Byla 2-10502-323/2015
Dėl nepilnamečio vaiko globėjo (rūpintojo) ir gyvenamosios vietos pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei A. M., suinteresuotų asmenų M. B. ir V. B. atstovei advokatei Viktorijai Safošinai viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. B., V. B., Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko globėjo (rūpintojo) ir gyvenamosios vietos pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašo teismo atleisti V. B. iš G. B., gim. ( - ), nuolatinio globėjo pareigų, paskirti G. B. nuolatine globėja (rūpintoja) M. B., nustatyti nepilnametės G. B., gim. ( - ), gyvenamąją vietą globėjos M. B. gyvenamojoje vietoje bei paskirti M. B. G. B., gim. ( - ), turto administratore. Nurodė, kad 2010-06-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-6435-563/2010, G. B. atskyrus nuo motinos E. B., gim. ( - ), nepilnametei G. B., gim. ( - ), nustatyta nuolatinė globa, globėja paskirta jos artima giminaitė senelė V. B., su kuria nustatyta globojamo vaiko gyvenamoji vieta, globėja paskirta ir nepilnametės globotinės turto administratore. Pažymėjo, kad pasikeitus aplinkybėms, t,y, dėl to, kad globėja V. B. išvyko dirbti į užsienio valstybę – į Norvegiją ir globotinė faktiškai gyvena nepilnametės globotinės G. B. motinos brolio P. B. ir jo sutuoktinės M. B. šeimoje, kad nepilnametė neliktų be globėjo reikalinga pakeisti globėją, vietoje išvykusios globėjos V. B..

3Pareiškėjo atstovė prašo teismo pareiškimą tenkinti

4Suinteresuotas asmuo Utenos rajono savivaldybės administracijoos Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą, su pareiškimu sutinka, prašo tenkinti ir nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant.

5Teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų atstovė prašo teismo pareiškimą patenkinti.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą, rengti jį savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje (CK 3.248 str. 1 d. ir 2 d.), todėl globėjas (rūpintojas) parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti rūpintoju, jo santykius su vaiku bei vaiko interesus (CK 3.248 str. 1 d.). Vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1 dalis). Vaikui turi būti sudarytos sąlygos, kad minėtos jo teisės būtų įgyvendinamos ir tais atvejais, kai jo tėvų nėra, kai tėvai tų pareigų negali atlikti arba kai tėvų valdžia apribota ir būtent vaiko globa ir rūpyba padeda įgyvendinti vaiko teises.

8Vaiko interesų pirmumas yra pagrindinis ir svarbiausias globos (rūpybos) nustatymo principas (CK 3.249 str. 1 d.). Globėjas ar rūpintojas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (CK 3.46 str. 2 d.). Pasikeitus aplinkybėms V. B. atleistina iš nepilnametės G. B., gim. ( - ), globėjos pareigų, M. B. paskirtina G. B. globėja (rūpintoja), kurios gyvenamojoje vietoje nustatytina G. B. globos (rūpybos) vieta (CK 3.249 str., 3.264 str. 3 d., 3.265 str.). Pažymėtina, kad svarbiausia paskiriant globėją yra suinteresuoto asmens M. B. bei jos šeimos narių asmeniniai bruožai, charakterio savybės, santykiai su vaiku, moralinės charakteristikos bei aplinkos, kurioje augtų globotinė, saugumas. Esamoje situacijoje M. B. paskyrimas būti G. B. globėja (rūpintoja) labiausiai atitinka vaiko interesus.

9M. B. išaiškintinos globėjo teisės ir pareigos (CK 3.243 str., 3.271 - 3.276 str.). .

10Nutartis dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdytina skubiai (CPK 496 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 494 straipsnio 1 dalimi, 502, 504 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13Atleisti V. B., a.k. ( - ), iš G. B., a.k( - ), globėjos pareigų.

14Paskirti M. B., a.k. ( - ), G. B., a.k. ( - ) nuolatine globėja (rūpintoja).

15Nustatyti G. B., a.k. ( - ), globos (rūpybos) vietą M. B. gyvenamojoje vietoje.

16Paskirti M. B. G. B., a.k. ( - ), turto administratore.

17Nutartis vykdytina skubiai.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskirtuoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

19Nutarties apskundimas nesustabdo jos vykdymo.

Proceso dalyviai