Byla 2-3391-301/2012
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Terese Klimienė, sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjai V. G., jos atstovei advokatei Vilijai Jurčikonienei teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos V. G. prašymą suinteresuotiems asmenims L. B. ir Marijampolės savivaldybės administracijai atstovaujančiai Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyrių dėl vykdomojo rašto išdavimo ir

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-2044-301/2012 pagal teismo patvirtintą taikos sutartį tarp ieškovės V. G. ir atsakovo L. B. dėl materialinio išlaikymo dukrai O. B., g. 2011-03-04, išieškojimo. Nurodė, kad atsakovas teismo 2012-06-27 nutartimi patvirtintos taikos sutarties gera valia nevykdo, išlaikymo dukrai neteikia visiškai.

3Suinteresuotam asmeniui L. B. apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l.14).

4Suinteresuotam asmeniui, Marijampolės savivaldybės administracijai atstovaujančiai Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyrių, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ( b.l.15).

5Prašymas tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 588 str. 1 d., teismo sprendimai ar nutartys yra vykdomi tik po to, kai įsiteisėja. Vykdytinam sprendimui (nagrinėjamu atveju nutarčiai) įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą, pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 1 d.)

7Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis kreipiasi į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą.

8Nustatyta, jog 2012-06-27 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi (žr. civ. b. Nr. 2-2044-301/2012 b.l.86-87) buvo patvirtinta taikos sutartis, sudaryta tarp ieškovės V. G. ir atsakovo L. B. dėl materialinio išlaikymo dukrai O. B., g. 2011-03-04, išieškojimo.

9Nutartis yra įsiteisėjusi, todėl turi būti vykdoma. Tačiau pareiškėjos (ieškovės) teigimu ji nevykdoma. Pagrindų pakeisti šalių nustatytą vykdymo tvarką ir sąlygas, teismas nenustatė, todėl ieškovei, kaip įstatyminei dukros O. B., g. 2011-03-04, atstovei , išduotinas vykdomasis raštas dėl materialinio išlaikymo išieškojimo.

10Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 7,75 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 290- 292 str., 646 str.

Nutarė

12P. V. G. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkinti visiškai.

13Išduoti pareiškėjai V. G. vykdomąjį raštą dėl materialinio išlaikymo iš atsakovo L. B. dėl materialinio išlaikymo dukrai O. B., g. 2011-03-04, išieškojimo, periodinėmis išmokomis mokamomis po 250 Lt kiekvieną mėnesį pradedant skaičiuoti nuo 2011 m. kovo 4 d. ( 2011-03-04) iki jos pilnametystės, indeksuojant šią sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgus į infliaciją, išlaikymo lėšas uzufrukto teise tvarkys V. G., a.k. ( - )

14Dėl šios nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas.

Proceso dalyviai
Ryšiai