Byla 2-319-569/2017
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovės atstovei L. Š.-P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės ,,Kauno grūdai“ ieškinį atsakovui ūkininkui L. L. dėl skolos, palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) ,,Kauno grūdai“ patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo ūkininko L. L. 220994,03 Eur skolos, 14129,58 Eur palūkanų, 8 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovės atstovė L. Š.-P. teismo posėdyje nurodė, kad ieškovė sumažino pareikštus ieškinio reikalavimus atsakovui, pateikdama patikslintą ieškinį, juos palaiko ir prašo patenkinti. 2014-2015 metų laikotarpiu ieškovė atsakovui pardavė prekių pagal PVM sąskaitas-faktūras: 2014-07-07 ( - ) – 6242,50 Eur sumai (neapmokėta dalis 1632,46 Eur), 2014-08-05 ( - ) – 12910,22 Eur sumai, 2014-08-28 ( - ) - 12910,22 Eur sumai, 2014-09-05 ( - ) – 8620,83 Eur sumai, 2014-09-08 ( - ) – 30782,67 Eur sumai, 2014-10-21 ( - ) – 10597,31 Eur sumai, 2014-12-08 ( - ) – 70648,75 Eur sumai, 2014-12-10 ( - ) – 72891,57 Eur sumai. Viso neapmokėta sąskaitos suma sudaro 220994,03 Eur. Ieškovė ragino atsakovą sumokėti skolą gera valia, tačiau atsakovas, nors ir žadėjo sumokėti skolą, neatsiskaitė, o pats dingo. Visos prekės atsakovui buvo perduotos. Kodėl skiriasi parašai ant krovinio važtaraščių ir PVM sąskaitų – faktūrų - paaiškinti negali, tačiau minėti dokumentai šiuo metu nėra nuginčyti, o atsakovas – kaip jau buvo minėta, skolos neneigė ir žadėjo ją sumokėti.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.261 str. 1 d. nustato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Šiuo atveju atsakovas praleido piniginių prievolių įvykdymo terminus. Atsakovui taikomas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, kadangi atsakovas yra ūkininkas, prekes pirko ne asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti, bet ūkinei veiklai vykdyti, šiuo atveju tarp šalių susiklostė komerciniai santykiai. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d. ir 3 str. 2 d., pavėlavęs įvykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 8 procentiniais punktais padidintą vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotą palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinę palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Kadangi kreditorius į teismą dėl skolos priteisimo kreipėsi 2016 m. antrąjį pusmetį, tai palūkanoms apskaičiuoti taikoma 2016 m. antrą pusmetį galiojanti palūkanų norma. 2016-07-01 galiojusi fiksuotoji palūkanų norma buvo 0,00 procento, todėl iš atsakovo turi būti priteisiamos 8,00 proc. (8 + 0,00) dydžio palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovas pareigos laiku atsiskaityti už gautas prekes neįvykdė, privalo mokėti 8, 00 proc. dydžio palūkanas, kurios sudaro 14129,58 eurų. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo turi būti priteisiamos 8,00 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Atsakovas ūkininkas L. L. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš ieškovės byloje pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų bei krovinio važtaraščių, išrašytų 2014-2015 metais, matyti, kad ieškovė važtaraščių pagrindu perdavė atsakovui trąšų ir javų, prekių tiekimą atsakovui įformino PVM sąskaitomis-faktūromis. Ieškovės atstovė nurodė, kad ieškovė neturi su atsakovu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau ieškovė atsakovui tiekė prekes pagal PVM sąskaitas-faktūras, o atsakovas privalėjo jas apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad abi šalys yra verslo subjektai, prekių perdavimas buvo nevienkartinis, o sistemingas, tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai turi didmeninio pirkimo pardavimo sutarties požymių. Pagal CK 6.371 straipsnį didmeninio pirkimo-pardavimo sutartimi pardavėjas – asmuo, kuris verčiasi prekyba, pardavėjo atstovas įsipareigoja nustatyti laiku perduoti savo pagamintus ir įsigytus daiktus pirkėjui nuosavybės teise pastarojo verslo poreikiams ar kitokiems su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiems poreikiams tenkinti, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą.

9Ieškovė savo reikalavimą grindžia išrašytais važtaraščiais bei PVM sąskaitomis faktūromis. Lietuvos Respublikos PVMĮ 2 str. PVM sąskaita-faktūra apibrėžiama kaip dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus PVMĮ tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus. PVM sąskaita faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM apskaitos tikslais. Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad PVMĮ nereglamentuota civilinių pirkimo–pardavimo santykių aspektų ir jame nenustatyta nei formos reikalavimų pirkimo–pardavimo sutarčiai, nei įrodinėjimo priemonių sutarties sudarymo faktui nustatyti kilus ginčui dėl sutarties vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2009). Tačiau kasacinis teismas yra konstatavęs, kad PVM sąskaita faktūra savaime turi būti vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008).

10Sprendžiant šalių ginčą teisme, ji gali būti patvirtinta arba paneigta kitomis bylos aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, nes įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle. Iš pateiktų važtaraščių bei PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad dokumentuose atsakovo parašai vizualiai yra skirtingi, skirtinga rašysena parašytas jo vardas, pavardė. Ieškovės atstovė bylos nagrinėjimo metu negalėjo paaiškinti, kodėl atsakovo parašai vizualiai skiriasi – prekes atsakovui pristatydavo pati ieškovė arba perduodavo jas per vežėją. Tačiau pažymėtina, kad atsakovas tiek rengiantis bylos nagrinėjimui, tiek bylos nagrinėjimo metu į ieškovės pateiktą ieškinį neatsiliepė, aplinkybių dėl jam perduotų prekių kiekių bei vertės neginčijo. Ieškovės pateikti važtaraščiai bei išrašytos PVM sąskaitos - faktūros leidžia daryti išvadą, kad ieškovė perdavė atsakovui prekes, minėti įrodymai nėra nuginčyti ar paneigti kitais įrodymais, vizualiai skirtingi atsakovo parašai ant dokumentų savaime nepaneigia prekių perdavimo fakto, todėl atsakovas turi pareigą atsiskaityti su ieškove.

11Ieškovė nurodė, kad atsakovas pagal byloje išrašytas PVM sąskaitas-faktūras liko jai skolingas 220994,03 Eur. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ir sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.). Atsakovas netinkamai vykdė sutartį su ieškove, t. y. pagal ieškovės pateiktas sąskaitas–faktūras už suteiktas prekes su ieškove tinkamai neatsiskaitė, tuo pažeidė sutartinę prievolę (CK 6.256 str. 1 ir 2 d., 6.260 str. 1 d., 6.655 str. 1 d.). Nesant duomenų, kad atsakovas atsiskaitė su ieškove, yra pagrindas ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo tenkinti – priteisti iš atsakovo ieškovei 220994,03 Eur įsiskolinimą.

12Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarties ir įstatymo nustatytas palūkanas. Jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 str.). Dėl termino praleidimo minimalūs kreditoriaus nuostoliai yra preziumuojami, t.y. iš anksto laikomi padarytais, o jų dydis yra nustatytas pagal sutartyje susitartą ar įstatymo numatytą tarifą (CK 6.210 str.). Palūkanos tampa skolininko prievolės dalimi ir turi būti mokamos visais atvejais, kai jis delsia atsiskaityti, su sąlyga, jei kreditorius reikalauja, kad palūkanos būtų sumokėtos. Ieškovė prašo priteisti palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d. ir 3 str. 2 d., kai pavėlavęs įvykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 8 procentiniais punktais padidintą vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotą palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinę palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Teismas sutinka su ieškovės argumentais dėl šio įstatymo taikymo šioje byloje – šalys yra verslo subjektai, prekės pirktos ne šeimos ar asmeniniams poreikiams tenkinti, o skirtos ūkinei veiklai. Ieškovė pateikė teismui palūkanų paskaičiavimą, pagal kurį nuo 2014-11-01 iki 2016-08-10 mokėtinos palūkanos, imant 8 procentų dydžio palūkanų normą, sudaro 14129,58 Eur. Ieškovės patektas palūkanų paskaičiavimas yra detalus ir pagrįstas, ginčo dėl palūkanų paskaičiavimo nėra, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 14129,58 Eur palūkanų suma.

13Atsakovas yra praleidęs terminus įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo priteistinos procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, sandoris atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, todėl iš atsakovo priteistinos 8,00 proc. dydžio procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016 m. rugpjūčio 29 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 4 dalimi, palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis, jeigu toks šalių susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo reikalavimų. Kadangi tokio susitarimo šiuo atveju tarp šalių nebuvo, procesinės palūkanos skaičiuojamos ieškovei nuo skolos sumos – 220994,03 Eur.

14Prieš nagrinėjant bylą ieškovės atstovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo ieškovė atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimų, sumažindama prašomą priteisti sumą. Ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio neprieštarauja įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl atsisakymas šioje dalyje priimtinas ir byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 293 str. 4 p.).

15CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Patenkinus ieškovės ieškinį, ieškovės sumokėtos žyminio mokesčio išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovo – 1822 Eur. Kadangi ieškovė buvo sumokėjusi žyminį mokestį kaip už ieškinį, nagrinėtiną dokumentinio proceso tvarka, o teismas bylą nagrinėjo ginčo teisena, liko nesumokėta 1687 Eur žyminio mokesčio dalis. Todėl ši suma iš atsakovo priteistina valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

16Teismas byloje patyrė 6,71 Eur išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą, todėl iš atsakovo priteistina 6,71 Eur pašto išlaidų valstybei (CPK 88 straipsnis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260str., 430 straipsnio 6 d. 3 punktu, teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti iš dalies, priteisti ieškovei akcinei bendrovei ,,Kauno grūdai“ (į. k 133818917) iš atsakovo ūkininko L. L. ( a. k ( - ) 220 994,03 Eur (du šimtus dvidešimt tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt keturis Eur 3 ct) skolą, 14129,58 Eur (keturiolika tūkstančių šimtą dvidešimt devynis Eur 58 ct) palūkanų, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 220994,03 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-08-29 – iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1822 Eur (vieną tūkstantį dvidešimt du Eur) bylinėjimosi išlaidų.

19Likusioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

20Priteisti iš atsakovo L. L. 1687 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis Eur) žyminio mokesčio išlaidų ir 6,71 Eur (septynis Eur 71 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) ,,Kauno grūdai“ patikslintu... 4. Ieškovės atstovė L. Š.-P. teismo posėdyje nurodė, kad ieškovė sumažino... 5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.261 str. 1 d. nustato,... 6. Atsakovas ūkininkas L. L. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Iš ieškovės byloje pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų bei krovinio... 9. Ieškovė savo reikalavimą grindžia išrašytais važtaraščiais bei PVM... 10. Sprendžiant šalių ginčą teisme, ji gali būti patvirtinta arba paneigta... 11. Ieškovė nurodė, kad atsakovas pagal byloje išrašytas PVM... 12. Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, jis... 13. Atsakovas yra praleidęs terminus įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 14. Prieš nagrinėjant bylą ieškovės atstovė pateikė patikslintą ieškinį,... 15. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal... 16. Teismas byloje patyrė 6,71 Eur išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str.,... 18. Ieškinį patenkinti iš dalies, priteisti ieškovei akcinei bendrovei ,,Kauno... 19. Likusioje dalyje civilinę bylą nutraukti.... 20. Priteisti iš atsakovo L. L. 1687 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...