Byla 1-35-298/2013
Dėl nukentėjusio asmens tarnybos ir pasipriešino valstybės tarnautojui, o būtent jis:

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Mečkovskajai, dalyvaujant prokurorei I. Kvedaraitei, gynėjui adv. R. Jonuškai, nukentėjusiajam A. S., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2S. (S.) V., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), administracine tvarka nebaustas, teistas: 2012-01-16 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 str. 1 d. laisvės apribojimu 8 mėnesiams, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas;

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str., 138 str. 2 d. 10 p. ir

Nustatė

4S. V. nesunkiai sužalojo žmogų dėl nukentėjusio asmens tarnybos ir pasipriešino valstybės tarnautojui, o būtent jis:

52011 m. birželio 24 d. apie 1.10 val. ( - ), prie namo Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, muštynių tarp nepažįstamų asmenų metu, veikdamas kartu su G. F. (G. F.), kuris šiuo metu yra miręs, panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK ( - ) A. S. (A. S.), atliekančiam viešojo administravimo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Policijos veiklos įstatymo, galiojusio veikos padarymo metu, 21 str. 1 d. 2 p. numatytas pareigas, kur numatyta, kad policijos pareigūnas privalo pats būdamas įvykio liudininku, imtis neatidėliotinų priemonių užkirsti kelią teisės pažeidimui, – A. S. pareikalavus nutraukti chuliganiškus veiksmus, jų nenutraukė, A. S. bandant išskirti tarpusavyje besimušančius asmenis, dešinės rankos kumščiu sudavė policijos pareigūnui vieną smūgį į kairę ausį, po to G. F. griebus rankomis už pečių pareigūną ir bandant pargriauti ant žemės, po to suduoti dešine ranka, o vėliau sudavus smūgį dešine ranka policijos pareigūnui A. S. į pakaušį ir sugriebus pareigūną ranka už kaklo, pasipriešino viešojo administravimo funkcijas atliekančiam – savo tarnybines pareigas ėjusiam Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK ( - )A. S.,

6t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 286 str.

72011 m. birželio 24 d. apie 1.10 ( - ), prie namo Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, muštynių tarp nepažįstamų asmenų metu, pasipriešindamas Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK ( - ) A. S., dešinės rankos kumščiu sudavė vieną smūgį A. S. į kairę ausį, tuo padarė trauminį kairio klausomojo nervo uždegimą, dėl ko A. S. ilgiau nei 10 dienų sirgo, tuo nesunkiai sužalojo A. S. dėl jo tarnybos,

8t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 10 p.

9Kaltinamasis S. V. kaltu neprisipažino, paaiškino, kad 2011 m. per ( - ) apie 19 val. su B., S. atvažiavo į ( - ). Renginyje išgėrė alaus, sutiko F. ir T.. Nuėjus prie laužo netoli kultūros namų, prie jo priėjo R. iš ( - ), su kuriuo jis turėjo anksčiau konfliktų. Šis pradėjo prie jo kibti. Jis pasiūlė eiti toliau nuo žmonių. R. priėjo prie pareigūnų ir pasakė jiems, kad jis prie jo kabinėjasi. Jis buvo apsirengęs mėlynais marškinėliais, sportinėmis kelnėmis, balta kepure. Nusprendė eiti pasivaikščioti su F., T. ir M.. Nuėjo link ( - ). Pamatė, kad R. stovi su 4-5 vaikinais. Jie buvo keturiese. Jis pats priėjo prie R. pašnekėti. Susistumdė. Pareigūnai pribėgo. R. paėmė jį už rankos, ją užlaužė ir prispaudė prie automobilio. Pareigūnai atbėgo iš automobilio šono. R. pamatė pareigūnus. Pareigūnę R. K. jis atpažino. R. užlaužęs ranką sakė „šitas, šitas“. R. K. papurškė jam dujomis. Jis atsilaisvino ir pabėgo. G. F. buvo nuo jo apie 5 metrai. Gal jisai ir mušėsi su pareigūnais. T. ir M. tikrai tuo metu nebuvo. Pabėgo apie 150 metrų. Vėliau grįžo atgal, tačiau jau nebuvo pareigūnų. Nuėjus prie kultūros rūmų, kažkoks pareigūnas paprašė pateikti dokumentus, įsodino jį į tarnybinį automobilį ir nuvežė į ( - )policijos komisariatą. A. S. jis nematė. Jį pamatė pirmą kartą akistatoje. Anksčiau su R. K. ar A. S. neturėjo jokių reikalų. R. K. pažino iš matymo. Nežino koks tikslas pareigūnams jį apkabėti. Iš karto kaltinamas buvo F., o kai pastarasis mirė, kaltinamas jis. Tikrai nesudavė pareigūnui A. S.. Net arti jo nebuvo. Negali paaiškinti kodėl pareigūnai taip teigia. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-01-24 nutarimo administracinėje byloje neapskundė, baudą sumokėjo. Ligonių kasų 1515,24 litų ieškinį atlygins. Nukentėjusiojo 20 000 litų civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos nepagrįstas. Ieškinį dėl turtinės žalos 730 litų sutinka atlyginti.

