Byla 2-1049-370/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei sandorio nuginčijimo, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo E. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl baudos panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-214-653/2015 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dargis“ ieškinį atsakovams D&A Classicboats Ltd, D. V., E. V. ir D. S. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei sandorio nuginčijimo, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Dargis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu ieškovo su atsakovu D&A Classicboats Ltd 2010 m. gegužės 3 d. sudarytą sandorį, kurio pagrindu buvo perleista ieškovo jachta Reliant 59 CK 6.66 straipsnio 1 dalies ir CK 1.86 straipsnio pagrindu bei taikyti restituciją – grąžinti ieškovui jachtą, o, nesant galimybės taikyti restituciją natūra, – priteisti iš atsakovų D. V. ir D&A Classicboats Ltd 2 071 680 Lt jachtos vertės bei negautą pelną už naudojimąsi jachta nuo jos pardavimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas ieškinyje atsakovams E. V., D. S. prašė pripažinti negaliojančias ieškovo ir atsakovo E. V. 2010 m. birželio 29 d. sudarytą skolų suderinimo aktą bei ieškovo ir atsakovo D. S. 2011 m. lapkričio 18 d. sudarytą skolų suderinimo aktą; taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo E. V. 40 000 Lt, iš atsakovo D. S. – 172 640 Lt sumą, priteisti už priteistas sumas 5 proc. metines palūkanas.

5Bylos nagrinėjimo metu Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 18 d. nutartimi skyrė atsakovui E. V. 200 Eur baudą. Teismas nurodė, kad atsakovas E. V. neatvyko į teismo posėdį, vykusį 2015 m. kovo 12 d., apie kurį jis buvo tinkamai informuotas teismo posėdžio, vykusio 2015 m. vasario 26 d., metu. Šio atsakovo E. V. dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu. 2015 m. vasario 26 d. teismo posėdyje, pasibaigus darbo valandoms ir pačių atsakovų prašymu nebuvo baigta šio atsakovo apklausa, dėl to teismo posėdis buvo atidėtas ir E. V. buvo informuotas, jog kitame teismo posėdyje jo apklausa bus tęsiama ir jam bus užduoti klausimai, tačiau jam neatvykus į 2015 m. kovo 12 d. teismo posėdį, jo apklausa negalėjo būti užbaigta. Teismas, neturėdamas duomenų, jog atsakovas neatvyko į posėdį dėl svarbių priežasčių, siekdamas, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, bei vadovaudamasis proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principais, atsakovui E. V. už neatvykimą į teismo posėdį, vykusį 2015 m. kovo 12 d., skyrė 200 Eur baudą.

6Atsakovas E. V. pateikė prašymą panaikinti jam paskirtą baudą. Jis nurodė, kad bauda turėtų būti skiriama tik nesąžiningai besielgiantiems ir savo veiksmais vilkinantiems bylos nagrinėjimą byloje dalyvaujantiems asmenims. Šiuo atveju atidėti civilinės bylos nagrinėjimo nebuvo būtinybės, civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje pakankamai sklandžiai buvo tęsiamas. Posėdžio metu buvo vykdomas su šalimis suderintas anksčiau patvirtintas bylos nagrinėjimo planas – suteikti procesinę teisę duoti paaiškinimus bei apklausti vieną iš atsakovų – D. V.. 2015 m. kovo 12 d. teismo posėdžio metu ieškovui buvo sudaryta procesinė galimybė užduoti klausimus atsakovo E. V. atstovui advokatui E. D.. Taigi bylos nagrinėjimo eiga nebuvo sutrukdyta. Skirdamas baudą, teismas nurodė išskirtinai formalų argumentą, jog skiria baudą ne dėl to, kad dėl atsakovo E. V. neatvykimo neįvyko suplanuotas posėdis, o tam, kad būtų pasiekti prevenciniai tikslai. Atsakovo teigimu, teismas, parinkdamas baudos dydį, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nuo 2013 m. vasario mėn. dalyvavo visuose įvykusiuose teismo posėdžiuose, o, dalyvaudamas ankstesniame teismo posėdyje bei derindamas kitų teismo posėdžių datas, E. V. informavo teismą, jog trečiame teismo posėdyje negalės dalyvauti dėl iš anksto suplanuotos verslo kelionės į Ispaniją. Per kitus du iš trijų posėdžius E. V. nebuvo apklausiamas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi atmetė atsakovo E. V. prašymą dėl baudos panaikinimo. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad atsakovas savo prašyme dėl baudos panaikinimo nenurodė jokių aplinkybių, kurios teismui nebūtų buvę žinomos ir neįvertintos Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutarties priėmimo metu. Ta aplinkybė, jog atsakovas pateikė įrodymus apie 2015 m. kovo 6 d. – 2015 m. kovo 13 d. įvykusią kelionę į užsienį, nepripažįstama svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi ir nepaneigia atsakovo pareigos dalyvauti teismo posėdyje, kuriame jo dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu ir atsakovas apie tai iš anksto buvo informuotas. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo teiginius, jog civilinės bylos nagrinėjimas nebuvo atidėtas, nes posėdžio metu buvo vykdomas su šalimis suderintas anksčiau patvirtintas bylos nagrinėjimo planas ir tai reiškia, kad nebuvo sutrukdyta civilinės bylos nagrinėjimo eiga. Teismas nustatė, kad atsakovas E. V. neatvyko į teismo posėdį, vykusį 2015 m. kovo 12 d., apie kurį jis buvo tinkamai informuotas teismo posėdžio, vykusio 2015 m. vasario 26 d., metu. Šio atsakovo E. V. dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu. 2015 m. vasario 26 d. teismo posėdyje E. V. buvo informuotas, jog kitame teismo posėdyje jo apklausa bus tęsiama ir jam bus užduoti klausimai, tačiau dėl atsakovo E. V. neatvykimo į teismo posėdį, vykusį 2015 m. kovo 12 d., jo apklausa negalėjo būti užbaigta. Todėl nėra pagrindo daryti išvados, jog civilinės bylos nagrinėjimas nebuvo atidėtas, nes 2015 m. kovo 12 d. vykusio teismo posėdžio metu jo apklausa negalėjo būti užbaigta būtent dėl atsakovo E. V. neatvykimo į minėtą teismo posėdį.

9Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovui paskirta bauda nėra maksimali, teismas, skirdamas 200 Eur baudą, įvertino tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog atsakovas neatvyko į teismo posėdį dėl svarbių priežasčių, be to, bauda skirta siekiant užkirsti kelią procesui vilkinti, bei vadovaujantis proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principais. Atsakovui paskirtos baudos dydis nėra neproporcingas atsakovo elgesiui procese, ir būtent tokiu baudos dydžiu gali būti pasiekti baudos skyrimo tikslai.

10Teismas atmetė atsakovo argumentą, jog teismas nurodė išskirtinai formalų argumentą, kad skiria maksimalią baudą ne dėl to, kad dėl atsakovo E. V. neatvykimo neįvyko suplanuotas posėdis, bet tik tam, kad pasiektų prevencinių tikslų, nes CPK 7 straipsnyje įtvirtintas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas reikalauja, kad byla būtų išnagrinėta ir teismo sprendimas įvykdytas kuo ekonomiškiau. Šis principas nustatytas todėl, kad teismų sistema ir jos funkcionavimas brangiai kainuoja tiek valstybei (teismų sistema išlaikoma iš valstybės lėšų), tiek šalims (šalys moka žyminį mokestį, su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atsakovas E. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti atsakovui skirtą baudą.

13Atskirajame skunde atsakovas nurodo, kad teismas netinkamai taikė teisės normas, susijusias su baudų taikymo institutu bei išdėstė analogiškus argumentus, kaip ir prašyme panaikinti jam paskirtą baudą, t. y., kad bauda turėtų būti skiriama tik nesąžiningai besielgiantiems ir savo veiksmais vilkinantiems bylos nagrinėjimą byloje dalyvaujantiems asmenims, o šiuo atveju teismui nebuvo būtinybės atidėti civilinės bylos nagrinėjimo, civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje buvo tęsiamas pakankamai sklandžiai, todėl apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis proceso koncentruotumo principu, jų neatkartoja.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė prašymą panaikinti paskirtą baudą už neatvykimą į teismo posėdį, teisėtumo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių argumentų, neišeidamas už atskirojo skundo ribų (CPK 320, 338 str.).

17Apeliantas nesutikdamas su teismo jam paskirta bauda už neatvykimą į teismo posėdį, prašė ją panaikinti teigdamas, kad tai nesutrukdė bylos nagrinėjimo eigai, o teismas baudą paskyrė išskirtinai formaliu pagrindu, t. y. siekdamas prevencinių tikslų.

18Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 str. 2 d.). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Taigi proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

19Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. CPK 246 straipsnyje nustatytos šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Pagal to paties straipsnio 3 dalį, atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki 289 Eur baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negali priimti sprendimo už akių. Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos, turi įvertinti aplinkybių visumą, tai yra padaryto pažeidimo pobūdį, mastą, pasekmes, pažeidimo įtaką civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principams įgyvendinti, pažeidimą padariusio asmens savybes bei kitas reikšmingas aplinkybes. CPK 107 straipsnyje, numatančiame baudos panaikinimo ir sumažinimo tvarką, nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl baudos panaikinimo, todėl turėtų būti vadovaujamasi universaliaisiais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str.).

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu CPK 246 straipsnio 3 dalyje numatytos baudos skyrimo vertinimu kaip procesinės sankcijos, kuri skiriama už tai, kad dėl šalies ar jos atstovo neatvykimo tenka atidėti bylos nagrinėjimą, t. y. trikdomas teismo darbas, gaišinami kiti proceso dalyviai ir pan. Tačiau nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į šios konkrečios bylos aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovui E. V. bauda už neatvykimą į teismo posėdį buvo paskirta nepagrįstai, todėl ji turi būti panaikinta.

21Bylos duomenys patvirtina atsakovo teiginius, kad 2015 m. kovo 12 d. teismo posėdyje, į kurį neatvyko atsakovas ir kurio neatvykimas nebuvo pateisintas svarbiomis priežastimis, dalyvavo atsakovo atstovas E. D., kuriam ieškovas turėjo galimybę užduoti klausimus ir tokiu būdu tęsti pradėtą teisminį bylos nagrinėjimą. Be to, nors teismas ir negalėjo užbaigti atsakovo E. V. apklausos, pradėtos 2015 m. vasario 26 d. teismo posėdyje, tai nesutrukdė proceso eigos (teismas net tuo pagrindu, kad atsakovas E. V. neatvyko į teismo posėdį, nesvarstė bylos atidėjimo klausimo), kadangi buvo vykdoma kitų į bylą patrauktų atsakovais asmenų apklausa. Kaip nurodė E. V. ir ši aplinkybė nebuvo paneigta, jis nuo 2013 m. vasario mėn. dalyvavo visuose įvykusiuose teismo posėdžiuose, be to, teismas iš anksto buvo suderinęs su šalimis bylos nagrinėjimo planą tam, kad būtų užtikrinta kuo didesnė galimybė dalyvauti teismo posėdžiuose kitam atsakovui - D. V. ir jį apklausti. Pažymėtina ir tai, kad 2015 m. kovo 31 d. vykusio teismo posėdžio metu buvo apklaustas E. V., taip pat D. V., o 2015 m. gegužės 6 d. – atsakovas D. S., 2015 m. gegužės 15 d. teismo posėdžio metu – iškviesta liudytoja, o 2015 m. birželio 19 d. byla išnagrinėta ir joje priimtas teismo sprendimas. Tokie duomenys apie bylos eigą nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog atsakovo neatvykimas į 2015 m. kovo 12 d. teismo posėdį be pateisinamos priežasties patvirtina jo nesąžiningą procesinį elgesį ar piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, už kurį jam būtų pagrindas skirti baudą, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas atsakovui paskirtą baudą panaikinti.

22Dėl nurodyto kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su paskirtos baudos dydžiu, yra teisiškai neaktualūs, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

23Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, netinkamai aiškino ir taikė baudos skyrimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, panaikinant atsakovui paskirtą 200 Eur baudą (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartį, kuria atmestas atsakovo E. V. prašymas panaikinti jam paskirtą 200 Eur baudą.

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartimi atsakovui E. V. paskirtą 200 Eur baudą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „Dargis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškovas ieškinyje atsakovams E. V., D. S. prašė pripažinti... 5. Bylos nagrinėjimo metu Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 18 d. nutartimi... 6. Atsakovas E. V. pateikė prašymą panaikinti jam paskirtą baudą. Jis... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi atmetė atsakovo... 9. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovui paskirta bauda nėra maksimali,... 10. Teismas atmetė atsakovo argumentą, jog teismas nurodė išskirtinai formalų... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atsakovas E. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 13. Atskirajame skunde atsakovas nurodo, kad teismas netinkamai taikė teisės... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas. ... 16. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė prašymą... 17. Apeliantas nesutikdamas su teismo jam paskirta bauda už neatvykimą į teismo... 18. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 19. Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. Bylos duomenys patvirtina atsakovo teiginius, kad 2015 m. kovo 12 d. teismo... 22. Dėl nurodyto kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su paskirtos baudos... 23. Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartį, kuria... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartimi atsakovui E....