Byla 2-17-875/2013
Dėl I. J. pripažinimo neveiksniu, institucija teikianti išvadą Akmenės rajono savivaldybės administracija

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis, sekretoriaujant Ilonai Digrylienei, dalyvaujant pareiškėjui - prokurorui Žilvinui Šiurnai, suinteresuotajam asmeniui I. J., neviešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Akmenės rajono apylinkės prokuratūros pareiškimą dėl I. J. pripažinimo neveiksniu, institucija teikianti išvadą Akmenės rajono savivaldybės administracija,

Nustatė

2Prokuroras Žilvinas Šiurna palaiko pareiškimą ir prašo pripažinti neveiksniu ( - ) gimusį I. J., kuriam diagnozuotas ( - ).

3Suinteresuoto asmens I. J. prašo pripažinti sūnų I. J. neveiksniu, nes dėl ( - ) jis negali savimi pasirūpinti.

4Akmenės rajono savivaldybės administracija prašymo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, su pareiškėjo reikalavimais sutinka.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pripažinimas neveiksniu – tai procedūra, kuri lemia esminį žmogaus, kaip teisinių santykių subjekto, statuso pasikeitimą, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą socialiniais ir teisiniais padariniais iš esmės prilygstantį žmogaus, kaip asmens ir piliečio, eliminavimui iš kitų visuomenės narių tarpo: pripažintas neveiksniu asmuo praranda daugelį savo prigimtinių ir pilietinių teisių, tarp jų teisę disponuoti savo turtu bei tvarkyti su juo susijusius reikalus, teisę į darbą, santuoką, teisę balsuoti, rinktis gyvenamąją vietą, taip pat teisę keiptis į teismą bet kokiais klausimais, įskaitant ir klausimą dėl jo statuso peržiūrėjimo, o teismo paskirtas globėjas ir (ar) turto administratorius neapibrėžtam laikotarpiui tampa jo atstovu pagal įstatymą, sprendžiančiu visus su neveiksniu pripažintu asmeniu ir jo turtu susijusius klausimus be specialaus pavedimo (CK 3.240 straipsnio 1 dalis). Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, kad, sprendžiant žmogaus veiksnumo apribojimo klausimą, yra pavojus pažeisti fundamentalias asmens teises, todėl tokio proceso inicijavimui turi egzistuoti svarūs argumentai, o jo metu turi būti kreipiamas ypatingas dėmesys į tinkamą asmens, tariamai stokojančio veiksnumo, teisių apsaugą, privalo būti užtikrinamas teisingas bylos nagrinėjimas (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalis – teisė į teisingą bylos nagrinėjimą). Kadangi asmens teisinio veiksnumo atėmimas yra ypač sunkus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų asmens teisių apribojimas, taip pat Konvencijos 8 straipsnyje (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir kituose Konvencijos straipsniuose įtvirtintų teisių apribojimas, todėl asmuo gali būti pripažintas neveiksniu tik ypatingais atvejais – psichinis sutrikimas turi būti „tokio pobūdžio ar laipsnio“, kad pateisintų šios priemonės taikymą (žr., pvz., Shtukaturov v. Russia, no. 44009/05, 27 March 2008, § 94, Matter v. Slovakia, no. 31534/96, judgement of 5 July 1999; Bensaid v. United Kingdom, no. 44599/98, judgement of 6 February 2001), tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2008 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Sveikatos skyriaus prašymą, bylos Nr. 3K-3-370/2008,2007 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. L. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-328/2007). Kita labai svarbi nuostata, kurią yra pabrėžęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, – asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, taip pat yra dalyvaujantis byloje asmuo (CPK 464 straipsnio 1 dalis), todėl jis turi visas suinteresuoto asmens teises, o teismo, nagrinėjančio bylą dėl neveiksnumo nustatymo, pareiga – užtikrinti šių teisių teismo procese gerbimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. L. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-328/2007).

72013-01-14 teismo psichiatrijos ekspertizės akte Nr. ( - ) nurodoma, kad I. J. šiuo metu serga ( - ). Jis negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.

8Atsižvelgiant į pareiškėjo ir suinteresuotojo asmens paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškimas dėl I. J. pripažinimo neveiksniu tenkintinas.

9I. J. negali teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, todėl jis pripažintinas neveiksniu.

10Sprendimui įsiteisėjus panaikintina 2012-06-21 nutartimi paskirta rūpyba I. J..

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 14 p., 279 str. 1 d., 442 str. 1 d. 3 p., 462 str. 1d., 463 str. 1d. 2p., 465 str., 468 str. 1 d. 3 d., 509 str. teismas

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Pripažinti neveiksniu I. J., asmens kodas ( - ), gyvenantį ( - ).

14Inicijuoti bylą dėl globėjo skyrimo.

15Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2012-06-21 nutartimi paskirtą rūpybą I. J..

16Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai