Byla e2S-1790-480/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. S. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 pagal ieškovių viešosios įstaigos „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“, uždarosios akcinės bendrovės „NK statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Daistatus“ ieškinį atsakovui A. S., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Prienų butų ūkis“, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 30 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017, kuriuo ieškinį tenkino visiškai; įpareigojo atsakovą A. S. per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), 3-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo renovacijos darbus; nustatė, kad atsakovui A. S. neįvykdžius teismo įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, bendraieškiai turi teisę atlaisvinti daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), 3-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo renovacijos darbus; priteisė iš atsakovo A. S. 1301 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „NK statyba“ bei 10,39 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Atsakovas dėl minėto teismo sprendimo pateikė apeliacinį skundą. Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi nustatė atsakovui 7 dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos terminą pašalinti nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytus procesinio dokumento trūkumus, konstatavęs, kad skundas neatitiko bendrųjų dokumentams keliamų reikalavimų, numatytų CPK 111 straipsnio 2 dalies 5, 6 punktuose ir specialiųjų dokumentų turiniui keliamų reikalavimų, numatytų CPK 306 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 7 punktuose. Atsakovas 2017 m. gegužės 17 d. pateikė patikslintą apeliacinį skundą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi atsakovo A. S. apeliacinį skundą dėl 2017 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017, laikė nepaduotu, nepašalinus trūkumų, ir grąžino jį atsakovui.
 2. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepašalino 2017 m. gegužės 5 d. teismo nutartimi nurodytų trūkumų. Nors atsakovas pateiktame patikslintame apeliaciniame skunde pašalino vieną iš apeliacinio skundo trūkumų, t. y. nurodė, kad skundžia visą teismo sprendimą, tačiau jame pakartoja tapačias aplinkybes, nurodytas apeliaciniame skunde, iš esmės susijusias su renovavimo būtinybe ir kokybe. Be to, patikslintame apeliaciniame skunde apeliantas nepašalino kitų teismo nutartyje nurodytų procesinio dokumento trūkumų: nesuformulavo skundo argumentų, patvirtinančių skundžiamo teismo sprendimo nepagrįstumą ar neteisėtumą, nenurodė imperatyviųjų teisės normų esminių pažeidimų, varžančių ar pažeidžiančių jo teises bei teisėtus interesus, nenurodė kokios konkrečiai bylos aplinkybės patvirtina sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės. Be to, patikslintas apeliacinis skundas yra nepasirašytas apelianto, todėl jis dar papildomai neatitinka ir CPK 111 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatyto imperatyvaus reikalavimo.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu atsakovas A. S. prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartį ir klausimą spręsti iš esmės - patikslintą apeliacinį skundą laikyti paduotu. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:
  1. Teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartis nepagrįsta, prieštaringa ir klaidinanti. Apeliaciniu skundu buvo prašoma teismo sprendimą panaikinti, o ieškovų ieškinį atmesti. Teismo nutartyje klaidingai teigiama, kad apeliantas skundžia ne visą teismo sprendimą ir nenurodė skundžiamos teismo sprendimo dalies. Apelianto nuomone, jo prašymas panaikinti teismo sprendimą yra išsamus ir pilnai apima visas teismo sprendimo dalis. Todėl teismo nutartis su paskesniais nurodytais trūkumais jau yra nepagrįsta ir vertintina kritiškai.
  2. Apeliantas pripažįsta, kad patikslintas apeliacinis skundas teismui buvo paštu išsiųstas nepasirašytas dėl jo kritiškai pablogėjusios sveikatos. Teismas netiesiogiai apeliantą verčia nusileisti ieškovams ir reikalauja, kad jis atsisakytų savo nuostatos ginti savo, kaip namo dalies savininko, teises ir teisėtus interesus bei pripažintų teismo sprendimo teisėtumą. Toks teismo nusistatymas vertintinas kaip šališkumas.
 2. Ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti UAB „NK statyba” patirtas bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Nurodo šiuos argumentus:
  1. Apeliantas kvestionuoja ne tik skundžiamą 2017 m. gegužės 17 d. nutartį, bet ir įsiteisėjusios 2017 m. gegužės 5 d. nutarties turinį, kurios atsakovas neskundė, ši nutartis yra įsiteisėjusi ir privaloma bei vykdytina. Apeliantas pilnai nepašalino teismo nustatytų trūkumų, be to, pateiktas patikslintas apeliacinis skundas turi papildomą trūkumą - jis yra nepasirašytas skundą paduodančio asmens, todėl teismas pagrįstai taikė procesinio dokumento (apeliacinio skundo) trūkumų neištaisymo teisines pasekmes.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties, kuria patikslintas apeliacinis skundas laikytas nepaduotu (taikant procesinio dokumento trūkumų šalinimo teisinį institutą) bei grąžintas apeliantui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų yra teisminės gynybos prieinamumo principas, reiškiantis, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau aktualu ir tai, konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, kuri įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje, nėra absoliuti, kaip tą interpretuoja apeliantai, ir ji negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu ir (ar) bet kokia forma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisminės gynybos prieinamumo principo, ne kartą yra nurodęs, kad ši teisė, kaip ir bet kuri kita, turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros tvarkos, kuri nustatyta specialiuosiuose įstatymuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2011 ir kt.). Pažymėtina, kad ši tvarka yra privaloma visiems be išimties asmenims, o jos laikymasis padeda įgyvendinti ir vieną iš pamatinių teisės principų – visų asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą.
 4. CPK 301 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtina dalyvaujančių byloje asmenų teisė skųsti pirmosios instancijos teismo neįsiteisėjusius sprendimus apeliacinės instancijos teismui. Apeliacinių skundų formai ir turiniui yra nustatyti ne tik bendri procesiniams dokumentams keliami reikalavimai, numatyti CPK 111 straipsnyje, bet ir specialieji reikalavimai, numatyti CPK 306 straipsnyje. Apeliaciniame skunde turi būti nurodytas skundžiama sprendimas ir teismas, priėmęs tą sprendimą, konkreti skundžiama sprendimo dalis, ginčijama suma, apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas) bei aplinkybės ir argumentai, kurie patvirtina skundžiamo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą (apeliacinio skundo pagrindas) (CPK 306 str. 1 d.).
 5. Kai paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka CPK 306, 311 straipsniuose nustatytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą trūkumams pašalinti (CPK 316 str. 1 d.). Jeigu apeliantas per nustatytą terminą įvykdo nutartyje nurodytus reikalavimus, skundas laikomas paduotu pradinio padavimo dieną. Priešingu atveju skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 316 str. 2 d.).
 6. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pripažino apelianto patikslintą apeliacinį skundą nepaduotu ir grąžino jį apeliantui, nes, teismo vertinimu, apeliantas neištaisė Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartyje nustatytų apeliacinio skundo trūkumų.
 7. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, apelianto pirminio apeliacinio skundo ir patikslinto apeliacinio skundo turinį, neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išreikšta pozicija, kad apeliantas faktiškai nepašalino teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi nustatytų trūkumų, nes pašalino tik vieną iš apeliacinio skundo trūkumų - nurodė, kad skundžia visą teismo sprendimą, tačiau patikslintame apeliaciniame skunde pakartoja tapačias aplinkybes, nurodytas apeliaciniame skunde, iš esmės susijusias su renovavimo būtinybe ir kokybe. Iš apelianto pateiktų skundų turinio nustatyta, kad tiek pradiniame apeliaciniame skunde, tiek patikslintame apeliaciniame skunde apeliantas nurodo aplinkybes bei dėsto argumentus, dėl kurių nesutinka su priimtu Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimu, tai yra apeliacinio skundo pagrindas išdėstytas pakankamai aiškiai. Iš byloje esančio apelianto 2017 m. balandžio 24 d. apeliacinio skundo, pateikto teismui 2017 m. gegužės 2 d., taip pat nustatyta, kad šiuo apeliaciniu skundu apeliantas prašė 2017 m. kovo 30 d. Prienų rajono apylinkės teismo sprendimą panaikinti, o ieškovų ieškinį atmesti. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas) buvo suformuluotas aiškiai, todėl teismas nepagrįstai nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, taip pat skundžiama 2017 m. sausio 6 d. nutartimi nepagrįstai apelianto patikslintą apeliacinį skundą laikė nepaduotu, konstatavęs, kad apeliantas teismo nustatytu terminu skundo trūkumų nepašalino.
 8. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodyta aplinkybe, kad patikslintas apeliacinis skundas yra nepasirašytas apelianto, todėl jis neatitinka ir CPK 111 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatyto imperatyvaus reikalavimo. Tačiau tai yra naujas procesinio dokumento trūkumas, kuris turėjo būti ištaisytas taikant trūkumų šalinimo institutą (CPK 316 str. 1 d.).
 9. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinių dokumentų trūkumų šalinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, todėl skundžiama Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartis naikintina. Kadangi apeliacinio skundo priėmimo klausimas priskirtas pirmosios instancijos teismo kompetencijai, apelianto A. S. patikslinto apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 315 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

11Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti patikslinto apeliacinio skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai