Byla 2-8831-613/2012
Dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo procese, suinteresuotieji asmenys: skolininkė L. K., išieškotojas UAB „Ūkio banko lizingas“, advokatė Asta Skujytė

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės L. P. prašymą dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo procese, suinteresuotieji asmenys: skolininkė L. K., išieškotojas UAB „Ūkio banko lizingas“, advokatė Asta Skujytė,

Nustatė

2išieškotojas UAB „Ūkio banko lizingas“ pateikė antstolei L. P. prašymą vykdomojoje byloje Nr. 0109/09/01471 paskirti skolininkės L. K. kuratore advokatę Astą Skujytę, kadangi skolininkės buvimo vieta nėra žinoma.

3Prašymas tenkintinas.

4Remiantis vykdomosios bylos Nr. 0109/09/01471 medžiaga, nustatyta, kad antstolė L. P. vykdo Kauno m. 6-ojo notaro biuro 2009-09-08 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 7473 dėl 7833,92 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės L. K., a. k. ( - ) išieškotojo UAB „Ūkio banko lizingas“, į. k. 234995490, naudai (v. b. l. 1, 4, 55). Vykdomajame dokumente nurodytu skolininkės gyvenamosios vietos adresu, ( - ), antstolės procesinių dokumentų įteikti skolininkei nepavyko (v. b. l. 35, 50). Gyventojų registro tarnybos ir VSDFV užklausose nėra nurodyta kitų adresų, kuriais skolininkei būtų galima įteikti procesinius dokumentus (v. b. l. 2, 7). 2009-09-29 Turto arešto aktu areštuoti skolininkei nuosavybės teise priklausantys kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai (v. b. l. 22-24).

5Civilinio proceso kodekso 601 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, išieškotojas turi teisę prašyti vykdymo vietos apylinkės teismą paskirti skolininko kuratorių. Asmuo kuratoriumi gali būti skiriamas tik jo paties sutikimu (CPK 39 str. 1 d., 601 str. 3 d.). Fizinio asmens kuratoriumi, kai yra galimybė, skiriamas šio fizinio asmens giminaitis arba sutuoktinis, tačiau jeigu tokios galimybės nėra, fizinio asmens kuratoriumi skiriamas advokatas (CPK 39 str. 1 d.).

6Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad yra pagrindas paskirti skolininkės L. K. kuratorių vykdomojoje byloje Nr. 0109/09/01471, kadangi jos buvimo vieta nėra žinoma. Kaip matyti iš GRT išrašo, skolininkė yra išsiskyrusi (v. b. l. 2). Duomenų apie kitus giminaičius, kurie sutiktų būti skolininkės kuratoriais, byloje nėra. Advokatė Asta Skujytė raštu patvirtino, kad ji sutinka būti paskirta skolininkės L. K. kuratore (v. b. l. 54). Byloje nėra jokių duomenų, kad advokatė A. Skujytė turėtų teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, kuris būtų priešingas skolininkės interesams (CPK 39 str. 4 d.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, skolininkės kuratore skirtina advoaktė A. Skujytė.

7Pažymėtina, kad kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą (CPK 39 str. 1 d.). Skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą (CPK 601 str. 4 d.). Skolininko kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimas mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininko turto (CPK 601 str. 5 d.).

8Apie skolininkės kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbtina specialiame interneto tinklalapyje (CPK 39 str. 2 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 39, 290, 291, 593, 601 straipsniais, teismas

Nutarė

10prašymą patenkinti.

11Paskirti vykdomojoje byloje Nr. 0109/09/01471 skolininkės L. K., a. k. ( - ) kuratore advokatę Astą Skujytę.

12Apie skolininkės kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbti specialiame interneto tinklalapyje.

13Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0109/09/01471 grąžinti antstolei L. P..

14Nutarties kopijas išsiųsti antstolei, išieškotojui ir kuratorei.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai