Byla 2-1505-510/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GIT TRANSPORT“ atstovui bankroto administratoriui Nerijui Strikuliui, nedalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“ atstovui, nedalyvaujant trečiajam asmeniui G. A., viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GIT TRANSPORT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „LM INVEST“, trečiajam asmeniui G. A., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „GIT TRANSPORT“ patikslintu ieškiniu (b. l. 71–75) prašė pripažinti negaliojančiomis tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LM INVEST“, 2012 m. sausio 24 d. sudarytas sutartis Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 dėl transporto priemonių perleidimo ir taikyti restituciją, o šio turto ar jo dalies nesant, priteisti turto vertės tarp pardavimo kainos ir realios šio turto rinkos vertės skirtumą. Ieškovas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartimi UAB „GIT TRANSPORT“ buvo iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius nustatė, kad ieškovui nuosavybės teise priklausė šešios transporto priemonės, kurios 2012 m. sausio 24 d. pirkimo–pardavimo sutarčių pagrindu buvo parduotos atsakovui UAB „LM INVEST“. Pirkimo–pardavimo sutartimis parduodamų transporto priemonių bendra rinkos vertė sandorių sudarymo dieną buvo 315 680 Lt, o visos šios transporto priemonės buvo parduotos už 119 038,10 Lt, t. y. daugiau kaip už 2,6 karto mažesnę sumą nei šių sandorių sudarymo dieną buvusi rinkos vertė. Šių transporto priemonių pardavimo dieną ieškovo finansinė padėtis buvo sunki. Bendrovė nebepajėgė sumokėti visų savo įsiskolinimų kreditoriams, negalėjo mokėti už jai suteikiamas paslaugas, taip pat buvo nemokamos algos įmonės darbuotojams.

3Kauno apygardos teismo teisėjo 2013 m. vasario 21 d. rezoliucija (b. l. 4) ieškovo ieškinys buvo priimtas ir atsakovui buvo nustatytas 30 dienų terminas atsiliepimui pateikti. Atsakovas per teismo nustatytą 30 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, gali būti priimamas sprendimas už akių. CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

5Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi (b. l. 55) paskyrė parengiamąjį teismo posėdį 2013 m. gegužės 29 d. 9.30 val., motyvuodamas tuo, kad ieškovo pateikti įrodymai nėra pakankami sprendimui už akių priimti. Teismas pripažino, jog dėl į bylą pateiktų įrodymų ieškovo atstovui būtina užduoti papildomų klausimų.

6Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 29 d. protokoline nutartimi paskyrė antrą parengiamąjį posėdį 2013 m. birželio 26 d. 9.30 val. Teismo šaukimas apie antrą parengiamąjį posėdį atsakovui UAB „LM INVEST“ buvo siunčiamas atsakovui paštu registruotu buveinės adresu (Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 7). Teismo šaukimas grįžo neįteiktas su pašto žyma, jog gavėjas neatsiėmė (b. 1. 85). Atsakovui tuo pačiu adresu apie antrą parengiamąjį posėdį 2013 m. birželio 10 d. taip pat buvo siunčiamas teismo pranešimas (b. l. 86). CPK 123 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta juridiniam asmeniui, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo, todėl yra pagrindas laikyti, kad apie antrą parengiamąjį teismo posėdį, paskirtą 2013 m. birželio 26 d., atsakovui pranešta tinkamai.

7Į 2013 m. birželio 26 d. parengiamąjį teismo posėdį atsakovo UAB „LM INVEST“ atstovas neatvyko. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad sutinka, jog įstatyme numatytais atvejais būtų priimtas sprendimas už akių (b. l. 74). Ieškovo atsakovas parengiamojo teismo posėdžio metu patvirtino sutinkantis, kad būtų priimtas sprendimas už akių. CPK 230 straipsnio 2 dalis numato, kad dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių.

8CPK 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

92012 m. sausio 24 d. pirkimo–pardavimo sutartimis Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ieškovas UAB „GIT TRANSPORT“ perleido atsakovui UAB „LM INVEST“ šias transporto priemones: puspriekabę SCHMITZ, SPR 24; identifikacijos Nr. ( - ) (už 1 045,49 Lt); automobilį SCANIA, R 144 LA; identifikacijos Nr. ( - ) (už 31 595,58 Lt); automobilį VOLVO, FH12; identifikacijos Nr. ( - ) (už 5 014,34 Lt); automobilį MAN 18.430; identifikacijos Nr. ( - ) (už 33 423,49 Lt); automobilį DAF FT 95XF 430; identifikacijos Nr. ( - ) (už 23 152,75 Lt); automobilį DAF FT 95XF 430; identifikacijos Nr. ( - ) (už 24 806,45 Lt) (b. l. 13, 18, 72, 76–78). Šių sutarčių pagrindu ieškovas išrašė PVM sąskaitas–faktūras (b. l. 19–24). Pagal kasos pajamų orderius Nr. 104, Nr. 105, Nr. 106, Nr. 107, Nr. 108, Nr. 109 (b. l. 79–81) atsakovas ieškovui sumokėjo aukščiau nurodytas sumas (iš viso – 119 038,10 Lt). Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2012 metais vidutinė transporto priemonių kaina buvo: puspriekabės SCHMITZ, SPR 24 – 15 780 Lt (b. l. 26), automobilio SCANIA, R 144 LA – 40 030 Lt (b. l. 27), automobilio VOLVO, FH12 – 50 230 Lt (b. l. 28), automobilio MAN 18.430 – 73 280 Lt (b. l. 29), automobilio DAF FT 95XF 430 – 63 800 Lt (b. l. 30), automobilio DAF FT 95XF 430 – 72 560 Lt (b. l. 31). Taigi bendra perleistų transporto priemonių vidutinė rinkos vertė buvo 315 680 Lt.

10Teismų praktikoje įtvirtinta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius, kurie yra priešingi įmonės veiklos tikslams ir daro galima įtaka įmonės mokumui, gali ginčyti CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003). CK 6.66 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

11Kadangi parduoto turto vidutinė rinkos kaina pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo metu buvo 2,6 karto didesnė (315 680 / 119 038,10), teismas sprendžia, kad tokius sandorius galima vertinti kaip pažeidžiančius kreditorių interesus ir pripažinti negaliojančiais. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas patikslinto ieškinio reikalavimus patenkinti visiškai, todėl atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių – pripažinti negaliojančiais tarp ieškovo BUAB „GIT TRANSPORT“ ir atsakovo UAB „LM INVEST“ 2012 m. sausio 24 d. sudarytas sutartis Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8. Sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti (CK 6.66 straipsnio 4 dalis), todėl taikytina vienašalė restitucija, priteisiant ieškovui BUAB „GIT TRANSPORT“: 1) puspriekabę SCHMITZ, SPR 24; identifikacijos Nr. ( - ); 2) automobilį SCANIA, R 144 LA; identifikacijos Nr. ( - ); 3) automobilį VOLVO, FH12, identifikacijos Nr. ( - ); 4) automobilį MAN, 18.430, identifikacijos Nr. ( - ); 5) automobilį DAF, FT 95XF 430, identifikacijos Nr. ( - ); 6) automobilį DAF, FT 95XF 430, identifikacijos Nr. ( - ). CPK 272 straipsnis numato, kad priteisdamas turtą natūra, teismas sprendime nurodo turto vertę, kuri turi būti išieškoma iš atsakovo, jeigu sprendimą vykdant paaiškėtų, kad priteisto turto nėra. Remiantis CPK 272 straipsniu, jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad visų ar dalies transporto priemonių natūra nėra, priteistinas skirtumas tarp vidutinės šio turto rinkos kainos ir ieškovui realiai sumokėtos pardavimo kainos: 1) puspriekabės SCHMITZ, SPR 24; identifikacijos Nr. ( - ) – 14 734,51 Lt (15780-1045,49); 2) automobilio SCANIA, R 144 LA; identifikacijos Nr. ( - ) – 8 434,42 Lt (40030-31595,58); 3) automobilio VOLVO, FH12, identifikacijos Nr. ( - ) – 45 215,66 Lt (50230-5014,34); 4) automobilio MAN, 18.430, identifikacijos Nr. ( - ) – 39856,51 Lt (73280-33423,49); 5) automobilio DAF, FT 95XF 430, identifikacijos Nr. ( - ) – 40 647,25 Lt (63800-23152,75); 6) automobilio DAF, FT 95XF 430, identifikacijos Nr. ( - ) – 47753,55 Lt (72560-24 806,45) (b. l. 72, 79–81) (CPK 272 straipsnis, 285 straipsnio 2 dalis, CK 6.249 straipsnis).

12Iš atsakovo valstybei taip pat priteisiamas 4 933 Lt žyminis mokestis ((196641,90–100000)X0,02+3000)) ir 41,38 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 3) (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 230 straipsnio 2 dalimi, 272 straipsniu, 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Pripažinti negaliojančiais tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „GIT TRANSPORT“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“ sudarytas sutartis Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8. Taikant vienašalę restituciją, priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „GIT TRANSPORT“: 1) puspriekabę SCHMITZ, SPR 24, identifikacijos Nr. ( - ); 2) automobilį SCANIA, R 144 LA, identifikacijos Nr. ( - ); 3) automobilį VOLVO, FH12, identifikacijos Nr. ( - ); 4) automobilį MAN, 18.430, identifikacijos Nr. ( - ); 5) automobilį DAF, FT 95XF 430, identifikacijos Nr. ( - ); 6) automobilį DAF, FT 95XF 430, identifikacijos Nr. ( - ).

16Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra puspriekabės SCHMITZ, SPR 24, identifikacijos Nr. ( - ), priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „GIT TRANSPORT“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“ šios transporto priemonės rinkos kainos dalį – 14 734,51 Lt (keturiolika tūkstančių septynis šimtus trisdešimt keturis litus ir penkiasdešimt vieną centą);

17Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio SCANIA, R 144 LA, identifikacijos Nr. ( - ), priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „GIT TRANSPORT“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“ šios transporto priemonės rinkos kainos dalį – 8 434,42 Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt keturis litus ir keturiasdešimt du centus);

18Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio VOLVO, FH12, identifikacijos Nr. ( - ), priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „GIT TRANSPORT“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“ šios transporto priemonės rinkos kainos dalį – 45 215,66 Lt (keturiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus penkiolika litų ir šešiasdešimt šešis centus);

19Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio MAN, 18.430, identifikacijos Nr. ( - ), priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „GIT TRANSPORT“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“ šios transporto priemonės rinkos kainos dalį – 39 856,51 Lt (trisdešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt šešis litus ir penkiasdešimt vieną centą);

20Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio DAF, FT 95XF 430, identifikacijos Nr. ( - ), priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „GIT TRANSPORT“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“ šios transporto priemonės rinkos kainos dalį – 40 647,25 Lt (keturiasdešimt tūkstančių šešis šimtus keturiasdešimt septynis litus ir dvidešimt penkis centus),

21Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio DAF, FT 95XF 430, identifikacijos Nr. ( - ), priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „GIT TRANSPORT“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“ šios transporto priemonės rinkos kainos dalį – 47 753,55 Lt (keturiasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt tris litus ir penkiasdešimt penkis centus);

22Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“ valstybei 4 933 Lt (keturių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt trijų litų) žyminį mokestį ir 41,38 Lt (keturiasdešimt vieno lito ir trisdešimt aštuonių centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

23Šį sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos ieškovas ir trečiasis asmuo gali apskųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą. Atsakovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, sekretoriaujant Miglei... 2. Ieškovas BUAB „GIT TRANSPORT“ patikslintu ieškiniu (b. l. 71–75)... 3. Kauno apygardos teismo teisėjo 2013 m. vasario 21 d. rezoliucija (b. l. 4)... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi (b. l. 55) paskyrė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 29 d. protokoline nutartimi paskyrė... 7. Į 2013 m. birželio 26 d. parengiamąjį teismo posėdį atsakovo UAB „LM... 8. CPK 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas... 9. 2012 m. sausio 24 d. pirkimo–pardavimo sutartimis Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6,... 10. Teismų praktikoje įtvirtinta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius... 11. Kadangi parduoto turto vidutinė rinkos kaina pirkimo–pardavimo sutarčių... 12. Iš atsakovo valstybei taip pat priteisiamas 4 933 Lt žyminis mokestis... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 230 straipsnio 2 dalimi, 272... 14. Ieškinį patenkinti visiškai.... 15. Pripažinti negaliojančiais tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 16. Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra puspriekabės SCHMITZ, SPR 24,... 17. Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio SCANIA, R 144 LA,... 18. Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio VOLVO, FH12,... 19. Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio MAN, 18.430,... 20. Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio DAF, FT 95XF 430,... 21. Jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad nėra automobilio DAF, FT 95XF 430,... 22. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LM INVEST“... 23. Šį sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos ieškovas ir trečiasis...