Byla 2YT-1538-351/2018
Dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos B. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. G. ir VĮ Valstybės žemės fondui dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo,

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja pareiškimu prašo jai atnaujinti praleistą terminą palikimui priimti. Nurodė, kad ji ( - ) dovanojimo sutartimi iš motinos Z. S. gavo 0,2996 ha žemės sklypą, gyvenamąjį namą, viralinę garažą, sandėlį, ūkinį pastatą, daržinę, malkinę, kitus statinius, esančius ( - ). Po mamos Z. S. mirties ( - ) manė, kad mamos palikimo nėra, tačiau 2018-02-09 tvarkydama mamos daiktus rado nuosavybės dokumentus, jog du žemės sklypai, unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esantys ( - ), nuosavybės teise priklauso mamai. Z. S. nebuvo sudariusi testamento, todėl pareiškėja yra pirmos eilės įpėdinė, paveldinti pagal įstatymą. Pareiškėja per įstatymu nustatyta trijų mėnesių terminą nuo palikimo atsiradimo dienos į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, nes nežinojo apie tai, jog mamos vardu liko registruoti minėti du žemės sklypai.

4Suinteresuotas asmuo L. G. atsiliepime pareiškimui dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo pritaria.

5Suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime pareiškimui dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo neprieštarauja.

6Teismas

konstatuoja:

7Prašymas tenkintinas.

8Iš pareiškimo ir prie jo pridėtos medžiagos, matyti, kad ( - ) mirė pareiškėjos B. L. motina Z. S.. Po jos mirties dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą niekas į notarą nesikreipė. Kita Z. S. dukra suinteresuotas asmuo L. G. atsiliepime pareiškimui dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo pritaria ir nurodė, kad ji pagal įstatymą priklausančios palikimo dalies atsisako.

9Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 1, 2 dalys). Šie veiksmai turi būti atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 straipsnio 3 dalis). Praleidus įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą ir jo įstatymo nustatyta tvarka nepratęsus, įpėdinis praranda paveldėjimo teisę. Įstatyme nustatytą terminą palikimui priimti gali pratęsti teismas, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Pasibaigus šiam terminui palikimas gali būti priimtas nesikreipiant į teismą tik tuo atveju, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai (CK 5.57 straipsnio 1 dalis).

10Nagrinėjant bylą CK 5.57 straipsnio 1 daliai taikyti svarbu nustatyti, kada pareiškėjas sužinojo apie palikimo atsiradimą, ar per įstatymo nustatytą terminą jis išreiškė norą priimti palikimą ir kokios svarbios priežastys lėmė, kad per šį terminą jis negalėjo atlikti palikimo priėmimo veiksmų. Klausimą, ar konkrečios palikimui priimti priežastys pripažintinos svarbiomis, teismas sprendžia atsižvelgdamas į terminų, nustatytų palikimui priimti paskirtį, teisinius padarinius, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis).

11Pareiškėja, ( - ) dovanojimo sutartimi iš motinos gavusi 0,2996 ha žemės sklypą, gyvenamąjį namą, viralinę garažą, sandėlį, ūkinį pastatą, daržinę, malkinę, kitus statinius, esančius ( - ), Tauragės g. 27, nežinojo, kad mamai priklausė dar du žemės sklypai, unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esantys ( - ) Šių žemės sklypų dokumentus pareiškėja atsitiktinai rado tik 2018-02-09, tvarkydama mamos asmeninius dokumentus. Dėl šių priežasčių pareiškėja negalėjo laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo ar priimti palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti. Visos šios aplinkybės laikytinos svarbiomis ir sudaro pagrindą atnaujinti terminą palikimui priimti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 576str.-578 str., CK 5.57 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 578str., teismas

Nutarė

13Pareiškimą patenkinti.

14Atnaujinti praleistą trijų mėnesių terminą pareiškėjai B. L., asmens kodas ( - ) priimti palikimą pagal įstatymą, kuris atsirado po jos motinos Z. S., asmens kodas ( - ) mirties ( - ).

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai