Byla 2S-1630-173/2010
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens S.A.M. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. birželio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) A.M. pareiškimą suinteresuotam asmeniui (skolininkei) S.A.M. dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2tenkindamas A.M. pareiškimą, Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010 m. kovo 30 d. nutartimi Nutarė 1) priverstinai išieškoti iš skolininkės S.A.M. 48000 Lt skolą, kurią sudaro 25000 Lt negrąžinta paskola bei 23000 Lt delspinigiai; bei 2) priverstinai parduoti iš varžytinių skolininkei priklausantį butą, esantį Kovo 11-osios g. 74, Kaune (b.l. 18).

32010 m. balandžio 8 d. skolininkė S.A.M. dėl šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo padavė CPK 306 str. 1 d. 3 p. reikalavimų neatitinkantį atskirąjį skundą, todėl Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi nustatė skolininkei terminą jiems pašalinti (b.l. 21-22). Kadangi nustatytu terminu trūkumai nebuvo pašalinti, 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi teismas atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžintinu (b.l. 23).

42010 m. gegužės 12 d. skolininkė S.A.M. padavė dar vieną atskirąjį skundą, kuriame nenurodė kokia yra skundžiama nutartis (b.l. 25). Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2010 m. gegužės 31 d. pašalinti ir šio atskirojo skundo trūkumus (b.l. 26).

52010 m. gegužės 31 d. skolininkė pateikė dar vieną atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 30 d. nutarties panaikinimo (b.l. 27). Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 1 d. nutartimi, 2010 m. gegužės 31 d. S.A.M. atskirąjį skundą atsisakė priimti, nes jis buvo paduotas praleidus įstatyme numatytą terminą (b.l. 29).

62010 m. birželio 9 d. skolininkė pateikė prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti dėl Hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 30 d. nutarties panaikinimo (b.l. 32-34). Prašyme nurodė, jog nors terminas ir buvo praleistas, tačiau visgi, CPK 306 str. 1 d. 3 p. reikalavimų neatitinkantis atskirasis skundas buvo paduotas 2010 m. balandžio 8 d., t.y., nepraleidus įstatyme numatyto 7 dienų termino. Skolininkė taip pat pažymėjo, jog terminas atskirajam skundui paduoti, buvo praleistas dėl to, jog su kreditoriumi norėta nesutarimus išspręsti taikiai.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartimi S.A.M. prašymą dėl praleisto procesinio termino atmetė. Teismas nurodė, jog prašymas dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, todėl sprendė, jog jis praleistas ne dėl svarbių priežasčių (b.l. 35).

82010 m. birželio 23 d. atskiruoju skundu skolininkė S.A.M. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio lld. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - priimti atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 30 d. nutarties panaikinimo (b.l. 36). Skunde nurodoma, jog apylinkės teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų neatitinkantis atskirasis skundas dėl Hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 30 d. nutarties, visgi buvo paduotas laiku. Nustačius terminą trūkumams pašalinti, byloje atsirado painiava, o šios civilinės bylos esminės Hipotekos skyriaus nutarties teisėtumas taip ir nebuvo patikrintas apeliacine tvarka.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo nutarties nekeisti. Nurodo, jog Hipotekos skyriaus nutartis buvo priimta 2010 m. kovo 30 d., todėl skolininkės abstraktaus pobūdžio prašymas ir neargumentuoti atskirieji skundai yra nesuderinami su greitu ir ekonomišku procesu. Kaip minėta, Hipotekos skyriaus nutartis buvo priimta prieš du mėnesius, o atsižvelgiant į teismų praktiką, sprendžiant klausimą dėl terminų atnaujinimo, būtina atsižvelgiant, kad kuo daugiau terminas praleistas, tuo svarbesnes turi būti jo praleidimo priežastys. Kreditorius taip pat pažymėjo, kad skolininkė pareiškime neargumentuotai prašo sumažinti delspinigių dydį, nes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartyje nurodyta, jog sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu, ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (civilinės bylos Nr. 3K-7-304/2007).

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais įstatymas įvairiems procesiniams veiksmams atlikti nustato tam tikros trukmės procesinius terminus. CPK 75 straipsnyje numatyta, jog teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam terminui jiems atlikti. Civilinio proceso teisės normos suteikia teismui teisę atnaujinti praleistus procesinius terminus. CPK 78 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Tačiau teisė atnaujinti praleistą procesinį terminą nėra absoliuti - šios teisės panaudojimas galimas ne visais, bet tam tikrais išimtiniais atvejais - būtent dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis. Įstatymas nustato, kad prašymas atnaujinti praleistą procesinį terminą turi būti pagrįstas, nurodant svarbias termino praleidimo priežastis: pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas, prie pareiškimo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (CPK 78 str. 4 d.).

13Prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti buvo grindžiamas tuo, kad procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų neatitinkantis skolininkės atskirasis skundas dėl to paties dalyko (Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 30 d. nutarties revizavimo) visgi buvo paduotas laiku. Nustačius terminą trūkumams pašalinti, byloje atsirado painiava, o šios civilinės bylos esminės Hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 30 d. nutarties teisėtumas taip ir nebuvo patikrintas apeliacine tvarka. Įvertinusi šiuos argumentus, kolegija pažymi, jog byloje dalyvaujantys asmenys, siekdami tinkamai įgyvendinti savo procesines teises, negali būti visiškai pasyvūs ir aplaidus, o neturint specialių teisinių žinių, įstatymuose numatyta, tvarka gali pasirikti atstovus (advokatus) ar kreiptis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo. Kadangi terminas apeliaciniam skundui dėl Hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 30 d. nutarties apskundimo nuo prašymo atnaujinti praleistą 7 dienų terminą buvo paduotas praėjus dviem mėnesiams, bei nenustačius kitų objektyvių, pateisinančių skolininkės negalimumą laiku pateikti atskirąjį skundą, priežasčių, kurioms esant būtų galimas procesinio termino atnaujinimas, kolegija spendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarties. Dėl išdėstytų argumentų, atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

142010 m. rugpjūčio 19 d. šioje byloje gautas apeliantės S.A.M. prašymas, kuriuo ji prašo pakeisti 2009 m. gegužės 11 d. sutartį tarp S.A.M. ir A. M. užrašant palūkanas, kaip pagrindinį atlygį už skolintus pinigus, panaikinti hipotekos institucijos nutartis, kaip prieštaraujančias 2009 m. gegužės 11 d. susitarimui su palūkininku ir gerai moralei, priteisti A.M. skolą ir palūkanas. Teisėjų kolegija dėl šio apeliantės prašymo nepasisako, kad tai nėra atskirojo skundo objektas. Kolegija išnagrinėjo S.M. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarties, kuria atmestas S.A.M. prašymas atnaujinti praleistą paduoti atskirąjį skundą dėl 2010 m. kovo 30 d. nutarties.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17 atskirąjį skundą atmesti. Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai