Byla 2-1526/2010
Dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria panaikintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų era“ kreditorių komiteto nutarimas, bankroto byloje Nr. B2-130-260/20109

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų era“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria panaikintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų era“ kreditorių komiteto nutarimas, bankroto byloje Nr. B2-130-260/20109.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Pramogų era“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, o 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi patvirtino atsakovo kreditorių sąrašą ir jų kreditorinius reikalavimus.

5Kreditorius UAB „Buitmena“ 2010-02-05 pateikė teismui skundą ir prašė panaikinti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009-12-01 nutarimą, kuriuo bankroto administratorius buvo įpareigotas su UAB „Kalnėnų era“ sudaryti pastato bei žemės sklypo, esančių Kalnėnų g. 1, Alytuje, pirkimo – pardavimo sutartį. Teigė, kad paminėtą pastatą buvo siekiama parduoti už 5 900 000 Lt dvejose neįvykusiose varžytinėse, todėl kreditorių komiteto 2009-10-01 posėdžio metu buvo priimtas nutarimas jį parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, nurodant, kad tokius pasiūlymus galima teikti iki 2009-11-30, sumokant 10 procentų siūlomos kainos dydžio depozitą. Iš viso buvo gauti du pasiūlymai: 2009-11-30 šio komiteto nario UAB „Mavista“ pasiūlymas – už 550 000 Lt bei 2009-11-30 UAB „Kalnėnų era“ pasiūlymas – už 551 400 Lt.

6Teigė, jog skundžiamas nutarimas yra neteisėtas, nes pastatą bei žemės sklypą, kurio rinkos kaina yra virš 3 000 000 Lt, buvo nutarta parduoti už nepagrįstai mažą kainą. Be to, kreditorių komitetas 2009-10-01 nutarimu sprendė tik dėl pastato pardavimo tvarkos, tuo tarpu bankroto administratorius įpareigotas sudaryti ne tik pastato, bet ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį. Kreditorius nurodė, kad pastatas bei žemės sklypas yra vienintelis bendrovės nekilnojamasis turtas, kurį realizavus, galima tikėtis, jog reikalavimai nors iš dalies būtų patenkinti, todėl šis nutarimas iš esmės pažeidžia jo ir kitų kreditorių teises bei teisėtus interesus.

7Pažymėjo, kad galimas pirkėjas UAB „Kalnėnų era“ yra kontroliuojamas kreditorių komiteto narių, kurie kartu yra šios bendrovės valdymo organai, šią bendrovę 2009-11-25 įsteigę būtent tik šio sandorio įvykdymui, todėl šis nutarimas yra priimtas nesąžiningų komiteto narių.

8Atsakovas BUAB „Pramogų era“ atsiliepime prašė skundą atmesti. Atsakovo nuomone, atsižvelgiant į turto būklę ir nekilnojamojo turto rinkos pokyčius, taip pat į būtinumą mažinti bankrutuojančios įmonės administravimo, pastato išlaikymo išlaidas, kreditorių komitetas pasiūlytą kainą teisingai laikė protinga ir pagrįsta. Teigė, kad kreditorius nepateikė jokių įrodymų, kad turtą būtų galima parduoti brangiau, nenurodė konkrečių pirkėjų, norinčių įsigyti šį turtą už didesnę nei pasiūlyta kaina.

9Trečiasis asmuo „Kalnėnų era“ su pateiktu skundu nesutiko.

10Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi skundą patenkino ir panaikino 2009-12-01 kreditorių komiteto nutarimą. Be to, įpareigojo bankroto administratorių sušaukti BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą spręsti dėl turto pardavimo tvarkos. Teismas konstatavo, kad kreditorių komitetas už didžiausią pasiūlytą kainą nutarė parduoti tik pastatą, pasiūlymai taip pat buvo pateikti tik dėl pastato, tuo tarpu skundžiamu nutarimu už nurodytą kainą buvo nuspręsta parduoti kartu su žemės sklypu, kurį bendrovė 2009-06-18 įsigijo jau turėdama bankrutuojančios įmonės statusą tam, kad būtų lengviau parduoti pastatą. Tuo remdamasi teismas padarė išvadą, jog naujai suformuotas nekilnojamojo turto objektas – žemės sklypas su pastatu, nebuvo pardavinėjamas varžytinėse ir viešai apie tai nebuvo skelbiama, be to 551 400 Lt pardavimo kaina yra nepagrįstai maža, todėl skundžiamas nutarimas neteisėtas ir pažeidžia kreditorių interesus. Kartu teismas nustatė, kad pagal kreditorių komiteto nutarimą potencialus pastato pirkėjas į pardavėjo sąskaitą privalėjo įnešti tik 10 procentų siūlomos pirkimo kainos, tuo tarpu UAB „Kalnėnų era“ teikdama pasiūlymą įnešė 120 000 Lt. Tai, teismo nuomone, taip pat leidžia spręsti, kad pats pirkėjas ketino pirkti pastatą už žymiai didesnę kainą nei nutarė komitetas.

11Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Kalnėnų era“ prašo šią teismo nutartį panaikinti, klausimą išspęsti iš esmės ir skundą atmesti. Skunde rašoma:

121. Teismas neatsižvelgė į tai, jog parduodamas turtas nėra paklausus, o pasiūlyta jo pirkimo kaina atitiko realias esamas rinkos sąlygas ir sudaro net 57 procentus Nekilnojamojo turto registre nurodomos šio objekto 2007 metų rinkos kainos. Teismas taip pat nevertino tos aplinkybės, kad UAB „Kalnėnų era“ yra pagal įstatymų reikalavimus įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, o įstatyme nėra numatyto draudimo bankrutuojančios įmonės kreditoriams, jų atstovams ar kreditorių komiteto nariams dalyvauti kitų įmonių veikloje, būti kitų įmonių dalyviais ar valdymo organų nariais, todėl pasiūlymas įsigyti turtą negali būti vertinamas kaip nesąžiningas.

132. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pasiūlyme papildomai turėjo būti nurodyta ir žemės sklypo kaina, nes vadovaujantis CK 6.394 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pardavėjas, kuris yra ir žemės sklypo savininkas, pagal pastato pirkimo – pardavimo sutartį kartu su nuosavybės teise į pastatą pirkėjui perduoda ir nuosavybės teisę į tą žemės sklypą. Be to, sklypas yra suformuotas tik pastato eksploatavimui ir negali būti naudojamas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, apeliantas jo neketina parduoti ir ruošia Prekybos ir pramogų verslo planą.

143. Teismas apie kainos realumą be pagrindo sprendė pagal įmokos dydį, nes depozitas buvo sumokėtas iš anksto, dar nežinant UAB „Kalnėnų era“ valdybos sprendimo dėl konkrečios kainos.

154. Teismas nepagrįstai sprendė dėl atsakovo kreditorių interesų pažeidimo, nes nenurodyti tokios išvados motyvai. Priešingai, kreditorių interesai būtų pažeisti nepardavus šio turto.

165. Teismas, nurodęs sušaukti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo tvarkos, pažeidė bankroto procedūras, taip pat kreditorių interesus, nes galioja kreditorių komiteto 2009-10-01 nutarimas dėl turto pardavimo už didžiausią pasiūlytą kainą.

17Atsiliepimu kreditorius UAB „Buitmena“ prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, jog apeliantas nepagrįstai remiasi CK 6.394 straipsnio nuostatomis, nes nei kreditorių komiteto sprendimuose, nei skelbimuose nebuvo pranešta apie pastato su žemės sklypu pardavimą, todėl pirkėjas negalėjo tikėtis, kad žemės sklypo kaina įskaičiuojama į bendrą kainą. Kreditoriaus nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad pasiūlyta kaina sudaro 57 procentus 2007 m. rinkos kainos, nes į ją neįskaičiuota žemės sklypo kaina. Pardavus turtą už nepagrįstai mažą kainą, kreditoriams neliks lėšų, iš kurių būtų atlygintos skolos jiems, o tai yra jų interesų pažeidimas.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui išspręsti, surinktus įrodymus ištyrė bei įvertino laikydamasis CPK 176 – 185 straipsniuose nustatytų taisyklių, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialinės bei proceso teisės normas ir, patenkindamas kreditoriaus UAB „Buitmena“ skundą dėl 2009-12-01 BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo buvo nuspręsta parduoti nekilnojamąjį turtą – pastatą ir žemės sklypą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 302 str., 263 str. 1 d.).

20Apeliantas teigia, kad teismas neatsižvelgė į esamas nekilnojamojo turto pardavimo rinkos sąlygas, į tai, jog parduodamas turtas yra nepaklausus, taip pat nesutinka su teismo išvada, kad pateiktame pasiūlyme dėl pastato pirkimo papildomai turėjo būti nurodyta ir apie žemės sklypo pardavimą. Teisėjų kolegija šiuos argumentus atmeta kaip nepagrįstus (CPK 178 str.).

21Kaip žinoma, bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu likviduoti įmonės skolininkės skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio uždelsimo atsiskaityti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005, Finansų ministerija, atstovaujama AB „Turto bankas”, prieš likviduojamą AB „Oruva” ir kt.). Pagal Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytą reglamentavimą bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas laikantis nustatytų reikalavimų ir kuo didesne kaina. Tai lemia tiek pačios įmonės, tiek jos kreditorių interesai.

22Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas BUAB „Pramogų era“ jau po to, kai buvo paskelbta apie pastato pardavimą ir neįvykus 2009-03-31 bei 2009-04-14 varžytynėms, nes neatsirado pirkėjų, 2009-06-18 įsigijo žemės sklypą, ant kurio stovėjo pardavinėjamas pastatas. Tačiau apie naujai suformuoto kokybiškai naujo nekilnojamojo turto objekto, tai yra pastato su žemės sklypu, pardavimą viešai nebuvo skelbiama ir šis turtas varžytinėse nebuvo pardavinėjamas. Kreditorių komitetas 2009-10-01 nutarimu nusprendė pastatą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą (t. 16, b. l. 27). Tuo tarpu byloje esantis UAB „Kalnėnų era“ 2009-11-30 pasiūlymas patvirtina, kad 551 400 Lt kaina buvo siūloma tik už pastatą (t. 16, b. l. 31). Nežiūrint to, kreditorių komitetas skundžiamu 2009-12-01 nutarimu bankroto administratorių įpareigojo sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „Kalnėnų era“ dėl viso objekto pardavimo. Todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šias aplinkybes sprendžia, jog teismas teisingai konstatavo, kad 2009-12-01 kreditorių komiteto nutarimas buvo priimtas pažeidžiant ĮBĮ nuostatas, nesilaikant bankroto procedūrų reikalavimų ir yra neteisėtas (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Teisėjų kolegijos nuomone, šios teismo išvados nepaneigia apelianto nurodyti teiginiai (CPK 185 str.).

23Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius, kad teismas neargumentavo savo išvados, jog skundžiamu nutarimu buvo pažeisti kreditorių interesai. Iš Lietuvos teismų informacinės elektroninės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog teismas yra patvirtinęs atsakovo BUAB „Pramogų era“ 1 168,1 Lt dydžio kreditorinius reikalavimus, tenkintinus pirmąja eile, 218 813,12 Lt – antrąja ir 4 811 783,71 Lt – tenkintinus trečiąja eile. Todėl kolegija sprendžia, jog teismas pagrįstai nurodė, kad pardavus minimą turtą už nepagrįstai mažą kainą, paneigiama galimybė kreditoriams kaip įmanoma greičiau atgauti bankrutuojančios įmonės skolas, o tai, kaip jau minėta šioje nutartyje, yra vieno iš esminių bankroto proceso tikslų pažeidimas (ĮBĮ 3 str.).

24Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas, nurodęs sušaukti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo tvarkos, pažeidė bankroto procedūras, nes yra galiojantis kreditorių komiteto 2009-10-01 nutarimas, kuriuo nutarta atsakovo turtą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą (CPK 178 str.). Teismui konstatavus, kad 2009-12-01 kreditorių komiteto nutarimas yra neteisėtas, būtina svarstyti dėl viso nekilnojamojo turto objekto, tai yra pastato ir žemės sklypo, pardavimo tvarkos, tuo tarpu 2009-10-01 kreditorių komiteto nutarimu buvo nustatyta tik pastato pardavimo tvarka. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, teismas, kuris, kaip žinoma, privalo būti aktyvus, pasinaudodamas jam ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalyje suteikta teise ir siekdamas išvengti galimo kreditorių komiteto narių šališkumo, teisėtai įpareigojo bankroto administratorių sušaukti minimą kreditorių susirinkimą (CPK 185 str.).

25Teisėjų kolegija nevertina ir nepasisako dėl kitų apelianto argumentų, susijusių su turto kainos pagrįstumu, atitikimu rinkos kainai ir kt., nes konstatavus nutarimo neteisėtumą, šie klausimai yra teisiškai nereikšmingi (CPK 185 str.).

26Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija trečiojo asmens UAB „Kalnėnų era“ atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 263 str. 1 d.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. Kreditorius UAB „Buitmena“ 2010-02-05 pateikė teismui skundą ir prašė... 6. Teigė, jog skundžiamas nutarimas yra neteisėtas, nes pastatą bei žemės... 7. Pažymėjo, kad galimas pirkėjas UAB „Kalnėnų era“ yra kontroliuojamas... 8. Atsakovas BUAB „Pramogų era“ atsiliepime prašė skundą atmesti. Atsakovo... 9. Trečiasis asmuo „Kalnėnų era“ su pateiktu skundu nesutiko.... 10. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi skundą patenkino ir... 11. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Kalnėnų era“ prašo šią teismo... 12. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, jog parduodamas turtas nėra paklausus, o... 13. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pasiūlyme papildomai turėjo būti... 14. 3. Teismas apie kainos realumą be pagrindo sprendė pagal įmokos dydį, nes... 15. 4. Teismas nepagrįstai sprendė dėl atsakovo kreditorių interesų... 16. 5. Teismas, nurodęs sušaukti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo... 17. Atsiliepimu kreditorius UAB „Buitmena“ prašo skundžiamą teismo nutartį... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 20. Apeliantas teigia, kad teismas neatsižvelgė į esamas nekilnojamojo turto... 21. Kaip žinoma, bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus... 22. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas BUAB „Pramogų era“ jau po to,... 23. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius, kad... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas,... 25. Teisėjų kolegija nevertina ir nepasisako dėl kitų apelianto argumentų,... 26. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija trečiojo asmens UAB... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 28. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą....