Byla 2-882-124/2012
Dėl kreditoriaus įtraukimo į BUAB „Juvara” kreditorių sąrašą su minėto dydžio reikalavimu. Tačiau BUAB „Juvara” administratorius nesutinka su kita kreditoriaus finansinio reikalavimo dalimi – 201 000 Lt ir prašo šio finansinio reikalavimo dalies netvirtinti

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Ignei Maslovienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios UAB „Juvara“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ įgalioto asmens R. D. prašymą netvirtinti kreditoriaus UAB „Litlis“ kreditorinio reikalavimo, ir

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas bankrutuojančios UAB „Juvara“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ įgalioto asmens R. D. prašymas netvirtinti kreditoriaus UAB “Litlis” 201 000 Lt finansinio reikalavimo (2–5 b. l.).

3Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2012-02-24 nutartimi UAB „Juvara” iškėlė bankroto bylą, kuri įsiteisėjo 2012-03-06. BUAB „Juvara” administratorius 2012-04-10 gavo prašymą patvirtinti UAB „Litlis” 893 560,04 Lt finansinį reikalavimą. Administratorius sutinka su UAB „Litlis“ finansinio reikalavimo dalimi – 692 560,04 Lt ir yra pateikęs teismui prašymą dėl kreditoriaus įtraukimo į BUAB „Juvara” kreditorių sąrašą su minėto dydžio reikalavimu. Tačiau BUAB „Juvara” administratorius nesutinka su kita kreditoriaus finansinio reikalavimo dalimi – 201 000 Lt ir prašo šio finansinio reikalavimo dalies netvirtinti.

4Prašyme administratorius nurodė, kad 2011-11-18 šalys pasirašė Preliminarią sutartį dėl turto pirkimo pardavimo sutarties sudarymo Nr. 11/01/18, kuria UAB “Juvara” įsipareigojo parduoti pastato, esančio ( - ), sandėlio dalį ir per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo suformuoti šią pastato dalį kaip atskiras patalpas, o UAB “Litlis” įsipareigojo ją nupirkti. 2011-11-21 šalys pasirašė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią UAB “Litlis” išsinuomojo tą pačią pastato dalį iš UAB “Juvara” iki pastato dalies pardavimo pagal Preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį, bet ne ilgiau kaip iki 2012-06-31. Šioje pastato dalyje UAB “Litlis” ketino vykdyti sportinę, pramogų ir poilsio organizavimo veiklą, kuriai pradėti buvo pateikęs paraišką, siekiant gauti paramą pagal NMA projektą „Parama verslo kūrimui ir plėtrai”.

52012-03-29 Pranešimu BUAB “Juvara” administratorius informavo UAB “Litlis” apie tai, kad uždarajai akcinei bendrovei „Juvara” iškelta bankroto byla, o tarp šalių sudarytos Preliminarioji ir Nuomos sutartys yra nutraukiamos. Kadangi BUAB “Juvara” nevykdė Preliminarios sutarties sąlygų, t. y. Prelimarioji sutartis neįvykdyta dėl jos kaltės ir išnuomotų patalpų nesuformavo kaip atskiro objekto, kreditorius UAB “Litlis” reikalauja sutartinių netesybų pagal Preliminarios sutarties 3.4 punktą – 200 000 Lt, o pagal 6.2 punktą –1000 Lt, viso 201 000 Lt.

6Bankroto administratorius nurodė, kad teismui pateiktas tvirtinti 692 560,04 Lt dydžio UAB “Litlis” finansinis reikalavimas, apima netesybas (201 000 Lt), kurios, vadovaujantis CK

76.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d., yra įskaitomos į nuostolius. Todėl papildomos 201 000 Lt netesybų sumos patvirtinimas neleistinai privilegijuotų vieno kreditoriaus statusą, lyginant su kitais. Kadangi kreditorius nėra pateikęs įrodymų dėl to, jog būtų patyręs daugiau nuostolių, negu teismui pateiktas tvirtinti 692 560,04 Lt kreditorinis reikalavimas, laikytina, jog kreditorius neįrodė savo finansinio reikalavimo dalies pagrįstumo, todėl nėra pagrindo tenkinti jo prašymo.

