Byla 2A-1588-657/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Buzelio, Leono Jachimavičiaus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. V., atstovaujamo advokato Dominyko Varno apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1925-191/2014 pagal ieškovo D. V. ieškinį antstoliui S. D., trečiajam asmeniui „BTA Insurance Company“ SE, veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje dėl žalos atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas D. V. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo antstolio S. D. 4.224,58 Lt žalos, 511,00 Lt palūkanų, bei bylinėjimosi, atstovavimo išlaidas. Nurodė, kad atsakovo (antstolio S. D.) sudarytu 2011-04-28 Turto pardavimo iš varžytynių aktu, patvirtintu teisėjo rezoliucija 2011-05-25, buvo parduotas jam dalinės nuosavybės teise priklausęs 3 kambarių 64,58 kv.m ploto butas su rūsiu, adresu ( - ). Varžytynėse gautą 34.000,00 Lt sumą atsakovas privalėjo paskirstyti pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos ir CPK nuostatas, tačiau to nepadarė. Iš 34.000,00 Lt sumos po varžytynių kreditoriams turėjo būti išskaičiuota 15.773,81 Lt, antstoliui – 5.552,43 Lt, ir likusi suma 12.673,76 Lt grąžinta skolininkui (t.y. trims buto bendrasavininkams). Be to, 2011-06-03 atsakovas sumokėjo už ieškovui teismo nutartimi skirto kuratoriaus vykdomojoje byloje paslaugas 2.600,00 Lt kuratoriui (advokatui) G. G. Ieškovo manymu, atsakovas neteisingai paskyrė atlyginimą kuratoriui, neproporcingai paskirstė solidarias skolas.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas ieškinį ir jo dydį grindžia matematiniu skaičiavimu, kas, atsakovo manymu, nėra ieškinio pagrindimas, nes ieškovas nenurodė kokias teisės normas antstolis pažeidė sumokėdamas teismo paskirtam kuratoriui atlyginimą tik iš jam tenkančių grąžinti lėšų (iš ieškinio ir rašytų pretenzijų antstoliui ieškovas pageidauja, kad atlyginimas būtų buvęs mokamas ir iš asmenų, kurių atžvilgiu kuratorius nebuvo skiriamas). Ieškovo atžvilgiu užvestos 29 vykdomosios bylos, tačiau ne visos bylos solidarios.

6Trečiasis asmuo BTA Insurance Company“ SE su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovo antstolio S. D. veiksmuose nėra civilinės atsakomybės sudėties. Antstolio atsakomybei atsirasti turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (nuostoliai), mano, kad praleista ieškininio senatis.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2014 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo valstybei 17,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas sprendė, jog ieškovui pareiškus ieškinį 6.246 straipsnio pagrindu, turi būti įrodytos visos sąlygos antstolio civilinei atsakomybei kilti, t.y. neteisėtus veiksmus (neveikimą), kaltę, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo. Nors vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų nebuvimas, eliminuoja civilinės atsakomybės kilimą / atsiradimą. Teismo nuomone, ieškovas byloje neįrodinėjo sąlygų, civilinei atsakomybei kilti, buvimo ir pripažino, jog neprieštaravo varžytynių vykdymui, dėl nustatytos turto vertės, skolų padengimo, lėšų pervedimui kitam antstoliui, kuratoriui sumokėto atlyginimo, tuo pripažindamas, kad atsakovo antstolio S. D. veikoje neteisėtų veiksmų nebuvo. Teismas sprendė, jog ieškovo teiginiai, kad kuratoriui mokamo atlyginimo suma turi būti įskaičiuota į vykdymo išlaidų 5.552,43 sumą yra nepagrįsti, nes antstolis mokėdamas kuratoriui atlyginimą išlaidų nepatiria, o CPK 601 straipsnio 5 dalis nustato, kad atlyginimas kuratoriui mokamas iš lėšų, gautų iš skolininko turto. Teismo nuomone, pasirinkdamas kitokį skaičiavimą ieškovas siekia, jog du trečdalius atlyginimo padengtų solidarūs skolininkai ir tokiu būdu ieškovui liktų nepanaudotų pinigų, gautų už jo turto pardavimą. Nustatęs, kad ieškovas D. V. nevykdė pareigų, numatytų CPK 644 straipsnio 2 ir 4 dalyse, todėl buvo paskirtas kuratorius, teismas sprendė, jog solidariems skolininkams, aktyviai bendradarbiavusiems su antstoliu, mokant ieškovo skolas dalimis iš bedarbio pašalpų, darbo užmokesčio ir t.t., nėra įmanoma perkelti ir kuratoriaus atlyginimo mokėjimą, nes šiuo atveju solidarumas kyla iš įsiskolinimų, o ne iš kuratatoriaus paskyrimo ir jo darbo apmokėjimo. Teismas pažymėjo, jog Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011-01-31 nutartimi kuratorius buvo paskirtas 1/3 turto daliai, kuri priklauso išimtinai ieškovui D. V., todėl jis neįgijo jokių teisių ir pareigų solidarių skolininkų (R. B. ir D. V.) atžvilgiu, ir neturi teisės gauti atlyginimo iš šių asmenų, o šie asmenys neturi pareigos mokėti atlyginimo pastarajam. Teismo nuomone, kuratoriaus atlyginimas buvo mokamas už 13 vykdomųjų bylų, užvestų D. V. atžvilgiu, tuo tarpu ieškovas siekia, kad atlyginimo mokėti solidariai būtų skaičiuojamas už 39 vykdomąsias bylas, kas prieštarautų CPK 39 ir 601 straipsnių nuostatoms, teismo nutarčiai dėl kuratoriaus paskyrimo, teisei ir gerai moralei, teisingumo, protingumo principams (CK 1.5str.). Teismas, konstatavo, jog solidariam skolininkui atlikus mokėjimus savo lėšomis už kitus solidarius skolininkus, kyla teisė reikalauti iš kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė (CK 6.9 str. 1d.). Taigi, ieškovas, manydamas jog įvykdė kuratoriui apmokėjimą vienas, o turėjo apmokėti visi, turi regreso teisę į bendraskolius, o ne reikšti ieškinį antstoliui dėl deliktinės atsakomybės žalai atlyginti. Teismas nenustatęs visų civilinės atsakomybės sąlygų, sprendė, jog ieškinys yra formalus, neturintis teisinio pagrindo, todėl jį atmetė.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas D. V., atstovaujamas Dominyko Varno prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone:

111. Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.1 punktas, 45 punktas ir instrukcijos 3 lentelės 22 punktas (tuo metu galiojusi redakcija) „Atlygio kuratoriui“ išlaidas numato kaip „Vykdomosios bylos administravimo išlaidų“ dalį – „Papildomas vykdymo išlaidas“, todėl atlyginimas kuratoriui įskaičiuotas į vykdymo išlaidas antstoliui, t.y. į 5.552,43 Lt sumą. Atėmęs iš po varžytinių gautos 34.000,00 Lt sumos ieškovams skirtą priteistą 15.773,81 Lt sumą bei 5.552,43 Lt sumą, tenkančią antstoliui, likusią sumą atsakovas privalėjo paskirstyti skolininkams – visiems 3 buvusiems buto savininkams. Be to, visas papildomas vykdymo išlaidas antstolis turi iš pradžių siūlyti skolininkui sumokėti geruoju (galiojusi Sprendimų vykdymo instrukcijos redakcija), o to nepadarius – prisiteisti teismo tvarka. Byloje nėra įrodymų, kad seserys būtų dengę apelianto skolas ar skolų įskaitymą tarp apelianto ir jo seserų – R. B. ir D. V..

122. Nebuvo pagrindo išmokėti 516,30 Lt pagal UAB „Admituras“ reikalavimą. Teismas visiškai nepasisakė dėl 516,30 Lt nepriteistos sumos mokėjimo ne vykdymo, bet tarpininkavimo procese. Teismas nebuvo skyręs apelianto kuratoriaus atstovauti jį tokiais atvejais. Savavališkas apelianto lėšų naudojimas, nesant nei tinkamų kuratoriaus įgalinimų, nei vykdomojo dokumento, yra negalimas.

13Kartu su apeliaciniu skundu apeliantas pateikė rašytinius įrodymus – kuratoriaus sutikimą, atsakovo paklausimą, mokėjimo nurodymus, 2013-10-22 permokos grąžinimo mokėjimo nurodymą.

14Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo apeliacinio skundo netenkinti ir Kauno apylinkės teismo 2014-04-01 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad apelianto atstovas nenurodė ne tik absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, bet ir jokių faktinių ar teisinių pagrindų, kuriems esant teismo sprendimas galėtų būti pakeistas ar panaikintas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

18Byloje nustatyta, kad antstolis vykdė išieškojimą iš atsakovo D. V. pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus Mažeikių rajono apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-1480-02/2001, Nr. L2-1413-215/2006, Nr. L2-2572-03/2005, Nr. L2-1898-636/2007, Nr. L2-2779-01/2004, Nr. L2-540-05/2004, Nr. L2-2713-636/2010, Nr. L2-1600-169/2006, Nr. L2-621-169/2008, Nr. L2-1501-169/2008.

19Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartimi skolininko D. V. turto (1/3 dalies buto su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - )) kuratoriumi buvo paskirtas advokatas G. G.. 2011 m. balandžio 28 d. iš varžytynių už 34.000,00 Lt buvo parduotas skolininkui D. V. kartu su kitais solidariaisiais skolininkais D. V. ir R. B. priklausantis trijų kambarių butas su rūsiu, esantis ( - ).

20Antstolė E. M. 2011-05-31 Patvarkymu Nr. 0009/10/01329/S3a-24271 ir 2011-06-01 Patvarkymu Nr. 0009/10/01331/S3a-24334 prisijungė prie išieškojimo pagal jos kontoroje vykdomų išieškojimų iš skolininkų R. B. ir D. V., bendrai 2.706,70 Lt sumai, pagal vykdomuosius raštus išduotus Mažeikių rajono apylinkės teismo.

21Antstolis S. D. 2011-06-03 Patvarkymu paskirstė lėšas, gautas realizavus skolininkams priklausiusį turtą sekančiai: 15.773,81 Lt išieškotojams pagal antstolio S. D. vykdomus vykdomuosius dokumentus, 2.706,70 Lt išieškotojam pagal antstolės E. M. vykdomus dokumentus, 5.552,43 Lt antstoliui, tame tarpe 1.800,00 Lt atlyginimas antstoliui, 3.752,43 Lt vykdomosios išlaidos, 2.600,00 Lt atlyginimą kuratoriui G. G., 516,30 Lt UAB „Admituras“. Likusią sumą 6.850,76 Lt paskirstė skolininkėms R. B. ir D. V. po 3.425,28 Lt kiekvienai.

22Apeliantas nesutinka su lėšų, gautų realizavus skolininkams priklausiusį turtą paskirstymo.

23Dėl 2.706,70 Lt sumos. Apelianto teigimu šia suma antstolis padengė ne jo, o svetimas skolas. Kaip jau minėta, prie išieškojimo prisijungus antstolei E. M., skola išieškotojams pagal antstolės kontoroje vykdomus vykdomuosius dokumentus išduotus Mažeikių rajono apylinkės teismo civilinėse bylose padidėjo 2.706,70 Lt, tame tarpe 1.837,80 Lt dėl skolų išieškojimo iš solidariosios skolininkės R. B. ir 868,90 Lt iš solidariosios skolininkės D. V.. Teisėjų kolegija, remdamasi teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.), nustatė, kad visos skolos išieškomos antstolės E. M. buvo solidariai priteistos iš skolininkų D. V., R. B. ir D. V.. Esant tokioms aplinkybėms atmestini apelianto argumentai, kad antstolis S. D. nepagrįstai ir neteisėtai padengė ne pareiškėjo, o kitų skolininkų skolas.

24Dėl 516,30 Lt sumos. Apeliaciniame skunde teigiama, jog šią sumą antstolis nepagrįstai pervedė UAB „Admituras“, nes tam nebuvo jokio teisinio pagrindo. Apelianto nuomone, antstolis remdamasis tik neaiškiu UAB „Adminturas“ reikalavimu šiai sumai, neturėjo teisės šios sumos išskaičiuoti iš lėšų, gautų realizavus turtą, nes įgalinimų sutikti su šios nepriteistos skolos išieškojimu vykdymo procese nei jis, nei kuratorius neturėjo (CK 2.137 str. 2 d., CPK 601 str.). Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su šiais apelianto argumentais ir pažymi, jog byloje nėra pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių šios skolos dydį, duomenų apie tai, kad ši skola buvo priteista, ar kitokiu teisėtu pagrindu galėjo būti pradėtas šios skolos išieškojimas vykdymo procese, nes pradėti vykdymo veiksmus galima tik pateikus vykdomąjį dokumentą (CPK 586 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas, šių reikšmingų bylai aplinkybių nesiaiškino ir dėl jų ginčijamame sprendime nepasisakė.

25Dėl 5.552,43 Lt vykdymo išlaidų ir 2.600,00 Lt atlyginimo kuratoriui. Apeliantas nesutikdamas su teismo sprendimu taip pat nurodo, jog atlyginimas kuratoriui (2.600,00 Lt) turėjo būti įskaičiuotas į vykdymo išlaidų sumą (5.552,43 Lt). Byloje nustatyta, jog teismas 2011-01-31 nutartimi paskirdamas kuratorių nenustatė kuratoriui mokėtino atlyginimo (CPK 39 str. 3 d.). CPK 601 straipsnis reglamentuoja skolininko kuratoriaus paskyrimą vykdymo proceso metu, kuris vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą (CPK 601 str. 4 d.). 2011-06-01 G. G. pateikė prašymą pervesti atlygį kuratoriui 2.600,00 Lt.

26Apelianto teigimu, antstolis prašydamas skirti kuratorių šias išlaidas turėjo įtraukti į bendrą 5.552,43 Lt vykdymo išlaidų sumą. Iš antstolio pateikto 2011-06-03 patvarkymo paskirstyti išieškotas lėšas vykdomosiose bylose nustatyta, jog vykdymo išlaidas sudaro 1.800,00 Lt atlyginimas antstoliui, bei 3.752,43 Lt vykdymo išlaidos, tame tarpe 2.437,19 vykdomosios bylos administravimo (bendrosios vykdymo) išlaidos ir 1.315,24 Lt faktinės vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 85 p.).

27Vykdymo išlaidas, jų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką reglamentuoja CPK ir teisingumo ministro įsakymu patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos normos. CPK 609 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidas sudaro: vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti; 2) vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; 3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (akto redakcija, galiojusi nuo 2011-02-01 iki 2011-11-18), 45 punkte nustatyta, kad išieškotojas, sumokėjęs būtinas vykdymo išlaidas, antstoliui pareikalavus privalo sumokėti visas papildomas vykdymo išlaidas, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje. Pagal 3 lentelės 22 punktą prie papildomų išlaidų priskiriamos išlaidos kuratoriaus atlyginimui – 200,00 Lt (vienai vykdomajai bylai). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atlygis kuratoriui buvo sumokėtas iš anksto, tačiau tai neatleido kuratoriaus nuo teismo kuratoriaus funkcijų vykdymo.

28Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kilus ginčui dėl vykdymo išlaidų, teismas privalo išreikalauti iš antstolio reikiamą medžiagą ir patikrinti, kuo yra pagrįsta 5.552,43 Lt vykdymo išlaidų suma, jas išskaidant konkrečiai į bylos administravimo išlaidas, vykdymo išlaidas, išlaidas, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, nurodant konkrečių veiksmų atlikimą, o taip pat nustatyti koks atlyginimas priklauso ne tik antstoliui už vykdomojo dokumento ar jo dalies įvykdymą, bet ir kuratoriui. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nesvarstė ir netyrė, tik nepagrįstai nurodė, kad antstolis mokėdamas kuratoriui atlyginimą išlaidų nepatiria, todėl jos negali būti traktuojamos, kaip vykdymo išlaidų sudedamoji dalis, įeinanti į faktinių išlaidų sampratą.

29Dėl 550,25 Lt sumos. Antstolio paskaičiavimais (tiek atsiliepime į ieškinį, tiek teismo posėdžio metu) skolininkui D. V. galėjo likti 550,25 Lt suma, paskirsčius išlaidas išieškotojams, antstoliui, sumokėjus atlygį kuratoriui ir tarpininkavimo pagrindu sumokėtą skolą ((34.000,00-15.773,81-5.552,43-516,30-2706,60):3-2.600,00), tačiau byloje nebuvo tirtos ir įvertintos aplinkybės, kodėl ir kokiu pagrindu antstolis šios sumos nepervedė skolininkui D. V., o paskirstė kitoms dviem solidariosioms skolininkėms R. B. ir D. V.. Tik įvertinus byloje visas aplinkybes būtų galima daryti išvadą, kad antstolis, vykdydamas pareigas, buvo pakankamai atidus ir rūpestingas, savo iniciatyva ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad padėtų šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.), kad jo veiksmai vykdymo procese atitiko teisės normų reikalavimus, paskirstant lėšas išieškotojams, o likusią sumą pervedant tik dviem skolininkėms ir jo veiksmuose nėra visų sąlygų būtinų civilinei atsakomybei atsirasti.

30Pagal CPK 327 straipsnį byla gali būti perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui tik trimis atvejais: pirma, jeigu apeliacinės instancijos teismas nustato CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus pagrindus; antra, jeigu yra neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme; trečia, jeigu pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus, apeliacinės instancijos teismas gali bylos dalį dėl neišspręstų reikalavimų grąžinti pirmosios instancijos teismui, o kita bylos dalis išnagrinėjama apeliacine tvarka. CPK 329 straipsnio 1 dalyje nustatytas dar vienas pagrindas, kai apeliacinės instancijos teismas gali grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo – kai pažeistos ar netinkamai pritaikytos proceso teisės normos, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla ir šio pažeidimo negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bylos esme suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės; kad sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, kad yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

31Aukščiau išdėstytos aplinkybės lemia išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas antstolio atsakomybės ir žalos atlyginimo klausimus, netinkamai taikė materialinės teisės normas, motyvuodamas sprendimą nesivadovavo CPK 270 straipsnio 4 dalimi, nevertino įrodymų pakankamumo, jų visumos, t.y. neatskleidė bylos esmės, dėl ko galimai priėmė neteisingą sprendimą, o esami įrodymai neleidžia išnagrinėti bylos apeliacinės instancijos teisme (CPK 185 str., 327 str. 1 d. 2 p.). Atsižvelgus į išdėstytą, skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.). Iš naujo nagrinėjant bylą būtina išsiaiškinti šioje nutartyje nurodytas aplinkybes ir tik tada daryti išvadas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

33Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas D. V. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas... 6. Trečiasis asmuo BTA Insurance Company“ SE su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2014 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas D. V., atstovaujamas Dominyko Varno prašo Kauno... 11. 1. Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.1 punktas, 45 punktas ir instrukcijos 3... 12. 2. Nebuvo pagrindo išmokėti 516,30 Lt pagal UAB „Admituras“ reikalavimą.... 13. Kartu su apeliaciniu skundu apeliantas pateikė rašytinius įrodymus –... 14. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo apeliacinio... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Byloje nustatyta, kad antstolis vykdė išieškojimą iš atsakovo D. V. pagal... 19. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartimi skolininko... 20. Antstolė E. M. 2011-05-31 Patvarkymu Nr. 0009/10/01329/S3a-24271 ir 2011-06-01... 21. Antstolis S. D. 2011-06-03 Patvarkymu paskirstė lėšas, gautas realizavus... 22. Apeliantas nesutinka su lėšų, gautų realizavus skolininkams priklausiusį... 23. Dėl 2.706,70 Lt sumos. Apelianto teigimu šia suma antstolis padengė ne jo, o... 24. Dėl 516,30 Lt sumos. Apeliaciniame skunde teigiama, jog šią sumą antstolis... 25. Dėl 5.552,43 Lt vykdymo išlaidų ir 2.600,00 Lt atlyginimo kuratoriui.... 26. Apelianto teigimu, antstolis prašydamas skirti kuratorių šias išlaidas... 27. Vykdymo išlaidas, jų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką... 28. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kilus ginčui dėl vykdymo išlaidų,... 29. Dėl 550,25 Lt sumos. Antstolio paskaičiavimais (tiek atsiliepime į... 30. Pagal CPK 327 straipsnį byla gali būti perduodama nagrinėti iš naujo... 31. Aukščiau išdėstytos aplinkybės lemia išvadą, kad pirmosios instancijos... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327... 33. Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. sprendimą panaikinti ir...