10Kaltinamojo kaltė padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 286 str., 138 str. 2 d. 10 p., grindžiama tokiais įrodymais ir duomenimis:

11- nukentėjusiojo A. S. parodymais, kad 2011 metais dirbo ( - ). 2011 06 23 19.00 val. jis pradėjo budėjimą su patruliu A. S. ( - ). Kai ten jau nebuvo žmonių, susisiekė su patrulių D. K. ir R. K. ekipažu G.. Jie apie 23 val. nuvažiavo į G.. Prie jų priėjo jaunuolis ir pasakė, kad yra jaunuolis, kuris gali konfliktuoti. Pastarasis nurodė, kad tas vaikinas su mėlynais marškinėliais ir kepure. Prie klubo jie pastebėjo tą vaikiną. Pastarojo apranga buvo išskirtinė. Ta vieta buvo labai apšviesta. Jis labai gerai matė tą vaikiną, nes buvo nuo jo apie 5 metrus. Tuo metu pastarasis nepažeidinėjo viešosios tvarkos. Po kiek laiko išgirdo prie automobilio riksmus. Ten buvo dirbtinis apšvietimas ir degė laužas. Jaunimo grupė ėjo nuo kultūros namų link ( - ). Jie rėkė, keikėsi. Buvo nuspręsta patikrinti jaunuolius. Su R. K. nuvažiavo jų patikrinti. Pagrindinio kelio vidury stovėjo automobilis „VW Passat“, kuris trukdė eismui. Šalia automobilio stovėjo ne mažiau 5 žmonių. Iš karto pastebėjo besimušančius du asmenis. Vienas iš jų buvo su mėlynais marškinėliais ir balta kepuraite. Jis mušė kitą asmenį. Jis su R. K. išlipo. Sušuko „policija“. Buvo uniformuoti. Jaunuoliai tikrai turėjo matyti, kad jie policijos pareigūnai. Toje vietoje pakankamas apšvietimas. Jis pats viską matė. Jam priėjus vienas iš besimušančių pasitraukė. Jis gavo smūgį į ausį ir jį užpuolė iš nugaros. Smūgiavo S. V., t. y. vaikinas su mėlynais marškinėliais ir balta kepure. Jis matė, kad S. V. jam sudavė. Buvo vienas priešais kitą. S. V. sudavė dešine ranka ir pataikė jam į ausį. Jis negalėjo apsirinkti. Jam buvo suduotas vienas smūgis. Atstumas tarp jų buvo ne daugiau 1 metro. S. V. turėjo matyti, kad sudavė pareigūnui. Jis stovėjo apšviestoje vietoje su šviesą atspindinčia liemene. Dar prieš tai prisistatė policija. Po šio smūgio pajuto, kad dar sudavė jam smūgį į pakaušį iš nugaros, G. F. norėjo jį pargriauti. Tuo metu pribėgo R. K.. Tą kitą vaikiną, t y. G. F. sulaikė. S. V. pabėgo po smūgio į krūmus. R. K. norėjo pastarąjį pasivyti, tačiau jis pasakė, kad nesivytų, nes pavojinga. Jis matė S. V. veido bruožus, žinojo kaip jisai apsirengęs, tai galvojo po to jį suras ir atpažins. Pakvietė pagalbą po pasipriešinimo. Budėtojams pranešinėjo telefonu, nes toje vietoje ryšys blogas. Pranešė budėtojui, kad įvyko pasipriešinimas, kad gavo smūgį į galvos sritį - į ausį ir yra sulaikyti asmenys. Jo marškiniuose buvo išplėštos dvi sagos. Jis nematė kaip buvo sulaikytas S. V.. A. S. ir D. K. privažiavę prie jų pasakė, kad kažkoks žmogus yra panašus į S. V. ir sulaikytas. S. V. sėdėjo jų tarnybiniame automobilyje. Jis nežino ar būtent jie sulaikė S. V.. Įvykio metu matėsi, kad S. V. ir G. F. yra neblaivūs. Po to S. V. ir G. F. pristatė į Vilniaus rajono policijos komisariatą.

12Jis pareiškė 730 litų civilinį ieškinį dėl turtinės žalos, o 20 000 litų dėl neturtinės žalos (1 t., b. l. 96-97). Turtinę žalą sudaro vaistai, degalų sunaudojimas, nes tėvas ir žmona jam vežė vaistus į ligininę. Jis gulėjo ( - ) ligoninėje apie 2-3 savaites dėl ausies traumos. Buvo nustatytas kurtumas. Jam buvo atliekama daug tyrimų. Atstumas nuo jo namų iki ligoninės apie 40 kilometrų. Per tris kartus sunaudojo apie 50 litų kurui. 400 litų vaistams. Patyrė žalą dėl negautų pajamų dėl nedarbingumo. Neturtinę 20 000 litų žalą sudaro tai, kad patyrė stresą, nepatogumus. Iki šio įvykio neturėjo problemų su sveikata, o po šio įvykio turi daug problemų. Klausa atsistatė tik minimaliai. Turi pirkti vaistus. Jam padidėjo kraujospūdis, paskirta gydytojų priežiūra. Vaistus turės vartoti nuolat. Taip pat dvi savaites nematė savo šeimos, nebuvo kam nuvežti vaiko į darželį. Pablogėjo jo reputacija. Darbe prasidėjo patyčios. Palaiko savo civilinį ieškinį.

13Savo parodymus nukentėjusysis A. S. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (1 t., b. l. 85-95).

14- liudytojo A. Ž. (A. Ž.) parodymais, kad dirbo ( - ), kai ryte A. S. į komisariatą pristatė S. V. ir G. F. su atrankiais už pasipriešinimą policijos pareigūnams. Jis įvedė duomenis į kompiuterinę bazę. Po to buvo pristatyti dar keli asmenys. Asmenys yra pristatomi į komisariatą, jei žmogus neadekvačiai elgiasi ir yra neblaivus. Tam turi būti rimtas pagrindas. Tikrino tų asmenų blaivumą. Tyrėjas pradėjo ikiteisminį tyrimą. Buvo surašyti sulaikymo protokolai ir asmenys buvo uždaryti į areštinę. Akivaizdžių kūno sužalojimų pas šiuos asmenis neatsimena ar buvo. Turėjo būti panaudotos specialiosios priemonės prieš pristatant asmenis į policijos komisariatą. Visi sulaikytieji grasina pareigūnams. Šiuo atveju jis neprisimena, ar sulaikytieji skundėsi dėl kūno sužalojimų.

15- liudytojos R. K. parodymais, kad patvirtina savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 99-100), bei paaiškino, kad 2011 m. birželį ( - )vyko ( - ) renginys. Ji dirbo su kolega D. K., paskui atvažiavo A. S. ir A. S. ekipažas. Ji su kolega A. S. nusprendė patikrinti grupę įtartinų jaunuolių. Pavažiavo iki prie ( - ). Pastebėjo vidury kelio stovintį automobilį. Matė kaip 5 jaunuoliai mušėsi. Priėję prie jaunulių juos skyrė. Ji pamatė, kad vienas iš jaunuolių smaugia A. S., kitas jaunuolis buvo pastarajam iš nugaros. Ji bandė atitraukti jaunuolius. Vienas iš jų buvo S. V.. Kitą jaunuolį, tai yra G. F. atitraukė nuo kolegos, jis buvo iš karto sulaikytas. S. V. pabėgo, tačiau jį sulaikė. Galima buvo pastebėti, kad ji ir A. S. policijos pareigūnai. Jie buvo su uniforma. Buvo panaudotos ašarinės dujos prieš G. F.. Galėjo ir S. V. atžvilgiu panaudoti ašarines dujas. Vėliau pareigūnai D. K. ir A. S. atvežė S. V.. Tikrai S. V. trenkė A. S.. Ji matė, kaip S. V. trenkė A. S. ir iš karto pabėgo. Po to A. S. puolė G. F.. Daugiau žmonių toje vietoje nebuvo. Ta vieta buvo gerai apšviesta žibintais. S. V. prie jos tikrai pats nebuvo priėjęs.

16Savo parodymus liudytoja R. K. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (1 t., b. l. 103-110).

17- liudytojo A. S. parodymais, kad patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 111-113), bei paaiškino, kad 2011 m. birželio mėn. per ( - ) dirbo su A. ( - ), buvo paskirti palaikyti viešąją tvarką. Po to atvažiavo į ( - ), kur buvo pareigūnai R. K. ir D. K.. Priėjo nepažįstamas vaikinas ir nurodė, kad vienas vaikinas kabinėjasi prie žmonių. Minioje pastebėjo kaip nurodyta apsirengusį vaikiną. R. K. ir A. S. nuvažiavo pažiūrėti į ( - ). Įvyko pasipriešinimas, kažką sulaikė. Po to privažiavo jis su pareigūnu D. K.. Atvykus buvo vienas vaikinas sulaikytas, paaiškėjo, kad kitas vaikinas pabėgo. Su D. K. važinėjo ir ieškojo vaikino, kurį apibūdino R. K. ir A. S.. Pastarąjį sulaikė pareigūnai iš policijos nuovados. Grįžus į vietą, kurioje stovėjo jų automobiliai, buvo jau keli vaikinai sulaikyti. Tarp jų buvo S. V., kuris nieko neaiškino, nes buvo neblaivus. Sulaikytieji buvo nuvežti į Vilniaus rajono policijos komisariatą. A. S. pasakojo apie pasipriešinimą, sakė, kad sutrenkė jam ausį. Sakė, kad pasipriešino jiems, vieną vaikiną sulaikė, o kitas pabėgo. Vietoje nekilo įtarimų, kad būtent tas vaikinas jiems pasipriešino. Nuo pat pradžių nustatė, kad tai S. V.. A. S. ir pasakė, kad tai asmuo su ta pačia kepuraite ir marškinėliais. Jis matė atrodo tik S. V. sulaikytą. A. S. ir R. K. nurodė, kad būtent S. V. pasipriešino jiems. Paties pasipriešinimo jis nematė. Jis nepamena, ar ta vieta buvo apšviesta. Pareigūnai buvo su žibintuvėliais. Atrodo S. V. sulaikė nuovados pareigūnai ir jiems perdavė. Jie nuvežė S. V. prie A. S., kuris jį atpažino.

18-liudytojo D. K. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad jis dirba ( - ). 2011-06-23 apie 19.00 val., pagal iš anksto patvirtintą grafiką, pradėjo budėjimą. Tą dieną budėjo su ( - )R. K.. Jis kartu su ja išvažiavo į ( - ) renginį į ( - )tarnybiniu automobiliu Škoda Oktavia, VR-88, valstr. Nr.( - ) Ten jie turėjo užtikrinti viešąją tvarką bei eismo saugumą. Jie buvo apsirengę policijos uniforma, kuri buvo su policijos skiriamaisiais ženklais. Jie patruliavo renginyje, prižiūrėjo, kad būtų užtikrinta viešoji tvarka. 2011-06-23 apie 24.00 val., tiksliai laiko neprisimena, į vykusį renginį atvyko dar vienas ekipažas VR-97, kuriame buvo ( - ) A. S. ir patrulis A. S.. Policijos automobiliai su skiriamaisiais ženklais stovėjo prie ( - ) kultūros namų, o jie visi patruliavo renginyje. 2011-06-24 apie 00.45, tiksliai laiko neprisimena, prie jų priėjo vaikinas, kurio nepažįsta. Jis buvo apie 25-30 metų amžiaus nei vardo, nei pavardės jo nežino. Tas vaikinas pasakė, kad renginyje vienas vaikinas, kuris buvo apsirengęs mėlynos spalvos marškiniais ir baltos spalvos kepuraite, kabinėjasi prie žmonių ir provokuoja muštynes. Jie į tą pranešimą reagavo ir todėl patruliavę pagal nurodytus požymius renginyje pastebėjo tą vaikiną, apie kurį buvo pranešta. Jie to vaikino elgesį stebėjo iš toli, nes tuo metu jis nepažeidinėjo viešosios tvarkos. Po kurio laiko, apie 01.15 val. pastebėjo, kad grupė jaunuolių, kiek tiksliai jų ten buvo, nežino, tarp kurių buvo ir tas vaikinas mėlynais marškiniais ir balta kepuraite, ėjo ( - ). Jie elgėsi agresyviai, šaukė, keikėsi necenzūriniais žodžiais. Tai pastebėjęs A. S., atsisėdo kartu su patrule R. K. į tarnybinį automobilį ir nuvažiavo į tų jaunuolių pusę. Kadangi prie tų vaikinų išvažiavo vienas ekipažas, t.y. A. S. ir R. K., o viešąją tvarką reikėjo prižiūrėti pačiame renginyje, todėl jis su patruliu A. S. liko. Jie nevažiavo, nes tie vaikinai tik šaukė, keikėsi necenzūriniais žodžiais, todėl vieno ekipažo užteko tam, kad juos perspėti ir paprašyti nusiraminti. Liudytojas tuo metu muštynių nematė. Su A. S. patruliavo renginyje. Maždaug po 5-10 min per ryšio perdavimo priemonę buvo pranešta, kad ( - )- muštynės. Jie įsėdo į tarnybinį automobilį ir nuvažiavo į ( - )Atvažiavę į ( - )prie namo Nr. ( - ) pamatė, kad ten stovi policijos automobilis, tai buvo atvažiavęs A. S. ir R. K., bet muštynių ten nematė. Tarnybiniame policijos automobilyje matė vieną sulaikytą vaikiną, (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai G. F.). Kai tik atvažiavo, A. S. pasakė, kad jiems buvo pasipriešinta ir vienas iš vaikinų, mėlynos spalvos marškiniais ir balta kepuraite, pabėgo krūmų link. Jis suprato, kad tai tas pats vaikinas, apie kurį buvo pranešta ankščiau. Kadangi toje vietoje jau buvo užtikrinta tvarka, jis su porininku nuvažiavo tos pusės link ieškoti to vaikino. Jie ieškojo, bet nesurado. Vėliau buvo sulaikytas ir tas vaikinas (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai S. V.), kuris pabėgo. Kas jį sulaikė, jis neprisimena. Nuo tų sulaikytų vaikinų, kurie pasipriešino, sklido stiprus alkoholio kvapas. Vėliau minėti vaikinai buvo pristatyti į Vilniaus aps. VPK Vilniaus r. PK į budėtojo dalį. Jis nematė kas su kuo mušėsi ir kokiu būdu buvo pasipriešinta policijos pareigūnams (patruliams A. S. ir R. K.), kurie pirmi nuvyko į muštynes ( - ). Todėl paaiškinti apie tas muštynes jis nieko negali, nes nematė. Jam ir patruliui A. S. pasipriešinta per tas muštynes nebuvo. (b.l. 114-116)

19- liudytojo K. T. (K. T.) parodymais, kad 2011 m. ( - ) metu apie 22 val. buvo ( - ), susitiko su F., V., M.. Išgėrė apie 5 butelius alaus. Po to priėjo prie kitos iš matymo pažįstamos kompanijos iš ( - ). Jie buvo prie pagrindinio kelio. Tarp jų anksčiau buvo konfliktai. Jie priėjo išsiaiškinti, nes ta kompanija buvo partrenkusi jų draugą. Pradėjo kalbėtis, po to stumdytis. Tų jaunuolių buvo 5-6. Kai pradėjo stumdytis, priėjo pareigūnai. G. F. pradėjo mušti pareigūną A. S.. Jis pats nubėgo toliau ir žiūrėjo. Pamatė, kad tai du pareigūnai – vyras ir moteris. Ta vieta buvo apšviesta, tačiau nestipriai. S. V. buvo toliau, o ne prie tos vietos. S. M., jis pats, F. ir pareigūnas. S. V. stovėjo toliau, už 2-3 metrų. G. F. užpuolė pareigūną. Jis matė, kad pareigūnė čiupo S. V., tačiau pastarasis pabėgo. G. F. buvo užšokęs ant pareigūno ir mušė jį. Pareigūnas gulėjo ant žemės, o ant jo gulėjo G. F.. Po to pareigūnė, kai pabėgo S. V., pribėgo ir pradėjo mušti su lazda G. F.. Jie visi pabėgo. Jis nežino dėl ko pareigūnė norėjo sulaikyti S. V.. Nuo pareigūno iki S. V. buvo 2-3 metrai. Jis nematė daugiau jokio automobilio.

20- liudytojo R. M. parodymais, kad 2011 m. šventė ( - ). Sutiko ten savo pažįstamus: V., T., B., S. ir F. Jie nebuvo vienoje grupėje. S. V. sutiko prie kultūros namų su T., F. ir S.. Jis nevartojo alkoholio. Kai kurie vartojo alkoholį, kai kurie ne. Jis tikrai nėjo kažką aiškintis su kita kompanija. Toje vietoje stovėjo porą jaunuolių. Nuo klubo toliau atbėgo R., kuris gyvena ( - ), jis S. V. prispaudė prie mašinos kapoto ir pradėjo kažką rėkti, jie susikabino. Buvo toje vietoje žibintas. S. V. paspruko. S. V. buvo apsirengęs su mėlynais marškinėliais, džinsais, atrodo kepurės nebuvo. Kai S. V. pradėjo bėgti nuo R., pareigūnė pradėjo purkšti dujomis. Iš kur pareigūnai atsirado jis nežino. Matė tik pareigūnę moterį. Kaip stovėjo ir priėjo pareigūnė negali pasakyti. S. V. pabėgo. Pareigūnė atrodo jį vijosi, tačiau jo nesulaikė. G. F. jis nematė. Jokių muštinių nematė. Tą vakarą, kai nuėjo į klubo pusę, pamatė G. F. sėdintį policijos automobilyje. S. V. matė toliau su T., S.. Matė kaip S. V. po to sulaikė atrodo du policijos pareigūnai ir pasodino į savo tarnybinį automobilį. S. V. jis matė tik, kai pareigūnė purškė į jį dujomis ir kai R. prispaudė jį prie kapoto. Daugiau nematė. Kito pareigūno nematė.

21- liudytojo E. B. (E. B.) parodymais, kad 2011 m. per ( - ) buvo ( - ), prie kultūros namų. Atvyko su draugais S., V.. F. vėliau atvažiavo. Susitiko su P., dar keliais pažįstamais. Išgėrė kiekvienas apie 4 butelius alaus. Apie 23 val. su V., S. stovėjo prie kultūros namų. Šoko. Jokio konflikto prie kultūros namų nebuvo. S. V. kažkas paskambino ir jis nuėjo kažkur. Jis liko su S.. Daugiau S. V. jis nematė. Su policijos pareigūnais jokių reikalų neturėjo. S. V. buvo su mėlynais marškinėliais.

22- liudytojo K. S. parodymais, kad 2011 m. per ( - ) buvo prie kultūros namų ( - ). Atvažiavo ten su draugais. S. V. jis sutiko ( - ). T., M., B. ir F. irgi matė. Kurį laiką buvo kartu. Vartojo alų. Po to S. V. nuėjo link ežero. Jis liko su B.. Jis nematė jokio konflikto.

23- Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio tyrėjo tarnybiniu pranešimu, kad 2011-06-24 apie 1.20 val. ( - ) prie namo Nr. ( - ). G. F. ir S. V. panaudodami smurtą pasipriešino policijos pareigūnams A. S. ir R. K., suduodami smūgius A. S. ir suplėšydami uniformą (1 t., b. l. 1).

24- Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio tyrėjo tarnybiniu pranešimu, kad 2011-06-24 S. V. panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino pareigūnui A. S., suduodamas jam smūgį į kairės ausies srity, sužalojimas vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu (1 t., b. l. 3-4).

25- daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, nutarimu, kuriais pateiktas administracinio teisės pažeidimo protokolas, surašytas S. V. pagal ATPK 174 str., 2012-01-21 S. V. pripažintas kaltu padaręs pažeidimą, numatytą ATPK 174 str. (1 t., b. l. 27-29).

26- A. S., R. K., K. L. (K. L.) tarnybiniais pranešimais, kad siekiant nutraukti muštynes, besimušančių jaunuolių paprašė nutraukti nusikalstamą veiką, tačiau jaunuoliai nepakluso jų reikalavimams. A. S. bandant išskirti, S. V. trenkė jam į kairės ausies sritį ir pabėgo. Jis tikrai matė, kad trenkia policijos pareigūnui, nes buvo prieš jį, pareigūnas buvo su uniforma, vieta buvo pakankamai apšviesta. G. F. tuo metu puolė jį iš nugaros ir bandė pargriauti. Po kiek laiko pagal nurodytus požymius buvo sulaikytas S. V. (1 t., b. l. 32-35, 50).

27- daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo pateikta pajėgų išdėstymas, Žurnalo išrašas ir priemonių planas (1 t., b. l. 36, 37, 38-41, 42-45).

28- įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėta įvykio vieta, kelias ( - ) prie namo Nr. ( - ) (1 t., b. l. 51-55).

29- daiktų apžiūros protokolu, patvirtinančiu, kad apžiūrėta įvykio vietos apžiūros metu rasta saga, kuri grąžinta A. S. (1 t., b. l. 56-58, 69).

30- daiktų dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais, kurie patvirtina, kad A. S. pateikė policijos pareigūno marškinius su policijos skiriamaisiais ženklais, kuriuose nėra trečios ir ketvirtos sagų, ir tarnybos 2011-06-23 užduotį, pateikta užduotimi patruliui, kurioje nurodyta nuo 19.30 val. iki 7.30 val. užduoties turinys: „(...) ryžtingai nutraukti viešosios tvarkos ir kitus teisės pažeidimus(...)“.Marškiniai apžiūrėti ir grąžinti A. S. (1 t., b. l. 62-63, 64-69).

31- specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad A. S. nustatytas trauminis kairio klausomojo nervo uždegimas. Sužalojimo padarymas paaiškinamas ir nuo vieno trauminio poveikio kietu buku daiktu į kairės ausies sritį. A. S. kūne konstatuotas vieno trauminio poveikio pėdsakas. Sužalojimas nėra būdingas griuvimui. Sužalojimo padarymas 2011-06-24 nėra atmetamas. Sužalojimas kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes A. S. sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (1 t., b. l. 78-80).

32- daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo R. K. pateikė tarnybos užduotį (1 t., b. l. 101-102).

33- asmens blaivumo testo rezultatais, kuriame nustatyta, kad 2011-06-24 4.44 val. G. F. nustatytas 2.31 promilės, 2011-06-24 8.48 val. 1.32 promilės neblaivumas (1 t., b. l. 128-127).

34- asmens duomenimis ir mirties įrašu, iš kurių matyti, kad G. F. yra miręs ( - ). Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros prokuroro 2011-12-23 nutarimu vadovaujantis BPK 3 str. 1 d. 7 p., ikiteisminis tyrimas G. F. nutrauktas (1 t., b. l. 132, 135-136).

35- asmens blaivumo testo rezultatais, iš kurių matyti, kad 2011-06-24 4.38 val. S. V. nustatytas 2,01 promilės, 2011-06-24 8.55 val. 1,27 promilės neblaivumas (1 t., b. l. 144-145).

36- akistatos protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis A. S. ir S. V., kiekvienas pasiliko prie savo parodymų (1 t., b. l. 174-176).

37Kaltinamasis neprisipažino padaręs nusikalstamas veikas, tačiau jo paaiškinimai nėra patvirtinti kita bylos medžiaga. Nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios policijos pareigūnų A. S. ir R. K. parodymai buvo nuoseklūs ir vieningi, kad S. V. pasipriešino policijos pareigūnui A. S., sudavė jam suvokdamas, kad suduoda policijos pareigūnui, nes pastarasis buvo uniformuotas, vieta buvo pakankamai apšvista, ir tokiais savo veiksmais sužalojo policijos pareigūną. Nepasitvirtino ir S. V. paaiškinimas, kad iš pradžių buvo kaltinamas G. F., o tik vėliau apkaltintas jis, nes iš tarnybinių pranešimų matyti, kad po pat įvykio tarnybiniuose pranešimuose buvo nurodyta, kad smūgį į ausies sritį A. S. sudavė būtent S. V. (1 t., b. l. 1, 3-4, 32-35, 50). Liudytojų K. T., R. M., E. B., K. S. parodymai nenuoseklūs, jie buvo vartoję alkoholio, nepilnai pamena įvykio aplinkybes arba jo nematė. Vertindamas kaltinimo pagrįstumą ir atsižvelgęs į byloje esančius įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis S. V. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 286 str., 138 str. 2 d. 10 p.

38Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tai, kad nusikalstamas veikas jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jų padarymui, bei tai, kad nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1, 9 p.).

39Skiriant kaltinamajam bausmę atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, jų padarymo aplinkybes, motyvus, kaltės formą-tiesioginę tyčią, į tai, kad yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, į kaltinamojo asmenybę, kuris nors anksčiau teistas vieną kartą, tačiau 2012 01 16 nuosprendis, kur jis buvo nuteistas laisvės apribojimo bausme, priimtas po šių nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo, kaltinamasis dirba, nusikalstamų veikų padarymo metu buvo 3 kartus baustas administracine tvarka, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ir yra dvi sunkinančios aplinkybės, todėl jam skirtinos laisvės atėmimo bausmės, kurios bendrintinos apėmimo būdu (BK 54 str. 2 d., 63 str. 5 d. 1 p.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad jis yra jauno amžiaus, nusikalstamų veikų padarymo metu dar nebuvo teistas, o taip pat į tai, kad realios laisvės atėmimo bausmės vykdymas paveiks teigiamus jo socialinius ryšius, darytina išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl S. V. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas ( Lietuvos Respublikos BK 75 str.).

40Nukentėjusysis A. S. pateikė civilinį ieškinį 730 Lt turtinei žalai atlyginti ir 20000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Ieškinio dalis dėl turtinės žalos atlyginimo įrodyta, pripažinta kaltinamojo, todėl tenkintina visiškai.

41Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai. Nustatydamas jos dydį A. S. teismas atsižvelgė į tai, kad žala buvo padaryta tyčia, priešinantis policijos pareigūnui, trenkiant jam ir jį sužalojant, kad kaltinamojo veiksmai ir nukentėjusiajam padaryti sužalojimai yra susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu, kad buvo panaudotas fizinis smurtas prieš savo pareigas einantį policijos pareigūną, kad Valstybinės ligonių kasos ieškinys tenkintinas, kad kaltinamasis yra jauno amžiaus bei į jo turtinę padėtį. Tačiau taip pat pripažintina, kad sveikatos sužalojimo atveju žalą padariusio asmens turtinė padėtis nėra lemiamu kriterijumi nustatant neturtinės žalos dydį. Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, šiuo atveju yra sužalojimo pasekmės ir dėl to nukentėjusiojo patirti dvasiniai išgyvenimai. Bylos duomenimis, fiziniai nukentėjusiojo sužalojimai buvo tokio pobūdžio, kad bylos nagrinėjimo metu jų pasekmės nėra visiškai pašalintos, jam reikia vartoti vaistus, visiškai neatsistatė klausa ir šiuo metu nėra objektyvių duomenų, kad ateityje nukentėjusiajam nebebus būtinas gydymas. Todėl įvertinus visas turinčias reikšmės bylai aplinkybes ir vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant nukentėjusiajam 10000 litų neturtinei žalai atlyginti, o kitoje dalyje ieškinys atmestinas (BPK 115 str. 1 d.).

42Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys 1515,24 Lt už nukentėjusiojo gydymą yra įrodytas (2 t., b. l. 3-4) ir tenkintinas visiškai (BPK 115 str.).

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308 str.

Nutarė

44S. (S.) V. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 286 str., 138 str. 2 d. 10 p. bei jį nuteisti:

45-pagal BK 286 str. – laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams;

46-pagal BK 138 str. 2 d. 10 p. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 1 p., subendrinti paskirtas bausmes apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atmimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

48Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. reikalavimais S. V. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam ir Valstybinei ligonių kasai nusikalstamomis veikomis padarytą turtinę žalą, per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi bei neturėti, nenaudoti, neįsigyti alkoholinių gėrimų.

49Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

50Priteisti iš S. V. 1515,24 Lt Valstybinei ligonių kasai už nukentėjusiojo gydymą.

51Nukentėjusiojo A. S. (A. S.) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš S. V. 730 Lt turtinei žalai atlyginti ir 10000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

52Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

53Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. S. (S.) V., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str., 138 str. 2 d. 10 p. ir... 4. S. V. nesunkiai sužalojo žmogų dėl nukentėjusio asmens tarnybos ir... 5. 2011 m. birželio 24 d. apie 1.10 val. ( - ), prie namo Nr. ( - ), būdamas... 6. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 286 str.... 7. 2011 m. birželio 24 d. apie 1.10 ( - ), prie namo Nr. ( - ), būdamas... 8. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 10 p.... 9. Kaltinamasis S. V. kaltu neprisipažino, paaiškino, kad 2011 m. per ( - ) apie... 10. Kaltinamojo kaltė padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 286 str., 138... 11. - nukentėjusiojo A. S. parodymais, kad 2011 metais dirbo ( - ). 2011 06 23... 12. Jis pareiškė 730 litų civilinį ieškinį dėl turtinės žalos, o 20 000... 13. Savo parodymus nukentėjusysis A. S. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje... 14. - liudytojo A. Ž. (A. Ž.) parodymais, kad dirbo ( - ), kai ryte A. S. į... 15. - liudytojos R. K. parodymais, kad patvirtina savo ikiteisminio tyrimo metu... 16. Savo parodymus liudytoja R. K. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (1... 17. - liudytojo A. S. parodymais, kad patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus... 18. -liudytojo D. K. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad jis dirba ( - ).... 19. - liudytojo K. T. (K. T.) parodymais, kad 2011 m. ( - ) metu apie 22 val. buvo... 20. - liudytojo R. M. parodymais, kad 2011 m. šventė ( - ). Sutiko ten savo... 21. - liudytojo E. B. (E. B.) parodymais, kad 2011 m. per ( - ) buvo ( - ), prie... 22. - liudytojo K. S. parodymais, kad 2011 m. per ( - ) buvo prie kultūros namų (... 23. - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio tyrėjo... 24. - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio tyrėjo... 25. - daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, nutarimu, kuriais pateiktas... 26. - A. S., R. K., K. L. (K. L.) tarnybiniais pranešimais, kad siekiant nutraukti... 27. - daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo pateikta pajėgų... 28. - įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėta... 29. - daiktų apžiūros protokolu, patvirtinančiu, kad apžiūrėta įvykio... 30. - daiktų dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais, kurie patvirtina, kad... 31. - specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad A. S. nustatytas... 32. - daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo R. K. pateikė tarnybos... 33. - asmens blaivumo testo rezultatais, kuriame nustatyta, kad 2011-06-24 4.44... 34. - asmens duomenimis ir mirties įrašu, iš kurių matyti, kad G. F. yra miręs... 35. - asmens blaivumo testo rezultatais, iš kurių matyti, kad 2011-06-24 4.38... 36. - akistatos protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis A. S. ir S. V.,... 37. Kaltinamasis neprisipažino padaręs nusikalstamas veikas, tačiau jo... 38. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Kaltinamojo... 39. Skiriant kaltinamajam bausmę atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų... 40. Nukentėjusysis A. S. pateikė civilinį ieškinį 730 Lt turtinei žalai... 41. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo... 42. Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys 1515,24 Lt už nukentėjusiojo... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308... 44. S. (S.) V. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 45. -pagal BK 286 str. – laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams;... 46. -pagal BK 138 str. 2 d. 10 p. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 1 p., subendrinti paskirtas... 48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. reikalavimais S. V. paskirtos... 49. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 50. Priteisti iš S. V. 1515,24 Lt Valstybinei ligonių kasai už nukentėjusiojo... 51. Nukentėjusiojo A. S. (A. S.) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir... 52. Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.... 53. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...