Byla 2A-84/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Vinco Versecko, sekretoriaujant J. Lajauskienei, dalyvaujant atsakovo atstovui adv. E. Mikučiauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,BNA grupė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, o priešieškinis atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-284-54/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilniaus kampelis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,BNA grupė“ (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Hansa lizingas“) dėl kompensacijos priteisimo ir pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,BNA grupė“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilniaus kampelis“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Vilniaus kampelis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 6.486 straipsnio pagrindu prašė pripažinti 2005 m. gegužės 20 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį nutraukta nuo 2005 m. liepos 21 d. ieškovo iniciatyva dėl atsakovo kaltės, priteisti iš atsakovo 26 550 Lt kompensaciją bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-6).

4Ieškovas nurodė, kad 2005 m. gegužės 20 d. su atsakovu sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau-Nuomos sutartis), kuria atsakovas įsipareigojo išnuomoti ieškovui 100 m2 negyvenamąsias komercinės paskirties patalpas Vilniuje, Užupio g. 30. Ieškovas, siekdamas pradėti vykdyti veiklą išsinuomotose patalpose, 2005 m. gegužės 26 d. kreipėsi į Visuomenės sveikatos centro Vilniaus filialą dėl higienos paso, kur buvo pareikalauta pateikti savininko patalpų nuosavybės teisių pažymėjimą. Gavus tokį pažymėjimą, paaiškėjo, kad visas pastatas priklauso ne atsakovui, o trečiajam asmeniui UAB „Hansa lizingas“. Ieškovas nurodė, kad UAB „BNA grupė“ nuslėpė nuo ieškovo faktą apie tikrąjį patalpų savininką, be to, nebuvo gautas tikrojo savininko sutikimas subnuomoti patalpas. Ieškovo nuomone, tokia situacija gali suvaržyti jo, kaip nuomininko, teises bei padidinti riziką, kad nuomos sutartis bus nutraukta. UAB „Hansa lizingas“ sutikimas dėl subnuomos sutarties sudarymo buvo gautas tik 2005 m. birželio 9 d., tačiau ieškovui nenaudingomis sąlygomis. Jei ieškovas būtų žinojęs visas aplinkybes, įvertinęs riziką, sutartį būtų sudaręs kitomis sąlygomis arba sutarties visai būtų nesudaręs. Todėl ieškovas 2005 m. birželio 21 d. vienašališkai nuo 2005 m. liepos 21 d. nutraukė nuomos sutartį dėl atsakovo kaltės ir pareikalavo iš atsakovo sutartyje numatytos kompensacijos, tačiau atsakovas atsisakė mokėti.

5Atsakovas UAB „BNA grupė“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 30 970,20 Lt nuostolių atlyginimą, 1 446,90 Lt palūkanų, 6 proc. palūkanas nuo ieškinio pareiškimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas su bylinėjimusi susijusias išlaidas. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nepagrįstai nutraukė sutartį, nes faktas, kad turtas nuosavybės teise priklauso UAB „Hansa lizingas“ nelemia to, kad nuomininko teisės bus suvaržytos. Be to, UAB „Hansa lizingas“ pateikto sutikimo dėl subnuomos sąlygos atitinka įprastas įstatymo numatytas nuomininko teises, todėl tai neblogino Negyvenamųjų patalpų sutartimi nustatytos nuomininko teisinės padėties. Nurodė, kad UAB „Vilniaus kampelis“, nutraukdamas sutartį ir grįsdamas savo reikalavimus, negali vadovautis Išperkamosios nuomos sutarties 4.3.3 punktu, nes nėra šios sutarties šalis ir iš sutarties kylančios teisės ir pareigos jam neatsiranda. UAB „Hansa lizingas“ 2005 m. birželio 9 d. davė sutikimą patalpų subnuomai ir tuo patvirtino UAB „BNA grupė“ veiksmus, valdant patalpas. Atsakovas nurodė, kad UAB „Vilniaus kampelis“ parengė nuomos sutarties projektą ir ragino kuo greičiau pasirašyti sutartį. Dėl tokios skubos UAB „BNA grupė“ neturėjo galimybių rašytinio UAB „Hansa lizingas“ sutikimo gauti anksčiau.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė. Teismas pripažino 2005 m. gegužės 20 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Vilniaus kampelis“ ir UAB ,,BNA grupė“, nutraukta nuo 2005 m. liepos 21 d. ieškovo iniciatyva dėl atsakovo kaltės. Teismas priteisė iš atsakovo UAB ,,BNA grupė“ ieškovo UAB ,,Vilniaus kampelis“ naudai 26 550 Lt kompensaciją ir 796,50 Lt žyminį mokestį.

7Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad sutartis buvo nutraukta dėl atsakovo kaltės, kadangi atsakovas nuslėpė nuo ieškovo faktą apie tikrąjį patalpų savininką, be to, nebuvo gautas tikrojo savininko sutikimas subnuomoti patalpas. Atsakovas nepranešė ieškovui, jog jis pagal Išperkamosios nuomos sutartį yra nuomininkas ir jam šioje Išperkamosios nuomos sutartyje dėl subnuomos sutarties sudarymo su trečiaisiais asmenimis yra numatyti tam tikri apribojimai. Teismas sprendė, kad ieškovo argumentai, jog ieškovas, žinodamas aplinkybes, kad atsakovas nėra patalpų savininkas, įvertinęs riziką, sutartį būtų sudaręs kitomis sąlygomis arba sutarties visai nebūtų sudaręs. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas pagrįstai, vadovaudamasis Nuomos sutarties 4.3.3 punktu, kuriame numatyta nuomininko teisė vienašališkai savo iniciatyva nutraukti sutartį nesikreipiant į teismą, jeigu nuomotojas trukdo naudotis patalpomis pagal paskirtį ir sutarties sąlygas, vienašališkai dėl nuomotojo kaltės savo iniciatyva nutraukė sutartį, todėl priteisė Nuomos sutarties 4.6 punkte numatytą 6 mėnesių nuompinigių sumą. Teismas sprendė, kad Nuomos sutartis tarp šalių buvo nutraukta ieškovo iniciatyva dėl atsakovo kaltės pagrįstai, todėl priešieškinio netenkino.

8Atsakovas UAB ,,BNA grupė“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas (2005 m. gegužės 20 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB ,,Vilniaus kampelis“ ir UAB ,,BNA grupė“ nutraukta nuo 2005 m. liepos 21 d. ieškovo iniciatyva dėl atsakovo kaltės ir iš atsakovo ieškovo naudai priteista 26 550 Lt kompensacija), bei priimti naują sprendimą – atmesti UAB ,,Vilniaus kampelis“ ieškinį. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas nepagrįstai sutapatino informacijos, numatytos CK 6.486 straipsnio 2 dalyje, nepateikimą su trukdymu naudotis daiktu, neatsižvelgė į skirtingą šių teisinių santykių prigimtį, kurią lemia tai, kad su informavimu susiję santykiai atsiranda prieš pasirašant sutartį ir savo esme yra ikisutartiniai santykiai, o su naudojimusi susiję santykiai atsiranda sudarius sutartį. Tik šalims sudarius nuomos sutartį, nuomotojui atsiranda pareiga netrukdyti naudotis išnuomotu daiktu, t. y. netrukdyti nuomininkui pritaikyti daikto naudingas savybes jo poreikiams tenkinti. Teismas neteisingai pritaikė Sutarties 4.3.3 punktą, priteisė netesybas, o ne patirtus nuostolius. Ieškovas, sudaręs sutartį, neatliko jokių veiksmų, kad patalpas perimtų: nepasirašė priėmimo-perdavimo akto, nepradėjo patalpose jokių remonto veiksmų, nepareiškė valios, kad pageidauja naudotis patalpomis, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas pažeidė ieškovo naudojimosi teisę.
  2. Teismas, priimdamas sprendimą, išėjo už UAB ,,Vilniaus kampelis“ ieškinio ribų, kadangi ieškinyje nenurodyta, jog atsakovas pažeidė ieškovo naudojimosi patalpomis teisę, o prašoma pripažinti Nuomos sutartį nutraukta ieškovo iniciatyva dėl atsakovo kaltės ir reikalaujama Sutartyje numatytų netesybų ne dėl naudojimosi teisės pažeidimo, bet dėl to, kad atsakovas pažeidė pareigą informuoti apie Nuomos sutarties sudarymui svarbias aplinkybes. Ieškovas nemanė, kad buvo pažeista jo naudojimosi teisė, ir teismas neturėjo teisės pakeisti ieškinio pagrindą.
  3. Teismas neteisingai šalims paskirstė įrodinėjimo pareigą. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Tuo tarpu teismas ieškovo pareigą įrodyti jo nurodytą aplinkybę, kad jis kreipėsi į Visuomenės sveikatos centrą dėl higienos paso išdavimo, perkėlė atsakovui, nurodydamas, kad nėra paneigti ieškovo argumentai, jog jis kreipėsi į Visuomenės sveikatos centrą. Teismas neteisingai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus dėl ieškovo kreipimosi į Visuomenės sveikatos centrą, todėl nepagrįstai nustatė, kad ieškovas kreipėsi į minėtą instituciją dėl leidimo – higienos paso verstis komercine ūkine veikla išdavimo.
  4. Teismas ieškovui priteisė neprotingai didelę kompensaciją, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas nepatyrė nuostolių.

9Ieškovo UAB ,,Vilniaus kampelis“ atstovas UAB ,,Kitoks sprendimas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pagrįstai reikalauja sumokėti kompensaciją, nustatytą Nuomos sutartyje, kurios suma yra lygi 6 mėnesių nuompinigių sumai.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

12CPK 263 straipsnio pirmojoje dalyje suformuluoti teismo sprendimui keliami teisėtumo bei pagrįstumo reikalavimai. Pagal CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatas, teisinį bei faktinį sprendimo išvadų pagrindimą teismas turi pateikti motyvuojamojoje sprendimo dalyje, užtikrindamas esminių civilinio proceso principų įgyvendinimą. Pagal CPK 12, 178 straipsnių nuostatas, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (grindžia savo reikalavimus), o CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

13Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad ieškovas pagrįstai, vadovaudamasis įstatymu ir Nuomos sutartimi, 2005 m. birželio 21 d. vienašališkai dėl nuomotojo (atsakovo) kaltės savo iniciatyva nuo 2005 m. liepos 21 d. nutraukė Nuomos sutartį, ir savo išvadas išsamiai motyvavo sprendime, su kuriomis sutinka ir teisėjų kolegija.

14CK 6.217 straipsnio nuostatomis šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Pagal šio straipsnio 2 dalies 1 punktą, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į tai, ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato.

15Pagal CK 6.486 straipsnio reikalavimus, daikto išnuomojimas nepanaikina ir nepakeičia trečiųjų asmenų teisių į tą daiktą, o nuomotojas prieš nuomos sutarties sudarymą privalo pranešti nuomininkui apie visas trečiųjų asmenų teises į tą daiktą (įkeitimą, servitutą, uzufruktą ir kt.).

16CK 6.490 straipsnis numato, jog nuomininkas turi teisę subnuomoti išsinuomotą daiktą tiktai gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenustato sutartis. Subnuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis už nuomos terminą; jeigu nuomos sutartis yra negaliojanti, tai negalioja ir subnuomos sutartis. Išperkamosios nuomos sutartyje (b. t. 1, l. 90-104; 4.3.3 p.) taip pat numatyta atsakovo teisė subnuomoti patalpas tik gavus išankstinį Lizingo bendrovės sutikimą.

17Nuomos sutarties (b. t. 1, l. 37-45) 4.3.3 punkte numatyta nuomininko teisė vienašališkai savo iniciatyva nutraukti sutartį nesikreipiant į teismą, jeigu nuomotojas trukdo naudotis patalpomis pagal paskirtį ir sutarties sąlygas, o 4.3.4 punkte nustatyta, jog sutartis gali būti neteismine tvarka nutraukta prieš terminą kitais įstatymo numatytais atvejais. Be to, Sutarties 4.6 punktas nustatė, jog nutraukus sutartį nuomininko iniciatyva dėl nuomotojo kaltės, nuomotojas sumoka nuomininkui kompensaciją, kurios suma lygi 6 mėnesių nuompinigių sumai.

18Šalys, sudarydamos sandorį, siekia tam tikro tikslo. Kaip matyti iš Nuomos sutarties sąlygų, ieškovas ketino išsinuomotose patalpose steigti kavinę - vykdyti viešojo maitinimo veiklą, ir norėdamas vystyti tą veiklą, turėjo gauti Visuomenės sveikatos centro leidimą-higienos pasą, o atsakovo tikslas buvo gauti nuomos mokestį.

19Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-180 patvirtintose Leidimo-higienos paso išdavimo taisyklėse (galiojusiose Nuomos sutarties sudarymo ir nutraukimo metu) nustatyta, jog leidimus-higienos pasus išduoda visuomenės sveikatos centrai apskrityse; pareiškėjas, norintis gauti leidimą-higienos pasą, visuomenės sveikatos centrui turi pateikti, be kitų dokumentų, ir statinio, kuriame vykdoma ar numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, Valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymėjimą apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos, dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą.

20Bylos duomenimis, ieškovas po Nuomos sutarties sudarymo, gavęs išsinuomotų patalpų nuosavybės teisių pažymėjimą (kuris reikalingas leidimui-higienos pasui gauti), sužinojo, kad visos nuomojamos patalpos priklauso ne atsakovui, o trečiajam asmeniui UAB „Hansa lizingas“, iš kurio atsakovas nuomojo patalpas pagal, ir nebuvo tikrojo patalpų savininko UAB „Hansa lizingas“ sutikimo subnuomoti patalpas, t. y., jog atsakovas net nepranešė ieškovui apie tikrąjį patalpų savininką, be to, pažeidė CK 6.490 straipsnio reikalavimus. Beje, po sutarties sudarymo pateiktame pastato savininko UAB „Hansa lizingas“ sutikime subnuomoti patalpas buvo nustatytos papildomos sąlygos, įtrauktinos į subnuomos sutartį, tarp jų, kad Lizingo bendrovė bet kuriuo metu gali nutraukti lizingo sutartį, o tokiu atveju nutrūksta ir bylos šalių sudaryta nuomos sutartis. Ieškovo teigimu, žinodamas visas aplinkybes, įvertinęs riziką, jis būtų sudaręs sutartį kitomis sąlygomis arba visai nebūtų jos sudaręs, nes tai varžo jo, kaip nuomininko, teises bei padidina riziką, kad nuomos sutartis bus nutraukta.

21Neturi pagrindo ir apelianto motyvai, kad teismas neteisingai pritaikė Sutarties 4.3.3 punktą ir priteisė netesybas, o priimdamas sprendimą, išėjo už UAB ,,Vilniaus kampelis“ ieškinio ribų.

22Dėl aukščiau paminėtų argumentų, ieškovas, pagrįstai savo iniciatyva vienašališkai dėl nuomotojo kaltės nutraukęs nuomos sutartį, turėjo pagrindo pareikalauti iš atsakovo ir Nuomos sutartyje numatytos kompensacijos (netesybų).

23Pagal CK 6.71 straipsnio nuostatas, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta; jos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 17 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-7-304/2007), aiškindama netesybų institutą reglamentuojančias materialinės teisės normas, konstatavo, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais.

25Konstatavus, kad Nuomos sutartis buvo ieškovo pagrįstai nutraukta dėl atsakovo kaltės, jam pagal Nuomos sutarties 4.3.3 punkto sąlygas atsirado atsakomybė sumokėti ieškovui kompensaciją (4.6 p.).

26Nuomos sutartyje šalių nustatytas netesybas už prievolių nevykdymą arba netinkamą įvykdymą teismas gali sumažinti pagrindais ir tvarka, nustatyta CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, t.y., jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau teismas gali netesybas sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

27Kolegijos nuomone, teismas, priteisdamas ieškovui šalių sutartyje numatytą sprendime nustatyto dydžio kompensaciją, neatsižvelgė į reikšmingas aplinkybes, kurios sudaro pagrindą ją sumažinti. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgus į tą aplinkybę, kad ieškovas, sudarydamas Nuomos sutartį, pats buvo nepakankamai rūpestingas ir apdairus, be to, sutartį nutraukė praėjus neilgam laikotarpiui po jos pasirašymo, dar neatlikęs kai kurių būtinų veiksmų, susijusių su pradžia veiklos, kurios tikslu išsinuomojo patalpas, turint omeny ir tai, kad byloje apskritai nėra duomenų, jog ieškovas būtų patyręs nuostolių, priteista kompensacija mažintina.

28Dėl nurodytų motyvų, turint omenyje ir teisingumo bei protingumo kriterijus, kompensacija (netesybos) sumažintina pusiau (CK 6.73 str. 2 d., 6.486 str., 1.5 str.).

29Dėl to pakeistinas teismo sprendimas, sumažinant teismo priteistas ieškovui iš atsakovo nurodytas netesybas iki 13300 Lt, o bylinėjimosi - žyminio mokesčio - išlaidas, proporcingai patenkinto ieškinio daliai (CPK 329 str. - 330str., 93 str., 96 str.). Be to, priteistinos iš atsakovo valstybei ir bylinėjimosi (procesinių dokumentų įteikimo) išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme, o iš ieškovo atsakovui dalis žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, proporcingai patenkinto skundo daliai (CPK 79 - 80 str., 88 str.1 d. 3 p., 93str. 4 d., 96 str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

31Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. sprendimą. Sumažinti teismo sprendimu priteistą iš atsakovo UAB „BNA grupė“ ieškovui BUAB „Vilniaus kampelis“ kompensaciją iki 13300 Lt, o žyminį mokestį iki 399 Lt.

32Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

33Priteisti iš ieškovo BUAB „Vilniaus kampelis“ 397,50 Lt žyminio mokesčio išlaidų atsakovui UAB „BNA grupė“, o iš atsakovo 18 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Vilniaus kampelis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir CK... 4. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. gegužės 20 d. su atsakovu sudarė... 5. Atsakovas UAB „BNA grupė“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad sutartis buvo nutraukta dėl... 8. Atsakovas UAB ,,BNA grupė“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 9. Ieškovo UAB ,,Vilniaus kampelis“ atstovas UAB ,,Kitoks sprendimas“... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 12. CPK 263 straipsnio pirmojoje dalyje suformuluoti teismo sprendimui keliami... 13. Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad ieškovas pagrįstai,... 14. CK 6.217 straipsnio nuostatomis šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 15. Pagal CK 6.486 straipsnio reikalavimus, daikto išnuomojimas nepanaikina ir... 16. CK 6.490 straipsnis numato, jog nuomininkas turi teisę subnuomoti... 17. Nuomos sutarties (b. t. 1, l. 37-45) 4.3.3 punkte numatyta nuomininko teisė... 18. Šalys, sudarydamos sandorį, siekia tam tikro tikslo. Kaip matyti iš Nuomos... 19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu... 20. Bylos duomenimis, ieškovas po Nuomos sutarties sudarymo, gavęs išsinuomotų... 21. Neturi pagrindo ir apelianto motyvai, kad teismas neteisingai pritaikė... 22. Dėl aukščiau paminėtų argumentų, ieškovas, pagrįstai savo iniciatyva... 23. Pagal CK 6.71 straipsnio nuostatas, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 25. Konstatavus, kad Nuomos sutartis buvo ieškovo pagrįstai nutraukta dėl... 26. Nuomos sutartyje šalių nustatytas netesybas už prievolių nevykdymą arba... 27. Kolegijos nuomone, teismas, priteisdamas ieškovui šalių sutartyje numatytą... 28. Dėl nurodytų motyvų, turint omenyje ir teisingumo bei protingumo kriterijus,... 29. Dėl to pakeistinas teismo sprendimas, sumažinant teismo priteistas ieškovui... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. sprendimą.... 32. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 33. Priteisti iš ieškovo BUAB „Vilniaus kampelis“ 397,50 Lt žyminio...