Byla eB2-737-544/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Panevėžio skyriaus (j. a. k. 191674725, buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys) ieškinį atsakovams V. R. įmonei „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkui V. R. (a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - )) dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo iškelti atsakovei V. R. įmonei „Vidrusa“ bankroto bylą, nes įmonė nemoki (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Nurodo, kad įmonė nuo 2012 metų pilnai nemoka pagal įstatymus privalomų mokėti valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų už įmonės savininką, todėl įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. lapkričio 5 d. buvo 5724,10 Eur. Skyrius, siekdamas išieškoti įsiskolinimą, periodiškai teikė raginimus, mokėjimo nurodymus į įmonės savininko sąskaitą, sprendimą išieškoti skolą priverstine tvarka perdavė vykdyti antstoliui, tačiau skola nebuvo išieškota, nes nei įmonė, nei jos savininkas turto neturi. 2017 m. spalio 30 d. antstolis grąžino vykdomuosius dokumentus su aktu apie išieškojimo negalimumą, nes skolininkas neturi turto ir pajamų, iš kurių gali būti išieškoma skola. Įmonėje samdomų darbuotojų nėra. Mano, kad įmonės finansiniai sunkumai ilgalaikiai, nes įmonė ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų kreditoriams.

3Atsakovai V. R. įmonei „Vidrusa“ ir jos savininkas V. R. atsiliepimo į ieškinį, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų įrodymų ir/ar kitokių prašymų nepateikė.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkinamas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 punktas, 6 straipsnio 1, 3 dalys, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

5V. R. įmonė „Vidrusa“ VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. lapkričio 19 d., jos savininkas yra V. R.. Pagrindinė įmonės veiklos rūšis pagal viešai skelbiamus duomenis yra duomenų apdorojimas, veikla susijusi su duomenų bazėmis, kita su kompiuteriais susijusi veikla, konsultacinė verslo ir valdymo veikla, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla.

6Ieškovas 2016 m. gruodžio 2 d. ir 2017 m. sausio 25 d. raštais, siųstais atsakovės Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės buveinės adresu, įspėjo atsakovę, kad, jei per 30 dienų nesumokės įsiskolinimo, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 1- 2 dalimis, minėtas pranešimas yra laikomas atsakovei įteiktu. Atsakovė nurodytu terminu su ieškovu neatsiskaitė. Todėl ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatų laikytasi. Be to, byloje nustatyta, kad 2017 m. spalio 30 d. antstolis grąžino ieškovui sprendimą dėl skolos išieškojimo iš atsakovės su aktu apie išieškojimo negalimumą, o į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas kreipėsi 2017 m. lapkričio 17 d., todėl ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatų laikytis nebuvo būtina (ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalis).

7Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovė nemokėjo priklausančių pagal įstatymus mokėti privalomų įmokų į valstybinio socialinio draudimo biudžetą, todėl 2017 m. lapkričio 5 d. skola buvo 5724,10 Eur. Kadangi ieškovas yra atsakovės kreditorius, tai jis turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 3 straipsnio 1 punktas, 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 punktas).

8Pagal VĮ Registrų centro, VĮ Regitros duomenis, nei atsakovė V. R. įmonė „Vidrusa“, nei jos savininkas V. R. registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Įmonė veiklos nevykdo, samdomų darbuotojų neturi. Įmonė ir jos savininkas atsiliepimo į ieškinį ir ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų įrodymų ar prieštaravimų dėl ieškovo prašymo iškelti įmonei bankroto bylą nepateikė. Atsakovas ir įmonės savininkas V. R. Lietuvos Respublikoje nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, nurodyta, kad yra išvykęs į užsienį (Ispaniją). Taigi ieškinį pagrindžiančias aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai, kurių visuma duoda pagrindą daryti išvadą, kad atsakovė yra nemoki, nes turi pradelstų skolų kreditoriams, su jais neatsiskaito ilgą laiką, veiklos nevykdo ir neturi jokio turto, todėl yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnis).

9ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jei minėti asmenys minėtų reikalavimų neįvykdo ar nepilnai įvykdo, teismas jiems gali skirti iki 2 896 eurų baudą.

10ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 11 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šios straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis atsitiktine tvarka įvertinus įmonę apibūdinančius kriterijus. Pagal šią tvarką atrinktas bankroto administratorius yra UAB „Lideres“. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatytų aplinkybių, kurioms esant būtų pagrindas neskirti bendrovės administratoriumi bankroto programa atrinkto asmens, nenustatyta.

11Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, 11 straipsnio 1, 2 dalimis,

Nutarė

121. V. R. įmonei „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkas V. R. (a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - )), iškelti bankroto bylą.

132.Įmonės bankroto administratore paskirti UAB „Lideres“ (sąrašo eilės Nr. ( - ), adresas korespondencijai – ( - ), el. paštas – ( - )), pradedant vykdyti šias pareigas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

143. Įpareigoti bankroto administratorę UAB „Lideres“ įvykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1-23 punktuose nurodytus reikalavimus ir kitas šiuo įstatymu jai priskirtas funkcijas.

154.Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti visų teismų, institucijų ir pareigūnų nutartimis, nutarimais ar sprendimais taikytas visas laikinąsias apsaugos priemones, taikytas V. R. įmonei „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )).

165.Nustatyti V. R. įmonės „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )) savininkui V. R. (a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - )) laikotarpį - ne ilgiau kaip 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos - per kurį ji privalo perduoti įmonės bankroto administratorei UAB „Lideres“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą šios nutarties įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

176.Nustatyti V. R. įmonės „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkas V. R. (a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - )) kreditoriams terminą – 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratorei UAB „Lideres“ savo kreditorinius reikalavimus.

187. Nustatyti terminą – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos – sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

198. Pranešti Panevėžio miesto apylinkės teismui bei antstolių kontoroms, kurioms pavesta atlikti vykdymo veiksmus Panevėžio mieste, Panevėžio apygardos prokuratūrai bei kitiems teismams, kuriuose yra bylų, kuriose atsakovė – V. R. įmonė „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkas V. R. (a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - )), ir jai reiškiamos turtinės pretenzijos, kad šie proceso įstatymo numatytais atvejais, t. y. kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad atsakovei iškelta bankroto byla, perduotų Panevėžio apygardos teismui civilinius ieškinius, bylas, vykdomuosius dokumentus, arešto aktus, kuriais bendrovei reiškiamos turtinės pretenzijos.

209. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei V. R. įmonei „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkas V. R. (a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - )), nustatyta tvarka pateikti informaciją elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt ir adresu www.antstoliai.lt.

21Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje... 2. ieškovas prašo iškelti atsakovei V. R. įmonei... 3. Atsakovai V. R. įmonei „Vidrusa“ ir jos savininkas 4. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkinamas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 4... 5. V. R. įmonė „Vidrusa“ VĮ Registrų centro... 6. Ieškovas 2016 m. gruodžio 2 d. ir 2017 m. sausio 25 d. raštais, siųstais... 7. Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovė nemokėjo priklausančių... 8. Pagal VĮ Registrų centro, VĮ Regitros duomenis, nei atsakovė 9. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus nutarčiai... 10. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administratoriaus kandidatūrą iš... 11. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 12. 1. V. R. įmonei „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ),... 13. 2.Įmonės bankroto administratore paskirti UAB „Lideres“ (sąrašo eilės... 14. 3. Įpareigoti bankroto administratorę UAB „Lideres“ įvykdyti ĮBĮ 10... 15. 4.Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti visų teismų, institucijų ir... 16. 5.Nustatyti V. R. įmonės „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ),... 17. 6.Nustatyti V. R. įmonės „Vidrusa“ (j. a. k. ( - ),... 18. 7. Nustatyti terminą – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo nutarties... 19. 8. Pranešti Panevėžio miesto apylinkės teismui bei antstolių kontoroms,... 20. 9. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei V. R. įmonei... 21. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta...