinio skundo objektu, dėl to apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apeliantės atskirajame skunde toje dalyje nurodytų motyvų ir apeliacinis procesas šioje dalyje nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.). Pagal LR CPK 115 str. 5 d. apeliantė gali skųsti nutartį, kuria procesinis dokumentas grąžinamas dėl to, kad nepašalinti jo trūkumai. Pagal LR CPK 100 str. 1 d. dėl teismo nutarties, priimtos dėl bylinėjimosi išlaidų, gali būti duodamas atskirasis skundas. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (LR CPK 79 str. 1 d.).

8Apeliantės teigimu pirmos instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje nepagrįstai nurodė, jog ieškovė ieškinyje reiškia reikalavimą, kuris nėra tiesiogiai susijęs su darbo santykiais, t.y. priteisti iš atsakovo skolą už automobilio naudojimą. Kadangi ši skola yra kilusi iš tarp šalių sudarytos sutarties dėl automobilio naudojimo, vadinasi už reikalavimą priteisti įsiskolinimą ieškovė turi sumokėti pagal LR CPK 80 str. nustatytą žyminį mokestį.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra ir žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). LR CPK 83 str. numato privalomus atleidimo nuo žyminio mokesčio atvejus. Vienas iš privalomų atleidimo nuo žyminio mokesčio atvejų pagal CPK 83 str. 1 d. 1 p. - darbuotojai ir vartotojai bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš darbo ir vartojimo teisinių santykių. Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovė reiškia reikalavimus prašydama priteisti iš atsakovo 4000 Lt darbo užmokesčio, 2 mėnesių išeitinę išmoką, piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 4000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, 446,62 Lt mokesčių už ieškovės automobilio naudojimą darbe, vidutinį darbo užmokestį už pradelstą atsiskaityti laiką, delspinigius. Iš į bylą pateiktos 2010-12-27 darbo sutarties turinio matyti, jog darbo sutartyje šalys numatė darbuotojo (apeliantės) naudojimąsi nuosavu automobiliu, kuri įforminama atskira sutartimi. Byloje atskira tarp šalių sudaryta naudojimosi nuosavu automobiliu sutartis nėra pateikta. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog ji šios sutarties teismui pateikti negali, kadangi sutartis yra pas atsakovą, ieškovė prašė teismo minėtus įrodymus išreikalauti iš atsakovo. Pažymėtina, jog tokia ieškovės teisė yra įtvirtinta LR CPK 135 str. 2 d. t.y. ieškovei negalint gauti jos reikalavimą patvirtinančių įrodymų, jie gali būti renkami su teismo pagalba. Be to atsižvelgtina į egzistuojantį visuomeninį suinteresuotumą bylose kylančiose iš darbo teisinių santykių, tokiose bylose darbuotojas paprastai yra laikomas silpnesniąją šalimi, todėl teismo vaidmuo turi būti aktyvesnis nei paprastai. Kadangi byloje nėra išreikalauta atskira sutartis bei įvertinant tai, jog darbo sutartyje yra numatytas darbuotojo naudojimasis nuosavu automobiliu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo išvadai, jog ieškovės reiškiamas reikalavimas nėra susijęs su darbo santykiais. Be to pažymėtina, jog ieškinio trūkumų šalinimo institutas taikomas ne tik iki ieškinio priėmimo, bet ir procesinio dokumento trūkumams paaiškėjus vėliau t.y. ieškinį priėmus ir iškėlus civilinę bylą (LR CPK 296 str. 1 d. 11 p., 2 d.).

10Vadovaudamasis LR CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 337 str. 2 p., 338 str., teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. liepos 20 d. nutarties dalį, kuria apeliantė (ieškovė) O. K. įpareigota sumokėti žyminį mokestį, panaikinti, o likusioje dalyje apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantės (ieškovės) O. K. atskirąjį skundą, nutraukti.

Proceso dalyviai