Byla e2VP-2051-1021/2016
Dėl proceso šalies – išieškotojos pakeitimo vykdymo procese

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Abraitis,

2byloje pareiškėju esant ,,PlusPlus Capital“ AS, jo atstovu ,,PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialui,

3suinteresuotiems asmenims esant J. D., AB ,,Swedbank“, antstoliui Algimantui Maliukevičiui,

4rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo ,,PlusPlus Capital“ AS pareiškimą dėl proceso šalies – išieškotojos pakeitimo vykdymo procese.

5Teismas

Nustatė

6Pareiškėjo ,,PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamo ,,PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, 2016-09-12 prašyme teigiama, kad 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Vilkaviškio rajono apylinkės teismas iš atsakovo ieškovo AB „Swedbank" naudai priteisė skolą, sutartinių palūkanų už negrąžintą dydžio kredito sumą, 5 proc. dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas yra pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šią bylą (civilinė byla Nr.2-1384-503/2014). Civilinėje byloje išduotą vykdomąjį dokumentą vykdo antstolis Algimantas Maliukevičius. 2016 m. rugpjūčio 3 d. reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius AB „Swedbank" perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „PlusPlus Baltic" OU Lietuvoje veikiančiai per „PlusPlus Baltic" OU Lietuvos filialą. 2016 m. rugpjūčio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius „PlusPlus Baltic" OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „PlusPlus Capital" AS Lietuvoje atstovaujamai „PlusPlus Baltic" OU Lietuvos filialo. CPK 596 str. 1 d. numatyta, jog suinteresuoto asmens prašymu, pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, nutartimi pakeičia išieškotoją, jeigu buvo perleista reikalavimo teisė. Taigi, AB „Swedbank" (pirminis išieškotojas), perleidęs reikalavimą, keistinas į kitą išieškotoją, t.y. „PlusPlus Capital" AS . Remdamasis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjas teismo prašo pakeisti šioje byloje išieškotoją AB „Swedbank", į.k. 112029651 (perleidus reikalavimą) į išieškotoją „PlusPlus Capital" AS ( juridinio asmens kodas 11919806) Lietuvoje atstovaujamą „PlusPlus Baltic" OU Lietuvos filialo (juridinio asmens kodas 303012217).

7Prašymas tenkintinas.

8Pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais (CPK 596 str.1 d.).

9LITEKO duomenimis, Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2014-10-09 civilinėje byloje Nr.2-1384-503/2014 išdavė vykdomąją raštą dėl 1723,42 Lt. skolos (negražinto kredito), 844,14 Lt. palūkanų, 226,13 Lt. delspinigių,128,16 Lt. delspinigių už nesumokėtas palūkanas, 25 proc. metinių kompensacinių palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų, 66 Lt. bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Išduotame vykdomajame rašte AB „Swedbank“ skolininku yra nurodytas J. D.. Vykdymo proceso dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys gali realizuoti įstatyme numatytas teises, taip pat ir teisę pakeisti išieškotoją. Iš pareiškėjo pateiktos 2016 m. rugpjūčio 3 d. reikalavimo perleidimo sutarties kopijos matyti, kad AB ,,Swedbank“ sutartimi perleido reikalavimo teisę į jo skolas pagal pridedamą sąrašą naujam kreditoriui ,,PlusPlus Baltic“ OU. Iš pridedamos kopijos bylų priėmimo-perdavimo akto prie reikalavimo sutarties matyti, kad buvo perleista reikalavimo teisė į J. D. 1209,7 Eur. skolą. Pagal išrašą iš 2016-08-05 reikalavimo perleidimo sutarties nustatyta, kad reikalavimo teisę į šią skolą ,,PlusPlus Baltic“ OU perleido ,,PlusPlus Capital“ AS. Apie reikalavimo teisės perleidimą skolininkas kreditoriaus buvo informuotas 2016-08-15 raštišku pranešimu (CK 6.109 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad vykdymo proceso dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys gali realizuoti įstatyme numatytas teises, taip pat ir teisę pakeisti išieškotoją, pareiškėjos prašymas tenkintinas, išieškotoja AB „Swedbank“ pakeistina naująja išieškotoja ,,PlusPlus Capital“ AS Lietuvoje atstovaujama ,,PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo (CPK 596 str. 1 d.). Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, naujai išieškotojai ,,PlusPlus Capital“ AS yra privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiai išieškotojai AB-ei „Swedbank“ (CPK 596 str. 2 d.).

10Remdamasis išdėstytu, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 593 str., 596 str., teismas

Nutarė

11Pareiškėjos ,,PlusPlus Capital“ AS prašymą tenkinti.

12Vykdymo procese pagal Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-10-09 išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-1384-503/2014 išieškotoją AB „Swedbank“, juridinio asmens kodas 112029651, pakeisti nauja išieškotoja - ,,PlusPlus Capital“ AS, juridinio asmens kodas 11919806, Lietuvoje atstovaujamą ,,PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, juridinio asmens kodas 303012217.

13Teismo nutarties patvirtintą kopiją pasiųsti pareiškėjai bei suinteresuotiems asmenims- J. D., AB ,,Swedbank“, antstoliui Algimantui Maliukevičiui.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai