Byla 2A-895-186/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Dalios Kačinskienės, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei dalyvaujant ieškovei G. P. ieškovės atstovui advokatui Andriui Chudenkovui atsakovo UAB „Pylimėlis“ atstovui A. P. atsakovo A. P. atstovui advokatui Zigmantui Benečiui

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Pylimėlis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės G. P. ieškinį atsakovams UAB „Pylimėlis“, notarei D. B. ir A. P. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo neteisėtais; dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu; dėl notarės tvirtinamojo įrašo panaikinimo; dėl UAB „Pylimėlis“ naujos įstatų redakcijos panaikinimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4ieškovė G. P. pareikštu ieškiniu prašė: 1) pripažinti neteisėtais visus UAB „Pylimėlis“ 2005-12-14 visuotinio akcininkų susirinkimo (protokolas Nr. 3) sprendimus dėl a) UAB „Pylimėlis“ direktorės G. P. atleidimo iš užimamų pareigų, b) A. M. skyrimo laikinai eiti UAB „Pylimėlis“ direktorės pareigas, c) UAB „Pylimėlis“ įstatų VI straipsnio 47 punkto pakeitimo, d) audito atlikimo UAB „Pylimėlis“ už 2004-2005 m. laikotarpį; 2) panaikinti notarės D. B. 2006-01-23 tvirtinamąjį įrašą Nr. 508; 3) pripažinti negaliojančiais 2006-01-25 UAB „Pylimėlis“ naujos redakcijos įstatus; 4) pripažinti ieškovės atleidimą iš užimamų bendrovės direktorės pareigų neteisėtu; 5) grąžinti ieškovę į pirmesnį darbą - UAB „Pylimėlis" direktorės pareigas; 6) priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką; 7) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė turinti 254 paprastas vardines UAB „Pylimėlis“ akcijas, kas sudaro 20 procentų visų bendrovės akcijų. Atsakovas A. P. yra buvęs ieškovės sutuoktinis, kuriam priklauso 80 procentų UAB „Pylimėlis akcijų. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo (toliau LR ABĮ) 23 str. 1 d. abu akcininkai turi teisę inicijuoti visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Atsakovas A. P. 2005-11-14 ieškovei įteikė LR ABĮ 23 str. 5 d. numatytą paraišką, taip realizuodamas savo iniciatyvos teisę. Ieškovei atsisakius sušaukti susirinkimą šią teisę įgijo atsakovas A. P. , kadangi jis valdo daugiau nei 1/2 visų bendrovės akcijų. Tokiu atveju atsakovas šaukdamas susirinkimą privalėjo laikytis nustatytos tvarkos - turėjo atskiru pranešimu informuoti apie įvyksiantį susirinkimą, nes iniciatyvos išreiškimas (2005-11-14 pranešimas) negali būti laikomas valiniu aktu, kuriuo būtų šaukiamas susirinkimas. Ieškovė nurodė, kad teisėtai ir pagrįstai tikėjosi gauti iš A. P. pranešimą apie susirinkimo sušaukimą, tačiau atsakovas šios pareigos nepaisė ir ne bendrovės patalpose surašė ginčijamą susirinkimo protokolą. Ieškinyje pažymėjo, kad A. P. būtų galėjęs sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą tik tokiu atveju, jeigu jam priklausytų daugiau kaip 1/2 visų balsų, tačiau jo valdomos 80 procentų akcijų bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso A. P. ir G. P. . Todėl atsakovas A. P. neturėjo teisės savavališkai sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimo, kadangi akcijų paketas, kurį jis valdė bendrosios jungtinės nuosavybės teise, nesant bendro sutarimo tarp sutuoktinių, neužtikrino daugiau nei 1/2 balsų daugumos, reikalingos sušaukti tokį susirinkimą. Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovas A. P. nesilaikė LR ABĮ 26 str. 3 d. numatytos visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo procedūros. Pažymėjo, kad iki neteisėtų sprendimų priėmimo galioję bendrovės įstatai (2004 m. redakcija) numatė, jog visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta 5/6 balsų daugumos (Įstatų 47 str.), kas sudaro 83,3 procentų akcijų. Todėl visuotiniame akcininkų susirinkime atsakovas A. P. neturėjo reikiamos balsų daugumos, kad net ir teisėtame visuotiniame akcininkų susirinkime galėtų savarankiškai priimti sprendimus. Ieškinyje nurodė, kad notarės tvirtinamasis įrašas neturi teisėto pagrindo, nes prieš atlikdama tvirtinamąjį įrašą, ji privalėjo patikrinti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo procedūros teisėtumą.

6Atsakovas A. P. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad ieškovė nepagrįstai pranešimą apie susirinkimą dokumentu laiko, kuriuo įgyvendinta akcininko iniciatyvos teisė sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Atsakovas nesutiko, kad ieškovei akcininkei G. P. buvo netinkamai pranešta apie visuotinį akcininkų susirinkimą ir šio pranešimo negalima laikyti tik akcininko iniciatyvos išraiška. Atsakovas tvirtino, kad disponuoja 80 procentų akcijų, todėl jis turėjo teisę šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Nepagrįstas atsakovės argumentas ir dėl jos atleidimo neteisėtumo. Visuotinis akcininkių susirinkimas turi teisę atleisti bendrovės vadovę, ką ir padarė dar 2004-12-14. Šis sprendimas nėra nuginčytas ir galioja.

7Atsakovas UAB ,,Pylimėlis“ pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ieškinyje ieškovė neatskleidžia, kad iš UAB ,,Pylimėlis“ direktorės pareigų buvo atleista 2004-12-15.

8Atsakovė notarė D. B. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog UAB ,,Pylimėlis“ direktorė A. M. 2006-01-23 pateikė dokumentus dėl įmonės įstatų pakeitimų ir naujos įstatų redakcijos patvirtinimo. Notarė patikrino A. M. pateiktus dokumentus ir jokių trūkumų nenustatė.

9Tretysis asmuo VĮ Registrų centras prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

10Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2008 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies - reikalavimus atsakovui UAB ,,Pylimėlis“ dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų bei 2006-01-25 įstatų redakcijos pripažinimo negaliojančiais patenkino ir UAB ,,Pylimėlis“ 2005-12-14 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl UAB „Pylimėlis“ direktorės G. P. atleidimo iš užimamų pareigų, A. M. skyrimo laikinai eiti UAB „Pylimėlis“ direktorės pareigas, UAB „Pylimėlis" įstatų VI straipsnio 47 punkto pakeitimo, audito atlikimo UAB „Pylimėlis“ už 2004-2005 m. laikotarpį bei 2006-01-25 UAB „Pylimėlis“ naujos redakcijos įstatus pripažino negaliojančiais. Reikalavimus atsakovui A. P. dėl UAB ,,Pylimėlis“ 2005-12-14 visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų bei 2006-01-25 įstatų redakcijos pripažinimo negaliojančiais atmetė. Reikalavimus notarei dėl 2006-01-23 tvirtinamojo įrašo ir naujos įstatų redakcijos atmetė. Ieškovės G. P. reikalavimą atsakovui UAB ,,Pylimėlis“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo, neišmokėto darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir grąžinimo į pirmesnį darbą tenkino iš dalies - pripažino ieškovės G. P. atleidimą iš UAB ,,Pylimėlis“ direktorės pareigų neteisėtum, priteisė ieškovei iš atsakovo - UAB „Pylimėlis“ keturių mėnesių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 5800 Lt, nesumokėtą darbo užmokestį - 759,52 Lt , vidutinį mėnesinį darbo užmokestį – 1450 Lt už visą priverstinės pravaikštos laiką ir bylinėjimosi išlaidas.

11Tenkindamas ieškinį dalyje teismas konstatavo, kad atsakovo UAB „Pylimėlis“ visuotiniai akcininkų susirinkimai būdavo šaukiami nesilaikant įstatuose nustatytos tvarkos, t. y. ieškovei G. P. ir atsakovui A. P. susitarus. Tačiau esant įtemptiems bei konfliktiškiems šalių santykiams, vadovautis iki tol buvusia visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo praktika buvo neįmanoma, todėl buvo privalu laikytis įstatyme ir įmonės įstatuose nustatytos tvarkos. Atsakovas A. P. , nurodė teismas, būdamas akcininku ir norėdamas bendrovėje sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, privalėjo įteikti ieškovei G. P. pranešimą apie visuotinį akcininkų susirinkimą pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos. Teismas konstatavo šios tvarkos pažeidimą ir nurodė, kad jei ieškovė būtų tinkamai informuota apie vyksiantį visuotinį akcininkų susirinkimą ir jame būtų dalyvavusi tai, vadovaujantis iki ginčijamų sprendimų priėmimo galiojusių bendrovės įstatų 47 p., jos turimos akcijos (20 proc.) būtų leidusios daryti lemiamą įtaką priimant sprendimus. Teismas padarė išvadą, jog ieškovei - UAB ,,Pylimėlis“ akcininkei G. P. apie šaukiamą 2005-12-14 visuotinį akcininkų susirinkimą nebuvo pranešta tinkamai, t. y. organizuojant UAB ,,Pylimėlis“ 2005-12-14 visuotinį akcininkų susirinkimą buvo padaryti esminiai procedūros pažeidimai, kurie turėjo esminės reikšmės susirinkimo nutarimų priėmimui ir turėjo neigiamų pasekmių ieškovei G. P. .

12Atsakovas UAB „Pylimėlis“ padavė apeliacinį skundą. Prašo panaikinti Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008-05-23 sprendimą dalyje dėl UAB „Pylimėlis“ 2005-12-14 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, dėl ieškovės G. P. atleidimo iš UAB „Pylimėlis“ direktorės pareigų pripažinimo neteisėtu bei dėl išmokų ieškovei priteisimo ir šioje dalyje ieškinį atmesti.

13Atsakovas UAB „Pylimėlis“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apie visuotinį UAB „Pylimėlis“ akcininkų susirinkimą įvykusį 2005-12-14 ieškovė G. P. įstatymo nustatyta tvarka nebuvo tinkamai informuota. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai, kad pranešimas ieškovei buvo įteiktas 2005-11-14 (skunde klaidingai įrašyta 2005-12-14). Ieškovė nepatvirtino savo parašu apie pranešimo gavimą, tačiau tą pačią dieną įteikė pranešimą, kad susirinkimą šaukti netikslinga. Šie duomenys įrodo, jog ieškovei buvo žinoma apie šaukiamą susirinkimą ir jame planuojamus spręsti klausimus. Teismas, apelianto nuomone, nepagrįstai konstatavo, kad susirinkimas 2005-12-14 neįvyko ir tai padarė vien atsižvelgdamas į ieškovės ir liudytojo F. paaiškinimus. Tai prieštarauja byloje surinktiems įrodymams ir ieškovės pirminiam ieškiniui. Apeliantas tvirtina, kad vien visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo buvimas ir jo ginčijimas patvirtina apie susirinkimo buvimą. Apeliantas mano, jog pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo naštą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo buvimo ar nebuvimo nepagrįstai perkėlė atsakovui.

14Apeliantas nesutinka ir su teismo išvada, kad pripažinus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 2005-12-14, neteisėtais, neteisėtas yra ir G. P. atleidimas iš darbo. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo A. P. išsakytų argumentų, jog jis negalėjo po 2004 m. gruodžio mėn. susirinkimo eiti įmonės direktoriaus pareigų, kadangi dar ėjo kitas pareigas valstybinėje institucijoje. Apeliantas tvirtina, kad pasisakydamas dėl UAB „Pylimėlis“ 2004-12-15 visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų teisinės reikšmės, teismas supainiojo dvi sąvokas - pirma tai sąvoka galiojantis ir nenuginčytas sprendimas, antra - neįvykdytas sprendimas. Tai, kad sprendimai priimti pirmiausia patvirtina ir ieškovė G. P. , kuri balsavo „prieš“ įmonės vadovo atleidimą ir naujojo paskyrimą, bei G. P. prierašas, nurodantis, kad su priimtais sprendimais ji nesutinka. Todėl, atsakovo teigimu, visi ieškovės atleidimai po 2004-12-14 yra teisiškai nereikšmingi, nes G. P. iš užimamų pareigų atleista nuo 2004-12-14 ir pakartotinis vėlesnis atleidimas nedaro 2004-12-14 dienos atleidimo negaliojančiu. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2006-01-12 pažymos Nr. 4-8-97, patvirtinančios, jog ieškovė UAB „Pylimėlis" dirbo iki 2005-12-15, įrodo tik faktą, kad 2004-12-14 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl ieškovės atleidimo iš darbo nebuvo įvykdytas, tačiau teisinės galios dėl to neprarado..

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė G. P. prašo skundą atmesti, o apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog Vilniaus miesto antras apylinkės teismas pagrįstai nustatė, jog 2005-12-14 įvyko neteisėtas visuotinis UAB „Pylimėlis“ akcininkų susirinkimas. Ieškovė nesutinka su atsakovo apeliaciniame skunde išsakytais argumentais. Ieškovė pažymi, kad atsakovas nesilaikė LR ABĮ bei UAB „Pylimėlis“ įstatuose nustatytų reikalavimų, todėl netinkamai įteikė pranešimą apie 2005-12-14 įvyksiantį visuotinį akcininkų susirinkimą. Ieškovė nesutinka su atsakovo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybes ir supainiojo sąvokas „galiojantis ir nenuginčytas sprendimas“ bei „neįvykdytas sprendimas“ ir teigia, kad pagal 2004 metais galiojusių UAB „Pylimėlis“ įstatų redakciją, visuotiniame akcininkų susirinkime ieškovei balsavus „prieš“ A. P. turėtų akcijų skaičius neužtikrino teisės jam vienasmeniškai priimti sprendimus. Todėl atsakovo argumentas kad ieškovė G. P. iš UAB „Pylimėlis“ direktorės pareigų buvo atleista dar 2004-12-15 turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

16Apeliacinis skundas netenkinamas.

17Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nenustatyta CPK 329 str. 2, 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str.).

18Ieškovė prašydama pripažinti neteisėtais visus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 2005-12-14, iš esmės rėmėsi dviem pagrindais: visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimu ir nepakankamu akcininkų balsų skaičiumi susirinkime priimant ginčijamus sprendimus. Išnagrinėjus bylą abiejų instancijų teismuose ieškovės nurodomos aplinkybės pasitvirtino. Nustatyta, kad UAB „Pylimėlis“ yra du akcininkai - ieškovė G. P. ir atsakovas A. P. . Pastaraisiais metais jų nuomonės įvairiais, tame tarpe ir bendrovės valdymo, klausimais išsiskyrė, tarpusavio santykiai įsitempė, tapo konfliktiški. Esant tokioms aplinkybėms ginčas negali būti sprendžiamas atsižvelgiant į atsakovo A. P. nurodomą anksčiau buvusią bendrovės valdymo praktiką, kuomet susirinkimai vykdavo akcininkams susitarus o sprendimai buvo priimami neformaliai. Šalims laikantis priešingų nuomonių ir turint priešingus interesus aktualiuose santykiuose būtina laikytis formalių reikalavimų. Siekdamas išspęsti esminius su UAB „Pylimėlis“ valdymu susijusius klausimus atsakovas iniciavo aukščiausio bendrovės valdymo organo – visuotinio akcininkų susirinkimo, sušaukimą. Kadangi UAB „Pylimėlis“ valdyba nesudaryta, visuotinis akcininkų susirinkimas sušaukiamas bendrovės vadovo sprendimu (LR ABĮ 23 str. 2 d., 3 d. 1 p.). Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę atsakovas A. P. turi, nes jam nuosavybės teise priklauso 80 proc. bendrovės akcijų (LR ABĮ 23 str. 1 d.). Byloje aptariamu laikotarpiu UAB „Pylimėlis“ vadovu (direktore) buvo ieškovė G. P. . Siekdamas pasinaudoti visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teise atsakovas A. P. turėjo bendrovės vadovui (ieškovei) pateikti atitinkamą paraišką, o visuotinis susirinkimas tokiu atveju turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos (LR ABĮ 23 str. 5 d.). Jei per 10 dienų nuo tokios paraiškos gavimo bendrovės vadovas nepriima sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. Tokią teisę atsakovas A. P. taip pat turi, nes aplinkybė, kad jam priklausančios 80 procentų akcijų įgytos santuokoje, liečia turtinius šalių santykius, bet neįtakoja LR ABĮ įtvirtintų neturtinių akcininko (šiuo atveju atsakovo) teisių. Atsakovas nurodo, kad susirinkimo sušaukimo tvarkos nepažeidė ir ieškovę informavo tinkamai. Teiginį grindžia byloje esančiu ieškovės rašytiniu pareiškimu, kuriame išdėstyta nuomonė, jog skelbti susirinkimą yra netikslinga (b.l. 53). Atsakovo teigimu šis pareiškimas ir jo įteikimo data (2005-11-14) rodo, kad ieškovei prieš mėnesį buvo pranešta apie 2005-12-14 įvyksiantį susirinkimą. Tačiau kadangi aptariamu laikotarpiu ieškovė buvo bendrovės direktorė, šis pranešimas vertintinas kaip bendrovės vadovo atsakymas į akcininko iniciatyvą, pareikštą LR ABĮ 23 str. 5 d. nustatyta tvarka. Gavęs tokį neigiamą atsakymą atsakovas A. P. , kaip 80 proc. bendrovės akcijų turintis akcininkas, turėjo teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, tačiau vadovaujantis LR ABĮ 23 str. 4 d. nuostatomis, jis privalėjo priimti sprendimą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo ir kitą akcininką (ieškovę) informuoti apie būsimą susirinkimą LR ABĮ 26 str. nustatyta tvarka. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas A. P. būtų tokius veiksmus atlikęs. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms ir įstatymo nuostatoms pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad 2005-12-14 visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka buvo pažeista. Atsižvelgiant į susirinkime priimtų sprendimų (ieškovės atleidimas iš direktorės pareigų, bendrovės įstatų pakeitimas) svarbą ir jų įtaką ieškovės teisėms, susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimas netinkamai informuojant ieškovę nėra mažareikšmis ar formalus ir sudaro pagrindą ginčijamus sprendimus pripažinti negaliojančiais (LR CK 2.82 str. 4 d.). Kita netinkamo ieškovės informavimo pasekmė yra tai, kad ji nedalyvavo susirinkime. Ši aplinkybė taip pat turi įtakos ginčijamų sprendimų teisėtumui. Pagal LR ABĮ 27 str. 8 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu šis Įstatymas ar bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos. UAB „Pylimėlis“ įstatų 47 p. nustatyta, kad visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta 5/6 balsų daugumos. Šis įstatų punktas ginčijamo susirinkimo metu galiojo. Perskaičiavus procentais už sprendimą bendrovėje turi balsuoti 83,3 procentai akcijų. Kadangi LR ABĮ 27 str. 8 d. nustatant balsų daugumą turima omenyje susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsai, atsakovas A. P. , tinkamai sušauktame susirinkime dalyvaudamas vienas galėtų priimti sprendimus jam priklausančių akcijų balsų dauguma, tačiau jei bendrovės akcininkų visuotiniame susirikime dalyvauja abu akcininkai, atsakovo A. P. balsų nepakanka susirinkimo sprendimų priėmimui, nes jo turimos 80 procentų akcijų nesudaro 5/6 balsų daugumos. Todėl netinkamas ieškovės informavimas apie susirinkimą, tuo nesudarant jai sąlygų tinkamai pasiruošti sprendžiamiems klausimams, užkirto ieškovei galimybę balsavimu įtakoti ginčijamų sprendimų priėmimą. Kadangi pagal bendrovės įstatų 47 p. ieškovės turimas balsų skaičius turi lemiamos įtakos priimant susirinkimo sprendimus, aptarti pažeidimai taip pat yra pagrindas, taikant LR CK 2.82 str. 4 d., ginčijamus susirinkimo sprendimus pripažinti negaliojančiais.

19Apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovė iš bendrovės direktorės pareigų buvo atleista dar 2004-12-15 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nėra pagrindas pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą. Kaip teisingai nurodoma atsiliepime į apeliacinį skundą, toks sprendimas nebuvo priimtas reikiama balsų dauguma, nes iš susirinkimo protokolo matyti, kad ieškovė G. P. balsavo „prieš“, o atsakovas A. P. reikiamos 5/6 balsų daugumos neturi (įstatų 47 p.). Vadinasi 2004-12-15 susirinkime sprendimai tinkamai priimti nebuvo ir neįsiteisėjo. Be to, jokie 2004-12-15 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai nebuvo įgyvendinti, ieškovė toliau ėjo direktorės pareigas, o atsakovas, tai pripažindamas, kėlė klausimą dėl jos atleidimo.

20Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str.), nenustatyta įstatyme (CPK 329, 330 str.) numatytų pagrindų, įgalinančių panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1d. 1p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str. teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Pylimėlis“... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. ieškovė G. P. pareikštu ieškiniu prašė: 1) pripažinti neteisėtais visus... 5. Ieškinyje nurodė turinti 254 paprastas vardines UAB „Pylimėlis“ akcijas,... 6. Atsakovas A. P. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad... 7. Atsakovas UAB ,,Pylimėlis“ pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu... 8. Atsakovė notarė D. B. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog UAB... 9. Tretysis asmuo VĮ Registrų centras prašė ginčą spręsti teismo... 10. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2008 m. gegužės 23 d. sprendimu... 11. Tenkindamas ieškinį dalyje teismas konstatavo, kad atsakovo UAB... 12. Atsakovas UAB „Pylimėlis“ padavė apeliacinį skundą. Prašo panaikinti... 13. Atsakovas UAB „Pylimėlis“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 14. Apeliantas nesutinka ir su teismo išvada, kad pripažinus visuotinio... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė G. P. prašo skundą atmesti, o... 16. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 17. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nenustatyta CPK 329 str. 2, 3 d.... 18. Ieškovė prašydama pripažinti neteisėtais visus visuotinio akcininkų... 19. Apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovė iš bendrovės direktorės... 20. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka neperžengiant apeliaciniame skunde... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str.... 22. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 d. sprendimą...