Byla T-97-939/2016
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo M. Č. panaikinimo ir nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Linai Kamandulienei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovei A. J., nuteistajam M. Č.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo M. Č. panaikinimo ir nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo.

3Teismas

Nustatė

4M. Č., gimęs ( - ), Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 12 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 178 straipsnio 2 dalį ir jam paskirta 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 92 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atidėtas 1 metams, paskiriant nuteistajam auklėjamojo poveikio priemonę - keturių mėnesių elgesio apribojimą, įpareigoti jį per šį laiką būti jo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., tęsti mokslą arba dirbti.

5Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, subendrintos Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. ir 2016 m. balandžio 12 d. nuosprendžiais M. Č. paskirtos bausmės ir M. Č. paskirta galutinė subendrinta 9 mėnesių trukmės laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 92 straipsniu, atidėtas 1 metams ir 3 mėnesiams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – 12 mėnesių elgesio apribojimą, įpareigojant nuteistąjį per šį laiką būti jo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, tęsti mokslą arba dirbti. Bausmės pabaiga – 2017 m. rugsėjo 7 d. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. birželio 7 d.

6Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius teikime nurodo,

7kad 2016 m. birželio 21 d. M. Č. supažindintas su Prienų rajono apylinkės 2016 m. gegužės 30 d. nutartimi, pakartotinai supažindintas su probacijos vykdymo tvarka ir sąlygomis, atsakomybe už teismo įpareigojimų nevykdymą ir administracinius teisės pažeidimus.

82016 m. liepos 1 d. probacijos tarnyboje gautas paaiškinimas iš M. Č. motinos V. B., kuriame nurodoma, kad M. Č. namuose elgiasi netinkamai, iš namų išeina po 22 val., 2016 m. birželio 30 d. išėjo 22 val. ir grįžo 23 val. 30 min. Dėl to M. Č. 2016 m. liepos 1 d. probacijos tarnyboje individualaus pokalbio metu buvo prevenciškai įspėtas, pakartotinai supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis. 2016 m. rugpjūčio 12 d. 1 val. 20 min. nerastas namuose. 2016 m. rugpjūčio 16 d. individualaus pokalbio metu prevenciškai įspėtas, supažindintas apie tai, kad teikimas bus perduotas Prienų rajono apylinkės teismui dėl bausmes vykdymo atidėjimo panaikinimo. M. Č. 2016 m. birželio 25 d. baustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 178 straipsnio 5 dalį. 2016 m. birželio 27 d. atlikus nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal „OASys" metodiką, vertinimo rezultatas buvo 57 balai, nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika - vidutinė. 2016 m. rugpjūčio 17 d. pakartotinai atliktas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas pagal „OASys" metodiką, vertinimo rezultatas - 58 balai, nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika išlieka vidutinė. M. Č. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevykdė teismo paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės - elgesio apribojimo būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ir 1 kartą baustas administracine tvarka, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 ?unktu siūlo nuleistajam M. Č. panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti nutartimi paskirtą bausmę.

9Teismo posėdžio metu Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovė teikimą palaikė, prašė jį tenkinti.

10Nuteistasis M. Č. teismo posėdžio metu prašė netenkinti teikimo. Paaiškino, jog pasitaisė, pažada nedaryti pažeidimų ir vykdyti teismo įpareigojimus. Jam 18 metų. Supranta, kad turi mokytis bei būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. Mokosi Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre, 2 kurse, studijos neakivaizdinės. Liko dar vieneri metai mokintis. Darbo biržoje neregistruotas. Ieško darbo per pažįstamus, buvo nuėjęs į darbovietę, žadėjo priimti dirbti. Namuose nebuvo nuo 22.00 val., nes būna kaime. Birželio ir liepos mėnesiais padarė administracinius pažeidimus, nes jį rado išgėrusį namuose.

11Prokurorė siūlė teikimą tenkinti, nes M. Č. nevykdo teismų paskirtų įpareigojimų, nevertina savo elgesio kritiškai, daro pažeidimus.

12Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas netenkintinas.

13Savivaldybių probacijos skyrius prašo panaikinti nuteistajam M. Č. bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti nuosprendžiu paskirtą bausmę dėl to, kad nuteistasis 2 kartus baustas administracine tvarka, taip pat nevykdė Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartimi subendrinus Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. ir 2016 m. balandžio 12 d. nuosprendžius teismo kartu su auklėjamojo pobūdžio priemone – elgesio apribojimu paskirto įpareigojimo būti jo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu.

14Iš teikime ir byloje esančių duomenų matyti, kad M. Č. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu naujų nusikaltimų nepadarė, ikiteisminių tyrimų jo atžvilgiu nepradėta, jis iš dalies vykdė Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartimi subendrinus Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. ir 2016 m. balandžio 12 d. nuosprendžius jam paskirtą auklėjamojo pobūdžio priemonę – elgesio apribojimą su įpareigojimais būti jo gyvenamojoje vietoje nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, ir tęsti mokslą arba dirbti, t.y. jis mokosi Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre, laikotarpiu nuo 2016 m. balandžio 27 d. iki 2016 m. birželio 27 d. dirbo UAB „Rūdupis“. Patikrinimo 2016 m. birželio 28 d. 22.35 val. metu rastas namuose. Nuteistasis pažeidė Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartimi subendrinus Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. ir 2016 m. balandžio 12 d. nuosprendžius jam kartu su paskirta auklėjamojo pobūdžio priemone elgesio apribojimu paskirtą įpareigojimą būti jo gyvenamojoje vietoje nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, nes 2016 m. birželio 23, 24 ir 25 dienomis bei 2016 m. rugpjūčio 12 d. 1.20 val. nebuvo namuose, tačiau dėl to, kad 2016 m. rugpjūčio 12 d. 1.20 val. nebuvo rastas namuose, paaiškino, kad negirdėjo atvykusių pareigūnų skambučio į duris, nes miegojo. Taip pat M. Č. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu padarė du administracinius teisės pažeidimus, t.y. jis 2016 m. birželio 29 d. baustas pagal ATPK 1781 straipsnio 2 dalį 4,00 Eur bauda ir 2016 m. liepos 25 d. baustas pagal ATPK 178 straipsnio 5 dalį 10,00 Eur bauda. Nors nurodyti pažeidimai būtų formalus pagrindas panaikinti nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimą, tačiau teismas atsižvelgia, kad juos nuteistasis padarė būdamas nepilnametis, pažeidimai nėra sistemingi bei itin piktybiški, be to, nuteistojo padaryti administraciniai teisės pažeidimai nėra susiję su jo padarytomis nusikalstamomis veikomis, už kurių padarymą jis buvo nuteistas, todėl nelaikytini tiek reikšmingais, kad būtų pakankamas pagrindas pasiųsti nuteistąjį atlikti bausmę bei spręsti, kad jis nekeičia gyvenimo būdo. Pakartotinio nusikalstamumo rizika jam nustatyta vidutinė.

15Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo jauną amžių ir jo pasižadėjimus laikytis probacijos sąlygų, įvertinęs byloje esančią medžiagą bei tai, kad nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimo laikas dar nesibaigė (bausmės vykdymo atidėjimo pabaiga 2017 m. rugsėjo 7 d.), vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, daro išvadą, kad šiuo atveju bausmės tikslai dar gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, nuteistasis dar gali pasitaisyti, t.y. pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį neizoliuotas nuo visuomenės, jo elgesys nerodo jo nenoro taisytis, nenustatyta sąmoningo ir piktybiško įstatymų nepaisymo, dėl ko jis negalėtų būti probuojamas ir turėtų būti izoliuojamas nuo visuomenės, todėl jam toliau taikytinas bausmės vykdymo atidėjimas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 straipsniu,

Nutarė

17Netenkinti Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimo dėl nuteistajam M. Č. bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo ir nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai