Byla 2-1628/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Futbolo klubo „Vėtra“ dalininko R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties panaikinimo, bankroto byloje Nr. B2-2542-450/2011 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui Futbolo klubui „Vėtra“ dėl bankroto bylos iškėlimo, kur tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais yra uždaroji akcinė bendrovė DnB NORD lizingas, tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui Futbolo klubui „Vėtra“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskirti UAB „Divingas“.

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartimi iškėlė Futbolo klubui „Vėtra“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“.

52011 m. kovo 28 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas Futbolo klubo „Vėtra“ dalininko R. S. atskirasis skundas, kuriuo apeliantas prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartį ir atsakovo atžvilgiu bankroto bylą nutraukti.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi R. S. nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti, t.y. pateikti duomenis (įrodymus) apie tai, kad pareiškėjas yra klubo dalininkas (savininkas), nurodyti aplinkybes, kokiu būdu pareiškėjas sužinojo apie bankroto bylos iškėlimą atskirajame skunde minimu terminu – 2011 m. kovo 25 d. Be to, teismas nutartyje nurodė, kad nors atskirojo skundo motyvuojamojoje dalyje pareiškėjas nurodė aplinkybes dėl termino atskirajam skundui praleidimo ir jo atnaujinimo, tačiau tokio prašymo atskirajame skunde nesuformulavo ir neteikė teismui.

72011 m. balandžio 5 d. gautas R. S. patikslintas atskirasis skundas, kuriame apeliantas papildomai pareiškė prašymą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi atsisakė priimti R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties panaikinimo. Nurodė, kad R. S., pateikdamas patikslintą atskirąjį skundą, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų aplinkybes, kad jis yra Futbolo klubo „Vėtra“ akcininkas (savininkas), todėl pareiškėjas neturi teisės paduoti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties panaikinimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantas R. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartį ir priimti apelianto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties panaikinimo. Nurodo, kad kartu su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties panaikinimo buvo pateiktas Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija apie juridinį asmenį Futbolo klubas „Vėtra“, iš kurio 5.4.5. punkto matyti, kad R. S. nuo 2006 m. birželio 20 d. iki 2011 m. kovo 21 d., t.y. iki tos dienos, kada atsakovui buvo iškelta bankroto byla, buvo Futbolo klubo „Vėtra“ valdybos pirmininkas, o nuo 2006 m. gegužės 25 d. yra juridinio asmens, asociacijos narys (dalininkas, akcininkas). Prie šio punkto nėra nurodyta, kad R. S., kaip nario statusas yra pasibaigęs, todėl teismas klaidingai nustatė, kad dokumentų, įrodančių, jog R. S. yra Futbolo klubo „Vėtra“ dalininkas ar narys, nėra pateikta.

12Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepimu į R. S., kurį laiko atsakovo atstovu, atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartį nepakeistą ir nurodo, kad apie teisme pradėtą bankroto bylos iškėlimo procesą buvo informuotas atsakovo direktorius G. R.. Todėl atsakovas Futbolo klubas „Vėtra“ nuo pat civilinės bylos nagrinėjimo pradžios turėjo domėtis bylos eiga ir sąžiningai naudotis jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, t.y. laiku pateikti byloje būtinus ir turimus įrodymus, vykdyti teismo nurodymus ir kitaip bendradarbiauti su teismu, kad byla būtų teisingai išspręsta kiek galima greičiau. Pažymi, kad atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui didėja, todėl nėra pagrindo teigti, kad įmonės mokumas ateityje atsistatys.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 str. 1 d.). CPK reglamentuoja kas yra dalyvaujantys byloje asmenys, Įmonių bankroto įstatyme nėra numatyta išimčių dėl dalyvaujančių byloje asmenų. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu ir 305 straipsniu atskirąjį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys.

15ĮBĮ 5 straipsnio pirmoji ir antroji dalis numato, kad bankroto byloje ieškovais gali būti kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas, likviduojamos įmonės likvidatorius. Atsakovu bankroto bylose laikytinas skolininkas, t.y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, pripažintini trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų, nes jie į bylą įstojo turėdami tikslą ne siūlyti bankroto bylos iškėlimą atsakovui, o patenkinti savo finansinius reikalavimus skolininkui jau iškeltoje bankroto byloje. Trečiųjų asmenų teises šie kreditoriai įgyja tik nuo teismo nutarties, kuria išspręstas jų reikalavimų įtraukimo į kreditorių reikalavimų sąrašą klausimas, priėmimo dienos. Teismo nutartyje iškelti bankroto bylą turi būti nurodyta dalyvaujančių byloje asmenų procesinė padėtis. Nustatant, ar kreditorius įgyja ieškovo, ar trečiojo asmens teises bei pareigas, reikia atsižvelgti į tai, ar jis į bylą įstojo turėdamas tikslą siūlyti bankroto bylos iškėlimą atsakovui, ar tik patenkinti savo finansinius reikalavimus skolininkui jau iškeltoje bankroto byloje. Pažymėtina kad kreditorius dalyvaujančio byloje asmens teises ir pareigas įgyja nuo įstojimo (įtraukimo) į bylos nagrinėjimą momento (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-174/2006). Teismas, atsižvelgdamas į suinteresuotų asmenų interesą pagrindžiančius įrodymus, pasirengimo bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimui stadijoje, gali nutartimi įtraukti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų ar su savarankiškais reikalavimais, taip pat bendraieškiais ir kitus asmenis. Tokiais atvejais šie asmenys taip pat įgyja dalyvaujančio byloje asmens statusą bankroto byloje.

16Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškimą (Vilniaus apygardos teisme gautas 2010 m. gruodžio 16 d.) dėl bankroto bylos iškėlimo Futbolo klubui „Vėtra“ teismui padavė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (b.l. 1-3). Ieškinyje trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų nurodyta Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija. Teismas atskira nutartimi trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais pripažino UAB DnB NORD lizingas (b.l. 80). Apeliantas įstatymo nustatyta tvarka nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo Futbolo klubui „Vėtra“ ir nebuvo teismo nutartimi pripažintas byloje dalyvaujančiu asmeniu. Apelianto argumentai, kad iš jo pateikto Juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog nuo 2006 m. birželio 20 d. iki 2011 m. kovo 21 d. buvo Futbolo klubo „Vėtra“ valdybos pirmininkas, o nuo 2006 m. gegužės 25 d. yra juridinio asmens narys, ir todėl jis turi teisę paduoti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria įmonei buvo iškelta bankroto byla, panaikinimo, atmestini, kaip nepagrįsti, kadangi šis rašytinis įrodymas nepatvirtina, kad jis bankroto byloje yra dalyvaujantis asmuo.

17Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas R. S. kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu ne Futbolo klubo „Vėtra“ vardu, o savo vardu (b.l. 156-159). Juridinio asmens vardu teisme bylas paprastai veda juridinio asmens vadovas (CPK 55 str. 1 d.). Juridinio asmens veiklos ar kiti dokumentai gali nustatyti ir juridinio asmens dalyviui teisę vesti bylą juridinio asmens vardu. ĮBĮ nenustato šios taisyklės išimčių. Duomenų apie tai, kad atsakovo Futbolo klubo „Vėtra“ narys R. S. gali juridinio asmens vardu vesti bylą teisme, nėra. Iš apelianto pateikto Juridinių asmenų registro išrašo (b.l. 185-192) matyti, kad Futbolo klubo „Vėtra“ vardu veikia vadovas, kaip vienasmenis atstovas (Juridinių asmenų registro išrašo 7.1. p.), atsakovo vadovu nuo 2010 m. rugsėjo 27 d. iki 2011 m. kovo 21 d., kol nebuvo paskirtas Futbolo klubo „Vėtra“ administratorius, buvo G. R. (Juridinių asmenų registro išrašo 5.3.1. p.), todėl tik jis atsakovo vardu galėjo pateikti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria atsakovui buvo iškelta bankroto byla, panaikinimo. Todėl apeliantas, būdamas įmonės valdybos pirmininku ir juridinio asmens nariu, neturėjo įgaliojimų veikti atsakovo vardu, nes byloje nėra duomenų apie jo galimybę atsakovo vardu vesti bylą teisme.

18Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje nurodytas išimtis (CPK 338 str.). Atskirąjį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 305 str., 338 str.). Neįtraukto į bylą dalyvauti asmens paduotą atskirąjį skundą atsisakytina priimti CPK 315 straipsnio antrosios dalies 2 punkto pagrindu. Todėl pirmosios instancijos teismas 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti R. S. atskirąjį skundą.

19Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ar pakeisti, ir nusprendžia, kad apelianto atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartimi iškėlė Futbolo klubui... 5. 2011 m. kovo 28 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas Futbolo klubo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi R. S. nustatė terminą... 7. 2011 m. balandžio 5 d. gautas R. S. patikslintas atskirasis skundas, kuriame... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi atsisakė priimti... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Apeliantas R. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepimu į R. S., kurį laiko... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos... 15. ĮBĮ 5 straipsnio pirmoji ir antroji dalis numato, kad bankroto byloje... 16. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškimą (Vilniaus apygardos teisme gautas... 17. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas R. S. kreipėsi į teismą su atskiruoju... 18. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 19. Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....