8Atsiliepimu į ieškovo prašymą (109–110 b. l.) UAB “Litlis” prašo atmesti ieškovo prašymą, dalyje dėl 200 000 Lt kreditorinio reikalavimo netvirtinimo. Nurodo, kad atsakovo patirtas 690560 Lt nuostolis grįstas faktine aplinkybe, t. y. tuo, kad dėl ieškovo veiksmų, nutraukiant 2011 m. lapkričio 18 d. preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, UAB “Litlis” laikytinas formaliai neatitinkančiu ES paramos skyrimo taisyklėse numatytų reikalavimų (turėti reikiamas patalpas nuosavybės teise). Tuo tarpu atsakovo reikalaujamos sumokėti 200 000 Lt netesybos yra pagrįstos kitu faktiniu pagrindu, t. y. 2011 m. lapkričio 21 d. nuomos sutarties sąlygos 3.4. p. neįvykdymu, kurios nevykdymas neturi ryšio su patirtu 690560 Lt nuostoliu. Nuostolis patirtas dėl preliminarios sutarties nutraukimo, o netesybos reikalaujamos dėl nuomos sutartyje numatytos sąlygos neįvykdymo. Teisės reikalauti nuostolių atlyginimo ir teisė reikalauti sumokėti netesybas atsiranda iš skirtingų sutarčių, todėl netesybų įskaitymo į nuostolius principas negali būti taikomas.

9Pranešime dėl nedalyvavimo teismo posėdyje (107 b. l.) bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo R. D. prašė tenkinti jo pateiktą prašymą ir nurodė, kad teismo posėdyje jis nedalyvaus, o visas bylos aplinkybes išdėstė prašyme.

10Kreditorius UAB “Litlis” teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį jis informuotas tinkamai (106 b. l.).

11BUAB „Juvara“ bankroto administratoriaus prašymas tenkintinas.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui UAB „Juvara“ 2012 m. vasario 24 d. nutartimi iškelta bankroto byla, 2012-06-12 nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, tame tarpe kreditoriaus UAB „Litlis“ 692 560,04 Lt kreditorinis reikalavimas (c. b. Nr. B2-598-124/2012). Teisme gautas BUAB „Juvara“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens R. D. prašymas netvirtinti likusios kreditoriaus UAB „Litlis“ finansinio reikalavimo dalies, t. y. 201 000 Lt.

13Iš teismui pateiktos Preliminarios sutarties dėl turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (toliau – Preliminari sutartis) matyti, kad šalys 2011-11-18 pasirašė Preliminarią sutartį, kuria ieškovas UAB “Juvara” įsipareigojo parduoti pastato, esančio Telšių g. 4C, Rainių k., Telšių raj. sav., sandėlio dalį ir per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo suformuoti šią pastato dalį kaip atskiras patalpas, o UAB “Litlis” įsipareigojo ją nupirkti. Minėtos sutarties 6.2 punkte šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu sutartis nevykdoma dėl UAB “Juvara” kaltės, UAB “Juvara” įsipareigoja būsimam pirkėjui (UAB “Litlis”) sumokėti 1000 Lt baudą (18–19 b. l.).

142011-11-21 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi šalys susitarė, kad UAB “Juvara” išnuomoja kreditoriui tą pačią pastato dalį, kuri bus parduota UAB -ei “Litlis” pagal Preliminarią sutartį. Minėtos sutarties 3.4 punkte šalys susitarė, kad patalpos pagal Preliminarią sutartį turėtų būti atskirtos į patalpas, kurių išskaidymo principas ir plotas atitiktų sutarties 1.1p. aprašą. Jeigu nuomotojas neatskiria patalpų iki 2012 m. liepos 1 d. ar atsisako jas parduoti, jis įsipareigoja sumokėti nuomininkui (UAB “Litlis”) 200 000 Lt dydžio netesybas (21 b. l.).

15Pagal Preliminarios sutarties 5.1 punktą Pirkimo-pardavimo sutartis tarp šalių turėjo būti pasirašyta ne vėliau kaip 2012-06-31, tačiau UAB “Juvara” prisiimtų įsipareigojimų pagal Preliminarią sutartį nevykdė – nesuformavo atskiro nekilnojamojo turto vieneto ir neužregistravo jo VĮ Registrų centre ir iki 2012-12-30 nesudarė pirkimo-pardavimo sutarties (sutarties 3.4 p., 5.1 p.). Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovui UAB “Juvara” iškelta bankroto byla. Auksčiau minėtų sutarčių pagrindu UAB “Litlis” reikalauja patvirtinti 201 000 Lt kreditorinį reikalavimą.

16Iš pateikto UAB “Litlis” finansinio reikalavimo matyti, kad kreditorius reikalauja sutartyse numatytų 201 000 Lt netesybų, pagal Preliminarios sutarties 6.2 punktą ir pagal Negyvenamų patalpų nuomos sutarties 3.4 punktą (19, 21 b. l.).

17LR CK 6.71 straipsnis, reglamentuojantis sutartines netesybas numato, kad netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius

18sutartinius įsipareigojimus. Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 straipsnio 1, 3 d.). Minėto straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tuo atveju, kai yra pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Tokia pati nuostata reglamentuota ir LR CK 6.258 str. 2 dalyje. Teismų praktikoje CK 6.73 straipsnio 1 dalies normoje įtvirtintas netesybų ir nuostolių santykis aiškinamas kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis byloje AB „Kauno energija“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005 ir kt.). Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad netesybų įskaitymo esmė yra ta, jog kreditoriui reikalaujant netesybų ir nuostolių, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Tais atvejais, kai nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal LR CK 6.73 straipsnio 1 dalį priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą. Kai reikalaujama sutartinių netesybų suma viršija priteistinus nuostolius, teismas priteisiamas sumas nustato tokia tvarka: į priteistiną nuostolių sumą įskaito ją atitinkančią sutartinių netesybų sumą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis); sprendžia klausimą dėl likusių sutartinių netesybų dydžio mažinimo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) ir nustato galutinę priteisiamą netesybų sumą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-12 nutartis, c. b. Nr. 3K-7-304/2007).

19Iš Preliminariosios sutarties turinio matyti, kad UAB „Litlis“ įsipareigojo nupirkti pastatą iš UAB „Juvara“ prieš pasirašant sutartį, siekdamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (sutarties 4. 1.p.). Byloje pateikti duomenys, kad paraiška paramai gauti buvo pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM (27 – 99 b. l.). Atsakovui UAB „Litlis“ parama nebuvo suteikta, nes jis laikytas kaip formaliai neatitinkančiu ES paramos skyrimo taisyklėse numatytų reikalavimų (turėti patalpas nuosavybės teise) dėl ieškovo veiksmų, todėl ieškovui pareiškė kreditorinį reikalavimą, susijusį su patirtais nuostoliais ir išlaidomis. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius UAB „Litlis“ pareiškė 893 560,04 Lt kreditorinį reikalavimą, kurio dalį sudaro 690 560 Lt nuostoliai dėl negautos paramos. Bankroto administratorius, sutikdamas su 690 560 Lt kreditorinio reikalavimo dalimi kreditorių UAB „Litlis“ įtraukė į kreditorių sąrašą.

20Iš kreditorinio reikalavimo matyti, kad kreditoriaus UAB „Litlis“ reikalaujamų 690 560 Lt nuostolių suma dėl negautos paramos yra didesnė nei sutartimi nustatytų netesybų suma (201 000 Lt), todėl vadovaujantis LR CK 6.73 str. 1 dalimi, netesybos yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą: 201 000 Lt dydžio netesybų suma įskaitoma į kreditoriaus faktiškai patirtų nuostolių 690 560 Lt sumą.

21Vadovaujantis auksčiau nurodytais motyvais, bankroto administratoriaus prašymas tenkintinas – UAB “Litlis” 201 000 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas netvirtintinas.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

23Netvirtinti BUAB „Litlis“ 201 000 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo.

24Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Šiaulių apygardos teisme gautas bankrutuojančios UAB „Juvara“ bankroto... 3. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad Šiaulių apygardos... 4. Prašyme administratorius nurodė, kad 2011-11-18 šalys pasirašė... 5. 2012-03-29 Pranešimu BUAB “Juvara” administratorius informavo UAB... 6. Bankroto administratorius nurodė, kad teismui pateiktas tvirtinti 692 560,04... 7. 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d., yra įskaitomos į nuostolius. Todėl... 8. Atsiliepimu į ieškovo prašymą (109–110 b. l.) UAB “Litlis” prašo... 9. Pranešime dėl nedalyvavimo teismo posėdyje (107 b. l.) bankroto... 10. Kreditorius UAB “Litlis” teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį jis... 11. BUAB „Juvara“ bankroto administratoriaus prašymas tenkintinas.... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui UAB „Juvara“ 2012 m. vasario 24... 13. Iš teismui pateiktos Preliminarios sutarties dėl turto pirkimo-pardavimo... 14. 2011-11-21 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi šalys susitarė, kad UAB... 15. Pagal Preliminarios sutarties 5.1 punktą Pirkimo-pardavimo sutartis tarp... 16. Iš pateikto UAB “Litlis” finansinio reikalavimo matyti, kad kreditorius... 17. LR CK 6.71 straipsnis, reglamentuojantis sutartines netesybas numato, kad... 18. sutartinius įsipareigojimus. Netesybos gali būti nustatomos už prievolės... 19. Iš Preliminariosios sutarties turinio matyti, kad UAB „Litlis“... 20. Iš kreditorinio reikalavimo matyti, kad kreditoriaus UAB „Litlis“... 21. Vadovaujantis auksčiau nurodytais motyvais, bankroto administratoriaus... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 str.,... 23. Netvirtinti BUAB „Litlis“ 201 000 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo.... 24. Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...