Byla 2S-415-622/2010
Dėl priverstinio įkeitimo lakšto įregistravimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės ir Erikos Misiūnienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus VSDFV Kretingos skyriaus atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus VSDFV Kretingos skyriaus prašymą dėl priverstinio įkeitimo lakšto įregistravimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Hipotekos skyriuje prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-09 buvo gautas kreditoriaus VSDFV Kretingos skyriaus pareiškimas dėl priverstinio įkeitimo lakšto įregistravimo.

4Kreditorius prašė įregistruoti priverstinio įkeitimo lakštą dėl 37 553 Lt skolos grąžinimo užtikrinimo, įkeičiant skolininkui UAB „Pajūrio birštva“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą – transporto priemonę TOYOTA LAND CRUISER, valst. Nr. DGD 342, indentifikavimo kodas: JTEBZ29Jx00156953.

5Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-11 nutartimi kreditoriaus prašymą įregistruoti priverstinio įkeitimo lakštą atmetė. Teismas nurodė, kad įkeičiamas turtas yra netinkamas įkeitimo objektas – į įkeičiamą daiktą negali būti nukreipiamas išieškojimas. Turto areštų aktų registre įregistruoti kitų kreditorių reikalavimų mastas – 438 783,86 Lt, viršija įkeičiamo daikto (94 873,30 Lt) vertę, todėl neužtikrina lakšte nurodytos reikalavimo (37 553,98 Lt) sumos – iš įkeičiamo daikto negalimas prievolės išieškojimas.

6Atskiruoju skundu kreditorius VSDFV Kretingos skyrius prašo panaikinti Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-11 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad šiuo atveju priverstinis įkeitimas nustatomas siekiant užtikrinti viešąjį interesą (mokesčių sumokėjimą). Remiantis CK 4.201 straipsnio 2 dalimi, įkeitimo objektu negai būti tokie daiktai, į kuriuos pagal galiojančius įstatymus negali būti nukreipiamas išieškojimas, taip pat kilnojamieji daiktai, įkeisti kartu su nekilnojamuoju daiktu. Apeliantas pažymi, kad transporto priemonė (indentifikavimo kodas JTEBZ29Jx00156953) nėra įkeista kartu su nekilnojamuoju daiktu ir mano, kad į šį kilnojamąjį turtą gali būti nukreipiamas išieškojimas. Įkeitimo objekto – transporto priemonės (indentifikavimo kodas JTEBZ29Jx00156953) vertė pagal balansinę likutinę vertę yra 94 873,30 Lt, o priverstiniu įkeitimu užtikrinti reikalavimo suma – 37 553,98 Lt. Kadangi įkeičiamo daikto vertė yra didesnė už reikalavimo sumą, mano, kad minėta transporto priemonė yra tinkamas priverstinio įkeitimo objektas.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009-12-11 nutartimi UAB „Pajūrio birštva“ iškelta restruktūrizavimo byla (b. l. 29-30). Siekiant netrukdyti administratoriui vykdyti restruktūrizavimo procedūras Klaipėdos apygardos teismo 2010-01-04 nutartimi buvo panaikinti visi areštai restruktūrizuojamai UAB „Pajūrio irštva“ kilnojamam ir nekilnojamam bei sąskaitoms bankuose (b. l. 31).

9Byloje kilo ginčas, ar kreditoriaus VSDFV Kretingos skyriaus pareiškimas dėl priverstinio įkeitimo lakšto įregistravimo yra pagrįstas.

10CK 4.170 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui.

11CK 4.175 straipsnio 2 dalyje nustatyti priverstinės hipotekos įregistravimo atvejai. Priverstinės hipotekos įregistravimas numatytas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-18 nutarime Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“. Taigi, hipotekos registravimas reglamentuotas ir šiuo poįstatyminiu teisės aktu.

12Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių reglamentuotos CPK XXXVI skyriuje. CPK 552 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad priverstinė hipoteka ar įkeitimas įregistruojami hipotekos registre CPK 550 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Skolininko sutikimo įregistruoti priverstinę hipoteką ar įkeitimą nereikia.

13Tačiau Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, išskyrus atvejus, kuriems taikoma šios dalies 5 punkto nuostata, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti.

14Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka reglamentuota Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnyje. Todėl darytina išvada, kad įmonės kreditorių reikalavimai tenkinami tik minėto straipsnio nustatyta tvarka.

15Nors pareiškėjas (kreditorius) atskirąjį skundą pateikė dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo skolininkui (2009-11-25), tačiau ši aplinkybė yra teisiškai nereikšminga, kadangi priverstinį hipotekos įregistravimą draudžia Įmonių restruktūrizavimo įstatymas. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas.

16Dėl išvardytų motyvų apeliacinės instancijos teismas dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nepasisako.

17Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

19Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-11 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai