Byla eB2-1193-436/2016
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Listeka“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Listeka“ iškėlimo.

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2015 m. gruodžio 23 d. yra priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Listeka“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 7146,62 Eur. Atsakovė į raginimus sumokėti skolą valstybės biudžetui nereaguoja, skola iki šiol nepadengta, todėl, ieškovės vertinimu, atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Atsakovei UAB „Listeka“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Listeka“ juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2010-09-06, adresu Jurbarko r. sav. Klišių k. V. D. g. 82, tačiau teismo siųsti įmonės buveinės adresu procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo grįžo neįteikti. Teismas pakartotinai procesinius dokumentus siuntė atsakovo vadovui, adresu ( - ), tačiau dokumentai taip pat grįžo neįteikti. Taigi, iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti jokie UAB „Listeka“ finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Listeka“ klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovo pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ). Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad vėliausi Juridinių asmenų registrui pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai yra už 2012 metus, todėl realiai susidariusią pagal balansus finansinę situaciją įvertinti nėra galimybės. Tačiau iš 2012 metų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad tais metais įmonė turto iš viso turėjo už 3.158.108,00 Lt (913.192,29 Eur), iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 225.000,00 Lt (65.060,56 Eur), trumpalaikis turtas – 2.933.108,00 Lt (848.131,74 Eur). Tame tarpe mokėtinos sumos ir įsipareigojimai tais metais sudarė 1.534.511,00 Lt (443.716,18 Eur), kurie visi buvo per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Nors tais metais įmonės įsipareigojimai dar neviršijo į įmonės balansą įrašyto turto vertės, tačiau jau 2012 metais UAB „Listeka“ dirbo nuostolingai, t. y. tais metais įmonės nuostoliai siekė 103.860,00 Lt (30.031,95 Eur). VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui šiai dienai atsakovė skolinga 7519,23 Eur. Nors VSDFV duomenimis apdraustųjų asmenų skaičius bendrovėje yra 3, tačiau nuo 2015 m. balandžio mėnesio VSDFV Šilalės skyriui įmonė neteikia pranešimų apie jiems priskaičiuotą darbo užmokestį. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės vardu yra registruotos 7786/49713 dalys žemės sklypo ( - ). Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu registruotų transporto priemonių nėra. VMI prie FM duomenimis deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma yra 133.259,96 Eur. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Listeka“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, galimai veiklos nevykdo. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Listeka“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

8Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Listeka“ bankroto bylą, t. y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

9Administruoti atsakovės UAB „Listeka“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius Laimonas Tamošaitis. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Iškėlus UAB „Listeka“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Listeka“ (juridinio asmens kodas 302543026, adresas Jurbarko r. sav. Klišių k. Vytauto Didžiojo g. 82) bankroto bylą.

13Paskirti UAB „Listeka“ bankroto administratoriumi Laimoną Tamošaitį (sąrašo Nr. B-FA275, adresas Dvaro g. 49-16, Šiauliai, tel. (8 41) 390309, el.p. info@rancas.lt).

14Areštuoti UAB „Listeka“ (juridinio asmens kodas 302543026) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti, kad UAB „Listeka“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti, kad UAB „Listeka“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai