Byla B2-636-153/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kart-1“

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ogmios centras“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kart-1“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Ogmios centras“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kart-1“ dėl nemokumo, administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo partneriai“. Pareiškime nurodė, kad ieškovo naudai Vilniaus 1 apylinkės teismo priteistos 48 119,02 Lt skolos išsiieškoti nepavyko, antstolis grąžino vykdomąjį dokumentą, kadangi atsakovas neturi turto, iš kurio galimas išieškojimas.

3Prašymas iškelti bankroto bylą ir atlikti kitus numatytus bankroto įstatyme veiksmus, būtinus vykdyti bankroto procedūrą, tenkintinas.

4Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 5 d. nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tai gi, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atspindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui UAB “Kart-1“ jo registracijos adresu bei atsakovo administracijos vadovui M. B. gyvenamosios vietos adresu siųsta teismo 2011-12-23 nutartis dėl įpareigojimo pateikti įmonės dokumentus buvo grąžinta teismui su žyma, jog adresatai yra persikraustę (b.l. 60-61). Minėta teismo nutartis atsakovui UAB “Kart-1“ buvo siunčiama jo paskutinės žinomos buveinės adresu – Šilutės pl. 79, Klaipėda, tačiau pašto siunta buvo grąžinta teismui neįteikta, su žyma, jog atsakovas per nustatytą terminą pašto siuntos neatsiėmė. Juridinių asmenų registro duomenys rodo, jog atsakovas UAB “Kart-1“ yra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentus registrui už 2010 m. Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą atsakovui, vadovaujasi Juridinių asmenų registrui pateiktais atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentais bei teismo išreikalautais duomenimis apie atsakovo įsiskolinimą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir valstybės (savivaldybės) biudžetui bei fondams. Balanso už 2010 m. duomenimis, UAB “Kart-1“ turto vertė sudarė 199 867 Lt, mokėtinos skolos ir įsipareigojimai sudarė 240 164 Lt. Ilgalaikio turto įmonė turėjo už 107 053 Lt. VSDFV Alytaus skyriaus duomenimis 2012-01-03 dienai UAB “Kart-1“ valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įsiskolino 5 000,77 Lt (b.l.64). VMI patvirtino, kad UAB „Kart-1“ 2012-01-03 dienai valstybės (savivaldybės) biudžetui bei fondams nėra skolinga (b.l.67).

6Įvertinus turimus duomenis, matyti, kad UAB “Kart-1“ įsipareigojimai kreditoriams, pridėjus skolas Sodrai (245 165 Lt) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (99 933,5 Lt). Atsakovo UAB „Kart-1“ administracijos vadovas nepateikė rašytinių įrodymų, kurie paneigtų nustatytą aplinkybę. Remiantis šiomis nustatytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad UAB „Kart-1“ yra nemoki, todėl yra pagrindas UAB „Kart-1“ iškelti bankroto bylą, taikyti įmonės turtui laikinąsias apsaugos priemones siekiant užtikrinti būsimus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., CPK 177, 178 str.).

7Pagal ĮBĮ 11 str. 1 d. asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, gali pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą.

8Ieškovas prašė paskirti įmonės administratoriumi UAB „Bankroto administravimo partneriai“. Teismas neturi pagrindo nesutikti su pareiškėjo pasiūlymu. Administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (2012-01-04 raštas Nr.(6.20)A2-49) (b.l.66).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 10 str.1 d.,2 d.,13 d., 8 str.1 d., 9 str.5 d.1 p.,11 str. 4 d.-7 d.

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kart-1“ (į/k 302449192, reg. adresas Putinų g. 40A-20, 62321 Alytus).

11Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Kart-1“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto administravimo partneriai“ (į/k 302564700, Žalgirio g. 88-502, 09303 Vilnius, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr.196, išduotas LR Ūkio ministerijos 2011-01-21, remiantis Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos 2011-01-19 sprendimu Nr. B-1).

12Uždėti uždarajai akcinei bendrovei „Kart-1“ (į/k 302449192, reg. adresas Putinų g. 40A-20, 62321 Alytus), turtui areštą, galiosiantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos;

14Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Kart-1“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Pranešti apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei „Kart-1“ Alytaus rajono apylinkės teismui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui, Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

16Pavesti atlikti administratoriui šiuos veiksmus:

17pranešti per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos apie iškeltą bankroto bylą kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra valstybės vardu gautos paskolos arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, privalomojo socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės steigėjui ar įmonei atstovaujančiai institucijai;

18pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas. Pranešti antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

19Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.

20Nutartis gali būti skundžiama per 10 dienų nuo priėmimo per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovas UAB „Ogmios centras“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui... 3. Prašymas iškelti bankroto bylą ir atlikti kitus numatytus bankroto įstatyme... 4. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui UAB “Kart-1“ jo registracijos... 6. Įvertinus turimus duomenis, matyti, kad UAB “Kart-1“ įsipareigojimai... 7. Pagal ĮBĮ 11 str. 1 d. asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto... 8. Ieškovas prašė paskirti įmonės administratoriumi UAB „Bankroto... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 10 str.1 d.,2... 10. Iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kart-1“... 11. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Kart-1“ administratoriumi... 12. Uždėti uždarajai akcinei bendrovei „Kart-1“ (į/k 302449192, reg.... 13. Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą... 14. Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą... 15. Pranešti apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei... 16. Pavesti atlikti administratoriui šiuos veiksmus:... 17. pranešti per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą... 18. pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu... 19. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo... 20. Nutartis gali būti skundžiama per 10 dienų nuo priėmimo per šį teismą...