Byla 2A-1252-524/2013
Dėl skolos priteisimo, išvadą teikiančios institucijos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Ryšių reguliavimo tarnyba, bei ieškovo apeliacinį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2013-04-08 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. 2-32-906/2013 pagal ieškovo TEO LT, AB ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos priteisimo, išvadą teikiančios institucijos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Ryšių reguliavimo tarnyba, bei ieškovo apeliacinį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2013-04-08 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo 3 293,82 Lt skolos, 5 proc. dydžio procesines palūkanas. Nurodė, kad atsakovui teikė septynias paslaugas trimis skirtingais adresais. Atsakovas nustojo mokėti už suteiktas paslaugas, paskutinę įmoką sumokėjo 2011-06-12, todėl ieškovas 2011-11-17 nutraukė paslaugų teikimą. Atsakovo įsiskolinimą sudaro skola už suteiktas fiksuoto telefono ryšio, interneto prieigos, daugiakanalės televizijos paslaugas, suteiktos nuolaidos ir įrangos mokestis.

4Skuodo rajono apylinkės teismas 2013-04-08 ieškinį tenkino iš dalies: ieškovui iš atsakovo priteisė 576,24 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-01-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 61,04 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas nurodė, kad nors ieškovas visus reikalavimus įvardija kaip skolą už paslaugas, tačiau iš apskaičiavimo lentelės matyti, jog reikalaujamą sumą sudaro ne tik įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, bet ir kiti reikalavimai, t. y. 12,19 Lt delspinigiai, 2 391,44 Lt už suteiktas nuolaidas, 299 Lt už negrąžintą įrangą.

5Dėl reikalavimo priteisti 299 Lt už negrąžintą įrangą teismas nurodė, jog ši prievolė kildinama iš Daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo privatiems klientams taisyklių, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pasirašytinai supažindintas su šiomis taisyklėmis. Tokiomis aplinkybėmis, teismo nuomone, vartotojui nebuvo aišku, kad įranga suteikiama naudotis ir lieka ieškovo nuosavybė, taip pat kad vartotojas turi prievolę grąžinti įrangą savo iniciatyva nutrūkus sutartiniams santykiams. Ieškovas galėjo pareikalauti grąžinti įrangą pranešime apie sutarties nutraukimą, tačiau nėra įrodymų, jog atsakovas apie sutarties nutraukimą buvo informuotas. Teismas padarė išvadą, kad esant nepakankamai aiškiems sutartiniams santykiams, nesant aiškaus rašytinio susitarimo dėl įrangos perdavimo, naudojimo, disponavimo bei grąžinimo, nesant aiškių CPK XXII skyriuje nustatytų bei sutartyje aptartų civilinės atsakomybės sąlygų, šis reikalavimas netenkintinas, tačiau šis sprendimas neužkerta kelio ieškovui reikalauti iš atsakovo grąžinti daiktą natūra.

6Vertindamas reikalavimą dėl 2 391,44 Lt suteiktų nuolaidų priteisimo, teismas padarė išvadą, kad ši prievolė atitinka netesybų pobūdį, todėl jai taikytinos susitarimo dėl netesybų formą reglamentuojančios taisyklės (CK 6.72 str.) ir šios formos nesilaikymo pasekmės (CK 1.93 str. 2 d.). Kadangi užsakymuose nėra aiškiai aptartos netesybos (tiek suteikto nuolaidos, tiek ir delspinigiai), detalesnis jų reglamentavimas perkeltas į taisykles ir akcijas, kurios nepateiktos prie sutarties, teismas padarė išvadą, kad nesilaikyta rašytinės formos reikalavimo ir sandorio dalis, susijusias su netesybomis (tiek dėl suteiktų nuolaidų, tiek dėl delspinigių), pripažino negaliojančiomis, todėl ieškovo atitinkamos ieškinio dalies netenkino.

7Apeliaciniu skundu ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmesta dalis ieškinio, panaikinti ir dėl šių reikalavimų priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, kad teismas be pagrindo vienašališkai, nesant dviejų sutarties šalių prašymo ar ginčo dėl raštiškai prisiimtų įsipareigojimų taikyti nuolaidas ir dėl to nustatyti trumpiausius naudojimosi paslaugomis terminus, nusprendė, kad sandorio dalis dėl suteiktų nuolaidų laikytina negaliojančia. Tačiau teismas ieškovui priteisė 576,24 Lt už 2011 m. birželio–lapkričio mėn. suteiktas paslaugas pritaikydamas nuolaidas, o ne visą paslaugų kainą, kuri būtų netaikius nuolaidų. Pripažindamas sandorių dalis dėl nuolaidų bei delspinigių negaliojančiomis, pasekmes taikė tik vienai sandorio šaliai – atsakovui. Teismas netinkamai vertino šalių pasirašytas sutartis ir paslaugų užsakymus, nevertino aplinkybės, kad atsakovas turėjo galimybę užsakyti paslaugas be papildomų įsipareigojimų, kuomet ieškovas paslaugų įrengimo ir teikimo mokesčiams nebūtų taikęs nuolaidų. Atsakovas pasirinko įsipareigojimus naudotis paslaugomis nustatytą terminą pageidaudamas teikiamų paslaugų ir įrengimų nuolaidų, už suteiktas paslaugas mokėjo iki 211-06-12, gaunamų sąskaitų neginčijo, pretenzijų ieškovui dėl paslaugų kokybės, įkainių, taikomų nuolaidų ar prisiimtų įsipareigojimų nereiškė, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovo pasirašytuose paslaugų užsakymuose nurodyta, jog nutraukus paslaugų teikimą anksčiau nustatyto trumpiausio termino, abonentas turi sumokėti pagal akcijų sąlygas suteiktas nuolaidas, taip pat nurodyta, jog atsakovas yra susipažinęs su paslaugos teikimo sutarties ir taisyklių nuostatomis, paslaugos teikimo sąlygomis bei tarifais, su jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Dėl reikalavimo priteisti 299 Lt už įrangą apeliantas nurodo, kad teismo motyvai yra prieštaringi: teismas atmetė ieškovo reikalavimą tuo pagrindu, kad atsakovas nebuvo raštiškai tinkamai informuotas apie įrangos perdavimo ir grąžinimo tvarką, ir tuo pat metu nurodė, jog pasirašydamas daugiakanalės televizijos paslaugų užsakymą, atsakovas patvirtino susipažinęs su akcijos sąlygomis ir taisyklėmis. Be to, televizijos paslaugos užsakymo 5.6 punkte nurodyta perduodama įranga, modelis ir kiekis, t. y. atsakovo pasirašytame užsakyme nurodyta, kad įranga priklauso ieškovui. Atsakovui buvo išsiųsti 3 raštai apie susidariusį įsiskolinimą ir sutarties nutraukimą, tačiau net ginčui vykstant teisme atsakovas įrangos negrąžino. Atsakovui grąžinus įrangą, jo skola sumažėtų 299 Lt.

8Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Byloje nustatyta, kad ieškovė atsakovui laikotarpiu nuo 2008-07-21 iki 2011-11-17 teikė septynias paslaugas, trimis skirtingais adresais: ( - ), teikė viešojo fiksuotojo telefono ryšio ir interneto prieigos paslaugas – 2008-07-21 sutartis Nr. ERTV60454015-080721, 2008-07-28 sutartis Nr. ERTV60454015-080801, paslaugų užsakymai Nr. 3031280 ir Nr.26057547 (b. l. 22–25); ( - ), teikė viešojo fiksuotojo telefono ryšio ir interneto prieigos paslaugas – 2009-12-21 buvo pasirašyta sutartis Nr. ERTV60454015-091222, paslaugų užsakymai Nr. 27412202 ir Nr.27412205; ( - ), teikė fiksuoto telefono ryšio, interneto prieigos ir daugiakanalės televizijos paslaugas –2011-01-10 paslaugų užsakymai Nr. 28597985, Nr. 28597985 (b. l. 22–30).

11Sudarydamas paslaugų teikimo sutartis, atsakovas pasinaudojo ieškovo paslaugų privatiems klientams pardavimo skatinimo akcijomis (b. l. 53–61), kurių esmė yra ta, kad klientas įsipareigoja naudotis norima paslauga tam tikrą minimalų laikotarpį, o už tai gauna paslaugos, jos pajungimo kainų nuolaidas, taip pat jam suteikiama panaudai būtina paslaugai naudotis įranga arba suteikiama įrangos nuomos kainos nuolaida.

12Atsakovas už ieškovo teikiamas paslaugas mokėjo iki 2011-06-12, gaunamų sąskaitų, kuriose nurodomi paslaugų įkainiai, suteikiamos nuolaidos, neginčijo, pretenzijų ieškovui dėl teikiamų paslaugų kokybės, paslaugų įkainių, taikomų nuolaidų ar raštu prisiimtų įsipareigojimų neginčijo. Pareiškus ieškinį teisme, ieškovas atsiliepimo nepateikė.

13Atsakovas adresu ( - ), fiksuoto telefono ryšio paslaugos užsakyme (b. l. 29, 5 p.) pasinaudojo abonentams taikoma akcija „Pasiūlymai naujiems VOX klientams“ (b. l. 55, 56), pagal kurią atsakovui įsipareigojus naudotis paslauga ne trumpiau kaip 24 mėnesius iki 2012-12-22 (užsakymo 4.3 p.), 24 mėnesius iš eilės bus taikoma 50 proc. (14,96 Lt su PVM) nuolaida telefono linijos mokėjimo planui „Šalyje“ (mokestis be nuolaidos – 29,90 Lt), taip pat pritaikyta 100 proc. nuolaida telefono linijos įrengimo mokesčiui. Taip pat atsakovas interneto prieigos paslaugos užsakyme (b. l. 30, 6 p.) pasinaudojo abonentams taikoma akcija „ZEBRA Ruduo 2009: internetas visus metus 1 Lt/mėn“ (b. l. 54), pagal kurią atsakovui įsipareigojus naudotis paslauga ne trumpiau kaip 24 mėnesius iki 2012-12-22 (užsakymo 4.1 p.), 60 proc. nuolaida interneto įrengimo mokesčiui ir 85 proc. nuolaida belaidžio interneto pakuotės mokesčiui. Atsakovas adresu ( - ), fiksuotojo telefono ryšio, daugiakanalės televizijos, interneto paslaugų užsakymuose (b. l. 26, 27) taip pat pasinaudojo abonentams taikomomis akcijomis: „VOX žiema 2010“ (b. l. 59), pagal kurią 24 mėnesius iš eilės taikoma 19,90 Lt su PVM dydžio nuolaida fiksuoto ryšio pokalbių mokėjimo planui „Šalyje plius“ (mokestis be nuolaidos – 29,90 Lt) ir 100 proc. nuolaida linijos įrengimo bei mokėjimo plano pasirinkimo mokesčiams; televizijos „GALA žiema 2010“ (b. l. 60, 61), pagal kurią 12 mėnesių iš eilės taikoma 100 proc. nuolaida (35,00 Lt) televizijos mėnesio mokesčiui; interneto „ZEBRA“ 1 Lt visus metus“ (b. l. 58) atsakovo pasirinktam planui „Bazinis plius“, pagal kurią 12 mėnesių iš eilės taikoma 35,90 Lt nuolaida (mokestis be nuolaidos – 36,90 Lt), 100 proc. nuolaida interneto aktyvinimo ir 85 proc. nuolaida belaidžio interneto pakuotės mokesčiams.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo reikalavimą atsakovui grąžinti suteiktas nuolaidas vertino kaip reikalavimą priteisti netesybas. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 str.). Teismų praktikoje atskleistas netesybų ir nuostolių santykis – kreditorius gali reikalauti sutartinių netesybų, nuostolių atlyginimo remdamasis civilinę atsakomybę reglamentuojančiomis materialinės teisės normomis, nuostolių atlyginimo kartu su netesybomis. Netesybos nesutapatinamos su minimaliais nuostoliais – kreditorius turi teisę į protingo dydžio sutartines netesybas, netgi joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, skelbta „Teismų praktika“ Nr. 28).

15Byloje nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija mano, jog ieškovo reikalavimas dėl suteiktų nuolaidų atlyginimo laikytinas reikalavimu atlyginti nuostolius. Ieškovas yra pelno siekiantis juridinis asmuo, suteikė atsakovui nuolaidas turėdamas teisėtą lūkestį, kad atsakovas naudosis ieškovo teikiamomis paslaugomis nustatytą minimalų laikotarpį, per kurį bendra ieškovo gaunama nauda jam kompensuos suteiktas nuolaidas. Nėra protingo pagrindo manyti, kad ieškovas turėjo tikslą teikti paslaugas sumažintomis kainomis, nepriklausomai nuo naudojimosi laikotarpio, ar kad šios sumažintos kainos atitiko realią šios paslaugos kainą įprastomis sąlygomis, pavyzdžiui, 1 Lt mėnesio mokestis už interneto ryšio paslaugą visus metus. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie suteiktas nuolaidas, kurios laikytinos ieškovo nuostoliais. Ieškovas įrodė visų sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą, todėl suteiktos nuolaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 178, 185 str., CK 6.245–6.249 str., 6.256–6.262 str.).

16Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstomis pirmosios instancijos teismo išvadas, kad susitarimai dėl nuolaidų, delspinigių yra netinkamai įforminti, kadangi užsakymuose nėra aiškiai aptarti, detalesnis jų reglamentavimas perkeltas į taisykles ir akcijas, kurios nepateiktos prie sutarties. Visuose atsakovo pasirašytuose paslaugų užsakymuose nurodyta, jog nutraukus paslaugų teikimą anksčiau nustatyto minimalaus naudojimosi paslaugomis termino pabaigos, atsakovas įsipareigoja ieškovui atlyginti jam suteiktas nuolaidas, taip pat kad klientas yra susipažinęs su užsakomos paslaugos teikimo sutarties ir taisyklių nuostatomis, paslaugos teikimo sąlygomis (įskaitant ir atskirus pasiūlymus su juose nustatytais papildomais Abonento įsipareigojimais) bei tarifais, su jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Atsakovas nei iki, nei po bylos iškėlimo teisme jokių pretenzijų dėl sutartinių savo prievolių įforminimo pretenzijų nereiškė, nepateikė atsiliepimo nei į ieškinį, nei į apeliacinį skundą. Tokioje situacijoje pirmosios instancijos teismui nebuvo protingo pagrindo iš esmės preziumuoti (CPK 182 str. 4 p.), kad suteiktos nuolaidos ar nustatyti delspinigiai atsakovui buvo neaiškūs, kad su paslaugų teikimo taisyklėmis ar akcijų sąlygomis jis nebuvo susipažinęs, t. y. ex officio paneigti paties atsakovo parašu patvirtintas aplinkybes.

17Tais pačiais motyvais tenkintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti 299 Lt už daugiakanalės televizijos paslaugų teikimui suteiktą įrangą (b. l. 27, 5 p.), už kurią atsakovas privalo sumokėti Daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo privatiems klientams taisyklių 8.5 punkto pagrindu (b. l. 50), kadangi negrąžino įrangos per 5 kalendorines dienas nuo paslaugų teikimo sutarties nutraukimo dienos.

18Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas iš dalies keistinas panaikinant sprendimo dalį, kuria buvo netenkinta dalis ieškinio reikalavimų, ieškinį tenkinant visiškai (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 331 str. 6 d.).

19Kadangi ieškovo ieškinys tenkintas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos visos pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. pirmojoje instancijoje už ieškinį sumokėtas 99 Lt žyminis mokesti bei 250 Lt teisinės pagalbos išlaidų, taip pat už apeliacinį skundą sumokėtas 82 Lt žyminis mokestis, iš viso 431 Lt (CPK 93 str. 1, 5 d.).

20Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 str.,

Nutarė

21Skuodo rajono apylinkės teismo 2013-04-08 sprendimą pakeisti iš dalies.

22Panaikinti sprendimo dalį, kuria buvo netenkinta dalis ieškinio reikalavimų, ir šiuos reikalavimus tenkinti, sprendimą išdėstyti taip:

23priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ), ieškovui TEO LT, AB, įmonės kodas 121215434, 3 293,82 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3 293,82 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-01-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 431 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo 3 293,82 Lt skolos, 5... 4. Skuodo rajono apylinkės teismas 2013-04-08 ieškinį tenkino iš dalies:... 5. Dėl reikalavimo priteisti 299 Lt už negrąžintą įrangą teismas nurodė,... 6. Vertindamas reikalavimą dėl 2 391,44 Lt suteiktų nuolaidų priteisimo,... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo... 8. Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovė atsakovui laikotarpiu nuo 2008-07-21 iki... 11. Sudarydamas paslaugų teikimo sutartis, atsakovas pasinaudojo ieškovo... 12. Atsakovas už ieškovo teikiamas paslaugas mokėjo iki 2011-06-12, gaunamų... 13. Atsakovas adresu ( - ), fiksuoto telefono ryšio paslaugos užsakyme (b. l. 29,... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 15. Byloje nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija mano, jog ieškovo reikalavimas... 16. Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstomis pirmosios instancijos teismo... 17. Tais pačiais motyvais tenkintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti 299 Lt... 18. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas iš dalies... 19. Kadangi ieškovo ieškinys tenkintas visiškai, iš atsakovo ieškovui... 20. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 str.,... 21. Skuodo rajono apylinkės teismo 2013-04-08 sprendimą pakeisti iš dalies.... 22. Panaikinti sprendimo dalį, kuria buvo netenkinta dalis ieškinio reikalavimų,... 23. priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ), ieškovui TEO LT, AB,...